Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Tartozunk? ​Tartozunk!
Pénzügyeinkről; ​a tevékenységláz előnyeiről és hátrányairól; és a nagy zsugorítóról, azaz az ördögről. Különösen ajánljuk: A napi gondokkal küszködõknek

Dr. Gyökössy Endre - Én ​vagyok, aki mindig vagyok
Mit ​is jelent ez az Isteni, Jézusban testet öltött VAGYOK, AKI VAGYOK? Természetesen azt, hogy Isten VAN. Úgy gondolom, a mi egész hitéletünk ezen az egyetlen mondaton áll vagy bukik: Őszintén hisszük-e, hogy Isten létezik, él? Vagy nincs?... Tulajdonképpen minden hitbeli hajótörés, az összes bűn, minden halálfélelem, minden, már e világon átélhető, de csak odaát beteljesedő kárhozat abból származik, hogy nem vesszük komolyan: Isten VAN és jelen van! Minden előfeltétel, minden evilági és túlvilági üdvösség pedig csak abból származik, hogy hittel számolunk Isten jelenlevő valóságával! Ahogyan Mahatma Gandhi mondta: "Ha mindig tudatában lennénk Isten jelenlétének életünkben, azonnal megváltozna egész életünk"...

Dr. Gyökössy Endre - Az ​igazi menedék
Az ​igazi menedék ( hamis menedékek és az egy Igaz) Tanuljunk meg IGEN-t mondani! A kõszikla-menedék. Ha elfárad a lélek Különösen ajánljuk: Azoknak, akik megfáradtak az élet terhei alatt

Dr. Gyökössy Endre - Nagy ​kérdések, őszinte válaszok
Miért? ​Kivel? Miből? Meddig? El lehet ezt viselni? Lehetséges? Ha igen - miért nem? Teszem, amire más tehetetlen? El lehet ezt érni?

Dr. Gyökössy Endre - Mégis
Elmélkedések ​és beszélgetések Tartalom: Elöljáróban Tisztelt Olvasó! Negatívumok pozitívumai - Bevezetés A szenvedés árnyékában; A rosszindulat árnyékában; A sikertelenség árnyékában; Az érdektelenség árnyékában; A kereszt fényében Rendelkezésedre állok - "Rendelkezésedre állok!"; A fiatalok lelkigondozásáról; Lelkigondozói glosszák a jézusi engedelmességhez;Lelkigondozás és terhességmegszakítás; Más; Magnificat; Fedezzük fel a Karácsonyt!; Egy öreg eretnek tűnődései (A határtalan homo christianus; Életformáló M-jei) Tartalomjegyzék

Dr. Gyökössy Endre - Testi-lelki ​bajaink orvoslása
A ​bűnbánat és az elfogadott bűnbocsánat nemcsak a kapcsolatomat javítja meg, állítja helyre Istennel, családommal, szeretteimmel, embertársaimmal, hanem GYÓGYÍT! Testünket, lelkünket, szívünket, lábunkat, kezünket gyógyítja. Ugyanaz a Jézus van itt, aki azt mondta a lebénultnak: „Megbocsáttattak a te bűneid.” Ez a Jézus üzen most neked, aki ezt meg tudja cselekedni.

Dr. Gyökössy Endre - A ​lélek nyugalma
Jézus ​még mindig hív. Bennünket hív, az élet vámszedőit, a ma Zakeusait, hogy jöjjünk már le a magunk uborkafájáról, lépjünk már - Felé. Még közelebb Felé. Egészen közel. Igája alá, amelyben vinni, emelni, hordozni akar. Segíteni elviselni az életet. És mindenkit hív: azt is, aki ma először hallja, azt is, aki már sokszor hallotta ezt a hívást, de ma hallotta meg először - a szívével is. Hívja a megfáradtakat és megterhelteket. Várja a fiatalokat, akik olyan nehéz terhekkel indulnak az élet felé. Már unokáink is alig bírják a túltömött iskolatáskákat, a felnőtt gyermekeink a második vagy a harmadik műszakot, hogy törlesszék az OTP-re vett betonkalickát. Várja őket, hogy el tudják viselni az életüket, önmagukat - s talán még bennünket, öregeket is. Várja az időseket, akik nem befelé, hanem már kifelé indulnak az életből: megfáradtan. És milyen megfáradtan! Várja az élet delelőjén küszködőket, akiknek lassan már mindenük lesz - ha belerokkannak is -, csak egy percnyi pihenésük nincsen. Sem külső, sem belső nyugalmuk.

