Ajax-loader

Carlos Castaneda könyvei a rukkolán


Carlos Castaneda - A ​csend ereje
Világszerte ​az olvasók millióit ejtette rabul Carlos Castaneda varázslatos világa. Don Juan tanításai címen egy jaki indián varázsló különös világát tárja fel. Most a Csend erejében folytatódik a történet, melyben Don Juan lenyűgöző erejű varázsló történetein keresztül feltárul a varázslás és a mágia igazi értelme. Castaneda páratlan írói tehetséggel ábrázolja, hogy az összes bölcsesség, tudás és erő bennünk rejlik, és azt is, hogy mindezt Don Juan hogyan szabadítja fel híres tanítványaiban.

Carlos Castaneda - The ​wheel of time
Near ​the end of his life, Carlos Castaneda gathered together and reviewed his seminal works on his training as a shaman initiate, recorded in a literary career that spans over thirty years. The result is this groundbreaking collection of quotations -- the essence of Carlos Castaneda, drawn from his landmark volumes including The Teachings of Don Juan, Journey to Ixtlan, A Separate Reality, and Tales of Power. Enhanced with an introduction and original commentary by the author, this powerful work illuminates the shaman's life as never before. Castaneda's words explore how the ancient shamans could literally touch and direct the wheel of time -- a profound yet pragmatic tradition that can be felt even in our day.

Carlos Castaneda - Mesék ​az erőről
Don ​Juan indián varázsló régi ismerőse mindazoknak, akik Carlos Castenada könyveit olvassák. Az Édesvíz Kiadónál a következő kötetek jelentek meg: Don Juan tanításai, Belülről izzó tűz, Másik világ kapujában, Ixtláni utazás.A mesék az erőről-ben don Juan bemutatja a létünket meghatározó tonált (értelmet) és nagualt (akaratot). Hangsúlyozza, hogy az igazi tudáshoz nem a hallucinogén növények segítségével jutunk...

Carlos Castaneda - A ​végtelen aktív oldala
Ha ​már beléptél a végtelenbe, nem hagyatkozhatsz ránk, hogy visszahozzunk - mondta don Juan. - A te döntésedre lesz szükség. - Ha úgy döntesz, hogy nem térsz vissza, eltűnsz, mintha a föld nyelt volna el - folytatta don Juan. - De ha úgy döntesz, hogy visszatérsz, össze kell húznod a nadrágszíjadat és mint igaz harcos-utazónak, várnod kell, amíg a feladatod, akármi is legyen, véget nem ér, akár sikerrel, akár vereséggel.

Carlos Castaneda - Der ​Ring der Kraft
Mit ​diesem Buch setzt der amerikanische Anthropologe Castaneda seine lange Reise in die Welt des Übernatürlichen und der Zauberei fort - eine Reise, an deren Anfang die Begegnung mit dem bereits zur Legende gewordenen Yaqui-Zauberer Don Juan stand. In dem vorliegenden Band erzählt der Autor, wie er die letzte Lektion erhielt. Während Don Juan bislang die Beweise seiner Kraft in seiner Geburtsregion, den Wüsten und Mezas - in einem Landstrich mithin, zu dem er so natürlich gehört wie Strauchwerk und Gestein -, zelebriert hatte, so kommt es jetzt zu einer Begegnung in einer ungewohnten Umgebung: Auch in der Stadtwelt, in den überfüllten, geschäftigen Straßen, vermag Don Juan seine Kraft zu beweisen und die Wahrnehmung des Autors auf magische Weise ins Unermeßliche zu steigern. Wenn Sie die Bücher von Carlos Castaneda lesen wollen, empfiehlt sich folgende Reihenfolge: Zur Einführung "Das Wirken der Unendlichkeit" und dann "Die Lehren des Don Juan", "Eine andere Wirklichkeit", "Reise nach Ixtlan", "Der Ring der Kraft", "Der zweite Ring der Kraft", "Die Kunst des Pirschens", "Das Feuer von innen", "Die Kraft der Stille" und zum Schluss "Die Kunst des Träumens" und "Tensegrity".

Carlos Castaneda - Journey ​to Ixtlan
This ​volume shows the reader the means by which a "man of power" sees, as opposed to merely looking, and how by his concentrated "seeing" he can, indeed must, "stop the world." In it, Carlos Castaneda describes the lessons, the omens, the exercises of the will and body, the arduous trials and tests, the simple yet mysterious demonstrations, the extraordinary visions and experiences by which don Juan, his mentor and friend, prepares him for the task of perceiving things as they are, instead of describing them by the words, conventions and standards of conventional, a priori ideas and language. Here, in the high mountains and in the bright arid desert, Castaneda reaches for power in a series of startling encounters with the unknown--a confrontation with death and the past in the form of an albino falcon, with the twilight wind, with a flesh-and-blood mountain lion, with a mountain fog--and learns the techniques, the concentration, the compassion of the hunter, the man who is "without routines, free, fluid."

