Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Van ​értelme az életünknek!
Hogyan ​válhat fontossá és boldoggá az életünk? Különösen ajánljuk: Az élet értelmét kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - A ​Lényeg
Amikor ​annak idején a teológián vallásbölcseletből kellett vizsgáznom, olyannak éreztem a fejemet, mint egy hordó, mert el kellett olvasnom majd minden tudóst, aki valaha vallásbölcseletet "bölcselt" ezen a földön. Mondhatom, hosszú időre volt szükségem, míg kihevertem azt a sok okosságot - és hálás vagyok Istennek, hogy a maga egyszerűségében adta nekünk az Ő fiát! Ha olvasok egy egyszerű mondatot Tőle, akkor látom Őt, ahogy cselekszi is ugyanazt; így lehetetlen félreérteni! A vallásbölcseleti rendszerek mind félreérthetők - Jézust nem lehet félreérteni, csak akarattal, vagy rosszindulattal. Amikor az evangéliumot olvassuk azért próbáljuk megragadni a lényeget, mindig csak a lényeget. És honnan tudjuk majd, hogy mi a legfontosabb, a lényeg? Megmondja nekünk Isten Szentlelke, ha kérdezzük. Nyisd meg, Urunk, a szemünket, hogy lássunk, hogy azt is lássuk, amit csak szívünk által láthatunk meg, a lényeget, a Te Lényegedet, Igédet és életedet!

Dr. Gyökössy Endre - Mindenért ​hála
Kézfogás ​a magasból 13.

Dr. Gyökössy Endre - Átváltozni? ​Vagy megváltozni?
Ma ​már úgy látom, hogy sok-sok életnek az a belső tragédiája, hogy szeretne átváltozni: de nem lehet. A csúnya szeretne szép lenni, a kicsi nagyobb, a nagy kisebb, a lány fiú, az egy talentumos öt talentumossá. A matematikához értő - nyelvzsenivé, a botfülű zeneművésszé, és így tovább. - Igen: átváltozni szeretnénk! És átváltozni nem tudunk. A Teremtő Isten nem akar ilyen átváltozást! És mégis, milyen sok lélek van, aki egy életen keresztül ábrándozik azon - ha ő nem ilyen volna, hanem olyan, akkor minden más volna... Átváltozni tehát nem lehet, de valami mégis lehetséges. Az átváltozás nem, de a megváltozás igen! Ez lehetséges és ezt Isten is akarja! Lehet megváltozni! Mennyei erők állnak rendelkezésünkre, ha készek vagyunk erre.

Dr. Gyökössy Endre - Új ​élet az élet után
A ​búzaszem és a halál • „Gyászunkban megvigasztal” • új élet az élet után (egy halálközeli élmény beszámolója) Különösen ajánljuk: Gyászolóknak

Dr. Gyökössy Endre - Ti ​vagytok
Kézfogás ​5.

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Kézfogás ​1. Bartimeus

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsony dallama
Kedves ​Atyánk! Karácsony van. Ismét arra gondoltunk, hogy egyszer nagyon-nagyon megajándékoztad ezt a világot önmagaddal Fiadban, a Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy újra eszünkbe juttatod, hogy minden ajándék, amit adtunk vagy adni foguk, csak halvány mása, jelképe ennek.Köszönjük, hogy szíved megdobbant egy betlehemi bölcsőben, és azóta is, aki nagyon figyel, vagy akinek fáj a szíve, belehallgathat a Te szíved dobogásába, mert az Fiad beszéde, Fiad élete; a mi Urunk Jézus Krisztusunké, aki itt járt ezen a földön. Nekünk adtad Őt Uram, és mi emberek meggyilkoltuk. Nem tudtunk ebbe beletörődni, újra és újra belefájdul az életünk, a szívünk, hogy visszautasítottuk a Te ajándékodat, és mégis vágyakozunk utána. Töltsd be újra és újra ezt az igaz vágyat, amíg végre megtanuljuk Tőled az igazi Szeretetet, az Agapét - Amen.