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​lesz szent a szenteste?
Néhány ​tanács, hogy igazi tartalommal telített legyen a szeretetünnepünk. Különösen ajánljuk:Karácsonyi olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - Életápolás
Vallás- ​és családlélektani esszék és tanulmányok Mi marad, ha hiányzik életünk közepe? Ott állt a barátom ezüstfenyője felett és sírt. Hangtalan férfisírással: évekig ápolta, táplálta, szeretgette, s valaki az éjjel beugrott alacsony kerítésén és kivágta a fácska közepét. Karácsony előtt. Meglehet- ajándéknak. Ahol száz szó is kevés, ott egy szó is sok - megszorítottam a kezét és tovább tapostam a hóban, hogy gyászában ne zavarjam. Ám egész nap kísértett a cserjévé torzult csonka fenyő. Amíg lépegettem a télben, életek tolultak elém, akik olyanná váltak, mint az a csapzott maradék fa. Mind-mind másról panaszkodott, de valamennyinek ez volt a sebe: hiányzott életük közepe. És akkor mi marad? Nos, mi marad? Élet - célok nélkül. - Mintha mindent kiszivattyúztak volna belőlem. Már csak a semmi van - panaszolta egy csonkolt ember -, érti? A semmi van bennem. Jobb volna semmit sem akarni, mint ezt a semmit takargatni. Már a rosszra is fáradt vagyok és a jót sem érzem. Eszem, hogy dolgozhassak és dolgozom, hogy ehessem. Nem éri meg a fáradságot. Van, aki törődne velem. Elhessegettem. Megfertőzném ürességemmel. Kár volna érte. Belém fulladna. Tartalom: Ajánlás Előszó helyett: Mi marad, ha hiányzik életünk közepe? Valláslélektan - A pszichológia teológiai megítélése; Csoportdinamikai lélekgondozás; Agresszivitás vagy pszichoaktivitás?; Szeretet? Az mi?; Pasztorálpszichológia és pszichoszomatika; A szeretet pszichofiziológiája; Halálos fáradtság; A hétköznapok higiéniája; Szublimáció és lelkigondozás; Ekléziogén és ekléziolagén neurózis Családlélektan - Az istenkép kialakulása a gyermekben; Lázadások kora és lélektana; Mit tehetünk a családért?; A keresztyén család, mint a nemzet építőköve; Amíg élünk - öregszünk. De hogyan?; Kallódó emberek; Gyülekezeteink és fogyatékosaink; Itthon és otthon Zárszó helyett: visszatekintő összefoglalás. Közösségben és kapcsolatban A szerző rövid életrajza és megjelent könyvei Idegen szavak magyarázata

Dr. Gyökössy Endre - A ​mi jövőnk Ura
Gondolatban, ​de reménykedve tartsuk fel a hitünket a jövő felé, a jövő Ura felé, a Mi Urunk Jézus Krisztus felé: Uram, mi igazán hisszük, hogy Te tartod a kezedben a jövőnket! Te vagy a jövő, Uram! Te mondtad, hogy két verebecskére, ami egy fillérbe kerül, gondod van. Hogyne volna miránk gondod? Nekünk nem egy bizonytalan jövőben kell hinnünk, hanem egy biztos kézben, és ez a biztos kéz Isten Lénye, Szíve – emberileg szólok: Keze. Egyik kezéből így tesz a másikba. A halál is csak ennyi: Isten egyik kezéből áttesz bennünket a másikba. Mert akár életemben, akár halálomban az Isten kezében vagyok. Akár szénásszekérre esem, akár a földre, Isten kezébe esem. Jöhet itt akármi, de Isten közeledik felénk, Isten vigyáz ránk. Isten kegyelme van velünk.

Dr. Gyökössy Endre - A ​szenvedés misztériuma
"A ​hívő embernek csak a szenvedés értelmét kell megmagyarázni; a nem hívőnek meg minden mást". Éppen ezért ezt az írást csak hívőknek ajánljuk - de nekik nagyon!

