Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Az ​Áldott Orvos rendelőjében
Ebben ​a különleges orvosi rendelőben egészen mélyen megismerkedhetünk önmagunkkal is. Néha nem tudjuk, mi bajuk van, csak itt fáj, ott fáj, sehogysem érezzük jól magunkat. Ha sokáig vagyunk ebben sz állapotban, azt is megtapasztaljuk, egyedül nem tudunk úrrá lenni a helyzeten. Ezért kell felkeresnünk az Áldott Orvost, mert Ő az egyetlen, aki igazán tud gyógyítani. Csak kérned kell és engedned, hogy egy kicsit helyreigazítsa az életedet… _Add, Uram, hogy ne úgy éljünk, hogy közben halottak vagyunk! Hanem akkor is éljünk, amikor meghalunk. Engedd kérünk, hogy közelebb és közelebb kerüljünk Hozzád, és ne féljünk elfogadni a Te gyógyításodat._

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyító ​tanácsok
Mit ​tanuljunk hát: az önzés művészetét, vagy a szeretet csodáját? Valóban azt gondoljuk, hogy Jézus azért jött erre a földre, hogy mindenféle nagyon nehéz erkölcsi igákat rakjon ránk? Dehogy! Az Isten szeretet, elküldte Fiát erre a földre, hogy megtanítson bennünket - egészségesen élni is. Nemcsak az örök életünkkel törődik, hanem ezzel is. Mert a szeretet gyógyító erő. A szeretet=egészség.

Dr. Gyökössy Endre - A ​sikeres élet titka
Ki ​ne akarna sikeres ember lenni? Siker és boldogság – mindenki erre vágyik. Igen ám, de mit jelent számunkra a siker? Pénz, hírnév, gondtalan élet? Mindez a világi sikerre jellemző. Ezek egy ideig boldogíthatják ugyan az embert, de tartósan nem, mivel nagyon is mulandók. Könyvecskénk megpróbálja megmutatni, hogyan lehet sikeres az életünk – Jézussal! „Ne erőlködjünk, ne mutassunk mást, mint amink van! Azt mutassuk, amit Pál apostol: fönt is az Úré vagyok, lent is az Úré vagyok! Sikerek közt és elbukva is, akár életemben, akár halálomban, én Jézusé vagyok.”

Dr. Gyökössy Endre - A ​lélek nyugalma
Jézus ​még mindig hív. Bennünket hív, az élet vámszedőit, a ma Zakeusait, hogy jöjjünk már le a magunk uborkafájáról, lépjünk már - Felé. Még közelebb Felé. Egészen közel. Igája alá, amelyben vinni, emelni, hordozni akar. Segíteni elviselni az életet. És mindenkit hív: azt is, aki ma először hallja, azt is, aki már sokszor hallotta ezt a hívást, de ma hallotta meg először - a szívével is. Hívja a megfáradtakat és megterhelteket. Várja a fiatalokat, akik olyan nehéz terhekkel indulnak az élet felé. Már unokáink is alig bírják a túltömött iskolatáskákat, a felnőtt gyermekeink a második vagy a harmadik műszakot, hogy törlesszék az OTP-re vett betonkalickát. Várja őket, hogy el tudják viselni az életüket, önmagukat - s talán még bennünket, öregeket is. Várja az időseket, akik nem befelé, hanem már kifelé indulnak az életből: megfáradtan. És milyen megfáradtan! Várja az élet delelőjén küszködőket, akiknek lassan már mindenük lesz - ha belerokkannak is -, csak egy percnyi pihenésük nincsen. Sem külső, sem belső nyugalmuk.

Dr. Gyökössy Endre - Atyám!
Kegyelemben ​és kegyelembõl élünk. Lehet, hogy elsőre nem tűnik könnyűnek - de Jézus mindenben segít: „Elég néked az én kegyelmem”... Különösen ajánljuk: Elmélyült hiter törekvőknek

Dr. Gyökössy Endre - Mélységeken ​át - az öröm titkáig
- ​Nem tud tőlem olyat kérni, amit meg ne tegyek! Ha azt mondja, álljak a fejem tetejére, ezt is megteszem, mert a Benne lévő erő arra kényszerít, hogy amit mond, okoskodás nélkül megtegyem... Így gondolkodik Jézus felől az, akit egyszer már megragadott az Ő Lénye. Aki hittételeket hisz, az vallásos ember. A megragadott ember: hívő ember, aki nem tud ellenállni Jézus Lényének, mert nem akar. Ezeken az oldalakon olyan útra szeretném vezetni olvasóimat, ami sokszor lesz irracionális, ésszel alig felfogható. Bár én szeretem az észérveket és használom is, ám most lesz, amit nem tudok majd megmagyarázni. Akit Jézus Lénye megragadott, az a szavak és a megfogalmazhatatlan mondatok mögött is ki fogja hallani lényeget. És vállalja ezt az utat.

