Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Dr. Gyökössy Endre - Rólunk ​van szó!
Bibliai ​elmélkedések, melyek olvastán szívesen mondanánk: Isten Igéje itt nem engem figyelmeztet - pedig igaz: rólam van szó, nem másról... Különösen ajánljuk: Neked, mert rólad van szó...

Dr. Gyökössy Endre - Új ​élet az élet után
A ​búzaszem és a halál • „Gyászunkban megvigasztal” • új élet az élet után (egy halálközeli élmény beszámolója) Különösen ajánljuk: Gyászolóknak

Dr. Gyökössy Endre - A ​szenvedés misztériuma
"A ​hívő embernek csak a szenvedés értelmét kell megmagyarázni; a nem hívőnek meg minden mást". Éppen ezért ezt az írást csak hívőknek ajánljuk - de nekik nagyon!

Dr. Gyökössy Endre - Testi-lelki ​bajaink orvoslása
Hogyan ​válhat fontossá és boldoggá az életünk? Különösen ajánljuk: Az élet értelmét kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - Bukdácsolóknak
Szeretet ​vagy igazságosság? Szélütött életek. Anyátlanul - gyökértelenül. Különösen ajánljuk: Bátor hívőknek, akik szembe mernek nézni a lelki élet nehézségeivel is.

Dr. Gyökössy Endre - Bognár Cecil - Mi ​és mások
A ​mindennapi élet lélektana Mindenkinek van egy elválhatatlan örök társa, aki végigkíséri az életen a bölcsőtől a sírig: saját maga. Mégis mennyire ismeretlen marad ez a kísérő. Soha egy pillanatra sem szakadhatunk el önmagunktól és egy hosszú élet sem leég, hogy igazán megismerjük magunkat. Az ember nem ismeri jól sem a testét, sem a lelkét. Ha valamit nagyon alaposan ismerünk, arra azt szokás mondani: úgy ismerem, mint a tenyeremet. Nos, az ember ezt nem mondhatja, mert tulajdonképen a saját tenyerét sem ismeri. Pedig ez testének az a része, amelyet valóban legtöbbször lát. A lélektan tudománya a legutóbbi néhány évtizedben igen nagyot haladt. Ez a haladás közelebb vitte az élethez. Most már nemcsak egyes elszigetelt, mesterségesen előállított lelki jelenségeket tud vizsgálni, hanem az összetett, a való életben szereplő folyamatokat is. Ez a nagyhivítású könyv nem a lelki élet nagy kérdéseit tárgyalja, csak a mindennapi élet apró dolgait. Célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jelentékteleneknek látszó kis jelenségekre, amelyek mellett a legtöbben elhaladnak, a nélkül, hogy tudomást vennének róluk. Hogy hozzászoktasson bennünket saját magunk és mások elfogulatlan megfigyeléséhez. Tartalom: Bevezetés A lelki élet műhelyében Érzelmeink A félelem Az ösztönök A tudattalan A gátlások A magatartás Az önuralom Az ideges ember Kapcsolatunk a környezettel Az időjárás és az éghajlat az hatása az emberre A pénz és az idő Életcél, életsors A boldogság Hogyan bánjunk az emberekkel? A rossz ember lélektana Ami két embert összekapcsol A férfi és a nő A gyermek és a felnőtt Gyermekek Hogyan bánjunk a gyermekekkel? Emberismeret és önismeret Az emberismeret tudománya Korunk lelke Bognár Cecil Pál OSB életrajza Gyökössy Endre

Dr. Gyökössy Endre - A ​Hídépítő
Jézus-arckép ​a zsidókhoz írt levélben Jézus volt az összekötő, a Hídverő. Összekötötte az Isten szívét az ember szívével. Tartalom: Az Emberfia Isten Fia Az egy irány Mire érdemes figyelnünk? A mi békénk és nyugalmunk A mi igazi Főpapunk Az élő út Sötét fellegek - fényes fellegek Két kagyló között igazgyöngy

Dr. Gyökössy Endre - A ​legnagyobb csoda: a szeretet
Jézus ​ÉL - ma is él, és pontosan ugyanúgy cselekszik, mint kétezer évvel ezelőtt! Nem a nyitott sír a csoda, hanem az a szeretet, amelyik ezt az üzenetet bízta az angyalokra! Az a szeretet, amellyel úgy jelenik meg tanítványai között, mintha mi sem történt volna, mintha sose aludtak volna el, míg Ő szenvedve imádkozott, mintha sose futottak volna el, amikor Őt elfogták, mintha sosem tagadta volna meg Péter... Erre a szeretetre valóban csak Isten képes! Ez a szeretet - Istenre vall! Így csak Isten tud szeretni! Itt az ideje, hogy komolyan vegyük, hogy mi is részesei lehetünk ennek a jézusi agapénak: lessük el és tanulgassunk Tőle a csodák csodáját!