Dr. Gyökössy Endre - Rólunk ​van szó!
Bibliai ​elmélkedések, melyek olvastán szívesen mondanánk: Isten Igéje itt nem engem figyelmeztet - pedig igaz: rólam van szó, nem másról... Különösen ajánljuk: Neked, mert rólad van szó...

Dr. Gyökössy Endre - A ​Lényeg
Amikor ​annak idején a teológián vallásbölcseletből kellett vizsgáznom, olyannak éreztem a fejemet, mint egy hordó, mert el kellett olvasnom majd minden tudóst, aki valaha vallásbölcseletet "bölcselt" ezen a földön. Mondhatom, hosszú időre volt szükségem, míg kihevertem azt a sok okosságot - és hálás vagyok Istennek, hogy a maga egyszerűségében adta nekünk az Ő fiát! Ha olvasok egy egyszerű mondatot Tőle, akkor látom Őt, ahogy cselekszi is ugyanazt; így lehetetlen félreérteni! A vallásbölcseleti rendszerek mind félreérthetők - Jézust nem lehet félreérteni, csak akarattal, vagy rosszindulattal. Amikor az evangéliumot olvassuk azért próbáljuk megragadni a lényeget, mindig csak a lényeget. És honnan tudjuk majd, hogy mi a legfontosabb, a lényeg? Megmondja nekünk Isten Szentlelke, ha kérdezzük. Nyisd meg, Urunk, a szemünket, hogy lássunk, hogy azt is lássuk, amit csak szívünk által láthatunk meg, a lényeget, a Te Lényegedet, Igédet és életedet!

Dr. Gyökössy Endre - Közös ​kincs
Kedves ​Atyánk, bocsásd meg, hogy el tudunk felejtkezni Rólad, míg a mindennapi kenyérért verejtékezünk, verekszünk, tusakodunk! Telnek a hetek, hónapok, egyszer csak vége az egésznek, és nem is tudtuk, hogy tulajdonképpen egy csodálatos, megrendítő, gyógyító, szent dimenzióban élhettünk volna szebb, drágább életet, emberibbet - Hozzád méltóbbat, Uram. Te azt mondtad: maradjunk Tebenned. Add, Urunk, hogy hitünk erősödjék, és újra meg újra eszünkbe jusson, hogy Te vagy az örök élet, és aki Benned hisz, ha meghal is, él. Te nem a halálról, hanem az életről hirdetted az örömhírt. Hirdesd nekünk is, mert mi, akik élünk, egyszer meghalunk, és mindnyájunknak szükségünk van erre a bátorításra.

Dr. Gyökössy Endre - Az ​ezerarcú szó
Egy ​életveszélyes szó. Démoni hallgatás. Egybehangolódás. Az imádság szavai. Különösen ajánljuk: Segítségül beszédünk lélek szerinti alakításághoz

Dr. Gyökössy Endre - Élet-kérdések ​Lélek-válaszok
Szeretnétek ​derűsebben élni az életeteket? Szeretnétek, ha kiegyensúlyozottabb, ragyogóbb, békességesebb, nyugodtabb volna? A megoldás: ahogyan Isten cselekszik velünk a Krisztusban, mi is úgy cselekedjünk felebarátunkkal. „Nem csak kenyérrel él az ember”, a földi, fizikai életén kívül, gondja kell, hogy legyen üdvösségére is. Ez létkérdés, méghozzá az öröklété! Jelen könyvecske, az ezzel kapcsolatos fontosabb témákat járja körül, olyan válaszokat igyekszik adni a bennünk megbúvó kétkedő gondolatokra, melyek életünk lényegére kívánják felhívni a figyelmet.

Dr. Gyökössy Endre - A ​tanú
Életünk ​igazán fontos kérdéseire a hit tud választ adni... Különösen ajánljuk: hiterõsítõnek.

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​öreg bojtárjának vallomásai
"Szenvedjétek ​el egymást szeretetben" - Ez az én alapigém. - mondja Gyökössy Endre. "Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige. Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok. Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret."

