Ajax-loader

Daniel Defoe könyvei a rukkolán


Daniel Defoe - Bob ​kapitány
_Robinson_ ​történetét mindenki ismeri, Bob kapitányét jóval kevesebben. Pedig hát a XVIII. századi nagy angol író, Daniel Defoe írta mind a kettőt, kocsmázó hajósok olykor nagyotmondó elbeszélései nyomán. Amit hallott, azt az írói képzelet kohójában ötvözte egységes egésszé. Így született meg a _Robinson_ története, és így lett a kalózkodás korának nagyszerű kalandregénye a _Bob kapitány_ históriája. Az író természetrajzi, földrajzi tévedéseit ma már lelkesen gyűjtögeti a diák olvasó (pl. mi már tudjuk, hogy az oroszlánok nem a sivatagban élnek stb.), miközben egy anyátlan-apátlan gyerek kemény, sok bátorságot, helytállást követelő viszontagságait olvassa, és az izgalmas kalandok után elkísérheti hősét a "megjavulás" nem is könnyű útjára. Hőseinek jellemrajzában az író sosem tévedett.

Daniel Defoe - Singleton ​kapitány
A ​"Robinson Crusoe" írója ezúttal vérbeli kalandregényt alkotott. Egzotikus tájakon játszódó kalóztörténet, melynek főhőse Singleton kapitány, ki embereit életveszélyes portyákra vezeti Afrika partjainál, elefántcsont és arany után kutatva. Hű társával, William kapitánnyal megütköznek több, óriási erőfölénnyel rendelkező sokágyús hadihajóval... Singleton kapitány a rabolt kincsnek titkos rejtekhelyet keres, de ez nem is olyan egyszerű. A kapitány szemet vet William húgára is...

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe
Századok ​óta közkedvelt ifjúsági regény a Robinson, noha szerzője annak idején felnőtteknek szánta. A kalandvágyból űzött fiatalember tengerre száll és sok viszontagság után hajótörést szenved egy lakatlan szigeten. Itt mindenkitől elhagyatva diadalmaskodik a természet erőin, emberi életnek megfelelő feltételeket teremt magának. Az emberi leleményesség és akaraterő diadalált zengi a regény, s valószínűleg ezért is vált az ifjúság kedvenc olvasmányává. A cselekmény maga igaz történet. Alexander Selkirk matrózt kapitánya büntetésből partra tette a lakatlan Juan Fernandez-szigeten, s a matróz négy és fél évet töltött ott egyedül. Defoe az ő elbeszélése alapján írta meg regényét. Robinsonja a mostoha természeten diadalmaskodó, civilizált ember szimbóluma lett.

Daniel Defoe - Jack ​ezredes
Az ​1772 karácsonyára megjelent első kiadás ezzel a figyelemfelcsigázó és a regény tartalmát dióhéjban össze is foglaló címlappal kínálta Defoe könyvét az olvasóknak: "Nevezetes élettörténete amaz igen tisztelereméltó Jacque ezredesnek, a közönséges nevén Jack ezredesnek, aki úriembernek született, de tanonc lett egy zsebmetsző mellett, huszonhat esztendeig tolvaj volt, azután pedig elhurcolták Virginiába. Kereskedőként tért vissza, ötször házasodott meg, és négy felesége szajhának bizonyult; háborúba ment, vitézül viselkedett, és előléptették parancsnokká; a trónkövetelővel átszökött Angliába, most pedig külországban fejezi be csodákkal teljes életét, és generálisként szándékszik meghalni." Mint látjuk, Defoe változatos színhelyekre kalauzolja olvasóit, mindenekelőtt a londoni alvilágba, amelynek az előkelő szülők dajkaságba adott zabigyereke, dajkáját korán elveszítvén, úgyszólván törvényszerűen lesz a tagja; aztán a spanyol örökösödési háború hadszíntereire, de előbb még, majd később megint az Újvilágba, ahol hősünk minden hányattatáson átmentett alapvető derekassága meghozza gyümölcsét: rabszolgából felügyelő, majd önálló és egyre gazdagabb ültetvényes lesz, sorsával gyakran kínálva alkalmat a felvilágosodás eszmekörébe tartozó tanulságok levonására az emberi természet eredendő jóságáról és nevelhetőségéről, a helyes erkölcsi alapelvek oktatásának fontosságáról, mindamellett - józan angol polgárként - a tisztes anyagi boldogulás szempontjait sem tévesztve szem elől.

