Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyulj ​meg, hogy gyógyíthass!
Kézfogás ​14. János evangéliumának 9. része alapján "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek!" Meggyógyulhatsz! Kívül, belül! Meggyógyulhatsz, mert Ő, Jézus a Krisztus: halálosan komolyan vette a "tennivalóját"! Olyan halálosan komolyan vette, hogy addig meg se halt, míg ki nem mondhatta: elvégeztetett! Halálos komolyan vette és tette, hogy elhidd: érdemes halálos komolyan venni és tenni azt, amit mond! A vakon született pedig: "elment azért és megmosakodott - és amikor megjött: látott!" Milyen egyszerű! Milyen tündöklően egyszerű! Milyen megrendítően, sírnivalóan, ujjongnivalóan egyszerű. Olyan "egyszerű", mint a teremtés nyitánya: "És monda Isten: legyen világosság és lőn világosság." Lásd: ilyen nagyszerűen egyszerű, ha halálosan komolyan veszed: ahogyan halálos komolyan vett és vesz Ő téged!

Dr. Gyökössy Endre - A ​két középpont
Az ​Újszövetség közepe: a Miatyánk - Az Ószövetség közepe: a Tízparancsolat A kötet húsz elmélkedése keresztény életünk két alappillérét, illetve középpontját járja körül. Régi igazságok, új meglátások és megélt felismerések csodás tárháza e könyv. „Urunk Jézus, Nálad nélkül még szeretni sem tudunk. Nálad nélkül az életnek nincs értelme. Kérünk, adj nekünk a Hegyi Beszéd titkaiból, a MIATYÁNK titkából üzenetet, hogy legyen értelme az imádságnak! Hogy aki már abbahagyta, újrakezdje, aki mondja de már nem tudja mit mond, értsen; hogy a magánbeszédből párbeszéd legyen, hogy újra kapcsolat legyen a Te szíved és a mi szívünk között..” Tartalom: A Miatyánk elmélkedő felosztása A Hegyi Beszéd és a közepe Uram, taníts meg minket imádkozni! Akitől kérünk: a mi Atyánk A legsürgősebb kérés A legnagyobb kérés A legnehezebb kérés A legkönnyebb kérés A legégetőbb kérés A legsikoltóbb kérés Szabad-e, illetve kell-e Miatyánkot többször elmondani Az Ószövetség közepe: a tízparancsolat Bevezető sorok: Az értünk való tízparancsolat I. parancsolat: Szabadulás a bálványok szolgasága alól II. parancsolat: Az igazi Isten-kép III. parancsolat: "Hiába" IV. parancsolat: A fellélegzés napja V. parancsolat: Áldás vagy átok VI. parancsolat: Öngyilkosságaink VII. parancsolat: A "törés" négy formája VIII. parancsolat: Hol kezdődik a lopás? IX. parancsolat: Szeretetben cselekedjük az igazságot X. parancsolat: A kívánság ellen: hálával

Dr. Gyökössy Endre - Az ​ezerarcú szó
Egy ​életveszélyes szó. Démoni hallgatás. Egybehangolódás. Az imádság szavai. Különösen ajánljuk: Segítségül beszédünk lélek szerinti alakításághoz

Dr. Gyökössy Endre - A ​lélek nyugalma
Jézus ​még mindig hív. Bennünket hív, az élet vámszedőit, a ma Zakeusait, hogy jöjjünk már le a magunk uborkafájáról, lépjünk már - Felé. Még közelebb Felé. Egészen közel. Igája alá, amelyben vinni, emelni, hordozni akar. Segíteni elviselni az életet. És mindenkit hív: azt is, aki ma először hallja, azt is, aki már sokszor hallotta ezt a hívást, de ma hallotta meg először - a szívével is. Hívja a megfáradtakat és megterhelteket. Várja a fiatalokat, akik olyan nehéz terhekkel indulnak az élet felé. Már unokáink is alig bírják a túltömött iskolatáskákat, a felnőtt gyermekeink a második vagy a harmadik műszakot, hogy törlesszék az OTP-re vett betonkalickát. Várja őket, hogy el tudják viselni az életüket, önmagukat - s talán még bennünket, öregeket is. Várja az időseket, akik nem befelé, hanem már kifelé indulnak az életből: megfáradtan. És milyen megfáradtan! Várja az élet delelőjén küszködőket, akiknek lassan már mindenük lesz - ha belerokkannak is -, csak egy percnyi pihenésük nincsen. Sem külső, sem belső nyugalmuk.