Dr. Gyökössy Endre - Hét ​Miért
Választ ​keresünk és találunk "nemhívők" kérdéseire - de ha őszinték vagyunk, ezek a kérdőjelek a mi életünkben is megjelennek néha... "Miért" kérdések például: -Miért van az, hogy szeretnék imádkozni, de nem tudok? -Miért kell templomba járni? -Hogyan lehet kikerülni a se itt, se ott zsákutcájából? Ezen kívül megtudjuk azt is, hogy fontosak-e a "miért"-ek?

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyító ​tanácsok
Mit ​tanuljunk hát: az önzés művészetét, vagy a szeretet csodáját? Valóban azt gondoljuk, hogy Jézus azért jött erre a földre, hogy mindenféle nagyon nehéz erkölcsi igákat rakjon ránk? Dehogy! Az Isten szeretet, elküldte Fiát erre a földre, hogy megtanítson bennünket - egészségesen élni is. Nemcsak az örök életünkkel törődik, hanem ezzel is. Mert a szeretet gyógyító erő. A szeretet=egészség.

Dr. Gyökössy Endre - Fiúk, ​föl a fejjel!
Cserkésztörténetek Illusztrálta ​Mühlbeck Károly.

Dr. Gyökössy Endre - A ​lámpás
A ​hit kérdései• Közösségápolás • Boldogságok az Isteni boldogmondások margóján Különösen ajánljuk: A mélyebb megértés után kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - Van ​értelme az életünknek!
Hogyan ​válhat fontossá és boldoggá az életünk? Különösen ajánljuk: Az élet értelmét kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - Ti ​vagytok
Kézfogás ​5.

Dr. Gyökössy Endre - A ​boldog házasság
"Ezt ​a kis munkát nem tudományos dolgozatnak szántam, inkább léleknevelői szándékkal írtam. Bár fölhasználtam benne a legújabb szakirodalom általam elérhető eredményeit is. Főként lelki gondozói naplóm feljegyzéseit dolgoztam fel benne. A leírt példák életből valók, de a férfi nevét mindig Ádámmal, a nőét Évával helyettesítettem." (Gyökössy Endre) A kötet tartalmából adódóan előfordulhatnak olyan témák, amelyeket a szerző a Magunkról magunknak, az Együtt a szeretetben és a Bandi bácsi a szeretetről c. könyveiben már érintett. Ezeket a részeket nem jelölték külön. "Szeretlek úgy, ahogy vagy. Szeretlek, mert vagy. Sőt: annak ellenére szeretlek, hogy olyan vagy, amilyen vagy. A jézusi szeretet ez."

Dr. Gyökössy Endre - Hiszek!
"A ​Credót nem kell hinnem, hanem mindenek ellenére szabad hinnem és vallanom. Benne és általa nem a véleményemet vallom, hanem szabad örömmel és diadalmasan megvallhatom Istenhez fűződő személyes viszonyomat." - így kezdi vallomását könyve elején Gyökössy Bandi bácsi. Valóban nem más ez az írás, mint egyetlen csodálatos vallomás az ő hitéről. Az Apostoli Hitvallás minden egyes sorát megmagyarázva tesz tanúságot Istenről és az Őbenne való boldog életről. Ha követjük őt az elmélkedésben, nemcsak jobban, mélyebben értjük ezentúl hitünket, hanem erőt is nyerünk, mert élete példája magával ragad, feltölt és segít saját gondjaink megoldásában is.

Dr. Gyökössy Endre - Mindent ​– Vele együtt!
Ez ​a könyv arról szól, hogy mi mindent akar adni Atyánk szeretetből. Választ kaphatunk többek között arra is, mi értelme szeretni, szerelmesnek lenni, ha úgyis elmúlik? Van-e olyan szeretet, mely el nem múlik?

Dr. Gyökössy Endre - A ​szabadság kockázata
Egyszer ​el kell döntened végre, hogy a szolgaság biztonságát, vagy a szabadság kockázatát vállalod. De ezt a döntést csak a szeretet által munkálkodó hittel hozhatod meg.

