Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Dr. Gyökössy Endre - A ​mi jövőnk Ura
Gondolatban, ​de reménykedve tartsuk fel a hitünket a jövő felé, a jövő Ura felé, a Mi Urunk Jézus Krisztus felé: Uram, mi igazán hisszük, hogy Te tartod a kezedben a jövőnket! Te vagy a jövő, Uram! Te mondtad, hogy két verebecskére, ami egy fillérbe kerül, gondod van. Hogyne volna miránk gondod? Nekünk nem egy bizonytalan jövőben kell hinnünk, hanem egy biztos kézben, és ez a biztos kéz Isten Lénye, Szíve – emberileg szólok: Keze. Egyik kezéből így tesz a másikba. A halál is csak ennyi: Isten egyik kezéből áttesz bennünket a másikba. Mert akár életemben, akár halálomban az Isten kezében vagyok. Akár szénásszekérre esem, akár a földre, Isten kezébe esem. Jöhet itt akármi, de Isten közeledik felénk, Isten vigyáz ránk. Isten kegyelme van velünk.

Dr. Gyökössy Endre - Átváltozni? ​Vagy megváltozni?
Ma ​már úgy látom, hogy sok-sok életnek az a belső tragédiája, hogy szeretne átváltozni: de nem lehet. A csúnya szeretne szép lenni, a kicsi nagyobb, a nagy kisebb, a lány fiú, az egy talentumos öt talentumossá. A matematikához értő - nyelvzsenivé, a botfülű zeneművésszé, és így tovább. - Igen: átváltozni szeretnénk! És átváltozni nem tudunk. A Teremtő Isten nem akar ilyen átváltozást! És mégis, milyen sok lélek van, aki egy életen keresztül ábrándozik azon - ha ő nem ilyen volna, hanem olyan, akkor minden más volna... Átváltozni tehát nem lehet, de valami mégis lehetséges. Az átváltozás nem, de a megváltozás igen! Ez lehetséges és ezt Isten is akarja! Lehet megváltozni! Mennyei erők állnak rendelkezésünkre, ha készek vagyunk erre.

Dr. Gyökössy Endre - Bognár Cecil - Mi ​és mások
A ​mindennapi élet lélektana Mindenkinek van egy elválhatatlan örök társa, aki végigkíséri az életen a bölcsőtől a sírig: saját maga. Mégis mennyire ismeretlen marad ez a kísérő. Soha egy pillanatra sem szakadhatunk el önmagunktól és egy hosszú élet sem leég, hogy igazán megismerjük magunkat. Az ember nem ismeri jól sem a testét, sem a lelkét. Ha valamit nagyon alaposan ismerünk, arra azt szokás mondani: úgy ismerem, mint a tenyeremet. Nos, az ember ezt nem mondhatja, mert tulajdonképen a saját tenyerét sem ismeri. Pedig ez testének az a része, amelyet valóban legtöbbször lát. A lélektan tudománya a legutóbbi néhány évtizedben igen nagyot haladt. Ez a haladás közelebb vitte az élethez. Most már nemcsak egyes elszigetelt, mesterségesen előállított lelki jelenségeket tud vizsgálni, hanem az összetett, a való életben szereplő folyamatokat is. Ez a nagyhivítású könyv nem a lelki élet nagy kérdéseit tárgyalja, csak a mindennapi élet apró dolgait. Célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jelentékteleneknek látszó kis jelenségekre, amelyek mellett a legtöbben elhaladnak, a nélkül, hogy tudomást vennének róluk. Hogy hozzászoktasson bennünket saját magunk és mások elfogulatlan megfigyeléséhez. Tartalom: Bevezetés A lelki élet műhelyében Érzelmeink A félelem Az ösztönök A tudattalan A gátlások A magatartás Az önuralom Az ideges ember Kapcsolatunk a környezettel Az időjárás és az éghajlat az hatása az emberre A pénz és az idő Életcél, életsors A boldogság Hogyan bánjunk az emberekkel? A rossz ember lélektana Ami két embert összekapcsol A férfi és a nő A gyermek és a felnőtt Gyermekek Hogyan bánjunk a gyermekekkel? Emberismeret és önismeret Az emberismeret tudománya Korunk lelke Bognár Cecil Pál OSB életrajza Gyökössy Endre

Dr. Gyökössy Endre - Ha ​a cserkész bűnbe botlik
Illusztrálta: ​Mühlbeck Károly.