Dr. Gyökössy Endre - Ti ​vagytok
Kézfogás ​5.

Dr. Gyökössy Endre - Csodák
Mi ​szükséges egy csodához? A ledőlt válaszfalak csodája. Fogd szaván az Urat! Mai történet egy idősödő lelkészfeleségről.

Dr. Gyökössy Endre - Íme, ​én újat cselekszem
Keresztyénségünk ​kezdetei Ismerkedjünk meg az őskeresztyének életével! Erőt, bátorítást meríthetünk példájukból, s erre mai világunkban igencsak szükségünk van. Mi ugyan nem a "véres" vértanúság korában élünk, de ha hitünket komolyan vesszük és éljük, nekünk is életünket kell adnunk Jézusért. Természetesen nem hagyományos értelemben vett "egyháztörténetet" jelentettünk meg Gyökössy Bandi bácsi tollából. A híres lelkész-pszichológus hogyan is írhatna olyan művet, amelyben csupán adatok és tények hemzsegnek? Ha csak arról olvasnánk, hogyan éltek az első keresztyének és emellett nem tekintünk magunkba, nem tettünk mást, mint hogy tanultunk valamit a keresztyénség kezdeteiről. De a mi célunk ennél több: mi szeretnénk valódi homo christianusok lenni. Ezért minden fejezet központi mondanivalója az ember és a különböző cselekedeteinek lélektani rugói. Emellett Bandi bácsi újra és újra tükröt tart elénk, hogy a lelkiismeret-vizsgálat nyomán életünket egyre inkább a jézusi mintához alakítsuk...

Dr. Gyökössy Endre - Mindent ​– Vele együtt!
Ez ​a könyv arról szól, hogy mi mindent akar adni Atyánk szeretetből. Választ kaphatunk többek között arra is, mi értelme szeretni, szerelmesnek lenni, ha úgyis elmúlik? Van-e olyan szeretet, mely el nem múlik?

Dr. Gyökössy Endre - A ​Hídépítő
Jézus-arckép ​a zsidókhoz írt levélben Jézus volt az összekötő, a Hídverő. Összekötötte az Isten szívét az ember szívével. Tartalom: Az Emberfia Isten Fia Az egy irány Mire érdemes figyelnünk? A mi békénk és nyugalmunk A mi igazi Főpapunk Az élő út Sötét fellegek - fényes fellegek Két kagyló között igazgyöngy

Dr. Gyökössy Endre - Szüntelen ​karácsony
Készülõdés ​szentestére. A szeretet nagy csodája. Gyermek születik nekünk. Az evangéliumok evangéliuma, szüless meg bennünk Jézus! Különösen ajánljuk: Adventi és karácsonyi olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - Öt ​kérdés a lelkünkhöz
Egy ​hatvan év felé járó, komoly hívő lelkésztársam így vallott nem is olyan régen, maga elé nézve, kedves derűvel és alászállással: "Tudod, amikor a teológiára mentem, azt hittem, én fogom megváltani a világot. Negyedéves koromban: én fogom megújítani a magyar református egyházat. Amikor megválasztottak lelkipásztornak: az én gyülekezetemben mindenki meg fog térni. Ma pedig minden este pirulva fekszem le, és azzal a reménységgel ébredek, hogy talán ezen a napon is megtehetem, csak egy ember felé is azt, ami tőlem telik." Mert ide tudott alászállni, Gazdája naponként felmagasztalja, és sokkal több telik tőle, mint telne magától, mert - vele jár, vele van az Úr.