Dr. Gyökössy Endre - Szabadság ​és kötöttség
Jelen ​füzetünkben a Szabadság és kötöttség témája mellett megismerkedhetünk a "kozmikus" Krisztussal is, és megtudhatjuk, hogy miért más a Krisztus-hatás, mint a Jézus-hatás. Szó lesz az emberi elvárásokról is, hiszen mi tele vagyunk egymás felé elvárásokkal. És Isten vajon mit vár tőlem? -Az őszinte válaszkeresésre hívunk most, kedves Olvasónk: -Ugyan melyikünkben ne merült volna már fel: mennyiben vagyok erre vagy arra determinálva, eleve valamire meghatározva, kijelölve, beütemezve, emberi szabadságomban korlátozva, valamiféle vakvágányra téve, amelyen csak egy, egyetlen irányban rohanhatok? - S van valamiféle szabad akaratom, hogy valahol, valamiképpen átállíthassam magam alatt azt a váltót, ami nem valami szakadék felé űz?...

Dr. Gyökössy Endre - A ​mi jövőnk Ura
Gondolatban, ​de reménykedve tartsuk fel a hitünket a jövő felé, a jövő Ura felé, a Mi Urunk Jézus Krisztus felé: Uram, mi igazán hisszük, hogy Te tartod a kezedben a jövőnket! Te vagy a jövő, Uram! Te mondtad, hogy két verebecskére, ami egy fillérbe kerül, gondod van. Hogyne volna miránk gondod? Nekünk nem egy bizonytalan jövőben kell hinnünk, hanem egy biztos kézben, és ez a biztos kéz Isten Lénye, Szíve – emberileg szólok: Keze. Egyik kezéből így tesz a másikba. A halál is csak ennyi: Isten egyik kezéből áttesz bennünket a másikba. Mert akár életemben, akár halálomban az Isten kezében vagyok. Akár szénásszekérre esem, akár a földre, Isten kezébe esem. Jöhet itt akármi, de Isten közeledik felénk, Isten vigyáz ránk. Isten kegyelme van velünk.

Dr. Gyökössy Endre - Ablak ​az égen
A ​keresztségrõl és az újjászületésrõl • Miért nem bemerítéssel keresztelnek napjainkban? • Valóban jó megkeresztelni az öntudatlan csecsemõket is?... Különösen ajánljuk: Kereszetlõi ajándéknak, keresztségi évfordulóra, hitmélyítõnek

Dr. Gyökössy Endre - Mégis
Elmélkedések ​és beszélgetések Tartalom: Elöljáróban Tisztelt Olvasó! Negatívumok pozitívumai - Bevezetés A szenvedés árnyékában; A rosszindulat árnyékában; A sikertelenség árnyékában; Az érdektelenség árnyékában; A kereszt fényében Rendelkezésedre állok - "Rendelkezésedre állok!"; A fiatalok lelkigondozásáról; Lelkigondozói glosszák a jézusi engedelmességhez;Lelkigondozás és terhességmegszakítás; Más; Magnificat; Fedezzük fel a Karácsonyt!; Egy öreg eretnek tűnődései (A határtalan homo christianus; Életformáló M-jei) Tartalomjegyzék

Dr. Gyökössy Endre - A ​szeretet legyőzte a halált
Van ​magyarázat a feltámadásra? És vajon van biztos tudásunk arról, hogy minket mi vár halálunk után?

Dr. Gyökössy Endre - Töviseink ​és a Töviskoronás
A ​mi Gazdánk ma is és újra azt üzeni: van értelme a szenvedésnek! Ne meneküljünk tőle, ne fordítsunk neki hátat, de ne is adjuk meg magunkat apatikusan! A szenvedés nem értelmetlen tűz! Legfeljebb csak annak számára, aki nem tudja mire való. Az eléghet benne, mint a túlhevített agyag, porrá és hamuvá omolhat. De aki öntudatosan fölveszi életébe, beépíti és fölhasználja, az a szenvedsek lassú, fojtott tüzében szénné válhat. És csak szénnel tud új ábrákat rajzolni a Nagy Tervező, szénnel tud új képeket rajzolni a Nagy Művész. Szénnel fűt, hogy ezt az önzésébe fagyott világot felmelegítse. Aki öntudatosan beépíti az életébe és fölhasználja, azt a szenvedések lángja meg is edzheti, mint ahogy az acélt is tűzben edzik hasznos szerszámmá.