Dr. Gyökössy Endre - Az ​öregkor dícsérete
Sokszor ​gondoltam arra, hogy mennyi mindenre megtanítanak bennünket az életben, csak éppen megöregedni nem tanítanak meg. Szépen, derűsen, keresztyén módon megöregedni. Erről szeretnék most írni, az Ige által, Isten Lelkét segítségül híva, hiszen az emberiség kétharmad része már nálam fiatalabb - ez is jogcím, hogy szólhassak erről. A legfontosabb "titok": másképpen nem megy, csak az Úrral, a Kősziklán, amint állni lehet, növekedve megöregedni, közben még gyümölcsöket is teremni, ízes, jó gyümölcsöket.

Dr. Gyökössy Endre - Szeress ​mégis
Gyökössy ​Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára Amióta Jézis itt járt a földön, tudjuk: mit jelent igazán szeretni. Addig is szerettek az emberek és nélküle is szeretnek, ma is, de mindig csak megokolva: szeretlek, mert... Mindig csak kiméricskéve - szeretlek addig, amíg... De Jézus óta lehet próbálgatni azt az egészen másféle szeretetet, amivel Ő szeretett itt ezen a földön: a MÉGIS-szeretetet. Szeretlek mégis! Szeretem őt annak ellenére, hogy a másik nem szeretetreméltó, annak ellenére, hogy nem viszonozza a szeretetet - sőt!

Dr. Gyökössy Endre - Növekedés ​és Reménység
Növekedés ​magam felé Növekedés a természet felé A Reménység Különösen ajánljuk: Ha Jézus segítségével növekedni akarsz

Dr. Gyökössy Endre - Atyám!
Kegyelemben ​és kegyelembõl élünk. Lehet, hogy elsőre nem tűnik könnyűnek - de Jézus mindenben segít: „Elég néked az én kegyelmem”... Különösen ajánljuk: Elmélyült hiter törekvőknek

Dr. Gyökössy Endre - Íme, ​én újat cselekszem
Keresztyénségünk ​kezdetei Ismerkedjünk meg az őskeresztyének életével! Erőt, bátorítást meríthetünk példájukból, s erre mai világunkban igencsak szükségünk van. Mi ugyan nem a "véres" vértanúság korában élünk, de ha hitünket komolyan vesszük és éljük, nekünk is életünket kell adnunk Jézusért. Természetesen nem hagyományos értelemben vett "egyháztörténetet" jelentettünk meg Gyökössy Bandi bácsi tollából. A híres lelkész-pszichológus hogyan is írhatna olyan művet, amelyben csupán adatok és tények hemzsegnek? Ha csak arról olvasnánk, hogyan éltek az első keresztyének és emellett nem tekintünk magunkba, nem tettünk mást, mint hogy tanultunk valamit a keresztyénség kezdeteiről. De a mi célunk ennél több: mi szeretnénk valódi homo christianusok lenni. Ezért minden fejezet központi mondanivalója az ember és a különböző cselekedeteinek lélektani rugói. Emellett Bandi bácsi újra és újra tükröt tart elénk, hogy a lelkiismeret-vizsgálat nyomán életünket egyre inkább a jézusi mintához alakítsuk...

Dr. Gyökössy Endre - Ha ​megrázó időkben élünk
Köszönjük, ​Urunk Jézus, hogy Te is kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörögsz érettünk az Atyánál! Amikor nem tudjuk, hogyan kell kérni – vagy különösképpen, amikor már erőnk sincs imádkozni –, Te nem hagysz bennünket imádság nélkül, akkor Te kiáltasz, Te szólsz érettünk. El se tudjuk gondolni, képzelni, hogyan történik ez; de Te ezt így mondtad, s akkor így is van. Ilyenkor érezzük, hogy nem pusztulhatunk el akkor sem, amikor mélyben vagyunk, amikor már imádkozni sem tudunk, hiszen Te kiáltasz érettünk. Köszönjük, és hálát adunk Neked ezért – ámen.

Dr. Gyökössy Endre - A ​karácsonyi csillag fényében
Figyeljétek ​az jeleit! Az egünk egyre szürkébb, egyre borultabb. Itt van az ideje a keresztyén cselekedeteknek. Figyeljük egymást agapéval, jézusi szeretettel. Az a kérdés, bölcs testvérem, elindulsz-e vagy maradsz, mint Heródes bölcsei. Aki fölfelé néz, elindul, aki elindul, megérkezik, tisztességet tesz az Istentől nekünk adatott Gyermeknek - és ő lesz a megajándékozott.

