Ajax-loader

Anthony Giddens könyvei a rukkolán


Anthony Giddens - The ​Consequences of Modernity
In ​this major theoretical statement, the author offers a new and provoctive interpretation of institutional transformations associated with modernity. What is modernity? The author suggests, “As a first approximation, let us simply say the following: ‘modernity’ refers to modes of social life or organization which emerged in Europe from about the seventeenth century onwards and which subsequently became more or less worldwide in their influence.” We do not as yet, the author argues, live in a post-modern world. The distinctive characteristics of our major social institutions in the closing years of the twentieth century suggest that, rather than entering into a period of post-modernity, we are moving into a period of “high modernity” in which the consequences of modernity are becoming more radicalized and universalized than before. A post-modern social universe may eventualy come into being, but this as yet lies on the other side of the forms of social and cultural organization that currently dominate world history. In developing a fresh characterization of the nature of modernity, the author concentrates on the themes of security versus danger and on trust versus risk. Modernity is a double-edged phenomenon. The development of modern social institutions has created vastly greater opportunities for human beings to enjoy a secure and rewarding existencethan in any type of pre-modern system. But modernity also has a somber side that has become very important in the present century, such as the frequently degrading nature of modern industrial work, the growth of totalitarianism, the threat of environmentsal destruction,and the alrming development of military power and weaponry. The book builds upon the author’s pevious theoretical writings and will be of great interest to those who have followed his work through the years. However, this book covers issues the author has not previously analyzed and extends the scope of his work into areas of pressing practical concern.

Anthony Giddens - Elszabadult ​világ
Az ​Elszabadult világ egyik legnagyobb érdeme, hogy könnyed és közérthető nyelven beszél a globalizált, új világállapot legmélyebb kérdéseiről is. Anthony Giddens a huszonegyedik század panorámájában a legkülönbözőbb területeket vizsgálva, a család, a tradíció, az intimitás, a globalizáció és a demokrácia témáján keresztül valójában azt mutatja be, hogyan változnak meg mindennapjaink. A könyv nélkülözhetetlen mindazok számára, akik korunk felett nem kívánnak kapásból ítélkezni, hanem fontosnak tartják megérteni azt a világot, amelyben élnünk adatik." (Dessewffy Tibor)

Anthony Giddens - Ön ​jön, Mr. Brown!
Gordon ​Brown 2007. június 27-én lett Nagy-Britannia miniszterelnöke. Anthony Giddens, a New Labour szellemi pápája jó alkalomnak látta a váltás bejelentését arra, hogy a Munkáspárt elméleti álláspontjának és politikai irányvonalának újbóli átgondolását javasolja. Csak az eddigi politika radikális újrapozicionálása révén küzdhető le a közönségnek a politikától való általános elidegenedése, amely minden politikai pártot egyaránt érint. Egy baloldali pártnak - hangzik Giddens tézise - szövetséget kell kötnie a jövővel: arra kell törekednie, hogy a nemzet helytálljon az új kihívásokkal szemben. Ezeknek a kihívásoknak és a rájuk adható baloldali válaszoknak a tárháza Giddens korántsem csupán Nagy-Britanniában haszonnal forgatható munkája.

Anthony Giddens - Szociológia
A ​kötet elsődleges célja, hogy bevezetést nyújtson a szociológia általános fogalmaiba, illetve a szociológusokat ma leginkább foglalkoztató kutatási problémakörökbe. Mindenekelőtt arra törekszik, hogy részletes társadalmi leírásba illessze, illetve frappáns példákkal illusztrálja azokat. Ezáltal átfogó társadalomképet nyújt, amely alapján közvetlenebbül értelmezhetők a főbb elméleti, metodológiai és módszertai irányzatok, megközelítési módok. A szerző az egyes fejezetek végén további irodalmakat (a külföldi kiadványokat kiegészítettük megfelelő hazai könyvekkel és tanulmánygyűjteményekkel) ajánl a témában elmélyedni kívánók számára. A kötet párhuzamosan használható az oktatásban Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába című tankönyvével, mert míg az utóbbi egy magyar szociológus szempontjából a magyarországi társadalmi jelenségekre összpontosítva, addig Giddens műve egy külföldi szociológus szempontjából, a világjelenségekre összpontosítva tárgyalja a bevezető szociológiai ismereteket.

Kollekciók