Daniel Defoe - Robinson
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel Defoe - Wolgang Knape - Robinson ​Crusoe
Robinson ​Crusoe hajótörést szenved. Egyetlen túlélőként egy lakatlan szigetre vetődik. Menekülésre semmi esélye. Találékonyságával és szorgalmával megteremt mindent, ami a túléléshez szükséges. Egy napon ismeretlen lábnyomot talál a homokban... Wolfgang Knappe szórakoztatóan és izgalmasan dolgozta át Daniel Defoe híres regényét a gyermekek számára.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoé (francia)
Après ​quelques premières expéditions, Robinson Crusoé, marin d'York, s'embarque pour la Guinée le 1er septembre 1659. Mais le bateau essuie une si forte tempête qu'il dérive pendant plusieurs jours et finalement fait naufrage au nord du Brésil. Seul survivant, Robinson parvient à gagner une île située au large de l'Orénoque où il va peu à peu s'assurer une subsistance convenable : il y restera près de vingt-huit ans, d'abord seul, puis accompagné d'un fidèle indigène qu'il baptise Vendredi. Inspiré de l'aventure réelle d'un marin écossais, le roman que Defoe fait paraître en 1719 connaît un succès foudroyant qui ne s'est plus démenti. Si James Joyce fera plus tard de Defoe le « père du roman anglais », ce n'est pas seulement que l'auteur innove en prétendant offrir un authentique manuscrit retrouvé par l'éditeur. C'est aussi qu'il crée un héros différent : homme ordinaire qui raconte son histoire extraordinaire simplement, comme il l'a vécue, Robinson touche tous les lecteurs. Et cette histoire devient un mythe que d'innombrables écrivains s'attacheront à récrire.

Daniel Defoe - A ​Journal of the Plague Year
In ​1665 the plague swept through London, claiming over 97,000 lives. Daniel Defoe was just five at the time of the plague, but he later called on his own memories, as well as his writing experience, to create this vivid chronicle of the epidemic and its victims. A Journal (1722) follows Defoe's fictional narrator as he traces the devastating progress of the plague through the streets of London. Here we see a city transformed: some of its streets suspiciously empty, some - with crosses on their doors - overwhelmingly full of the sounds and smells of human suffering. And every living citizen he meets has a horrifying story that demands to be heard.

Daniel Defoe - Maria Asensio - Robinson ​Crusoe
Új ​sorozatunkban négy fokozatban könnyű olvasmányokat kínálunk: az olvasással még csak most ismerkedő gyerekeknek szóló könyvektől egészen a már szívesen olvasó gyerekek szintjéig, akik a klasszikus történetek olvasmányos változataival barátkozhatnak meg, mielőtt kézbe vennék az eredetit.

Daniel Defoe - The ​Further Adventures of Robinson Crusoe
Daniel ​Defoe's faith-filled _The Further Adventures of Robinson Crusoe_ finds Crusoe bored with his prosperity and consumed by an irresistible longing to return to the island he left many years before. Along with his trusty servant and companion, Friday, he embarks on a harrowing high-seas adventure that takes them to China, over the Russian steppes, and into Siberia. Readers will find themselves captivated by this sequel, which is every bit as engaging as the original.

Daniel Defoe - Jakob de Bucquoi - Alexandre Olivier Exquemelin - Libertalia
A ​kötet a XVII-XVIII. századi kalózköztársaságok demokratikus alkotmányait adja közre - elképesztő szövegeket, korabeli illusztrációkkal. Száz évvel a francia forradalom előtt nem filozófusok doktrínájaként, hanem tengeri martalócok praktikus reguláiként születtek meg működő kis demokráciák. Daniel Defoe, Jakob de Bucquoi és Alexandre Olivier Exquemelin nevezetes írásait Helge Meves és Miklós Tamás tanulmányai követik.

