Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Együtt ​a szeretetben
Minden ​könyv annyit ér, amennyire betölti hivatását. Ennek az írásnak az elsődleges hivatása, hogy a hivő református családoknak megmutassa a hitélményt és az evangéliumi tiszta szeretet megvalósító, velejéig humánus és korszerű gyermeknevelés járható útját. Minden olyan ember gazdag épüléssel tanulmányozhatja ezt a könyvet, akinek csak a legkisebb köze van a transzcendens élményhez. Éppen átütően humán tartalma miatt azok a szülők tanulhatnak sokat ebből az igaz, őszinte, hiteles és igényes írásból, akik számára nem idegen, sőt ismerős, amikor a szerző az evangéliumi családi nevelés "belső helyét" abban az isteni dimenzióban, erőtérben jelöli meg, amit jézusi szeretetnek, agapénak nevez. Könyvében azt mutatja be, hogyan történik a családi nevelés, amely nem válik "ellen-nevelés"-sé, hanem sajátos, evangéliumi többletével harmonikusan illeszkedik a nevelés egészébe. Ennek a gyakorlati bemutatása és ugyanakkor a szeretet transzcendens dimenziójának áramlóan gazdag megéreztetése e könyv egyik legközvetlenebb értéke és ajándéka. Gyökössy Endre lelkész-pszichológus ebben a könyvében bemutatja, hogyan történik az a családi nevelés, ami sajátos evangéliumi többletével harmonikusan illeszkedik a nevelés egészébe. Ennek a gyakorlati bemutatása és ugyanakkor a szeretet áramlásának megéreztetése e könyv legközvetlenebb értéke és ajándéka. Tartalom: Előszó (Harsányi István) Az evangéliumi családi nevelés alapkérdései - Kicsoda a gyermek?; A szülők; Nevelésünk "helye" és célja - Apa-e, anya-e a szülő? Az apa férfi-e valóban? Igazán nő-e az anya?; Az édesanya; Az édesapa; A nagyszülők; Az önálló hit szüksége; Törvény és evangélium; A szó és az Ige; A világgal, a társadalommal való kapcsolatunk; Nevelésünk útja és módszere Az evangéliumi nevelés a családban (Az alkalmazott agapé-szeretet) - A szeretet türelmes, jóságos; A szeretet nem irigykedik; A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel; A szeretet nem viselkedik bántóan; A szeretet nem keresi a maga hasznát; A szeretet nem háborodik fel; A szeretet nem rója fel a rosszat; A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; A szeretet mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr; A szeretet soha el nem múlik Családi nevelés az evangéliumra (Az alkalmazott agapé-szeretetben) - Hogyan beszéljünk gyermekünkkel Istenről?; Hogyan beszéljünk Jézusról?; Az ünnepkörről és az ünnepekről; A Biblia és a gyermek; Gyermekünk gyülekezeti életre nevelése; Az énekről Felhasznált és többször idézett forrásmunkák Irodalom

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?
Budapest bombázása, majd ostroma, végül a második világháború után olyasmi esett meg hazánkban, ami csak a mohácsi vész után történt: fújni kezdett a Szél, amelyről Jézus beszélt Nikodémusnak amaz éjszakán: ,,A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született" (Ján 3,8). Fújni kezdett a Szentlélek széle és ez volt a ,,nagy ébredés" kora: a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején. Ez támasztotta fel az egykori Vasárnapi-iskolai Szövetséget is - Református Gyermekmissziói Szövetség név alatt. Állandó szervező-vezető munkatársai voltak: Dobó László, Dr. Ecsedi Aladár, Dr. Gyökössy Endre, Dr. Joó Sándor, I. Madarász Lajos, Szente Péter, Dr. Szilágyi István lelkészek, Hatolkay Árpád és Nemezes Mária, később Vizi Istvánné utazó titkárok. Sok neves egyházi és hívő világi munkatárs segítette még missziónkat.