Dr. Gyökössy Endre - Mikor ​értékes a napunk?
Mikor ​értékes a napunk? Ha megsûrûsödik bennünk az élet... „Ülök és megbocsátok” Különösen ajánljuk: Ha elbizonytalanodtál a hétköznapok szürke egymásutániságában

Dr. Gyökössy Endre - Én ​vagyok az, aki veled beszélek...
Kézfogás ​11. Jézus csak azt és annyit kér tőlünk, amit máris neki adhatunk. Egy korty forrásvizet. Ne félj, tőled sem kér olyasmit, amit ne adhatnál. Amit még nem tudnál adni Neki: makulátlan tisztaságot, vagy azt, hogy ma estétől hangos szót többé ki ne ejtsen a szád, vagy hogy szedd össze az akaratodat - ami nincs-, vagy soha többé egy korty szeszes italt se igyál. Enélkül is szóba áll Ő veled. Ő nem kér senkitől olyat, amit meg ne tehetne akkor, amikor Jézus kéri tőle. Ő nem olyan, mint mi. Mi sokszor éppen olyasmit követelünk másoktól, amiről eleve tudjuk, hogy nem telik tőlük. S akkor kész az ítéletünk, rájuk fröccsen a megvetésünk és lecsap a haragunk. Ő nem cselekszi azt velünk, amit mi naponként megcselekszünk a gyermekeinkkel, szeretteinkkel, alárendeltjeinkkel. Ő Jézus Krisztus!

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​lesz szent a szenteste?
Néhány ​tanács, hogy igazi tartalommal telített legyen a szeretetünnepünk. Különösen ajánljuk:Karácsonyi olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - Lenni ​= kapcsolatban lenni!
Jézus ​a boldog, derűs, megtalált - bibliai szóval: a bővelkedő élet titkát akarja ránk bízni. Majdnem hogy azt kérdezi tőlünk: akarsz boldog lenni? Derülten élni? Akarsz úgy megöregedni, hogy öregkorodra szeretettel, derűvel, hálával, melegséggel vegyenek körül az emberek? Akkor növekedj! Egészségesek szeretnénk lenni? Derült öregséget akarunk? Táguljunk és oszoljunk szét embertársaink szívében, szórjuk szét magunkat, mintha rózsákat hintenénk a hóba! "Pazaroljuk el" szeretetben az életünk!

Dr. Gyökössy Endre - Ki ​vagyok én?
Ki ​vagyok én? ( Döme mai példázata ) A legbátrabb gyáva Icipici hittel Különösen ajánljuk: A hit alapján álló önismeretre vágyóknak

Dr. Gyökössy Endre - A ​megoldás mindig Jézusé
Mit ​kell tennünk, hogy Isten segítsen ügyeinkben? Különösen ajánljuk: Ha szeretnéd, hogy egy igazán Hatalmas Barát Kiálljon jó ügyed mellett

Dr. Gyökössy Endre - Vasárnapok ​- hétköznapok
Beszédek, ​cikkek, kritikák, vallomások Tartalom: Első könyv. Vasárnapok Szóltam, ha hívtak (Vallomás) Szószéken - A biblia; A templom; A kormányzó; A zászló; A költő; A dal; A gyermek; Az iskola; A polgár A nemzet ünnepei - Március 15.; Október 6.; Rákóczi; Trianon Gond és munka Második könyv. Hétköznapok A magyar testvériség (Vallomás) Napról-napra - Szabolcska hazajött; A halhatatlan költő; A Nagy Mesemondó és Nevelő; Az olaszok, a magyarok és a vers; A költő és a politikus és a maga kora; A magyar könyv; "Irodalmi esemény"; "Békésmegyei fejek"; Irredenta könyvtár; Nyelvújítást várunk; Iskolák a tanyák között; A magyar tanító; Nem a tanár a hibás; A testi és lelki teljesítmények értékelése; A hősök szobra; Falu virágai, falu leventéi; Ha nem jó: halljuk a jobbat!; Kartonruhás bál; Schandl, mutschenbacher, Floch-Reichersberger; Minden magyar ember neve is magyar legyen!; A rádió és az előadások; A mi vezéreink; Vallomások Írók és könyvek Huszonkét költő Vallomás (Gyökössy Endre "Hiszek" c. jubileumi verses könyve) Tartalommutató Hirdetések

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsony szíve: a szeretet
Íme, ​Isten közelvalóvá lett, mert a szívét adta egy bölcsőbe, és Isten szívét ezen a Földön mi úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Isten szeretete egyszer olyan közel ért a földhöz, hogy gyermekké lett Betlehemben, és édesanyja, Mária, Jézusnak nevezte! Ez az Agapé, amelyről János ezt a lélegzetelállító tőmondatot írja: "Az Isten szeretet." (1Jn 4,16) Az életünk igazán akkor karácsonyos élet, amikor nem egy napba, nem néhány órába sűrítjük bele, hanem áthatja egész életünket, mind a 365 napunkat; akkor igaz, ha tudatosan, vagy talán nem is egészen tudatosan ott él a szívünk mélyén: az Isten szeretet! Isten az Ő egyszülött Fiát azért adta, hogy megtanuljuk Tőle viszontszeretni Istent embertársainkon keresztül - és ez a szeretet ne egy gyertyagyújtásig tartson csupán.

Dr. Gyökössy Endre - Az ​ezerarcú szó
Egy ​életveszélyes szó. Démoni hallgatás. Egybehangolódás. Az imádság szavai. Különösen ajánljuk: Segítségül beszédünk lélek szerinti alakításághoz

Dr. Gyökössy Endre - Bukdácsolóknak
Szeretet ​vagy igazságosság? Szélütött életek. Anyátlanul - gyökértelenül. Különösen ajánljuk: Bátor hívőknek, akik szembe mernek nézni a lelki élet nehézségeivel is.

Dr. Gyökössy Endre - Hiszek!
"A ​Credót nem kell hinnem, hanem mindenek ellenére szabad hinnem és vallanom. Benne és általa nem a véleményemet vallom, hanem szabad örömmel és diadalmasan megvallhatom Istenhez fűződő személyes viszonyomat." - így kezdi vallomását könyve elején Gyökössy Bandi bácsi. Valóban nem más ez az írás, mint egyetlen csodálatos vallomás az ő hitéről. Az Apostoli Hitvallás minden egyes sorát megmagyarázva tesz tanúságot Istenről és az Őbenne való boldog életről. Ha követjük őt az elmélkedésben, nemcsak jobban, mélyebben értjük ezentúl hitünket, hanem erőt is nyerünk, mert élete példája magával ragad, feltölt és segít saját gondjaink megoldásában is.

Dr. Gyökössy Endre - A ​Jézus-csoda
Számomra ​nem Jézus csodás tettei a csodák, nem azokon csodálkozom, hanem a Jézus-csoda ejt szüntelen ámulatba: az, hogy tetszett Istennek, az Abbának a Lényét beletenni Jézusba. Ez egyre megrendítőbb nekem, minél idősebb leszek, annál inkább belerendül a szívem. Aki csak Jézus csodáit csodálja, az csodálkozó, kételkedve ámuldozó ember lesz - de aki a Jézus-csodába csodálkozik bele, annak másodrendűek a Jézus-csodák; az egyszerűen tudja, hogy a Jézus-csodának nem is lehetnek más eredményei, mint csodás tettek. A Jézus-csodába belecsodálkozva, egyszerűen térdre kényszerítve kötelezőnek érezzük, hogy csodatevő követői legyünk Jézus Krisztusnak! A rendetlenségből próbáljunk meg Isten Szentlelke segítségével valahogy, valahogyan rendet csinálni az életünkben, magunkban, a nagy családunkban a gyülekezetünkben, népünkben, a világon...

Dr. Gyökössy Endre - A ​boldog házasság
"Ezt ​a kis munkát nem tudományos dolgozatnak szántam, inkább léleknevelői szándékkal írtam. Bár fölhasználtam benne a legújabb szakirodalom általam elérhető eredményeit is. Főként lelki gondozói naplóm feljegyzéseit dolgoztam fel benne. A leírt példák életből valók, de a férfi nevét mindig Ádámmal, a nőét Évával helyettesítettem." (Gyökössy Endre) A kötet tartalmából adódóan előfordulhatnak olyan témák, amelyeket a szerző a Magunkról magunknak, az Együtt a szeretetben és a Bandi bácsi a szeretetről c. könyveiben már érintett. Ezeket a részeket nem jelölték külön. "Szeretlek úgy, ahogy vagy. Szeretlek, mert vagy. Sőt: annak ellenére szeretlek, hogy olyan vagy, amilyen vagy. A jézusi szeretet ez."

Dr. Gyökössy Endre - Megújulás
Kézfogás ​13. Kezdjük el újra, de Jézussal!

Ablonczy Dániel - Adorján József - Dr. Gyökössy Endre - Nem ​jó az embernek egyedül
Útravaló ​házasságot kötő fiataloknak / Pásztori segítség a családi élet kérdéseiben minden református családnak Református Egyházunk 1967. évi Jubileumi Zsinatának Tanítása a házasság és családi élet kérdéseit "egész népünket mélységesen érintő kérdéseknek", sőt "világproblémának" minősíti... Isten iránti hálával veszi számba azokat az erőfeszítéseket, amelyeket társadalmunk eddig tett és a továbbiakban tervez az erkölcsi színvonal emelése és a családi élet anyagi bázisának növelése érdekében, majd ezt a következtetést vonja le: "Kötelességünknek érezzük, hogy társadalmunk ilyen irányú erőfeszítéseit a magunk körében és sajátos eszközeinkkel elősegítsük" (Örökségünk és feladatunk címen kiadta a Református Sajtóosztály). Ennek a felelős felismerésnek egyik szerény gyümölcse ez a könyv. Ajánljuk először a házasságra készülő, vagy házasságot kötő református fiataloknak. Meggyőződésünk, hogy akár a házasságkötés előtt külön-külön, akár a házasságkötés után együtt olvassák el, belőle útmutatást, testvéri és pásztori segítséget és mindenekfölött Isten igéjének eligazítását merítik sorsdöntő lépésükhöz. Szeretettel és bizalommal ajánljuk az idősebb házasoknak is. A házasságnak és a családi életnek minden korban vannak kérdései, s életkörülményeink szüntelen változása is azt kívánja, hogy szüntelen újra állítsuk az ige fényébe életünk minden problémáját. Különös szeretettel ajánljuk azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akiknek gyermekei vagy unokái házasulandó korban vannak, vagy fiatal házasok. Hisszük, hogy a benne foglaltak sok segítséget adnak ahhoz, hogy jobban megértsék a mai fiatalokat, és így több és elfogadhatóbb segítséget tudjanak adni nekik. Három szerző műve e könyv. Három különböző oldalról közelítik meg a témát, három különböző irányból indulva igyekeznek eljutni Isten igéjének üzenetéhez. Az első rész a Biblia tanításait igyekszik közel hozni a házasság kérdésében a mai emberekhez. A második rész a lélektan és az ún. házasságtudomány kutatásai és eredményei alapján igyekszik feltárni a házasság egészséges életét és betegségeit, annak érdekében, hogy az valóban "egy test", élő és egészséges "test" lehessen. A harmadik részben a család életének kérdéseit vázoljuk fel, a gyökeresen megváltozott és folyton változó mai társadalomban, és ezekben az életkérdésekben keressük az ige válaszát. A három rész hangnemében találhat különbséget az olvasó. Ez természetesen következik nemcsak abból, hogy három különböző szemszögből vizsgáljuk ugyanazokat a kérdéseket, hanem abból is, hogy a három szerző igyekezett a saját személyes hite és igei látása szerint megvilágítani a kérdéseket. Mégis egységesnek mondhatjuk ezt a könyvet, mert mindhárom rész ugyanarra a teremtő és gondviselő Istenre tekint, aki jónak alkotta és jónak akarja látni az egész életet és a házasságot és családi életet is. Mindhárom szerző ugyanabban a Jézus Krisztusban hisz, és egyformán református egyházunk hitvallásai szerint kutatja az ige mára szóló üzenetét. Egységesnek mondható azért is, mert mindhárom rész megírása közben egyformán szem előtt tartottuk a nagy parancsolatnak különösen a második felét: "Szeresd felebarátodat, mint magadat". Reméljük, hogy mindenki megérzi, aki e könyvet olvassa, hogy belőle ez a felebaráti szeretet sugárzik.

Dr. Gyökössy Endre - Jöjjetek!
Egészen ​különleges kötetet adunk most kedves Olvasónk kezébe. A Fundamentum című részben Bandi bácsi mintegy alapvetést, összegzést nyújt hitünkről. Istenkeresés, istenbizonyíték; A természettudomány Istene - a kijelentés Istene; tagadás és állítás; Jézus: az Isten Fia; a Szentlélek gyümölcse - hogy csak néhány címet említsünk meg az izgalmas témák közül. "Akinek van füle a hallásra, meghallhatja az örömhírt: Valaki hívja. Mégpedig nem azért, mert Ő van bajban, hanem azért, mert mi vagyunk bajban. Mert nekünk van szükségünk Rá és nem Neki miránk. Ez a Valaki még mindig hív. Ma is, most is. Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Önmagához: élete közepébe hív mindenkit. MINDENKIT hív! Öreget, fiatalt, mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Sőt még azt is hívja, akit mi soha nem hívnánk... De miért hív és mi végre? A modern ember szereti tudni, érdemes-e elindulni a hívásra. Mit kapok? - kérdi. Életet és erős szelídséget, nyugalmat, Erőforrást... Induljunk hát!"

Dr. Gyökössy Endre - Jöjjetek, ​egyetek
A ​néma Jézus • Az úr igája (Cirénei Simon) • Jöjjetek, egyetek! (húsvéti történet) Különösen ajánljuk: Húsvét táján lélekemelõ olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - Nagy ​gonddal - a kis gondok ellen
Megismerkedhetünk ​a „gondégetõ” gonddal, amely segít megoldani életünket Különösen ajánljuk: ha úgy érzed, lassan felfalnak a napi gondok

Dr. Gyökössy Endre - Leggyakoribb ​kérdéseink
Hogyan ​engedheti ezt Isten?; Mit csináljak atya, elvesztettem a hitem!; Nem tudom miért, de nem tudok imádkozni. Négy lényeges szó ( más -mégis - ma - mindhalálig ) Különösen ajánljuk: Keresõknek

Dr. Gyökössy Endre - Egy ​csónakban Jézussal
...Engedd ​meg, hogy a Lélek kérdezzen téged, öreg bojtárján keresztül: - Te hogyan hajózol az életeden át? Csak egy tavon Jézussal, vagy egy csónakban is? Csupán Jézus nyomában evickélünk-e - magamat is beleértve -, vagy Jézussal egy hajóban vagyunk, az Ő csöndjében, az Ő közelében, ha kell, Őt költögetve?... Vagyis: Jézussal együtt, vagy csak Jézussal egy tavon? Óriási különbség!

Dr. Gyökössy Endre - A ​tanú
Életünk ​igazán fontos kérdéseire a hit tud választ adni... Különösen ajánljuk: hiterõsítõnek.

Dr. Gyökössy Endre - Négyszemközt ​Jézussal
Milyen ​fenségesen egyszerű az evangélium! Semmi felesleges bonyolítás! Nem az a baj, amit te bajnak gondolsz. Nem az élet apró-cseprő nehézségei a mi igazi bajunk, hanem az, hogy nem ismerjük eléggé Jézust. Ez a mi nagy bajunk! Mert ha ismernénk, akkor kérnénk Tőle élő vizet, újra és újra kérnénk, és nem lennénk kitikkadtak, kiszáradtak, elnyűttek, az életre egyre jobban szomjazók! ... Lehet, hogy öt okot is fel tudsz sorolni, miért nem vagy méltó arra, hogy négyszemközt találkozz Jézussal, hogy Ő téged megszólítson. De lehet, hogy tizenkettőt mondasz, amiért el se tudod képzelni, te vagy az, akit Jézus különösképpen meg akar szólítani, beszélni a szíveddel, fejeddel, eszeddel, lényeddel. Mindegy, mit sorolsz fel. Ha szükséged van rá, akkor Jézus megszólít...

Dr. Gyökössy Endre - A ​szeretet nyelvét tanuljuk
A ​szeretet nyelvét meg kell tanulnunk: a fenntartás nélküli az elválasztó szeretetről. Különösen ajánljuk: Szülőknek, házasoknak

Dr. Gyökössy Endre - Mégis
Elmélkedések ​és beszélgetések Tartalom: Elöljáróban Tisztelt Olvasó! Negatívumok pozitívumai - Bevezetés A szenvedés árnyékában; A rosszindulat árnyékában; A sikertelenség árnyékában; Az érdektelenség árnyékában; A kereszt fényében Rendelkezésedre állok - "Rendelkezésedre állok!"; A fiatalok lelkigondozásáról; Lelkigondozói glosszák a jézusi engedelmességhez;Lelkigondozás és terhességmegszakítás; Más; Magnificat; Fedezzük fel a Karácsonyt!; Egy öreg eretnek tűnődései (A határtalan homo christianus; Életformáló M-jei) Tartalomjegyzék

Kollekciók