Dr. Gyökössy Endre - A ​lámpás
A ​hit kérdései• Közösségápolás • Boldogságok az Isteni boldogmondások margóján Különösen ajánljuk: A mélyebb megértés után kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - Életápolás
Vallás- ​és családlélektani esszék és tanulmányok Mi marad, ha hiányzik életünk közepe? Ott állt a barátom ezüstfenyője felett és sírt. Hangtalan férfisírással: évekig ápolta, táplálta, szeretgette, s valaki az éjjel beugrott alacsony kerítésén és kivágta a fácska közepét. Karácsony előtt. Meglehet- ajándéknak. Ahol száz szó is kevés, ott egy szó is sok - megszorítottam a kezét és tovább tapostam a hóban, hogy gyászában ne zavarjam. Ám egész nap kísértett a cserjévé torzult csonka fenyő. Amíg lépegettem a télben, életek tolultak elém, akik olyanná váltak, mint az a csapzott maradék fa. Mind-mind másról panaszkodott, de valamennyinek ez volt a sebe: hiányzott életük közepe. És akkor mi marad? Nos, mi marad? Élet - célok nélkül. - Mintha mindent kiszivattyúztak volna belőlem. Már csak a semmi van - panaszolta egy csonkolt ember -, érti? A semmi van bennem. Jobb volna semmit sem akarni, mint ezt a semmit takargatni. Már a rosszra is fáradt vagyok és a jót sem érzem. Eszem, hogy dolgozhassak és dolgozom, hogy ehessem. Nem éri meg a fáradságot. Van, aki törődne velem. Elhessegettem. Megfertőzném ürességemmel. Kár volna érte. Belém fulladna. Tartalom: Ajánlás Előszó helyett: Mi marad, ha hiányzik életünk közepe? Valláslélektan - A pszichológia teológiai megítélése; Csoportdinamikai lélekgondozás; Agresszivitás vagy pszichoaktivitás?; Szeretet? Az mi?; Pasztorálpszichológia és pszichoszomatika; A szeretet pszichofiziológiája; Halálos fáradtság; A hétköznapok higiéniája; Szublimáció és lelkigondozás; Ekléziogén és ekléziolagén neurózis Családlélektan - Az istenkép kialakulása a gyermekben; Lázadások kora és lélektana; Mit tehetünk a családért?; A keresztyén család, mint a nemzet építőköve; Amíg élünk - öregszünk. De hogyan?; Kallódó emberek; Gyülekezeteink és fogyatékosaink; Itthon és otthon Zárszó helyett: visszatekintő összefoglalás. Közösségben és kapcsolatban A szerző rövid életrajza és megjelent könyvei Idegen szavak magyarázata

Dr. Gyökössy Endre - Az ​Úrnak szüksége van rám!
Nincs ​értéktelen élet! Ismerd fel, Milyen fontos vagy Istennek! Különösen ajánljuk: Ha néha meginog az önbizalmad

Dr. Gyökössy Endre - Tartozunk? ​Tartozunk!
Pénzügyeinkről; ​a tevékenységláz előnyeiről és hátrányairól; és a nagy zsugorítóról, azaz az ördögről. Különösen ajánljuk: A napi gondokkal küszködõknek

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsony szíve: a szeretet
Íme, ​Isten közelvalóvá lett, mert a szívét adta egy bölcsőbe, és Isten szívét ezen a Földön mi úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus. Isten szeretete egyszer olyan közel ért a földhöz, hogy gyermekké lett Betlehemben, és édesanyja, Mária, Jézusnak nevezte! Ez az Agapé, amelyről János ezt a lélegzetelállító tőmondatot írja: "Az Isten szeretet." (1Jn 4,16) Az életünk igazán akkor karácsonyos élet, amikor nem egy napba, nem néhány órába sűrítjük bele, hanem áthatja egész életünket, mind a 365 napunkat; akkor igaz, ha tudatosan, vagy talán nem is egészen tudatosan ott él a szívünk mélyén: az Isten szeretet! Isten az Ő egyszülött Fiát azért adta, hogy megtanuljuk Tőle viszontszeretni Istent embertársainkon keresztül - és ez a szeretet ne egy gyertyagyújtásig tartson csupán.