Daniel Defoe - Benedek Elek - Robinson ​kalandjai
Robinson ​Crusoe romantikus története megtörtént eseményen alapszik. Az 1719-ben megjelent regényben a hős hajótörés következtében egy lakatlan szigetre vetődik, ahol sok küzdelemmel és leleményességgel megteremti életfeltételeit. Magánya tizennyolcadik évében színes bőrű emberevők szállnak partra szigetén. Foglyukat Robinson harc árán kiszabadítja, Pénteknek nevezi el, s szolgájává teszi. Újabb kalandok után hősünk visszajut hazájába, Angliába. A regényt az évszázadok folyamán számtalanszor feldolgozták; legnevesebb magyar átdolgozója Benedek Elek. Kiadásunk további különleges értéke egy XIX. századi francia változatból válogatott 50 színes kép.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe (ELi Young Adult Readers)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel Defoe - A ​londoni pestis
Nagy ​kataklizmák krónikái közé sorolhatjuk Daniel Defoe majdnem kortársi beszámolóját az 1665-ös londoni pestisről. Nem kevésbé szörnyű természeti csapás volt a pestisjárvány, mint például az 1775-ös lisszaboni földrengés, amelyről a kortárs Voltaire tudósít, s nem kevésbé maradandó irodalmi érték Defoe naplója, mint, mondjuk, az ifjabb Plinius híradása a Vezúv kitöréséről. Rettenetes katasztrófákról igaz, emberi, köznapi nyelven szól a napló írója; pusztulás, járvány, döghalál közepette a helytállók, halottszállítók, betegápolók, lelkipásztorok dicséretét zengi: halálfélelemmel dacolva járja a pestis karmaiban vergődő várost, pánikkal szembenézve marad a poszton - emberséges, áldozatos munkáról és országos katasztrófáról ad számot megrendítő erővel és nem csekélyebb történelmi hitelességgel a Robinson Crusoe és a Moll Flanders világhírű szerzőjének naplója, a Defoe-életmű méltó része.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe (Oxford Bookworms)
Egyszerűsített ​olvasmány angol nyelven. Hasznos segítség a nyelvtanulásban. A kötet 2. nehézségi fokozatú, az olvasásához kb. 700 szavas szókincs szükséges. "Oxford Bookworms Stage 2" 'I often walked along the shore, and one day I saw something in the sand. I went over to look at it more carefully... It was a footprint - the footprint of a man!' In 1659 Robinson Crusoe was shipwrecked on a small island off the coast of South America. After fifteen years alone, he suddenly learns that there is another person on the island. But will this man be a friend - or an enemy?

Caroline Leavitt - Daniel Defoe - Robinhound ​Crusoe
As ​he and Joe try to get to the eight-grade basketball game in time, Wishbone the dog imagines himself as Robinson Crusoe, the sole survivor of a shipwreck who lived on a deserted island for nearly thirty years.

Daniel Defoe - A ​fegyenc
Daniel ​Defoe korában Londont soha nem tapasztalt bűnözési hullám árasztott el, s „A fegyenc” a legkiválóbb a bűnözéssel kapcsolatos regények közül. A regény azonban nem csupán egy bűnöző életének pontos krónikája, sokkal általánosabb érvényű. A főszereplő – a bűnös asszony – átlagember, aki csupán boldog szeretne lenni, s e cél érdekében a bűnözéstől sem riad vissza. Daniel Defoe a bűnös asszony figuráját olyan élethűen és hitelesen ábrázolja, hogy szinte tökéletesen azonosulhatunk a főhőssel...

Daniel Defoe - Roxana, ​avagy a szerencsés kedves
Másfajta ​kalandokat beszél el e napló formában megírt regény, mint Robinson Crusoe örökéletű története. Itt egy világszép asszony, hercegek és dúsgazdag kereskedők ragyogó szeretője számol be öniróniával, hibáit cseppet sem szépítve, élete eseményeiről, s csak úgy mellékesen remek szatirikus rajzát nyújtja kora erkölcsi világának. A mű 1724-ben látott napvilágot, s másfél évszázaddal későbbi kiadása Walter Scott előszavát közli, melyben a következők olvashatók: "E csodaszép hölgy története önmagáért szól, bár sokban nem oly gyönyörködtető, mint maga a hősnő lehetett... S azt mondom, egyetlen óriási, sőt döntő jelentőségű tekintetben különbözik a hasonló természetű művektől, nevezetesen abban, hogy valóságos tények szolgálnak alapjául, s ilyenformán nem költött, hanem igaz történet. A színhely oly közel esik a valóságos személyek lakhelyéhez, hogy a szerző jónak látta bizonyos utcák és személyek nevét kipontozni, mivel a körülmények pontos leírásából könnyen következtetnénk kilétükre. A szerző a hölgy első férjével, a serfőzővel, valamint küzdelmes életű édesatyjával személyes ismeretségben állott, s reméli, az olvasó hitelt ad majd a külhonban történteknek is, mivel a hölgy oly őszintén számol be róluk." A mai olvasó természetesen nem keresi már a kipontozott szöveg mögött rejlő személyeket. A fordulatos, kalandos történet azonban évszázadok múltán is érdekes, kellemes olvasmány.