Dr. Gyökössy Endre - Szabadság ​és kötöttség
Jelen ​füzetünkben a Szabadság és kötöttség témája mellett megismerkedhetünk a "kozmikus" Krisztussal is, és megtudhatjuk, hogy miért más a Krisztus-hatás, mint a Jézus-hatás. Szó lesz az emberi elvárásokról is, hiszen mi tele vagyunk egymás felé elvárásokkal. És Isten vajon mit vár tőlem? -Az őszinte válaszkeresésre hívunk most, kedves Olvasónk: -Ugyan melyikünkben ne merült volna már fel: mennyiben vagyok erre vagy arra determinálva, eleve valamire meghatározva, kijelölve, beütemezve, emberi szabadságomban korlátozva, valamiféle vakvágányra téve, amelyen csak egy, egyetlen irányban rohanhatok? - S van valamiféle szabad akaratom, hogy valahol, valamiképpen átállíthassam magam alatt azt a váltót, ami nem valami szakadék felé űz?...

Dr. Gyökössy Endre - Szeretet, ​az új dimenzió
Titkok ​peremén Drága Atyánk! Láthatatlan kezeddel nagy kérdőjelet rajzoltál elénk: hogyan viseljük sorsunkat: púpként vagy keresztként? Uram, adj erőt a mosolyok és a gúnyolódás közepett, a kérdőjelek, a problémák között, a púpok alatt! Uram, szárnyakra van szükségünk, és tudjuk, nekünk már nem nőnek szárnyaink: a keresztünket alakítod azokká, és kiderül, mégis lehet repülni a terhek alatt, terhek között - mégis. Uram, add, hogy egyre mélyebben hatoljunk be az új dimenzió, a szeretet mélységeibe, amelynek közepén ott van a kereszt. Érthetetlen, titokzatos, de érezzük: azon egyesült a szenvedés és a szeretet; hogy az egész világ szenvedve szeret, és szeretve szenved, és csak az él, aki szenvedni és szeretni tud... Tartalom: Új hívás Új dimenzió Új lélek-zet Új kockázat Új rend A misztérium érintése A misztérium ideje Az angyalok misztériuma A Jézus-misztérium A végső misztérium

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​tartsunk gyermek-bibliaórát?
Kis ​módszertan Időtálló gyakorlati kézikönyv gyermek-bibliaórát tartóknak: fontos tanácsokkal, kidolgozott biblia- órai anyagokkal.

Dr. Gyökössy Endre - Ki ​vagyok én?
Ki ​vagyok én? ( Döme mai példázata ) A legbátrabb gyáva Icipici hittel Különösen ajánljuk: A hit alapján álló önismeretre vágyóknak

Dr. Gyökössy Endre - A ​szeretet nyelvét tanuljuk
A ​szeretet nyelvét úgy kell megtanulni, mint egy idegen nyelvet! Mert itt van belül, csak meg kell tudni mutatni. Az Északi-sark alatt is vulkán van! Óriási jéghegyek alatt vulkán. És léteznek jéghegy-emberek. Kívülről jéghegy, belülről tele vannak forrósággal. Tudom, hogy tele van a szívük szeretettel, csak épp úgy nem tudják megmutatni, ahogy nem tudnak japánul, mert nem tanulták meg ezt a nyelvet, mert nem tanulták meg kimutatni és elfogadni a szeretetet. Ó, hány és hány férj és feleség szenved ezen a földön azért, mert a szeretet nyelvét nem tudják beszélni, mutatni, továbbadni! De soha nem késő, akár ma el lehet kezdeni. Álljon itt, ebben a könyvecskében az első nyelvlecke!

Dr. Gyökössy Endre - Zarándokúton ​Jézussal
Legyünk ​zarándokok, akik végigkísérjük Jézust megkeresztelésétől kezdve egészen feltámadásáig, mennybe meneteléig! Érdemes útra kelnünk? Hiszen ki ne ismerné JÉZUS életét? Ugyan mi újat tudhatunk meg? — Nos, újdonsággal valóban nem szolgálhatunk Megváltónk személyét illetően. Éppen csak az a célunk, hogy mélyebben értsük az evangélium összefüggéseit, hogy megértsünk minden olyasmit, ami a mai fülnek furcsán hangzik a bibliai történetekből.