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsony szíve: a szeretet
Íme, ​Isten közelvalóvá lett, mert a szívét adta egy bölcsőbe, és Isten szívét ezen a Földön mi úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Isten szeretete egyszer olyan közel ért a földhöz, hogy gyermekké lett Betlehemben, és édesanyja, Mária, Jézusnak nevezte! Ez az Agapé, amelyről János ezt a lélegzetelállító tőmondatot írja: "Az Isten szeretet." (1Jn 4,16) Az életünk igazán akkor karácsonyos élet, amikor nem egy napba, nem néhány órába sűrítjük bele, hanem áthatja egész életünket, mind a 365 napunkat; akkor igaz, ha tudatosan, vagy talán nem is egészen tudatosan ott él a szívünk mélyén: az Isten szeretet! Isten az Ő egyszülött Fiát azért adta, hogy megtanuljuk Tőle viszontszeretni Istent embertársainkon keresztül - és ez a szeretet ne egy gyertyagyújtásig tartson csupán.

Dr. Gyökössy Endre - Ketten ​- hármasban
Az ​élő házasságnak van fogantatása, növekedése, gyermek-, serdülő-, felnőtt- és öregkora. Lehetnek betegségei, és éppen úgy meg is halhat, mint minden más élő test. Akkor fogan, amikor egy férfi és egy nő kiválasztó szeretettel megszereti egymást - amelyre talán csak nekünk van külön szavunk: szerelem. De mi ez a szerelem, ez a sodró erejű, a kizárólagosság igényével fellépő, osztozkodást nem tűrő érzés? Általában az ismerkedéssel kezdődik. Tetszenek egymásnak, ezért folytatódik, ápolják az ismeretséget. Majd az ismeretségből egész lényüket betöltő felismerés lesz: ő az! ő az, és senki más. Mikor igent mondanak egymásnak, s ezt érzik is, ez egyben nemet is jelent minden más férfi és nő felé. Ha olyan igent mondunk választottunknak, amely nem jelent nemet is mindenki más felé, az: "nemtelen" igen.

Dr. Gyökössy Endre - A ​megoldás mindig Jézusé
Nem ​Jézus tehetetlen, hanem a mi hitünk gyenge! Ezért ne arra nézzünk, amit kérünk, hanem Arra, Akitől kérünk. Vegyük le a szemünket magunkról. Megtapasztaltam, hogy ha egyszer-egyszer sikerült a magam sebéről elvonni a tekintetemet, a gondolataimat és ezt mondani: „Uram itt csak Te tehetsz valamit, csak Rád nézek, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen” – akkor mindig valami jó dolog történt...

Dr. Gyökössy Endre - Jöjjetek, ​egyetek
A ​néma Jézus • Az úr igája (Cirénei Simon) • Jöjjetek, egyetek! (húsvéti történet) Különösen ajánljuk: Húsvét táján lélekemelõ olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - Életünk ​– Jézus tükrében
Az ​evangéliumok példatörténetei Jézus példázatai tükrök, amelyekbe, ha belenéznek, önmagukat látják. Nem csoda, hogy keresztre feszítették! Az egyik gyülekezetben igen megfogyatkozott a templom látogatottsága s emiatt a lelkipásztor nagyon gyötrődött. Már csak a temetési istentiszteletekre jöttek össze a hívek. Az üres templom harangja az egyik vasárnap délután elkezdett kongani, hosszan és sokáig. A faluban feketébe öltöztek az emberek - valaki meghalt, hív a harang -, és mentek a templomba. Szokás szerint ott volt a koporsó, és ahogy elvonultak mellette, mindenki belenézett. Nem volt benne más, mint egy tükör. Amikor belenéztek, mindenki önmagát látta a koporsóban... A megdöbbent gyülekezetnek a pap azt mondotta: - Igen, ez a szomorú igazság: meghalt a gyülekezetünk. Az emberek megrendültek, sírtak, bűnbánatot tartottak. És új élet kezdődött. Jézus példázatai ilyen tükrök! Akik úgy néznek bele, hogy megrendülnek és érzik, ez én vagyok, nekem szól - azoknak lehetséges az új élet és az új kezdet. Tartalom: A nagy tanítás A "nyitány" képei Az utolsók Ilyen az Isten - ilyen az ember A reménység példázatai Ami halálosan komoly Figyelmeztető lámpás A meghökkentő példakép Mit kíván Jézus az övéitől? Az irgalom rendje