Dr. Gyökössy Endre - „Ezt ​cselekedd és élsz”
Kézfogás ​4. Az irgalmas szamaritánus Egy autósztráda "véres kanyar"-nak nevezett pontján, az út mellett valaki hatalmas Krisztuskeresztet emeltetett, mert súlyos karambolozása után ott mentette meg egy éppen arra haladó orvos az elvérzéstől, s vitte kórházba. Egy fiatal újságíró, erről értesülvén, vett egy ócska autót, kihajtott a helyszínre, megcélozta a keresztet, és miután kiszállt, elindította a kocsit. A kereszt ugyan nem dőlt ki, de az autó összeroncsolódott. Ekkor az újságíró - aki előzőleg már összetépte ruháit, bemocskolta magát sárral, csirkevérrel -, valahogy bemászott a roncs közé és várt. 14 autó suhant el mellette, öten kissé lelassítottak, de csak a tizenötödik állt meg: egy roncsgyűjtő autó, aki üzletet szimatolt. Másnap egy napilapban nagy cikk jelent meg az esetről a riporter tollából, ilyen címen: Melyik az igaz? Ebben a könyvecskében arról írok, hogy mindkettő igaz, mert a véres utak - mindig válaszutak is, akkor és ott dől el, hogy irgalmas szamaritánus tudok-e lenni, vagy továbboldalgok, lelkiismeretemet nyugtatgatva, mint két másik ember Jézus tündöklő példázatában. Talán egy kicsit lelkiismeretvizsgáló-tesztnek is szántam ezt az írást. Mi - Ki - lakik bennem?

Dr. Gyökössy Endre - Töviseink ​és a Töviskoronás
A ​mi Gazdánk ma is és újra azt üzeni: van értelme a szenvedésnek! Ne meneküljünk tőle, ne fordítsunk neki hátat, de ne is adjuk meg magunkat apatikusan! A szenvedés nem értelmetlen tűz! Legfeljebb csak annak számára, aki nem tudja mire való. Az eléghet benne, mint a túlhevített agyag, porrá és hamuvá omolhat. De aki öntudatosan fölveszi életébe, beépíti és fölhasználja, az a szenvedsek lassú, fojtott tüzében szénné válhat. És csak szénnel tud új ábrákat rajzolni a Nagy Tervező, szénnel tud új képeket rajzolni a Nagy Művész. Szénnel fűt, hogy ezt az önzésébe fagyott világot felmelegítse. Aki öntudatosan beépíti az életébe és fölhasználja, azt a szenvedések lángja meg is edzheti, mint ahogy az acélt is tűzben edzik hasznos szerszámmá.

Dr. Gyökössy Endre - Ti ​vagytok
Kézfogás ​5.

Dr. Gyökössy Endre - "Az ​Egészen Más"
Mire ​tanít bennünket a mi Istenünk, akit méltán nevezhetünk így: „Az egészen más”? Különösen ajánljuk: Ha szeretnéd megerõsíteni a hitedet

Dr. Gyökössy Endre - A ​tanú
Életünk ​igazán fontos kérdéseire a hit tud választ adni... Különösen ajánljuk: hiterõsítõnek.

Dr. Gyökössy Endre - Ki ​vagyok én?
Ki ​vagyok én? ( Döme mai példázata ) A legbátrabb gyáva Icipici hittel Különösen ajánljuk: A hit alapján álló önismeretre vágyóknak