Dr. Gyökössy Endre - Íme, ​én újat cselekszem
Keresztyénségünk ​kezdetei Ismerkedjünk meg az őskeresztyének életével! Erőt, bátorítást meríthetünk példájukból, s erre mai világunkban igencsak szükségünk van. Mi ugyan nem a "véres" vértanúság korában élünk, de ha hitünket komolyan vesszük és éljük, nekünk is életünket kell adnunk Jézusért. Természetesen nem hagyományos értelemben vett "egyháztörténetet" jelentettünk meg Gyökössy Bandi bácsi tollából. A híres lelkész-pszichológus hogyan is írhatna olyan művet, amelyben csupán adatok és tények hemzsegnek? Ha csak arról olvasnánk, hogyan éltek az első keresztyének és emellett nem tekintünk magunkba, nem tettünk mást, mint hogy tanultunk valamit a keresztyénség kezdeteiről. De a mi célunk ennél több: mi szeretnénk valódi homo christianusok lenni. Ezért minden fejezet központi mondanivalója az ember és a különböző cselekedeteinek lélektani rugói. Emellett Bandi bácsi újra és újra tükröt tart elénk, hogy a lelkiismeret-vizsgálat nyomán életünket egyre inkább a jézusi mintához alakítsuk...

Dr. Gyökössy Endre - Jézus ​és a bűnös összetartoznak
Isten ​szeretete nem hagy minket magunkra életünk sötét napjaiban sem. Nála minden bűnre van bocsánat! Különösen ajánljuk: vezeklőknek

Dr. Gyökössy Endre - A ​hét igekincse
Hogyan ​jutott eszembe, hogy olyan elmélkedés-sorozatot állítsak össze, amely az év minden hetére egy-egy csodálatos, drágagyöngyként ragyogó Igét állít elénk? Egy kisfilm-sorozat ihletett meg, amit a Hét műtárgya címmel vetítettek a televízióban. Minden héten egy értékes festmény vagy szobor állt a középpontban, s a felvevő kamera a lehető leggondosabban centiméterről centiméterre mutatta be a tárgyat. Közben a bemondótól megtudtuk, ki volt az alkotója, miről híres ez a műkincs, és még sok más egyéb fontos tudnivalót is elősorolt. Milyen jó lenne, ha egyszer ilyen alapossággal tanulmányoznánk a mi legértékesebb "műkincsünket", Isten Igéjét, a Bibliát! Ezért tehát minden hétre kiválasztottam egyetlen Igét, hogy azt elmélkedve körüljárjuk, alaposan szemügyre vegyük, megvizsgáljuk a modern bibliatudomány fényében. Igyekszem megrajzolni köréje a kortörténeti hátteret, majd rávilágítani arra, mit jelent számunkra, itt és most ez az Ige.

Dr. Gyökössy Endre - Érettem, ​helyettem és miattam
Márk-passió Jézus ​teljességgel vállalta emberi sorsunkat. Így tudom, hogy ismer! Így tudom, hogy Hozzá fordulhatok, mert Édes Bátyám, aki mindenestül vállalta az életet, sőt sokkal,sokkal többet annál: sorsom, életem, bűneim következményét: a halált - érettem, helyettem, miattam! Ezért tudom, hogy mégis van reménységem!

Dr. Gyökössy Endre - A ​lélek nyugalma
Jézus ​még mindig hív. Bennünket hív, az élet vámszedőit, a ma Zakeusait, hogy jöjjünk már le a magunk uborkafájáról, lépjünk már - Felé. Még közelebb Felé. Egészen közel. Igája alá, amelyben vinni, emelni, hordozni akar. Segíteni elviselni az életet. És mindenkit hív: azt is, aki ma először hallja, azt is, aki már sokszor hallotta ezt a hívást, de ma hallotta meg először - a szívével is. Hívja a megfáradtakat és megterhelteket. Várja a fiatalokat, akik olyan nehéz terhekkel indulnak az élet felé. Már unokáink is alig bírják a túltömött iskolatáskákat, a felnőtt gyermekeink a második vagy a harmadik műszakot, hogy törlesszék az OTP-re vett betonkalickát. Várja őket, hogy el tudják viselni az életüket, önmagukat - s talán még bennünket, öregeket is. Várja az időseket, akik nem befelé, hanem már kifelé indulnak az életből: megfáradtan. És milyen megfáradtan! Várja az élet delelőjén küszködőket, akiknek lassan már mindenük lesz - ha belerokkannak is -, csak egy percnyi pihenésük nincsen. Sem külső, sem belső nyugalmuk.