Dr. Gyökössy Endre - Átváltozni? ​Vagy megváltozni?
Ma ​már úgy látom, hogy sok-sok életnek az a belső tragédiája, hogy szeretne átváltozni: de nem lehet. A csúnya szeretne szép lenni, a kicsi nagyobb, a nagy kisebb, a lány fiú, az egy talentumos öt talentumossá. A matematikához értő - nyelvzsenivé, a botfülű zeneművésszé, és így tovább. - Igen: átváltozni szeretnénk! És átváltozni nem tudunk. A Teremtő Isten nem akar ilyen átváltozást! És mégis, milyen sok lélek van, aki egy életen keresztül ábrándozik azon - ha ő nem ilyen volna, hanem olyan, akkor minden más volna... Átváltozni tehát nem lehet, de valami mégis lehetséges. Az átváltozás nem, de a megváltozás igen! Ez lehetséges és ezt Isten is akarja! Lehet megváltozni! Mennyei erők állnak rendelkezésünkre, ha készek vagyunk erre.

Dr. Gyökössy Endre - Ti ​vagytok
Ezen ​a könyvecskén a mi Mesterünk, a mi Urunk Jézus Krisztus is így nézett ránk ezeken az Igéken keresztül: Ti vagytok a föld sója... Ti vagytok a világ világossága... Nem rejthető el a hegyen épült város... Nem annak lát bennünket, akik tulajdonképpen vagyunk, s akinek magunkat tartjuk, hanem a LEHETŐSÉGET látja meg bennünk, s azt akarja, hogy valóban azok legyünk, akik LEHETÜNK: Általa. A Mester, a Kyrios, az Úr vezetésével, ihletése, irányítása alatt.

Dr. Gyökössy Endre - A ​gömöri almafák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - "Találkoztam ​Istennel"
Gyakran ​mondogatom: a kereszténységet naponként kell újrakezdenünk. A tanítványságot naponként újra és újra elölről kell kezdenünk. Nos, valahogy úgy, mint minden hívők atyja, Ábrám tette! Akinek nem volt más fix pontja, csak az Úr és az ígéretek. De mert volt egy fix pontja, ezért nem csavarog - hanem vándorol. Ezért nem futkároz össze-vissza, hanem fut - célegyenest előre: vezetés alatt! És ma is ez az Istenre néző ember stílusa: vándorol - és nem csavarog - az életeben, össze-vissza. Fut, célegyenest - és nem futkároz, fejvesztetten. Mert Ura és célja van! Alig merem megkérdezni, csak nagyon csöndesen és nagyon halkan: vándorolsz vagy csavarogsz? Futsz vagy futkározol? Ne felejtsd el a mai örömhírt: sose késő! Öreg fejjel is el lehet kezdeni a csöndes vándorlást Isten ihletése és útmutatása alatt; és öreg testtel is lehet futni, kapkodó futkározás helyett. Hogy egyszer te is és én is elmondhassuk, amit az öreg Pál így mondott: "A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája..."

Dr. Gyökössy Endre - Egy ​csónakban Jézussal
...Engedd ​meg, hogy a Lélek kérdezzen téged, öreg bojtárján keresztül: - Te hogyan hajózol az életeden át? Csak egy tavon Jézussal, vagy egy csónakban is? Csupán Jézus nyomában evickélünk-e - magamat is beleértve -, vagy Jézussal egy hajóban vagyunk, az Ő csöndjében, az Ő közelében, ha kell, Őt költögetve?... Vagyis: Jézussal együtt, vagy csak Jézussal egy tavon? Óriási különbség!