Dr. Gyökössy Endre - Szeretet, ​az új dimenzió
Titkok ​peremén Drága Atyánk! Láthatatlan kezeddel nagy kérdőjelet rajzoltál elénk: hogyan viseljük sorsunkat: púpként vagy keresztként? Uram, adj erőt a mosolyok és a gúnyolódás közepett, a kérdőjelek, a problémák között, a púpok alatt! Uram, szárnyakra van szükségünk, és tudjuk, nekünk már nem nőnek szárnyaink: a keresztünket alakítod azokká, és kiderül, mégis lehet repülni a terhek alatt, terhek között - mégis. Uram, add, hogy egyre mélyebben hatoljunk be az új dimenzió, a szeretet mélységeibe, amelynek közepén ott van a kereszt. Érthetetlen, titokzatos, de érezzük: azon egyesült a szenvedés és a szeretet; hogy az egész világ szenvedve szeret, és szeretve szenved, és csak az él, aki szenvedni és szeretni tud... Tartalom: Új hívás Új dimenzió Új lélek-zet Új kockázat Új rend A misztérium érintése A misztérium ideje Az angyalok misztériuma A Jézus-misztérium A végső misztérium

Dr. Gyökössy Endre - Csodák
Mi ​szükséges egy csodához? A ledőlt válaszfalak csodája. Fogd szaván az Urat! Mai történet egy idősödő lelkészfeleségről.

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsony dallama
Kedves ​Atyánk! Karácsony van. Ismét arra gondoltunk, hogy egyszer nagyon-nagyon megajándékoztad ezt a világot önmagaddal Fiadban, a Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy újra eszünkbe juttatod, hogy minden ajándék, amit adtunk vagy adni foguk, csak halvány mása, jelképe ennek.Köszönjük, hogy szíved megdobbant egy betlehemi bölcsőben, és azóta is, aki nagyon figyel, vagy akinek fáj a szíve, belehallgathat a Te szíved dobogásába, mert az Fiad beszéde, Fiad élete; a mi Urunk Jézus Krisztusunké, aki itt járt ezen a földön. Nekünk adtad Őt Uram, és mi emberek meggyilkoltuk. Nem tudtunk ebbe beletörődni, újra és újra belefájdul az életünk, a szívünk, hogy visszautasítottuk a Te ajándékodat, és mégis vágyakozunk utána. Töltsd be újra és újra ezt az igaz vágyat, amíg végre megtanuljuk Tőled az igazi Szeretetet, az Agapét - Amen.

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyító ​tanácsok
Mit ​tanuljunk hát: az önzés művészetét, vagy a szeretet csodáját? Valóban azt gondoljuk, hogy Jézus azért jött erre a földre, hogy mindenféle nagyon nehéz erkölcsi igákat rakjon ránk? Dehogy! Az Isten szeretet, elküldte Fiát erre a földre, hogy megtanítson bennünket - egészségesen élni is. Nemcsak az örök életünkkel törődik, hanem ezzel is. Mert a szeretet gyógyító erő. A szeretet=egészség.

Dr. Gyökössy Endre - Jöjjetek, ​egyetek
A ​néma Jézus • Az úr igája (Cirénei Simon) • Jöjjetek, egyetek! (húsvéti történet) Különösen ajánljuk: Húsvét táján lélekemelõ olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - Négyszemközt ​Jézussal
Milyen ​fenségesen egyszerű az evangélium! Semmi felesleges bonyolítás! Nem az a baj, amit te bajnak gondolsz. Nem az élet apró-cseprő nehézségei a mi igazi bajunk, hanem az, hogy nem ismerjük eléggé Jézust. Ez a mi nagy bajunk! Mert ha ismernénk, akkor kérnénk Tőle élő vizet, újra és újra kérnénk, és nem lennénk kitikkadtak, kiszáradtak, elnyűttek, az életre egyre jobban szomjazók! ... Lehet, hogy öt okot is fel tudsz sorolni, miért nem vagy méltó arra, hogy négyszemközt találkozz Jézussal, hogy Ő téged megszólítson. De lehet, hogy tizenkettőt mondasz, amiért el se tudod képzelni, te vagy az, akit Jézus különösképpen meg akar szólítani, beszélni a szíveddel, fejeddel, eszeddel, lényeddel. Mindegy, mit sorolsz fel. Ha szükséged van rá, akkor Jézus megszólít...