Dr. Gyökössy Endre - Remény ​a reménytelenségben
Nemcsak ​a hanyatlásba fordult, majd meg is semmisülő Római Birodalom idején volt szükség a keresztény reménységre, hanem napjainkban is... "Nincs reménytelen eset! Pál apostol magából indul ki és igaza van. Ha Saulból lehetett Paulus, akkor ne mondjuk se a Krisztus ügyére, se egy emberre, hogy reménytelen eset-mert nem látjuk Isten menetrendjét."

Dr. Gyökössy Endre - Életünk ​– Jézus tükrében
Az ​evangéliumok példatörténetei Jézus példázatai tükrök, amelyekbe, ha belenéznek, önmagukat látják. Nem csoda, hogy keresztre feszítették! Az egyik gyülekezetben igen megfogyatkozott a templom látogatottsága s emiatt a lelkipásztor nagyon gyötrődött. Már csak a temetési istentiszteletekre jöttek össze a hívek. Az üres templom harangja az egyik vasárnap délután elkezdett kongani, hosszan és sokáig. A faluban feketébe öltöztek az emberek - valaki meghalt, hív a harang -, és mentek a templomba. Szokás szerint ott volt a koporsó, és ahogy elvonultak mellette, mindenki belenézett. Nem volt benne más, mint egy tükör. Amikor belenéztek, mindenki önmagát látta a koporsóban... A megdöbbent gyülekezetnek a pap azt mondotta: - Igen, ez a szomorú igazság: meghalt a gyülekezetünk. Az emberek megrendültek, sírtak, bűnbánatot tartottak. És új élet kezdődött. Jézus példázatai ilyen tükrök! Akik úgy néznek bele, hogy megrendülnek és érzik, ez én vagyok, nekem szól - azoknak lehetséges az új élet és az új kezdet. Tartalom: A nagy tanítás A "nyitány" képei Az utolsók Ilyen az Isten - ilyen az ember A reménység példázatai Ami halálosan komoly Figyelmeztető lámpás A meghökkentő példakép Mit kíván Jézus az övéitől? Az irgalom rendje

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Lehet, ​amikor belenézünk Jézus szemébe, észre kell vennünk, hogy az a szelíd szempár lassan túlnéz rajtunk, s ha követjük tekintetét, összeszorul a szívünk, mert megnyitott szemmel talán meglátjuk, hogy magányos és szomorú. Meglátjuk, hogy száz sebből vérzik… És talán észrevesszük, hogy ingyen cseléddé lett mellettünk az, akinek egyszer csillagokat hoztunk volna le az égről. Vagy meglátjuk, hogy kenyérkereső gép a férjünk. Pénzautomata. Hogy mi minden történhet még velünk ezen az úton? Fontos? Hiszen mi rossz történhet velünk – szemünk Őt látja örökké, és ezért másként lát már itt a földön, és másként látja a halált is…

Dr. Gyökössy Endre - Negatívumok ​pozitívumai
Kézfogás ​10. Mostanában mint lelkigondozó és életápoló egyre több olyan emberrel találkozom, akik maguk sem tudják, miért dideregnek és miért szorongnak, de szinte hipnotizáltan merednek a növekvő és sűrűsödő árnyakra, amelyek naponként jelennek meg előttünk, a tévé képernyőjén is. Ezért arról szeretnék írni: nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna a FÉNY. Egyébként csak ott van árnyék, ahol FÉNY van. Még így is fogalmazhatnék: azért van árnyék, hogy észrevegyük mögötte a FÉNYT. Az a tapasztalatom - s ez lélektani tény is -, hogy mindenki akarattal, akaratlanul is azonosul azzal, amire néz, amire dermedten rámered. Aki az árnyékra mered, arra rámered az árnyék és beárnyékolja az életét. Aki a Fénybe mártja arcát, életét - kifényesedik és megmelegszik, mint a napozó ember, sőt magában és magával viszi a fényt és a meleget. Így született meg bennem három sorban mondanivalóm summája: Árnyék mögött Fény ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek: az vagyok.

Dr. Gyökössy Endre - A ​lámpás
A ​hit kérdései• Közösségápolás • Boldogságok az Isteni boldogmondások margóján Különösen ajánljuk: A mélyebb megértés után kutatóknak

Dr. Gyökössy Endre - Nagy ​kérdések, őszinte válaszok
Miért? ​Kivel? Miből? Meddig? El lehet ezt viselni? Lehetséges? Ha igen - miért nem? Teszem, amire más tehetetlen? El lehet ezt érni?