Dr. Gyökössy Endre - Közös ​kincs
Kedves ​Atyánk, bocsásd meg, hogy el tudunk felejtkezni Rólad, míg a mindennapi kenyérért verejtékezünk, verekszünk, tusakodunk! Telnek a hetek, hónapok, egyszer csak vége az egésznek, és nem is tudtuk, hogy tulajdonképpen egy csodálatos, megrendítő, gyógyító, szent dimenzióban élhettünk volna szebb, drágább életet, emberibbet - Hozzád méltóbbat, Uram. Te azt mondtad: maradjunk Tebenned. Add, Urunk, hogy hitünk erősödjék, és újra meg újra eszünkbe jusson, hogy Te vagy az örök élet, és aki Benned hisz, ha meghal is, él. Te nem a halálról, hanem az életről hirdetted az örömhírt. Hirdesd nekünk is, mert mi, akik élünk, egyszer meghalunk, és mindnyájunknak szükségünk van erre a bátorításra.

Dr. Gyökössy Endre - Ha ​a cserkész bűnbe botlik
Illusztrálta: ​Mühlbeck Károly.

Dr. Gyökössy Endre - Legyetek ​jó reménységben!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - A ​sikeres élet titka
Mikor ​értékes a napunk? Ha megsûrûsödik bennünk az élet... „Ülök és megbocsátok” Különösen ajánljuk: Ha elbizonytalanodtál a hétköznapok szürke egymásutániságában.

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyító ​tanácsok
Mit ​tanuljunk hát: az önzés művészetét, vagy a szeretet csodáját? Valóban azt gondoljuk, hogy Jézus azért jött erre a földre, hogy mindenféle nagyon nehéz erkölcsi igákat rakjon ránk? Dehogy! Az Isten szeretet, elküldte Fiát erre a földre, hogy megtanítson bennünket - egészségesen élni is. Nemcsak az örök életünkkel törődik, hanem ezzel is. Mert a szeretet gyógyító erő. A szeretet=egészség.

Dr. Gyökössy Endre - Ha ​megrázó időkben élünk
Kézfogás ​a magasból 46.

Dr. Gyökössy Endre - A ​lelkigondozó Kálvin
Tartalom: Kálvin, ​mint lelkigondozó? - Kálvin lelkigondozásának gyökerei (A devotio moderna; A közös élet testvérei) A kálvini lelkigondozás Milyen a kálvini lelkész-lelkigondozó? Kálvin lelkigondozásának célja és módszere Kálvin lelkigondozó alkalmai - Betegek és haldoklók mellett; Házi látogatások Kálvin lelkigondozó, vigasztaló levelei, s amelyeket hozzá intéztek - A lelkigondozás csúcsai ezek a levelek Kálvin lelkigondozásának titka Kálvin életének fontosabb állomásai, időpontjai Köszönetmondás - Felhasznált irodalom Az ember istenképűsége Kálvinnál Függelék - Reményik Sándor: Istenarc A kérdés elvi tisztázása - Ahol az istenkép ma fontossá vált; A megszentelődés, mint kiút a látszatvallásosságból; Alapszövegek az Institutióban A kérdés gyakorlati megközelítése - Az istenképűség az ősállapotban (Az istenképűség mint ajándék; Az istenképűség mint feladat; Az istenkép, mint ítélet kettős szemléletben); A Jézus Krisztusban visszaállított istenkép (Mint gazdagabb ajándék; Mint kitüntetőbb feladat) A vizsgálódás eredménye mára kivetítve - A kettős látás haszna; Dinamikus tükrözés - dinamikus életértelmezés; A mindig tevékeny ember; Nem abbahagyni!; "Testvéreim, jertek, segítsetek!" Felhasznált irodalom

Dr. Gyökössy Endre - A ​Szeretet a földre született
Jézus ​olyan „utat" tett meg felénk, az Atya szívétől - a betlehemi bölcsőig, amin csillagok se járnak; a bölcsőtől - a keresztig pedig olyant, hogy csak káprázik és könnybe lábad a szemünk. Amikor Jézus Nagy Útja és a mi kis utunk találkozik: ott történik az igazi, a boldog karácsony.