Dr. Gyökössy Endre - Igyekszem!
Jézus ​és Jób A két dallam: Jézus és Júdás Igyekszem Különösen ajánljuk: Bátorításul a hit útjaira

Dr. Gyökössy Endre - Segítség ​- felülről
... ​Ahogy a szélütött ember bénán fekszik az ágyán, a szélütött lelkek így ülnek bénán életük egy becsapódott ajtaja előtt. Talán arra gondolnak, hogy volt valamikor egy telkük a Balaton mellett, vagy szőlőjük, villájuk, és az már nem az övék! Vagy nem vették fel őt az egyetemre, vagy nem sikerült egy külföldi ösztöndíj...Ülnek a becsapódott ajtó előtt, egyre bénábban, és nem veszik észre, hogy az ajtókat olykor az Úristen csukja be, de úgy, hogy mellette új ajtókat nyit. Ajtókat, melyeket senki be nem csukhat, mert azokat Ő nyitotta meg. Nézzünk egy kicsit jobbra vagy balra, és meglátjuk a nyitott ajtókat, amiket Ő ad nekünk! ...

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsonyi csillag fényében
Figyeljétek ​az jeleit! Az egünk egyre szürkébb, egyre borultabb. Itt van az ideje a keresztyén cselekedeteknek. Figyeljük egymást agapéval, jézusi szeretettel. Az a kérdés, bölcs testvérem, elindulsz-e vagy maradsz, mint Heródes bölcsei. Aki fölfelé néz, elindul, aki elindul, megérkezik, tisztességet tesz az Istentől nekünk adatott Gyermeknek - és ő lesz a megajándékozott.

Dr. Gyökössy Endre - Érettem, ​helyettem és miattam
Márk-passió Jézus ​teljességgel vállalta emberi sorsunkat. Így tudom, hogy ismer! Így tudom, hogy Hozzá fordulhatok, mert Édes Bátyám, aki mindenestül vállalta az életet, sőt sokkal,sokkal többet annál: sorsom, életem, bűneim következményét: a halált - érettem, helyettem, miattam! Ezért tudom, hogy mégis van reménységem!

Dr. Gyökössy Endre - Jézussal ​- a jövőbe!
Sokan ​kutatják, fürkészik, hogy mit hoz a jövő. Ki tudja. Ha a világ általános állapotát vesszük, akkor semmi jót. Csakhogy a jövőt mi IS alakítjuk. Nem egymagunkban, de minden egyes rezdülés tovaterjed, akár jót teszünk, akár rosszat. Ha jót várunk a jövőtől, tegyünk jót! Nem kell nagy dolgokra gondolni, sokszor többet ér, ha a magunk kis környezetében rendet teremtünk, mint, ha világmegváltó terveket szövögetnénk. "Azt nem tudom, mit hoz az újesztendő, de azt tudom, hogy nekem mit kell belevinnem. Azt nem tudom, mi lesz, háború-e vagy béke? De azt tudom, hogy Isten nem rakétacélpontnak, nem radioaktív sivatagnak teremtette ezt a világot, nem is temetőnek, hanem - az élet kertjének. És amennyit ebből az életből rám bízott, azt én elplántolom! S ha a világ sorsa nem is rajtam múlik, de az igen, hogy az én életemben, családom életében háború lesz-e vagy béke az új évben? Hogy indulatos mérgemet rakétázom-e szeretteim és barátaim felé, vagy az Úrban és az Úrtól kapott türelmemet és szeretetemet? Hogy énemmel "sivatagot" teremtek-e magam körül vagy életet: Jézussal? Mit hoz hát az Új esztendő? Értem már Uram! Számomra ez így hangzik: én mit viszek bele az esztendőbe, hogy megújult-új lehessek?..." Tartalom: Adoráció az év utolsó napján Itt az ideje Tessék fogódzkodni! Lejár az idő Az emlékezés napja Szabadító Istenünk Félelmetes szilveszter Ne féljetek! Szeretni - szolgálni - szabadon Emlékeink gyötrő képei Hálával áldozzunk A Mindenség rendje Sorsunk - Isten kezében Segítség! El akarok veszíteni valamit! A személyes idő titka Új szeretet adok nektek Megújult esztendőnk Útiáldás

Dr. Gyökössy Endre - Fogadd ​el végre önmagad!
Kézfogás ​19.

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Kézfogás ​1. Bartimeus

Kollekciók