Dr. Gyökössy Endre - "Találkoztam ​Istennel"
Gyakran ​mondogatom: a kereszténységet naponként kell újrakezdenünk. A tanítványságot naponként újra és újra elölről kell kezdenünk. Nos, valahogy úgy, mint minden hívők atyja, Ábrám tette! Akinek nem volt más fix pontja, csak az Úr és az ígéretek. De mert volt egy fix pontja, ezért nem csavarog - hanem vándorol. Ezért nem futkároz össze-vissza, hanem fut - célegyenest előre: vezetés alatt! És ma is ez az Istenre néző ember stílusa: vándorol - és nem csavarog - az életeben, össze-vissza. Fut, célegyenest - és nem futkároz, fejvesztetten. Mert Ura és célja van! Alig merem megkérdezni, csak nagyon csöndesen és nagyon halkan: vándorolsz vagy csavarogsz? Futsz vagy futkározol? Ne felejtsd el a mai örömhírt: sose késő! Öreg fejjel is el lehet kezdeni a csöndes vándorlást Isten ihletése és útmutatása alatt; és öreg testtel is lehet futni, kapkodó futkározás helyett. Hogy egyszer te is és én is elmondhassuk, amit az öreg Pál így mondott: "A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája..."

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​érthetjük meg Isten szavát?
"Amikor ​eljön az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra" - mondja Jézus. Tehát nem mondott el mindent a tanítványainak, mert akkor még nem bírták volna el! De megígérte: Majd elküldöm az Igét magyarázó Szentlelket, és Ő elvezet titeket minden igazságra. Olyasmit is megérthettek (megérthetünk), amit eddig nem érthettetek. Amit eddig csak értelmünkkel kocogtattunk, szívünkkel próbáltunk kutatni. Érzékeinkkel körülhatárolni. ... Isten Szentlelke segítségével egyszer csak olyan fogunk megsejteni, amit értelmünk föl nem foghat, amire szívünk eddig meg nem mozdult, amit érzékeinkkel eddig soha körül nem határoltunk. Valami fölvillan - szavakba ne is próbáld foglalni, nem lehet. A szimbólumok nyelvét nem is szabad szavakba foglalni, nem lehet, de a szíved harangozni fog és azt mondod: most már értem! Megértettél valamit, mert Isten Szentlelke megmagyarázta.

Dr. Gyökössy Endre - Lelki ​kérdéseink
Mit ​kezdjek túlzott érzékenységemmel? Baj van a hitemmel? Süllyedek! Mit tegyek? Az ember kérdései - Isten válaszai a Miért? -re Különösen ajánljuk: Kérdezõknek

Dr. Gyökössy Endre - Új ​élet az élet után
A ​búzaszem és a halál • „Gyászunkban megvigasztal” • új élet az élet után (egy halálközeli élmény beszámolója) Különösen ajánljuk: Gyászolóknak

Dr. Gyökössy Endre - Orvosság ​a fáradtságra
Miért ​is vagyunk fáradtak? A kötet segítségével könnyű lesz megvizsgálnunk a lelki okokat, majd gyógyírt találnunk, még a depresszióra is! Sok a fáradt ember közöttünk. A hívők között is, a közösségben is. Gyakran élem át magam is, hogy "Jaj, de fáradt, kimerült vagyok, majd összeroskadok!" Nem tehetünk különbséget, mert a hívő ember is el tud fáradni. Csakhogy nekünk van Gazdánk, Aki a megfáradtakat, a megterhelteket, akik terhek alatt nyögnek, azokat is hívja! Kötetünkben igyekszünk valóban orvosságot nyújtani a fáradtságra. Először is elgondolkodunk azon, miért is vagyunk fáradtak. Megvizsgáljuk a fáradtság lelki okait. Gyógyírt keresünk az elégtelenség-érzés okozta fáradtságra és gonditisz-re, azaz a fölösleges aggodalmaskodásra. Talán mindannyiunkkal megtörtént már, hogy belefáradtunk a kritizálásba és az állandó tetszeni-akarásba. Ennek nem kell így lennie! - És végül vizsgálataink középpontjába kerül a legnagyobb lelki fáradtság: a depresszió. Kötetünk második felében szintén nagy horderejű lélektani kérdésre keressük a választ. Mi marad, ha hiányzik életünk közepe. Tartalom: Orvosság a fáradtságra - Miért vagyunk fáradtak?; A fáradtság, mint szövődmény; A fáradtság lelki okai; Az elégtelenség-érzés okozta fáradtság; Megfáradva keserűségtől, haragtól; Gondokról, aggodalmaskodástól fáradtan; Belefáradva a tetszeni-akarásba; A legnagyobb lelki fáradtság: a depresszió Mi marad, ha hiányzik életünk közepe? - Krisztus Kinyújtott Kezének Közössége; Vágyak - reménység nélkül; Szerelem - szeretet nélkül; Házasság - hűség nélkül; Levertség - lelki vigasz nélkül; Bűn - bánat nélkül; Vallás - hit nélkül