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​éljünk Isten erejével?
Az ​erőtlenek reménysége - Hogyan éljünk Isten erejével? - A ma is megújító erő - A tanítványság ereje - A velünk-érző szeretet és erő

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsonyi csillag fényében
Figyeljétek ​az jeleit! Az egünk egyre szürkébb, egyre borultabb. Itt van az ideje a keresztyén cselekedeteknek. Figyeljük egymást agapéval, jézusi szeretettel. Az a kérdés, bölcs testvérem, elindulsz-e vagy maradsz, mint Heródes bölcsei. Aki fölfelé néz, elindul, aki elindul, megérkezik, tisztességet tesz az Istentől nekünk adatott Gyermeknek - és ő lesz a megajándékozott.

Dr. Gyökössy Endre - Leggyakoribb ​kérdéseink
Hogyan ​engedheti ezt Isten?; Mit csináljak atya, elvesztettem a hitem!; Nem tudom miért, de nem tudok imádkozni. Négy lényeges szó ( más -mégis - ma - mindhalálig ) Különösen ajánljuk: Keresõknek

Dr. Gyökössy Endre - A ​szenvedés misztériuma
"A ​hívő embernek csak a szenvedés értelmét kell megmagyarázni; a nem hívőnek meg minden mást". Éppen ezért ezt az írást csak hívőknek ajánljuk - de nekik nagyon!

Dr. Gyökössy Endre - "Kicsoda ​ez?" Jézus Krisztus! I.
Jézus ​Krisztus vagy őrült, vagy Az, Akinek mondja magát! Még ellenségei se mondják, hogy őrült. Inkább azt, hogy „nem is élt". Mert Ő az egyetlen Valaki, Akinek közelében a megzavarodott lelkek ki tudnak simulni. Ma is! Kétezer év után is! Megzavarodott lelkek ki tudnak tisztulni! Az őrület felé bukdácsoló életek is ki tudnak tisztulni, ma is! Elboruló elmék az evangélium olvasására egyszerre csak mosolyognak. Mert Ő Az, Aki!

Dr. Gyökössy Endre - A ​nagy birkózás
Szeretném ​hinni - mert a véletlenben nem hiszek -, ahogy Jézus életébe Isten akaratából be volt építve az a pusztai 40 nap, úgy a mi életünkbe is ez a füzetecske...

Dr. Gyökössy Endre - Bandi ​bácsi a szeretetről
Kiadóm ​egyszer megjegyezte: - Bandi bácsit egyik életrajzírója a szeretet teológusának nevezte; föltételezem – folytatta -, hogy akkor sok cikk, tanulmány, igehirdetés van íróasztala fiókjában, amelyek mind a szeretet titkát feszegetik. Ha ezeket összegyűjtené, szívesen megjelentetnénk Karácsonyra, a Szeretet Ünnepére. Valóban összeszedegettem huszonnyolc írásomat, s így született ez a műfajában alig meghatározható könyv, mert az alaptémán, a szereteten kívül alig fűzi össze ez írásokat valami, még időrendi sorrend sem. Talán ezt a címet adhatnám könyvecskémnek: teológia és valláslélektani variációk a szeretetre. Vagy még egyszerűbben, a szeretet breviáriuma, amely bármikor elérhető, bárhol felnyitható s ugyanazt sugallja: szeressünk, MÉGIS szeressünk, akkor is, ha számtalanszor kiütötték tenyerünkből mások felé nyújtott szívünket. Szeressünk, s nem azért, mert „érdemes”, hanem azért, hogy embernek érezzük magunkat, az Emberfia rokonának, ma élő tanítványának, mert szeretet nélkül nem lehet és nem érdemes élni, mert „a szeretet a legnagyobb és soha el nem múlik.”(1Kor 13) Még akkor sem, ha újra és újra keresztre feszítik. (Gyökössy Endre)

Dr. Gyökössy Endre - Segítség ​- felülről
... ​Ahogy a szélütött ember bénán fekszik az ágyán, a szélütött lelkek így ülnek bénán életük egy becsapódott ajtaja előtt. Talán arra gondolnak, hogy volt valamikor egy telkük a Balaton mellett, vagy szőlőjük, villájuk, és az már nem az övék! Vagy nem vették fel őt az egyetemre, vagy nem sikerült egy külföldi ösztöndíj...Ülnek a becsapódott ajtó előtt, egyre bénábban, és nem veszik észre, hogy az ajtókat olykor az Úristen csukja be, de úgy, hogy mellette új ajtókat nyit. Ajtókat, melyeket senki be nem csukhat, mert azokat Ő nyitotta meg. Nézzünk egy kicsit jobbra vagy balra, és meglátjuk a nyitott ajtókat, amiket Ő ad nekünk! ...