Carlos Castaneda - The ​Second Ring of Power
Back ​from the abyss, Castaneda encounter his greatest test on the journey towards impeccability and freedom: to outwit and overpower the sorcery of Doña Soledad, herself transformed from a defeated and meaningless life to a warrior, a hunter and a "stalker of power." Now the combat will begin. Now the journey will continue. Till the last danger is faced...the final paradox embraced.

Carlos Castaneda - Mágikus ​gyakorlatok
Carlos ​Castaneda annak idején antropológus hallgatóként Don Juan Matus jaki indián varázslómester mellé szegődött, aki tudásának egyre mélyebb rétegeit tárta fel előtte, beavatván őt a látás, az emelkedettebb tudomás, Mexikó és a másik világ titkaiba. A tanulóévek viszontagságairól és eredményeiről számtalan munkában olvashattunk, de a titokzatos mágikus mozdulatokról Castaneda eddig nem tett említést. Pedig mint Juan Matus sámánnemzetségének utolsó tagja, azt a megbízatást kapta, hogy a titkos tanítást örökítse tovább, méghozzá a nyugati világ számára megfelelő módon.

Carlos Castaneda - The ​Teachings of Don Juan
Forty ​years ago the University of California Press published an unusual manuscript by an anthropology student named Carlos Castaneda. The Teachings of Don Juan initiated a generation of seekers dissatisfied with the limitations of the Western worldview. Castaneda's now classic book remains controversial for the alternative way of seeing that it presents and the revolution in cognition it demands. Whether read as ethnographic fact or creative fiction, it is the story of a remarkable journey that has left an indelible impression on the life of more than a million readers around the world.

Carlos Castaneda - A ​sas ajándéka
Carlos ​Castaneda ebben a mélységesen személyes hangú regényében az olvasót a varázslás legmélyebb rejtelmeibe vezeti be. Titokzatos és félelmetes erők világa ez, mely komoly kihívást jelenthet szokásos hiedelemrendszerünk, logikai gondolkodásmódunk számára.

Carlos Castaneda - Ixtláni ​utazás
Nem ​előzmények nélküli remekmű az Ixtláni utázás, sokkal inkább méltó folytatása a Don Juan tanításai és a Második világ kapujában címmel megjelent elődöknek. E könyvek hatására sokak gondolkodásában vált valósággá az érzékelhető túli világ. A látáshoz azonban meg kell tanulnunk másképp szemlélni a világot. Ennek folyamatáról mesél az Ixtláni utazás. \Az egyetlen más mód, amit ismerek, az a varázsló látásmódja\ - mondta Don Juan. Az antropológus Carlos Castaneda azt hitte, elég ha a nyugati tudomány szemszögéből tanulmányozza az öreg indián szavait és szokásait. Kitartása és komolysága révén azonban a tolték látnokok évezredes hagyományának örökösévé vált. Sajátja lett a tolték \vadászművészete\: az elérhetetlenség, a rejtőzködés. \A vadász mértékletesen, gyöngéden bánik a világával, függetlenül attól, hogy ez a világ tárgyakból, növényekből, állatokból, emberekből vagy erőből áll. Nem használja ki, nem facsarja ki az embereket, küönösen azokat nem, akiket szeret. Könnyedén érinti meg a világot, addig marad, amíg maradnia kell, majd sebesen továbbmegy, és alig hagy nyomot maga után...\ Carlos Castaneda elbűvölően izgalmas utazásának története, hol megható, hol félelmetes, hol nevettető, ám az elejétől a végéig roppant tanulságos.

Carlos Castaneda - Az ​erő második köre
" ​A harcosnak, annak érdekében, hogy igazán megváltozzon, el kell dobnia az emberi formát. Különben csak szavakban történik változás. A Nagual azt mondta, fölösleges azt gondolni, vagy remélni, hogy az ember meg tudja változtatni a szokásait. Valójában egy jottányit sem tud változtatni rajtuk addig, amíg ragaszkodik az emberi formához. A Nagual azt mondta, hogy mindennek át kell szűrődnie az emberi formán. Ha nincs formánk, akkor semminek sincs formája, és mégis minden jelen van. A Nagual mindannyiunknak elmondta, hogy a harcosoknak, akár férfiak, akár nők feddhetetlennek kell lenniük az erőfeszítésükben, hogy megváltozzanak; azért, hogy elijesszék és lerázzák magukról az emberi formát. Évek feddhetetlensége után, mondta a Nagual, eljön a pillanat, amikor a forma nem bírja tovább, és elhagyja az embert. "