Dr. Gyökössy Endre - Jézus ​és a bűnös összetartoznak
Isten ​szeretete nem hagy minket magunkra életünk sötét napjaiban sem. Nála minden bűnre van bocsánat! Különösen ajánljuk: vezeklőknek

Dr. Gyökössy Endre - A ​mi jövőnk Ura
Gondolatban, ​de reménykedve tartsuk fel a hitünket a jövő felé, a jövő Ura felé, a Mi Urunk Jézus Krisztus felé: Uram, mi igazán hisszük, hogy Te tartod a kezedben a jövőnket! Te vagy a jövő, Uram! Te mondtad, hogy két verebecskére, ami egy fillérbe kerül, gondod van. Hogyne volna miránk gondod? Nekünk nem egy bizonytalan jövőben kell hinnünk, hanem egy biztos kézben, és ez a biztos kéz Isten Lénye, Szíve – emberileg szólok: Keze. Egyik kezéből így tesz a másikba. A halál is csak ennyi: Isten egyik kezéből áttesz bennünket a másikba. Mert akár életemben, akár halálomban az Isten kezében vagyok. Akár szénásszekérre esem, akár a földre, Isten kezébe esem. Jöhet itt akármi, de Isten közeledik felénk, Isten vigyáz ránk. Isten kegyelme van velünk.

Dr. Gyökössy Endre - MÉGIS ​öröm
"Sokan ​megkérdezték már tőlem, főleg fiatalok: Bandi bácsi, mondja meg, mi az én életem értelme? És mi az élet értelme egyáltalán? Nem tudom másként megfogalmazni: az élet értelme az élet – az elpazarolt, az elégetett, a mások örömére leélt élet. Ez az élet értelme, legalábbis az én számomra. Nem tudom, a te számodra ez-e? Mert ez az élet termi meg a Mégis szeretetet, adja szívünkbe az igazi Jézus-i szeretetet, az agapét. Tapasztald meg a másokért odaszentelt, elégetett élet örömét, amely egyszerűen életet, lendületet, örömöt ad neked, nekem, bármelyikünknek, aki felfedezi ennek az örömnek az ízét! Hogy szabad szétszórnod az életedet, mint a magvetőnek a magot. Ez az öröm - a Mégis öröm..."

Dr. Gyökössy Endre - "Az ​Egészen Más"
Mire ​tanít bennünket a mi Istenünk, akit méltán nevezhetünk így: „Az egészen más”? Különösen ajánljuk: Ha szeretnéd megerõsíteni a hitedet

Dr. Gyökössy Endre - Hiszek!
"A ​Credót nem kell hinnem, hanem mindenek ellenére szabad hinnem és vallanom. Benne és általa nem a véleményemet vallom, hanem szabad örömmel és diadalmasan megvallhatom Istenhez fűződő személyes viszonyomat." - így kezdi vallomását könyve elején Gyökössy Bandi bácsi. Valóban nem más ez az írás, mint egyetlen csodálatos vallomás az ő hitéről. Az Apostoli Hitvallás minden egyes sorát megmagyarázva tesz tanúságot Istenről és az Őbenne való boldog életről. Ha követjük őt az elmélkedésben, nemcsak jobban, mélyebben értjük ezentúl hitünket, hanem erőt is nyerünk, mert élete példája magával ragad, feltölt és segít saját gondjaink megoldásában is.

Dr. Gyökössy Endre - Te ​mit kérnél Jézustól?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - Krisztus-hatások
...Aki ​Jézus-hatások alatt él, az imádkozhat Jézushoz, eljárhat szépen a templomba, elmondja a Miatyánkot, olvasgatja a zsoltárokat - de ettől még az életének nem Ura a Krisztus. A Krisztus-hatás ott kezdődik, hogy ebből egyszer kilépve rádöbbenünk, Jézus nemcsak ember, nemcsak próféta, nemcsak csodadoktor, hanem Valaki, aki előtt térdre kell hullani, mert Ő a Kyriosz! Kyriosz, Úr, az én Uram, aki beleszólhat az életembe, és én engedem, hogy beleszóljon. Aki mondhat nekem, amit akar, én pontosan azt teszem és azt cselekszem. Ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus az én Uram. Valóban az Uram nekem Jézus? Hagyom, hogy Övé legyen az életemben az utolsó szó? Ő egész életvitelembe beleszól! Akarom én ezt? Egyáltalán megkérdezem Őt? Fölvetődött bennem már valaha is, hogy mit szól ehhez Jézus? Ha így élem vele az életem, ha odafigyelek rá, várok az útmutatásra - akkor Uram nekem Jézus, a Krisztus.

Kollekciók