Dr. Gyökössy Endre - A ​szenvedés misztériuma
"A ​hívő embernek csak a szenvedés értelmét kell megmagyarázni; a nem hívőnek meg minden mást". Éppen ezért ezt az írást csak hívőknek ajánljuk - de nekik nagyon!

Dr. Gyökössy Endre - Jöjj ​Szentlélek Istenünk
Tartalom: Bevezetés ​helyett - Lélekkel gyógyuljatok! A kivételes és szokatlan ajándék - Szentlélek az Ószövetségben Lélekkel telve - A Szentlélek az első három evangéliumban Aki elvezet a teljes igazságra - Szentlélek a negyedik evangéliumban Gyermeki lélekkel - Az első gyülekezet Szentlélek-várása Az Atya ígérete - A gyülekezet Pünkösd előtt Erővel és örömmel - Az első gyülekezet Pünkösdje Ajándék az Egyház számára - A Szentlélek a páli levelekben A Szentlélek-szomjúság - A Lélek és a mi világunk Egy csudajó "adás" - Mai nyelven a Szentlélekről Ki nem alvó Tűz - A Szentlélek a mi életünkben

Dr. Gyökössy Endre - Életet ​adó örömhír
Bátran ​mondhatjuk, hogy a kedves Olvasó Gyökössy Endre egyik főművét tartja a kezében. Bandi bácsi 64 fejezetben elmélkedi végig János evangéliumát, rengeteg, életből vett példával illusztrálva mondanivalóját. Minden fejezetnek fontos kérdése, hogy számunkra, mai tanítványok számára mi az üzenete az adott szentírási résznek. Emellett minden fontos részletet kortörténeti adalékokkal világít meg, így igazán megértjük az "érthetetlen" részeket is. És természetesen nem maradnak el a lélektani részek sem, hiszen az ember örök, nemigen változunk, csak a "történelmi díszletek". Órák jönnek és órák mennek, telik-múlik az idő; vajon meg tudjuk-e ragadni benne azokat az alkalmakat, amelyeket Isten készített a számunkra? Ez csak azok számára lehetséges, akik lényükkel rá vannak hangolódva Istenre, Isten Igéjére, akik fogják az "adást". Egyszer világosan el kell döntenünk, miért hallgatjuk az Ő Igéjét; azért, hogy csupán többet tudjak Róla, vagy azért is, sőt lesősorban azért, hogy jobban tudjam követni Őt?! A bővelkedő élet egyszerre két dolgot jelent: akinek Jézusa van, mindene van; akinek Jézusa van, annak mindig elég az, amije van, mégpedig úgy elég, hogy másnak is jut belőle.

Dr. Gyökössy Endre - Hogy ​nézheti az Isten?
Kézfogás ​3. (A tékozló fiú példázata)

Dr. Gyökössy Endre - Aki ​szeret, annak szenvednie kell
Bizony ​igaz, hogy aki szeret, annak szenvednie kell. Hiszen úgy jöttél világra, hogy édesanyád nyögött, sikoltott, vérzett, te pedig sírtál. Igenis vedd komolyan, hogy ha szeretsz, szenvedni fogsz, minél jobban szeretsz, annál inkább. Édesanyák, ti tudjátok! Minél inkább szeret valaki valakit, annál inkább szenvedve siratja. Szeretet nincsen szenvedés nélkül. Ám azt is megtanultam - ha megfehéredett hajjal is, de áldom érte Istent -, hogy a szenvedésre egyetlen gyógyszer van. Nem kapható a patikában, nem altató és nem nyugtató: ha szenvedsz, annál inkább szeress, és enyhülni fog a szenvedésed...

Dr. Gyökössy Endre - Hét ​Miért
Választ ​keresünk és találunk "nemhívők" kérdéseire - de ha őszinték vagyunk, ezek a kérdőjelek a mi életünkben is megjelennek néha... "Miért" kérdések például: -Miért van az, hogy szeretnék imádkozni, de nem tudok? -Miért kell templomba járni? -Hogyan lehet kikerülni a se itt, se ott zsákutcájából? Ezen kívül megtudjuk azt is, hogy fontosak-e a "miért"-ek?