Dr. Gyökössy Endre - Az ​árnyék nélküli Fény
Jézus ​az összetartó erő, összetartó kapocs, az erőtér, az összefogó. De mi nem ezt akarjuk, inkább magunk fölé emeljük Őt! Ezért festettek a régi festők oly előszeretettel ítélkező Krisztust: inkább fölöttünk legyen, mint közöttünk! Pedig Ő egyszerre van fölöttünk és közöttünk. Bizony, azért emeljük Őt rendszerint minél feljebb, hogy ne legyen itt! Hogy ne legyen köztünk kapocs, és ne legyen összekötő népek és népek között. Pedig Ő köztünk akar lenni. És köztünk kell lennie: erőként, pecsétként, fényként, összekötő, áthidaló, megoldó, egyéneket és népeket összebékítő hatalomként.

Dr. Gyökössy Endre - Magunkról ​magunknak
"Alig ​van jelentősebb lélektani iskola vagy irányzat, amelynek főbb eredményeit nem építettem volna be könyvembe. A pásztoralpszcihológus nem lehet pszichodogmatikus vagy módszerfanatikus. Az Ige vezetése mellett mindent fel kell használnia, hogy jobb, eredményesebb lelkigondozást, életápolást végezhessen és másokat is erre inspiráljon. De, mint az előszóban írtam, legnagyobb hasznát vettem a mélylélektani irányzatok közül: C. G. Jung analitikus lélektanárnak. Ígéretem szerint az ő pszichológiájának rövid ismertetésével kezdem, már csak azért is, hogy az első tíz fejezet érthetőbb s mindaz, amit azután írok igei és lélektani szempontból egyaránt megalapozottabb legyen az olvasó számára." Egyre több lelkész és pap döbben rá, hogy nem elég Ábrahám, József, vagy akár Jézus családfáját, családját ismernie, hanem híveit is kell: azokat a „báránykákat”, akiket a Főpásztor rábízott, hiszen Ő ismerte az Övéit. (Jn10,14) S, ahogy Jézus szüntelen gyógyított, neki, a LELKIpásztornak is valamiképpen „orvosnak” is kell lennie, mint ős-ősei voltak valamikor. Ám ehhez némi pasztorálpszichológiát kell tanulnia, a számára alkalmazott pszichológiát, hogy ne csak egyházi funkcionárius, liturgikus, prédikátor legyen, hanem a lélekhez is értő – lelkész, „emberexegéta”. Ám gondolunk a hívőkre is akik lelki életükhöz fontosnak érzik saját maguk jobb megismerését is. Törekszünk arra, hogy olvasás közben minden érdeklődő ismerete gyarapodjék. Ezért írtuk ezt a könyvet: Magunkról magunknak. Tartalom: Előszó Bevezetés helyett Lélek és test kölcsönhatása Félelem Agresszív indulataink Komplexus: lelki görcs Projekció: kivetítés Szerepszemélyiség: persona Árnyékszemélyiség Férfi lélek, női lélek és pólusaik: anima és animus Az álom Extravertált és introvertált: A kifelé és a befelé élő ember Akarat és érzelem Magányosság Szomorúság, ingerültség, levertség Szenvedély Szenvedés Bonyolultság - egyszerűség Szemben a halállal Menj oda és csatlakozz A parakletikus lelkigondozás és a pszichoterápia viszonya Lelkigondozó alapelvek A lelkigondozói beszélgetések alatt tapasztalt védekezések A lelkigondozó részéről elkövethető hibák A beszélgetést akadályozó, vagy segítő tényezők Lelki be- és kimosakodás