Carlos Castaneda - Másik ​világ kapujában
A ​szerző immár hét kötetet jelentetett meg, amelyekben a jaki indiánok tudásának egyre mélyebb rétegeibe vezeti be az olvasót. A másik világ kapujában sorrendben a második könyve. Azt írja le benne, hogyan tért vissza hosszabb szünet után tanítómesteréhez, az indián varázsló, látó, tudós harcoshoz, hogyan szánta rá magát végképp, hogy elfogadja a nyugati ember számára eladdig járatlan út követelményeit: sokszor makacs ellenkezéssel, de mégis alávetette magát annak, hogy belőle is látó és harcos legyen. A könyv sikeres kísérlet arra, hogyan lehet a látás, a harcossá válás felé vezető rögös úton szerzett élményeket és átéléseket hitelesen megjeleníteni. Carlos Castaneda könyvei fokról fokra mélyítik el tudásunkat arról, hogyan lehet a jaki indiánok ősi tanítását követve átjutni a világok közötti résen a tudat szabadságának határtalan birodalmába. Különös, olykor borzongató, szellemi és fizikai kalandokban és humorban gazdag beavatás egy másik világ titkaiba Castaneda második könyve, a Másik világ kapujában.

Carlos Castaneda - Belülről ​izzó tűz
A ​Don Juan tanításai című magyarul is megjelent, világsikert aratott könyv szerzője jó tíz évig tanulta a varázslómesterséget két indián varázsltól. Majd elérkezett a nagy próbatétel napja, amikor társaival együtt a hegytetőről a szakadékba vetette magát, és.. haja szála sem görbült. Hogyan történhetett ilyen csoda? Az indián varázslók beavatták tanítványaikat a látás rejtelmeibe, amely feltárja a teljes valóságot. Don Juan Matus megdöbbentő válaszokat ad az emberi élet alapkérdéseire: Honnan származik az élet? Valóban szilárd-e a földi világunk? Mi végre születtünk erre a világra? Mi lesz velünk a halál után?

Carlos Castaneda - Don ​Juan tanításai
A ​cimben szereplő don Juan ugyan nem azonos a hires nőhóditóval, tanitásai azonban Castaneda jóvoltából már csaknem három évtizede hóditanak szerte a világon. Csak a Penguin Kiadó több mint hússzor jelentette meg! Carlos Castaneda néprajz szakos hallgatóként gyógyitó és különleges hatású növényekkel kapcsolatos indián hiedelmeket gyűjtött Amerika délnyugati vidékein, amikor 1960-ban találkozott don Juannal, a Mexikóból származott jaki indián varázslóval, akit a benszülöttek félelemmel vegyes tisztelettel öveztek. Öt évre tanitványául szegődött, s ez alatt az idő alatt don Juan misztikus tudása elvezette őt - hallucinációt okozó növénykeverékek elfogyasztását követően - a gyönyörnek és a félelemnek a nyugati civilizáció fogalmi rendszerével megközelithetetlen dimenzióihoz. Tudata határait kitágitó szerek (a peyote, a datura és különböző gombák) hatását követően Castaneda nemcsak szellemekkel és sámánokkal találkozott, hanem varjúvá változva átélte a halált is, és három izben találkozott Mescalitóval, a peyote istenével. Végezetül egy minden képzeletet felülmúló szörnyű éjszaka után don Juan tanitványa rájött arra, hogy már az életét fenyegetik azok az erők, melyeket képtelen igazán megérteni. Igy feladta a harcot, hogy a tudás megszerzésének jaki útján elérje célját, és tudással biró ember váljék belőle, bár "rátalált a szivvel megtett helyes útra". Néhány hónapnyi eszmélés után jegyzetei alapján Castaneda megirta ezt a rendkivüli könyvet, melynek hóditó útja azóta is tart.

Carlos Castaneda - Az ​álmodás művészete
A ​kilencedik könyvben megtapasztalhatjuk, hogy a különböző valóságok elérése a tudatos álmodáson keresztül a nagy varázslók leglényegesebb tevékenysége.

Carlos Castaneda - The ​Eagle's Gift
Carlos ​Castaneda takes the reader into the very heart of sorcery, challenging both imagination and reason, shaking the very foundations of our belief in what is "natural" and "logical." His landscape is full of terrors and mysterious forces, as sharply etched as a flash of lightning on the deserts and mountains where don Juan takes him to pursue the sorcerer's knowledge--the knowledge that it is the Eagle that gives us, at our births, a spark of awareness, that it expects to reclaim at the end of our lives and which the sorcerer, through his discipline, fights to retain. Castaneda describes how don Juan and his party, left this world--"the warriors of don Juan's party had caught me for an eternal instant, before they vanished into the total light, before the Eagle let them go through"--and how he, himself, upon witnessing such a sight, jumped into the abyss.

Carlos Castaneda - Die ​Lehren des Don Juan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók