Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - A ​Lényeg
Amikor ​annak idején a teológián vallásbölcseletből kellett vizsgáznom, olyannak éreztem a fejemet, mint egy hordó, mert el kellett olvasnom majd minden tudóst, aki valaha vallásbölcseletet "bölcselt" ezen a földön. Mondhatom, hosszú időre volt szükségem, míg kihevertem azt a sok okosságot - és hálás vagyok Istennek, hogy a maga egyszerűségében adta nekünk az Ő fiát! Ha olvasok egy egyszerű mondatot Tőle, akkor látom Őt, ahogy cselekszi is ugyanazt; így lehetetlen félreérteni! A vallásbölcseleti rendszerek mind félreérthetők - Jézust nem lehet félreérteni, csak akarattal, vagy rosszindulattal. Amikor az evangéliumot olvassuk azért próbáljuk megragadni a lényeget, mindig csak a lényeget. És honnan tudjuk majd, hogy mi a legfontosabb, a lényeg? Megmondja nekünk Isten Szentlelke, ha kérdezzük. Nyisd meg, Urunk, a szemünket, hogy lássunk, hogy azt is lássuk, amit csak szívünk által láthatunk meg, a lényeget, a Te Lényegedet, Igédet és életedet!

Dr. Gyökössy Endre - Bevezetés ​a paraklétikus lelkigondozásba
Tartalom: Bevezetés ​a bevezetéshez A paraklétikus lelkigondozás és a pszichoterápia viszonya Lelkigondozói alapelvek A lelkigondozói beszélgetések alatt tapasztalt védekezések A lelkigondozó részéről elkövethető hibák A beszélgetést akadályozó, olykor segítő tényezők

Dr. Gyökössy Endre - Hat ​névtelen levél
Mennyi ​sunyiság és sötétség kavarog ebben a két szóban. Pedig most névtelen levelet írok Neked, csak fordított módon. A címzett ismeretlen. Nem tudom, ki agy, csak egyet tudok Rólad, hogy vérző élet vagy. Lehet, hogy most összehúzod a szemöldöködet és tiltakozni készülsz. Pedig vérző élet vagy. Ezért arra kérlek, ezeket a névtelen leveleket ne dobd félre. Egy közel kétezer évvel ezelőtti vérző élet történetét szeretném elmondani Neked. Ha lesz türelmed végigolvasni: kiderül az is, hová küldhető vissza. Talán még válaszolsz is.

Dr. Gyökössy Endre - A ​gömöri almafák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - Szabadság ​és kötöttség
Jelen ​füzetünkben a Szabadság és kötöttség témája mellett megismerkedhetünk a "kozmikus" Krisztussal is, és megtudhatjuk, hogy miért más a Krisztus-hatás, mint a Jézus-hatás. Szó lesz az emberi elvárásokról is, hiszen mi tele vagyunk egymás felé elvárásokkal. És Isten vajon mit vár tőlem? -Az őszinte válaszkeresésre hívunk most, kedves Olvasónk: -Ugyan melyikünkben ne merült volna már fel: mennyiben vagyok erre vagy arra determinálva, eleve valamire meghatározva, kijelölve, beütemezve, emberi szabadságomban korlátozva, valamiféle vakvágányra téve, amelyen csak egy, egyetlen irányban rohanhatok? - S van valamiféle szabad akaratom, hogy valahol, valamiképpen átállíthassam magam alatt azt a váltót, ami nem valami szakadék felé űz?...

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​szerelme - közöttünk
Valahányszor ​adventi szolgálatra készülök, akarva-akaratlanul eszembe jut Rózsika néni, aki nem volt keresztyén, és ezért férjével együtt a második világháború előtt külföldre menekültek. Angolszász területen valahogy átvészelték a háborút, utána visszajöttek szeretett hazájukba. Úgy ismertem meg őt, hogy egyszer bekopogott a parókiára és elmondotta, hogy a protestáns férje meghalt, eltemetném-e? Természetesen elvégeztem a szertartást, és akkor valami egészen különös dolog történt. Isten lelke úgy akarta, hogy az az asszony, aki evangéliumi örömhírt még soha nem hallott, Krisztusról nem tudott, az evangéliumot férje koporsója mellett hallotta meg életében először. Néhány nap múlva felkeresett és megkért, hogy tanítsam, kereszteljem meg, szeretne keresztyénné lenni, mert annyira megrendítette a temetőben hirdetett Ige.

Dr. Gyökössy Endre - Egy ​csónakban Jézussal
...Engedd ​meg, hogy a Lélek kérdezzen téged, öreg bojtárján keresztül: - Te hogyan hajózol az életeden át? Csak egy tavon Jézussal, vagy egy csónakban is? Csupán Jézus nyomában evickélünk-e - magamat is beleértve -, vagy Jézussal egy hajóban vagyunk, az Ő csöndjében, az Ő közelében, ha kell, Őt költögetve?... Vagyis: Jézussal együtt, vagy csak Jézussal egy tavon? Óriási különbség!

Dr. Gyökössy Endre - Mégis ​öröm
"Sokan ​megkérdezték már tőlem, főleg fiatalok: Bandi bácsi, mondja meg, mi az én életem értelme? És mi az élet értelme egyáltalán? Nem tudom másként megfogalmazni: az élet értelme az élet – az elpazarolt, az elégetett, a mások örömére leélt élet. Ez az élet értelme, legalábbis az én számomra. Nem tudom, a te számodra ez-e? Mert ez az élet termi meg a Mégis szeretetet, adja szívünkbe az igazi Jézus-i szeretetet, az agapét. Tapasztald meg a másokért odaszentelt, elégetett élet örömét, amely egyszerűen életet, lendületet, örömöt ad neked, nekem, bármelyikünknek, aki felfedezi ennek az örömnek az ízét! Hogy szabad szétszórnod az életedet, mint a magvetőnek a magot. Ez az öröm - a Mégis öröm..." Tartalom: Néhány szó a Filippi-levélről Legyen barátunk, legyen Gazdánk, legyen élet-elemünk! Emlékezhetünk, imádkozhatunk, növekedhetünk! A nagyvonalúság örömei Az elpusztíthatatlanság és odaszenteltség öröme A MÉGIS-öröm ellenségei Öröm - a halál peremén Az örömszerzés öröme Öröm - egy különös erőtérben A célra futás öröme A hálaadás gyógyító öröme A modern Pál öröm-ajánlatai A szűkölködni és bővelkedni tudás öröme

Dr. Gyökössy Endre - Szeretet, ​az új dimenzió
Titkok ​peremén Drága Atyánk! Láthatatlan kezeddel nagy kérdőjelet rajzoltál elénk: hogyan viseljük sorsunkat: púpként vagy keresztként? Uram, adj erőt a mosolyok és a gúnyolódás közepett, a kérdőjelek, a problémák között, a púpok alatt! Uram, szárnyakra van szükségünk, és tudjuk, nekünk már nem nőnek szárnyaink: a keresztünket alakítod azokká, és kiderül, mégis lehet repülni a terhek alatt, terhek között - mégis. Uram, add, hogy egyre mélyebben hatoljunk be az új dimenzió, a szeretet mélységeibe, amelynek közepén ott van a kereszt. Érthetetlen, titokzatos, de érezzük: azon egyesült a szenvedés és a szeretet; hogy az egész világ szenvedve szeret, és szeretve szenved, és csak az él, aki szenvedni és szeretni tud... Tartalom: Új hívás Új dimenzió Új lélek-zet Új kockázat Új rend A misztérium érintése A misztérium ideje Az angyalok misztériuma A Jézus-misztérium A végső misztérium

Dr. Gyökössy Endre - Kulcs ​a boldogsághoz
Kulcs ​a Hegyi beszédhez - Ószövetségi boldogmondások Kedves Atyánk, köszönjük, hogy nekünk élő Istenünk van és gyógyulhatunk! Uram, egészséges, boldog tanítványaid szeretnénk lenni. Ezért gyógyítgass minket, Áldott Orvosunk. Szabadíts meg bennünket azoktól az ismeretlen valamiktől, amiktől magunk sem tudjuk, hogy mik azok, csak szorongunk tőlük. Azonban egyre inkább sejtjük, hogy ha mi csak Feléd figyelünk, akkor Te jeleket küldesz - és egyszer csak eltűnik a sötétség, és feloldódik minden szorongás. Hadd találkozzunk újra és újra Igéden és Evangéliumodon keresztül az élő Krisztussal, Aki jön felénk, még habokon keresztül és viharokon által is, és azt mondja: Bízzatok! Ne féljetek! Én vagyok! Annyi hang szól körülöttünk, annyi riasztó és félelmetes hang: hadd figyeljünk jobban Rád, Uram, mert valóban félni lesz okunk, ha levesszük Rólad a szemünket, mint tette Simon Péter, amikor süllyedni kezdett, pedig már tudott vízen járni. Uram, nagyon nagy dolgot kérünk Tőled: félelem nélkül akarunk járni életünk minden napján! Tudjuk, ez szinte olyan lehetetlenségnek tűnik, mint a vízen járás - de Veled, melletted minden lehetséges, Uram! Tartalom: Kulcs a Hegyi beszédhez - "A kulcs"; A Nagy Restaurátor; Jogok a jogtalanságok ellen; A házasságok védelmében; Szól az Úr!; Az aggodalmaskodásról; Megzavarhatatlan boldogságunk; Üzenet a bánatba esett lelkeknek Ószövetségi boldogmondások - Hol a boldogság mostanában?; Színes ceruzák; Fogódzó pontunk; A fekete kutya; Úszólecke

Dr. Gyökössy Endre - Megújulás
Kézfogás ​13. Kezdjük el újra, de Jézussal!

Dr. Gyökössy Endre - A ​két középpont
Az ​Újszövetség közepe: a Miatyánk - Az Ószövetség közepe: a Tízparancsolat A kötet húsz elmélkedése keresztény életünk két alappillérét, illetve középpontját járja körül. Régi igazságok, új meglátások és megélt felismerések csodás tárháza e könyv. „Urunk Jézus, Nálad nélkül még szeretni sem tudunk. Nálad nélkül az életnek nincs értelme. Kérünk, adj nekünk a Hegyi Beszéd titkaiból, a MIATYÁNK titkából üzenetet, hogy legyen értelme az imádságnak! Hogy aki már abbahagyta, újrakezdje, aki mondja de már nem tudja mit mond, értsen; hogy a magánbeszédből párbeszéd legyen, hogy újra kapcsolat legyen a Te szíved és a mi szívünk között..” Tartalom: A Miatyánk elmélkedő felosztása A Hegyi Beszéd és a közepe Uram, taníts meg minket imádkozni! Akitől kérünk: a mi Atyánk A legsürgősebb kérés A legnagyobb kérés A legnehezebb kérés A legkönnyebb kérés A legégetőbb kérés A legsikoltóbb kérés Szabad-e, illetve kell-e Miatyánkot többször elmondani Az Ószövetség közepe: a tízparancsolat Bevezető sorok: Az értünk való tízparancsolat I. parancsolat: Szabadulás a bálványok szolgasága alól II. parancsolat: Az igazi Isten-kép III. parancsolat: "Hiába" IV. parancsolat: A fellélegzés napja V. parancsolat: Áldás vagy átok VI. parancsolat: Öngyilkosságaink VII. parancsolat: A "törés" négy formája VIII. parancsolat: Hol kezdődik a lopás? IX. parancsolat: Szeretetben cselekedjük az igazságot X. parancsolat: A kívánság ellen: hálával

Dr. Gyökössy Endre - A ​szenvedés misztériuma
"A ​hívő embernek csak a szenvedés értelmét kell megmagyarázni; a nem hívőnek meg minden mást". Éppen ezért ezt az írást csak hívőknek ajánljuk - de nekik nagyon!

Dr. Gyökössy Endre - A ​lelkigondozó Kálvin
Tartalom: Kálvin, ​mint lelkigondozó? - Kálvin lelkigondozásának gyökerei (A devotio moderna; A közös élet testvérei) A kálvini lelkigondozás Milyen a kálvini lelkész-lelkigondozó? Kálvin lelkigondozásának célja és módszere Kálvin lelkigondozó alkalmai - Betegek és haldoklók mellett; Házi látogatások Kálvin lelkigondozó, vigasztaló levelei, s amelyeket hozzá intéztek - A lelkigondozás csúcsai ezek a levelek Kálvin lelkigondozásának titka Kálvin életének fontosabb állomásai, időpontjai Köszönetmondás - Felhasznált irodalom Az ember istenképűsége Kálvinnál Függelék - Reményik Sándor: Istenarc A kérdés elvi tisztázása - Ahol az istenkép ma fontossá vált; A megszentelődés, mint kiút a látszatvallásosságból; Alapszövegek az Institutióban A kérdés gyakorlati megközelítése - Az istenképűség az ősállapotban (Az istenképűség mint ajándék; Az istenképűség mint feladat; Az istenkép, mint ítélet kettős szemléletben); A Jézus Krisztusban visszaállított istenkép (Mint gazdagabb ajándék; Mint kitüntetőbb feladat) A vizsgálódás eredménye mára kivetítve - A kettős látás haszna; Dinamikus tükrözés - dinamikus életértelmezés; A mindig tevékeny ember; Nem abbahagyni!; "Testvéreim, jertek, segítsetek!" Felhasznált irodalom

Dr. Gyökössy Endre - Jöjj ​Szentlélek Istenünk
Tartalom: Bevezetés ​helyett - Lélekkel gyógyuljatok! A kivételes és szokatlan ajándék - Szentlélek az Ószövetségben Lélekkel telve - A Szentlélek az első három evangéliumban Aki elvezet a teljes igazságra - Szentlélek a negyedik evangéliumban Gyermeki lélekkel - Az első gyülekezet Szentlélek-várása Az Atya ígérete - A gyülekezet Pünkösd előtt Erővel és örömmel - Az első gyülekezet Pünkösdje Ajándék az Egyház számára - A Szentlélek a páli levelekben A Szentlélek-szomjúság - A Lélek és a mi világunk Egy csudajó "adás" - Mai nyelven a Szentlélekről Ki nem alvó Tűz - A Szentlélek a mi életünkben

Dr. Gyökössy Endre - A ​szeretet szimfóniája
Tartalom Az ​Alaphang - Honnan indulunk?; A világmindenség Alapdallama; Az Alaphang - még a hívőké is!; Alapdallam: a szeretet; A szeretet - cselekszik; Az alaphangot csak "fogni" lehet...; Az Alaphang csodája Ráhangolódás az Alaphangra - Hogyan kezdjük a hangolást?; Hangoljuk Rá - a kezdeteket; Hangoljuk Rá az időnket; Hangoljunk Rá - még egy embert; Hogyan hangoljunk rá másokat?; Hangoljuk Őrá - a szomorúságunkat; Hangoljuk rá az erőtlenségünket; A Rá-hangolódás - egyszerűség; Hangoljuk Rá a körülményeinket; Ellenpróba Az életből - az Életbe - A szeretet igazsága; A szeretet tágassága; Az élet szeretete - vagy szeretet-élet Érdemes-e? Értelmes-e? - Ahogyan nem érdemes és nem értelmes; Érdemes és értelmes: alkalmazkodnom és bíznom; Érdemes és értelmes - engedelmeskedni a Rend-nek; Értelmetlen és veszélyes: rendetlenkednünk a Rendben A Szeretet szimfóniája - Ketten és - a harmadik; Ketten - és így szabadon; Az élő "párosság"

Dr. Gyökössy Endre - Testi-lelki ​bajaink orvoslása
Hogyan ​válhat fontossá és boldoggá az életünk? Különösen ajánljuk: Az élet értelmét kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - Csordultig ​öröm
Húsvét ​titkáról és az öröm „természetrajzáról” Különösen ajánljuk: „Örömkeltőnek” és húsvéti ajándéknak

Dr. Gyökössy Endre - Akarsz-e ​meggyógyulni?
Jézus ​Krisztus, döntő lépéseket tett felénk és érettünk, ám mégis nemegyszer a mi egyetlen lépésünkön, mozdulatunkon múlhat: meggyógyul-e életünk, testi-lelki betegségünk?! Mert azt a lépést, mozdulatot: nekünk kell megtennünk – Felé. Ebben a kötetben szeretném elmondani, hogy azt a lépést, mozdulatot nem csak meg kell, hanem lehetséges is megtennünk! Tartalom ...akaratgyengeségedből? ...képzelgéseid rabságából? ...félelmeidből? ...haragodból? ...magányosságodból? ...a magányosságra is? ...felemás életedből? ...hamis gyászból? ...a halálfélelemből? Van embered! Hétköznapok higiéniája

Dr. Gyökössy Endre - Krisztus-hatások
...Aki ​Jézus-hatások alatt él, az imádkozhat Jézushoz, eljárhat szépen a templomba, elmondja a Miatyánkot, olvasgatja a zsoltárokat - de ettől még az életének nem Ura a Krisztus. A Krisztus-hatás ott kezdődik, hogy ebből egyszer kilépve rádöbbenünk, Jézus nemcsak ember, nemcsak próféta, nemcsak csodadoktor, hanem Valaki, aki előtt térdre kell hullani, mert Ő a Kyriosz! Kyriosz, Úr, az én Uram, aki beleszólhat az életembe, és én engedem, hogy beleszóljon. Aki mondhat nekem, amit akar, én pontosan azt teszem és azt cselekszem. Ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus az én Uram. Valóban az Uram nekem Jézus? Hagyom, hogy Övé legyen az életemben az utolsó szó? Ő egész életvitelembe beleszól! Akarom én ezt? Egyáltalán megkérdezem Őt? Fölvetődött bennem már valaha is, hogy mit szól ehhez Jézus? Ha így élem vele az életem, ha odafigyelek rá, várok az útmutatásra - akkor Uram nekem Jézus, a Krisztus.

Dr. Gyökössy Endre - Az ​Őstörténet
A ​teremtéstörténet üzenete ma Tartalom: Kezdetben... ... és Isten Lelke lebegett... "Legyen világosság!" A mennyboltozat és a vizek üzenete Föld a láthatáron! A Föld Az idő A megáldott állatvilág "... Alkossunk embert..." "Amikor elvégezte Isten..." Ádám A bölcső A segítő társ "A kígyó pedig..." Hol vagy? A kegyelmes ítélet A templomból hazafelé... Káin és Ábel "Hol van Ábel, a testvéred?" Lámek és Krisztus - Káin és Ábel Névsor a vízözön előtt Az özönvíz. Noé. A bárka Az özönvíz vége. Noé hálaáldozata Noé bukása, áldása és átka Bábel tornya építése

Dr. Gyökössy Endre - Szeress ​mégis
Gyökössy ​Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára Amióta Jézis itt járt a földön, tudjuk: mit jelent igazán szeretni. Addig is szerettek az emberek és nélküle is szeretnek, ma is, de mindig csak megokolva: szeretlek, mert... Mindig csak kiméricskéve - szeretlek addig, amíg... De Jézus óta lehet próbálgatni azt az egészen másféle szeretetet, amivel Ő szeretett itt ezen a földön: a MÉGIS-szeretetet. Szeretlek mégis! Szeretem őt annak ellenére, hogy a másik nem szeretetreméltó, annak ellenére, hogy nem viszonozza a szeretetet - sőt!

Dr. Gyökössy Endre - Ketten ​- hármasban
Az ​élő házasságnak van fogantatása, növekedése, gyermek-, serdülő-, felnőtt- és öregkora. Lehetnek betegségei, és éppen úgy meg is halhat, mint minden más élő test. Akkor fogan, amikor egy férfi és egy nő kiválasztó szeretettel megszereti egymást - amelyre talán csak nekünk van külön szavunk: szerelem. De mi ez a szerelem, ez a sodró erejű, a kizárólagosság igényével fellépő, osztozkodást nem tűrő érzés? Általában az ismerkedéssel kezdődik. Tetszenek egymásnak, ezért folytatódik, ápolják az ismeretséget. Majd az ismeretségből egész lényüket betöltő felismerés lesz: ő az! ő az, és senki más. Mikor igent mondanak egymásnak, s ezt érzik is, ez egyben nemet is jelent minden más férfi és nő felé. Ha olyan igent mondunk választottunknak, amely nem jelent nemet is mindenki más felé, az: "nemtelen" igen.

Dr. Gyökössy Endre - Hiszek!
"A ​Credót nem kell hinnem, hanem mindenek ellenére szabad hinnem és vallanom. Benne és általa nem a véleményemet vallom, hanem szabad örömmel és diadalmasan megvallhatom Istenhez fűződő személyes viszonyomat." - így kezdi vallomását könyve elején Gyökössy Bandi bácsi. Valóban nem más ez az írás, mint egyetlen csodálatos vallomás az ő hitéről. Az Apostoli Hitvallás minden egyes sorát megmagyarázva tesz tanúságot Istenről és az Őbenne való boldog életről. Ha követjük őt az elmélkedésben, nemcsak jobban, mélyebben értjük ezentúl hitünket, hanem erőt is nyerünk, mert élete példája magával ragad, feltölt és segít saját gondjaink megoldásában is.

Dr. Gyökössy Endre - Bukdácsolóknak
Szeretet ​vagy igazságosság? Szélütött életek. Anyátlanul - gyökértelenül. Különösen ajánljuk: Bátor hívőknek, akik szembe mernek nézni a lelki élet nehézségeivel is.

Dr. Gyökössy Endre - Az ​árnyék nélküli Fény
Jézus ​az összetartó erő, összetartó kapocs, az erőtér, az összefogó. De mi nem ezt akarjuk, inkább magunk fölé emeljük Őt! Ezért festettek a régi festők oly előszeretettel ítélkező Krisztust: inkább fölöttünk legyen, mint közöttünk! Pedig Ő egyszerre van fölöttünk és közöttünk. Bizony, azért emeljük Őt rendszerint minél feljebb, hogy ne legyen itt! Hogy ne legyen köztünk kapocs, és ne legyen összekötő népek és népek között. Pedig Ő köztünk akar lenni. És köztünk kell lennie: erőként, pecsétként, fényként, összekötő, áthidaló, megoldó, egyéneket és népeket összebékítő hatalomként.

Dr. Gyökössy Endre - Bognár Cecil - Mi ​és mások
A ​mindennapi élet lélektana Mindenkinek van egy elválhatatlan örök társa, aki végigkíséri az életen a bölcsőtől a sírig: saját maga. Mégis mennyire ismeretlen marad ez a kísérő. Soha egy pillanatra sem szakadhatunk el önmagunktól és egy hosszú élet sem leég, hogy igazán megismerjük magunkat. Az ember nem ismeri jól sem a testét, sem a lelkét. Ha valamit nagyon alaposan ismerünk, arra azt szokás mondani: úgy ismerem, mint a tenyeremet. Nos, az ember ezt nem mondhatja, mert tulajdonképen a saját tenyerét sem ismeri. Pedig ez testének az a része, amelyet valóban legtöbbször lát. A lélektan tudománya a legutóbbi néhány évtizedben igen nagyot haladt. Ez a haladás közelebb vitte az élethez. Most már nemcsak egyes elszigetelt, mesterségesen előállított lelki jelenségeket tud vizsgálni, hanem az összetett, a való életben szereplő folyamatokat is. Ez a nagyhivítású könyv nem a lelki élet nagy kérdéseit tárgyalja, csak a mindennapi élet apró dolgait. Célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jelentékteleneknek látszó kis jelenségekre, amelyek mellett a legtöbben elhaladnak, a nélkül, hogy tudomást vennének róluk. Hogy hozzászoktasson bennünket saját magunk és mások elfogulatlan megfigyeléséhez. Tartalom: Bevezetés A lelki élet műhelyében Érzelmeink A félelem Az ösztönök A tudattalan A gátlások A magatartás Az önuralom Az ideges ember Kapcsolatunk a környezettel Az időjárás és az éghajlat az hatása az emberre A pénz és az idő Életcél, életsors A boldogság Hogyan bánjunk az emberekkel? A rossz ember lélektana Ami két embert összekapcsol A férfi és a nő A gyermek és a felnőtt Gyermekek Hogyan bánjunk a gyermekekkel? Emberismeret és önismeret Az emberismeret tudománya Korunk lelke Bognár Cecil Pál OSB életrajza Gyökössy Endre

Dr. Gyökössy Endre - Homo ​Christianus
Alcím: ​A krisztusi ember "Az évek során sokat és sok helyütt szóltam már arról, hogy a keresztyén ember: krisztus-féle ember, homo christianus. Mi a különbség a homo christianus, és a ma élő emberfajta a homo sapiens között? Mivel több, értékesebb, vagy más?” – erre a hatalmas kérdésre keresi a választ Bandi bácsi ebben a könyvében. Tartalom: Ember + Vagyok - Jézus él benne A VAGYOK jelenvalósága - Jelenlétével Jézust jeleníti meg környezetében A gondviselés - Abban bízik, hogy semmi sem szakíthatja el Krisztus szeretetétől A bölcs - Bölcsességet Istenből merít A szeretet = ismeret - Igyekszik megismerni az embertársait - hogy mélyebben szerethesse őket A kereső ember és az ember-kereső ember - Keresi embertársait - mert őt már megtalálta Isten A cél felé futva - Tudatosan éli életét, a célra tekintve fut - és másokat is magával ragad A határozott ember és a határtalan homo christianus - Nem szab határokat magában Isten kegyelmének - így növekszik határtalanná A gyöngéd Isten és a gyöngéd ember - Van bátorsága annyira szeretni, hogy néha bolondnak nézik érte A szent tékozlás - Szeretetében nem méricskél Örömös élet - Sugárzik és örömével "megfertőzi" a környezetét Az új teremtés - Isten erejével minden bukásából felkel, és nem fél újrakezdeni A három kapcsolat - Szenvedése, gyötrődése közepette is megőrzi kapcsolatát Istennel, embertársaival és saját magával A feszültségben kegyelemből élő homo christianus - Nem menekülni akar a szenvedésből, hanem felhasználni az életében A ráhangolódás csodája - Lelkében képes meghallani Isten hozzá szóló beszédét Bennünk a Lélek imádkozik - Úgy imádkozik, ahogy a Lélek indítja A minimális maximum - Úgy cselekszik, ahogy a Lélek indítja A homo christianus reménysége - Nem valamiben, hanem Valakiben reménykedik A homo christianus és az idő - Az örökkévalóságban ragadja meg a pillanatot Az utolsó órák lehetősége - Jól tudja felhasználni a lehetőségeit - az utolsókat is...

Dr. Gyökössy Endre - A ​szabadság kockázata
Egyszer ​el kell döntened végre, hogy a szolgaság biztonságát, vagy a szabadság kockázatát vállalod. De ezt a döntést csak a szeretet által munkálkodó hittel hozhatod meg.

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyulj ​meg, hogy gyógyíthass!
Kézfogás ​14. János evangéliumának 9. része alapján "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek!" Meggyógyulhatsz! Kívül, belül! Meggyógyulhatsz, mert Ő, Jézus a Krisztus: halálosan komolyan vette a "tennivalóját"! Olyan halálosan komolyan vette, hogy addig meg se halt, míg ki nem mondhatta: elvégeztetett! Halálos komolyan vette és tette, hogy elhidd: érdemes halálos komolyan venni és tenni azt, amit mond! A vakon született pedig: "elment azért és megmosakodott - és amikor megjött: látott!" Milyen egyszerű! Milyen tündöklően egyszerű! Milyen megrendítően, sírnivalóan, ujjongnivalóan egyszerű. Olyan "egyszerű", mint a teremtés nyitánya: "És monda Isten: legyen világosság és lőn világosság." Lásd: ilyen nagyszerűen egyszerű, ha halálosan komolyan veszed: ahogyan halálos komolyan vett és vesz Ő téged!

Dr. Gyökössy Endre - Jézus ​névjegye
Gazdagító, ​eredeti meglátások a tékozló fiú történetérõl és a lábmosás szolgálatáról Különösen ajánljuk: Mélyebb lelkiéletre törekvõknek

Dr. Gyökössy Endre - Szeretet-ajándék
Csináljuk, ​vagy történik a karácsony?... • Karácsonyi ima • Karácsonyi csillagok ( a napkeleti bölcsek hódolata ) Különösen ajánljuk: Karácsonyra

Kollekciók