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​iskolája
Mindenkit ​szeretettel hívunk és várunk Isten iskolájába! Azokat is, akik "egyéb" iskolába nemigen szerettek járni - és azokat még inkább, akik úgy érzik, hogy az élet iskolája túl kemény leckéket ad nekik... Isten iskolájában először is: megtanulunk tanulni, majd vizsgázni; megismerjük az engedelmesség és a szenvedés értelmét és értékét; segítséget kapunk a kísértések legyőzéséhez; megtudjuk, miért számít a legnagyobb fényűzésnek a harag - és hogyan kerülhetjük el; megismerkedünk egy különleges tananyaggal, majd menő kérdést kapunk; részünk lesz egy kis "vizsgaidőszak"-ban; és gyakorlati leckét kapunk a legfontosabb tudni- és tanulnivalónkból: a szeretetből.

Dr. Gyökössy Endre - A ​magányosság porciója
Komoly ​szakemberek állítják. hogy az emberek zöme háromszázhatvanöt napból háromszázhatvan napot gondolatban vagy a múltban tölt, vagy a jövőben. Hogy 60 percből 57 percig agy a múltra gondolnak, vagy a jövővel foglalkoznak. Nagyon rövid az az idő, amikor ma a MÁban élünk! Milyen baj! Vagy siratjuk az elmúlt ifjúságot, vagy állandóan arra gondolunk: Jaj! Mi lesz? - Közben a kettő között eltűnik a jelen... Egy segítő gondolat hogy képesek legyünk a jelenben élni: akar fiatalon. akár öregen: tudjunk örülni a kis dolgoknak! Ma a MÁbanl Tanuljunk meg kicsi dolgoknak örülni! Amikor már visszafelé megy az életünk. amikor mar nem vihetünk végbe nagy dolgokat. mert nem megy, de még láthatunk egy fölcsillanó napsugarat egy őszi falevélen az nagyon jó és örömteli! Tanulgassuk ezt a leckét?

Dr. Gyökössy Endre - A ​megoldás mindig Jézusé
Nem ​Jézus tehetetlen, hanem a mi hitünk gyenge! Ezért ne arra nézzünk, amit kérünk, hanem Arra, Akitől kérünk. Vegyük le a szemünket magunkról. Megtapasztaltam, hogy ha egyszer-egyszer sikerült a magam sebéről elvonni a tekintetemet, a gondolataimat és ezt mondani: „Uram itt csak Te tehetsz valamit, csak Rád nézek, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen” – akkor mindig valami jó dolog történt...

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​öreg bojtárjának vallomásai
"Szenvedjétek ​el egymást szeretetben" - Ez az én alapigém. - mondja Gyökössy Endre. "Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige. Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok. Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret."

Dr. Gyökössy Endre - Az ​Áldott Orvos rendelőjében
Ebben ​a különleges orvosi rendelőben egészen mélyen megismerkedhetünk önmagunkkal is. Néha nem tudjuk, mi bajuk van, csak itt fáj, ott fáj, sehogysem érezzük jól magunkat. Ha sokáig vagyunk ebben sz állapotban, azt is megtapasztaljuk, egyedül nem tudunk úrrá lenni a helyzeten. Ezért kell felkeresnünk az Áldott Orvost, mert Ő az egyetlen, aki igazán tud gyógyítani. Csak kérned kell és engedned, hogy egy kicsit helyreigazítsa az életedet… _Add, Uram, hogy ne úgy éljünk, hogy közben halottak vagyunk! Hanem akkor is éljünk, amikor meghalunk. Engedd kérünk, hogy közelebb és közelebb kerüljünk Hozzád, és ne féljünk elfogadni a Te gyógyításodat._

Dr. Gyökössy Endre - A ​Hídépítő
Jézus-arckép ​a zsidókhoz írt levélben Jézus volt az összekötő, a Hídverő. Összekötötte az Isten szívét az ember szívével. Tartalom: Az Emberfia Isten Fia Az egy irány Mire érdemes figyelnünk? A mi békénk és nyugalmunk A mi igazi Főpapunk Az élő út Sötét fellegek - fényes fellegek Két kagyló között igazgyöngy

Kollekciók