Daniel Defoe - Moll ​Flanders
Defoe ​korában Londont soha nem tapasztalt bűnözési hullám árasztotta el, s a Moll Flanders a legkiválóbb a bűnözéssel foglalkozó korabeli művek közül. A regény azonban nem csupán egy bűnöző életének pontos krónikája, hanem ennél sokkal általánosabb érvényű. Moll átlagember, aki csupán boldog szeretne lenni, s e cél érdekében a bűnözéstől sem riad vissza. Moll, hibáival együtt, a modern kor emberének tipikus példája. Defoe a bűnöző asszony figurájában általános emberi jelenségeket magatartásokat és reakciókat ábrázol.

Daniel Defoe - Moll ​Flanders (angol)
Born ​and abandoned in Newgate Prison, Moll Flanders is forced to make her own way in life. She duly embarks on a career that includes husband-hunting, incest, bigamy, prostitution and pick-pocketing, until her crimes eventually catch up with her. One of the earliest and most vivid female narrators in the history of the English novel, Moll recounts her adventures with irresistible wit and candour - and enough guile that the reader is left uncertain whether she is ultimately a redeemed sinner or a successful opportunist.

Daniel Defoe - Dan Johnson - Robinson ​Crusoe
A ​Ventus Libro Kiadó új képregénysorozata az irodalom és a képzőművészet sajátos keveréke, egyszerre szórakoztató és hasznos olvasmány.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe (magyar / angol)
A ​kétnyelvű könyvek kiadásának és felhasználásának nagy hagyománya van, hiszen közismert, milyen hatékony nyelvtanulási mód a párhuzamos szövegeket tartalmazó kiadványok olvasása, tanulmányozása. A Robinson Crusoe angol–magyar kétnyelvű kiadásával a TINTA Könyvkiadó elsősorban a nyelvtanulóknak kíván segítséget nyújtani, hogy élvezetes módon tökéletesítsék nyelvtudásukat. Éppen ezért az angol szöveg lefordítása során minél nagyobb pontosságra törekedtünk, bár a jó magyar stílus követelményei megkívánták, hogy helyenként kisebb-nagyobb mértékben eltérjünk az angol eredetitől. A Robinson alap­története fordulatokban kellően gazdag ahhoz, hogy az angol nyelvben már valamennyire jártas olvasó leküzdje a nyelvi nehézségeket, a kezdő nyelvtanuló pedig hamar sikerélményhez juthat a párhuzamos magyar szöveg segítségével. A Tróját felfedező és feltáró nagy régész, Heinrich Schliemann (1822–1890) úgy tanult idegen nyelveket, hogy a Robinson történetét olvasta mindig újabb és újabb nyelveken. Kívánjuk, hogy a Robinson Crusoe történetét e könyvben olvasók is gyorsan és eredményesen haladjanak az angol nyelv tanulásában. Ugyanakkor biztosak vagyunk benne, hogy a kiadvány azoknak is hasznos, akik a magyar nyelvvel ismerkednek.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe (angol)
"It ​happen'd one Day about Noon going towards my Boat, I was exceedingly surpriz'd with the Print of a Man's naked Foot on the Shore." Shipwrecked in a storm at sea, Robinson Crusoe is washed up on a remote and desolate island. As he struggles to piece together a life for himself, Crusoe's physical, moral and spiritual values are tested to the limit. For 24 years he remains in solitude and learns to tame and master the island, until he finally comes across another human being. Considered a classic literary masterpiece, and frequently interpreted as a comment on the British Imperialist approach at the time, Defoe's fable was and still is revered as the very first English novel.