Dr. Gyökössy Endre - Élő ​reménységünk
Milyen ​nagy kegyelem, hogy lehet: MA akarni. Akiket Jézus megszólított, azok azonnal fölálltak, tüstént követték, rögtön otthagyták a hálóikat. Ha Jézus Krisztus ma szól hozzánk, ma akar velünk valamit; ha ma meghalljuk, holnap már akarjuk, holnapután már tudjuk is! Jézus ma akar gyógyítani, ma akar kiemelni valamiből, Ő ma akar megbocsátani nekünk valamit, amit ma és nem holnap gyónunk meg Neki. Akarjuk-e ma, vagy nem akarjuk? Ha ma akarjuk, akkor holnap tudjuk.

Dr. Gyökössy Endre - Hiszek!
"A ​Credót nem kell hinnem, hanem mindenek ellenére szabad hinnem és vallanom. Benne és általa nem a véleményemet vallom, hanem szabad örömmel és diadalmasan megvallhatom Istenhez fűződő személyes viszonyomat." - így kezdi vallomását könyve elején Gyökössy Bandi bácsi. Valóban nem más ez az írás, mint egyetlen csodálatos vallomás az ő hitéről. Az Apostoli Hitvallás minden egyes sorát megmagyarázva tesz tanúságot Istenről és az Őbenne való boldog életről. Ha követjük őt az elmélkedésben, nemcsak jobban, mélyebben értjük ezentúl hitünket, hanem erőt is nyerünk, mert élete példája magával ragad, feltölt és segít saját gondjaink megoldásában is.

Dr. Gyökössy Endre - Szeretet, ​az új dimenzió
Titkok ​peremén Drága Atyánk! Láthatatlan kezeddel nagy kérdőjelet rajzoltál elénk: hogyan viseljük sorsunkat: púpként vagy keresztként? Uram, adj erőt a mosolyok és a gúnyolódás közepett, a kérdőjelek, a problémák között, a púpok alatt! Uram, szárnyakra van szükségünk, és tudjuk, nekünk már nem nőnek szárnyaink: a keresztünket alakítod azokká, és kiderül, mégis lehet repülni a terhek alatt, terhek között - mégis. Uram, add, hogy egyre mélyebben hatoljunk be az új dimenzió, a szeretet mélységeibe, amelynek közepén ott van a kereszt. Érthetetlen, titokzatos, de érezzük: azon egyesült a szenvedés és a szeretet; hogy az egész világ szenvedve szeret, és szeretve szenved, és csak az él, aki szenvedni és szeretni tud... Tartalom: Új hívás Új dimenzió Új lélek-zet Új kockázat Új rend A misztérium érintése A misztérium ideje Az angyalok misztériuma A Jézus-misztérium A végső misztérium

Dr. Gyökössy Endre - Én ​vagyok, aki mindig vagyok
Mit ​is jelent ez az Isteni, Jézusban testet öltött VAGYOK, AKI VAGYOK? Természetesen azt, hogy Isten VAN. Úgy gondolom, a mi egész hitéletünk ezen az egyetlen mondaton áll vagy bukik: Őszintén hisszük-e, hogy Isten létezik, él? Vagy nincs?... Tulajdonképpen minden hitbeli hajótörés, az összes bűn, minden halálfélelem, minden, már e világon átélhető, de csak odaát beteljesedő kárhozat abból származik, hogy nem vesszük komolyan: Isten VAN és jelen van! Minden előfeltétel, minden evilági és túlvilági üdvösség pedig csak abból származik, hogy hittel számolunk Isten jelenlevő valóságával! Ahogyan Mahatma Gandhi mondta: "Ha mindig tudatában lennénk Isten jelenlétének életünkben, azonnal megváltozna egész életünk"...

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​iskolája
Mindenkit ​szeretettel hívunk és várunk Isten iskolájába! Azokat is, akik "egyéb" iskolába nemigen szerettek járni - és azokat még inkább, akik úgy érzik, hogy az élet iskolája túl kemény leckéket ad nekik... Isten iskolájában először is: megtanulunk tanulni, majd vizsgázni; megismerjük az engedelmesség és a szenvedés értelmét és értékét; segítséget kapunk a kísértések legyőzéséhez; megtudjuk, miért számít a legnagyobb fényűzésnek a harag - és hogyan kerülhetjük el; megismerkedünk egy különleges tananyaggal, majd menő kérdést kapunk; részünk lesz egy kis "vizsgaidőszak"-ban; és gyakorlati leckét kapunk a legfontosabb tudni- és tanulnivalónkból: a szeretetből.