Dr. Gyökössy Endre - Az ​igazi barátság
Az ​egyik legszebb szeretet-kapcsolat értékei, megõrzésének módjai Különösen ajánljuk: Barátoknak

Dr. Gyökössy Endre - Mindent ​– Vele együtt!
Ez ​a könyv arról szól, hogy mi mindent akar adni Atyánk szeretetből. Választ kaphatunk többek között arra is, mi értelme szeretni, szerelmesnek lenni, ha úgyis elmúlik? Van-e olyan szeretet, mely el nem múlik?

Dr. Gyökössy Endre - Lelki ​kérdéseink
Mit ​kezdjek túlzott érzékenységemmel? Baj van a hitemmel? Süllyedek! Mit tegyek? Az ember kérdései - Isten válaszai a Miért? -re Különösen ajánljuk: Kérdezõknek

Dr. Gyökössy Endre - Szüntelen ​karácsony
Készülõdés ​szentestére. A szeretet nagy csodája. Gyermek születik nekünk. Az evangéliumok evangéliuma, szüless meg bennünk Jézus! Különösen ajánljuk: Adventi és karácsonyi olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - A ​lélek nyugalma
Jézus ​még mindig hív. Bennünket hív, az élet vámszedőit, a ma Zakeusait, hogy jöjjünk már le a magunk uborkafájáról, lépjünk már - Felé. Még közelebb Felé. Egészen közel. Igája alá, amelyben vinni, emelni, hordozni akar. Segíteni elviselni az életet. És mindenkit hív: azt is, aki ma először hallja, azt is, aki már sokszor hallotta ezt a hívást, de ma hallotta meg először - a szívével is. Hívja a megfáradtakat és megterhelteket. Várja a fiatalokat, akik olyan nehéz terhekkel indulnak az élet felé. Már unokáink is alig bírják a túltömött iskolatáskákat, a felnőtt gyermekeink a második vagy a harmadik műszakot, hogy törlesszék az OTP-re vett betonkalickát. Várja őket, hogy el tudják viselni az életüket, önmagukat - s talán még bennünket, öregeket is. Várja az időseket, akik nem befelé, hanem már kifelé indulnak az életből: megfáradtan. És milyen megfáradtan! Várja az élet delelőjén küszködőket, akiknek lassan már mindenük lesz - ha belerokkannak is -, csak egy percnyi pihenésük nincsen. Sem külső, sem belső nyugalmuk.

Dr. Gyökössy Endre - Kérjük ​a Lelket!
...Isten ​ELŐLEGBE nem adja a Szentlelkét, hanem MENET KÖZBEN adja. Előlegbe nem veszi el a halálfélelmet sem, majd a halálunk óráján fogja elvenni. Aki kéri és rögtön indul szolgálni, annak adja Isten a Szentlelkét. Ez az ember kérte, elindult, valóban kapta is, megújult az élete, és elkezdett növekedni a hitben…

Dr. Gyökössy Endre - Az ​árnyék nélküli Fény
Jézus ​az összetartó erő, összetartó kapocs, az erőtér, az összefogó. De mi nem ezt akarjuk, inkább magunk fölé emeljük Őt! Ezért festettek a régi festők oly előszeretettel ítélkező Krisztust: inkább fölöttünk legyen, mint közöttünk! Pedig Ő egyszerre van fölöttünk és közöttünk. Bizony, azért emeljük Őt rendszerint minél feljebb, hogy ne legyen itt! Hogy ne legyen köztünk kapocs, és ne legyen összekötő népek és népek között. Pedig Ő köztünk akar lenni. És köztünk kell lennie: erőként, pecsétként, fényként, összekötő, áthidaló, megoldó, egyéneket és népeket összebékítő hatalomként.

Kollekciók