Daniel Defoe - Körutazások ​Nagy-Britannia szigetén
Defoe ​utolsó nagy műve, az 1724-26-ban keletkezett _Körutazások_ az útleírás és az útikalauz keveréke. Töméntelen hasznos adat található benne a könyvet bedekkerként forgatni akaró olvasó számára - ezek közül számtalan ma is érvényes -, de tele van az élményeiről beszámoló utazó személyes, friss észreveteleivel is, s mindennek nyomán nemcsak a XVIII. század elejének Nagy-Britanniája elevenedik meg előttünk, hanem kirajzolódik Defoe portréja is: megismerjük érdeklődési körét, ízlését, elfogultságait, nemzeti büszkeségét. E szubjektív elemek már magukban maradandóvá teszik művét, amely a korral foglalkozó történészeknek, történeti topográfusoknak nagy forrásértékű anyagával valóságos kincsesbánya egyben. Defoe szemében egy vidéket, egy várost sajátos egységgé nemcsak fizikai-földrajzi adottságai, nemcsak építészeti jellegzetességei kovácsolnak; őt mindig érdekli az is, hol milyen módon gazdálkodnak, milyen ipart űznek, hogyan kereskednek, miként élnek az emberek, milyen helyi szokások különböztetik meg őket más tájak, városok lakosaitól, milyenek az erkölcseik, vallási nézeteik. És mindig figyel arra is, hogy egy-egy új tájegységnek, nagyobb városnak milyen a kapcsolata Londonnal, ami a legtöbbször azt jelenti: mit ad a fővárosnak? Defoe nem követ valami előre kialakított, merev sémát; egy város bemutatását hol a városképről kapott összbenyomással kezdi, hol egy reprezentatív épületének leírásával. Fix pontokat azonban mindig talál. Ilyenek például a régi, középkori templomok, amelyek bemutatásával, szépségük méltányolásával megelőzi korát, hiszen Defoe idejében a gótikus stílus "durvának", "pallérozatlannak" számított. Nem arról van szó persze, hogy írónk az évtizedekkel később felvirágzó középkorkultusz harcos előfutára volna. Őt, aki az irodalom alatti világból verekedte fel magát az irodalomba, egyszerűen csak kevesebb ízlésbeli norma kötötte, mint más pályatársait - a mai olvasó szerencséjére és gyönyörűségére.

Daniel Defoe - Robinson ​Crusoe (német)
Achtundzwanzig ​Jahre voller Abenteuer und Gefahren verbringt Robinson auf einer unbewohnten Insel, auf die er als einziger Überlebender eines Schiffbruchs verschlagen wird. Mit einfachsten Mitteln muss sich der junge Seefahrer ein neues Leben fernab von aller Zivilisation aufbauen.

Daniel Defoe - Deanna McFadden - Robinson ​Crusoe
Az ​ifjú és meggondolatlan Robinson Crusoe-t a kalandvágy hajtja, amikor megszökik otthonról, és beáll tengerésznek. De hamarosan egy szörnyű hajótörés egyetlen túlélőjeként egy lakatlan szigeten találja magát. Ebben a könyvben a hajótörött izgalmas beszámolóját olvashatod a túlélésért folytatott küzdelméről. A Klasszikusok könnyedén sorozat lehetővé teszi az ifjú olvasók számára, hogy már gyerekkorukban megtapasztalják az időtlen történetek varázsát. A könnyebb érthetőség kedvéért lerövidített és nagy gonddal átírt klasszikus regényekben ugyanazokat a fordulatokat és izgalmakat élhetik át, amelyek az eredeti történeteket közkedveltté tették.

Daniel Defoe - A ​teljes nagy Robinson
Robinson ​Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai A nagy Robinson Defoe eredeti alkotását tartalmazza, amelyben maradéktalanul szerepelnek a kalandos, érdekfeszítő részek. Maga a Robinson-történet valódi, megtörtént eseményeken alapul. 1704-ben Harding kapitány egy engedetlen matrózát Alexander Selkirket kitette a csendes-óceáni Juan Fernandez-szigetek egyikére, ahol a tengerész öt évig teljesen egyedül élt és 1709-ben Rogers kapitány vette fel hajójára. Selkirk magányos életének érdekes eseményei indították Defoet a Robinson megírására. Defoe Robinsonja azonban nem a Juan Fernandez-szigetek egyikén éli magányos életét, hanem az Atlanti-óceán dél-amerikai partjainál, Trinidad közelében egy kis szigeten veti partra a tenger. Csupán az akkori idők közlekedési viszonyai miatt esett olyan távol a művelt világtól, hogy 28 éven át teljesen egyedül kellett megküzdenie az élet minden problémájával. Ez a könyv nemcsak Robinson magányos szigetéletének leírása, hiszen előtte is, utána is egész sereg csodálatos kalandon megy keresztül, és a megpróbáltatások ellenére is ember marad. Ez az, ami megkülönböztetett helyet biztosít Robinsonnak és írójának a világirodalomban. A Robinson az emberiség talán legolvasottabb műve lett.

Kollekciók