Dr. Gyökössy Endre - "Kicsoda ​ez?" Jézus Krisztus! I.
Jézus ​Krisztus vagy őrült, vagy Az, Akinek mondja magát! Még ellenségei se mondják, hogy őrült. Inkább azt, hogy „nem is élt". Mert Ő az egyetlen Valaki, Akinek közelében a megzavarodott lelkek ki tudnak simulni. Ma is! Kétezer év után is! Megzavarodott lelkek ki tudnak tisztulni! Az őrület felé bukdácsoló életek is ki tudnak tisztulni, ma is! Elboruló elmék az evangélium olvasására egyszerre csak mosolyognak. Mert Ő Az, Aki!

Dr. Gyökössy Endre - Négyszemközt ​Jézussal
Milyen ​fenségesen egyszerű az evangélium! Semmi felesleges bonyolítás! Nem az a baj, amit te bajnak gondolsz. Nem az élet apró-cseprő nehézségei a mi igazi bajunk, hanem az, hogy nem ismerjük eléggé Jézust. Ez a mi nagy bajunk! Mert ha ismernénk, akkor kérnénk Tőle élő vizet, újra és újra kérnénk, és nem lennénk kitikkadtak, kiszáradtak, elnyűttek, az életre egyre jobban szomjazók! ... Lehet, hogy öt okot is fel tudsz sorolni, miért nem vagy méltó arra, hogy négyszemközt találkozz Jézussal, hogy Ő téged megszólítson. De lehet, hogy tizenkettőt mondasz, amiért el se tudod képzelni, te vagy az, akit Jézus különösképpen meg akar szólítani, beszélni a szíveddel, fejeddel, eszeddel, lényeddel. Mindegy, mit sorolsz fel. Ha szükséged van rá, akkor Jézus megszólít...

Dr. Gyökössy Endre - 365 ​napos karácsony
Amikor ​fölvetődik a kérdés, jaj mit adjunk annak, akit szeretünk, gondoljunk arra, hogy lehet 265 napos karácsonyunk is! És mi a legkirályibb ajándék? Akármilyen szegények vagyunk és még egy nyakkendőre sem telik, legkirályibb ajándékra telik! Ha anyagi vonalon a legértékesebb, amit ember az embernek adhat - természetesen a szeretet. Hogyan tehetjük 265 napossá a karácsonyt, a szeretet ünnepét az életünkben? Ha merjük kimutatni szeretetünket, mondani, tenni egy mozdulattal, egy mosollyal, egy szál virággal, egy pici kis akármivel! Az ilyen szeretet-ajándékok értékét soha nem az ára teszi becsessé, drágává. A szeretet aranyától lesz igazán királyi ajándékká. Ezt kapta Jézus az aranyban. Ezt adhatjuk mi arany nélkül, mosolyban, aranyozott szívvel.

Dr. Gyökössy Endre - Szeress ​mégis
Gyökössy ​Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára Amióta Jézis itt járt a földön, tudjuk: mit jelent igazán szeretni. Addig is szerettek az emberek és nélküle is szeretnek, ma is, de mindig csak megokolva: szeretlek, mert... Mindig csak kiméricskéve - szeretlek addig, amíg... De Jézus óta lehet próbálgatni azt az egészen másféle szeretetet, amivel Ő szeretett itt ezen a földön: a MÉGIS-szeretetet. Szeretlek mégis! Szeretem őt annak ellenére, hogy a másik nem szeretetreméltó, annak ellenére, hogy nem viszonozza a szeretetet - sőt!

Dr. Gyökössy Endre - Akarsz-e ​meggyógyulni?
Jézus ​Krisztus, döntő lépéseket tett felénk és érettünk, ám mégis nemegyszer a mi egyetlen lépésünkön, mozdulatunkon múlhat: meggyógyul-e életünk, testi-lelki betegségünk?! Mert azt a lépést, mozdulatot: nekünk kell megtennünk – Felé. Ebben a kötetben szeretném elmondani, hogy azt a lépést, mozdulatot nem csak meg kell, hanem lehetséges is megtennünk! Tartalom ...akaratgyengeségedből? ...képzelgéseid rabságából? ...félelmeidből? ...haragodból? ...magányosságodból? ...a magányosságra is? ...felemás életedből? ...hamis gyászból? ...a halálfélelemből? Van embered! Hétköznapok higiéniája

Kollekciók