Dr. Gyökössy Endre - Legyetek ​jó reménységben!
„Legyetek ​jó reménységben!” – ez most mindenkinek szól ezen az egyre zsugorodó kicsi bolygón, ami a világmindenségben körbe-körbe hajózik évmilliárdok óta, és ami éppen úgy tönkre tud menni, elsüllyedni, mint egy hajó, mert ma már ezt a bolygót a saját matrózai el tudják pusztítani. Szétpattanhat, mint egy buborék. Amíg ezen a kicsi, pörgő hajón utazunk, (ami olyan nevetségesen parányi a tejutak végtelenségében, a végtelen mindenség útján!), addig ne felejtsük elmondani, ha egy csüggedő emberrel találkozunk: Légy jó reménységben! Mert az Atya tenyerén hajózunk, élünk, vagyunk… akár életünkben, akár halálunkban, mindig és szüntelen. – Mi történhet itt velünk?

Dr. Gyökössy Endre - Csak ​egy!...
Ebben ​a kötetkében egy lelki betegség ellen szeretném felvenni a harcot, ami igen ragályos és bármelyikünket megtámadhat: a kisebbrendűségi érzés ellen. Ennek a lelki alapérzésnek létezik egy speciális, keresztyén fajtája is, amikor állandóan azon kesergünk, hogy milyen kevesen is vagyunk mi hívők. Csak ennyien? És csak így becsülnek? Csak ez a mi szolgálatunk? Csak ezek a lehetőségeink? Remélem, hogy e kötetke írásai segítenek leküzdenünk kisebbrendűségi érzésünket.

Dr. Gyökössy Endre - Az ​Áldott Orvos rendelőjében
Ebben ​a különleges orvosi rendelőben egészen mélyen megismerkedhetünk önmagunkkal is. Néha nem tudjuk, mi bajuk van, csak itt fáj, ott fáj, sehogysem érezzük jól magunkat. Ha sokáig vagyunk ebben sz állapotban, azt is megtapasztaljuk, egyedül nem tudunk úrrá lenni a helyzeten. Ezért kell felkeresnünk az Áldott Orvost, mert Ő az egyetlen, aki igazán tud gyógyítani. Csak kérned kell és engedned, hogy egy kicsit helyreigazítsa az életedet… _Add, Uram, hogy ne úgy éljünk, hogy közben halottak vagyunk! Hanem akkor is éljünk, amikor meghalunk. Engedd kérünk, hogy közelebb és közelebb kerüljünk Hozzád, és ne féljünk elfogadni a Te gyógyításodat._

Dr. Gyökössy Endre - A ​szeretet legyőzte a halált
Van ​magyarázat a feltámadásra? És vajon van biztos tudásunk arról, hogy minket mi vár halálunk után?

Dr. Gyökössy Endre - Mindent ​– Vele együtt!
Ez ​a könyv arról szól, hogy mi mindent akar adni Atyánk szeretetből. Választ kaphatunk többek között arra is, mi értelme szeretni, szerelmesnek lenni, ha úgyis elmúlik? Van-e olyan szeretet, mely el nem múlik?

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​éljünk Isten erejével?
Az ​erőtlenek reménysége - Hogyan éljünk Isten erejével? - A ma is megújító erő - A tanítványság ereje - A velünk-érző szeretet és erő

Dr. Gyökössy Endre - Szabadulás ​félelmeinkből és szenvedélyeinkből
Félelmeink, ​aggodalmaink, bűneink depressziót és más testi betegséget okozhatnak. Találjuk meg a gyógyuláshoz vezető utat! Magunkról tudjuk, hogy ebben a furcsa, modern világban gyakran van mitől félnünk. Az állandósult félelem miatt végül már nem is tudjuk, mitől félünk, csak szüntelen szorongunk. Ennek a különös állapotnak négy megnyilvánulási formája létezik. Kötetünkben megismerkedünk ezzel a négy jellemző embertípussal. Ne másokat, hanem magunkat ismerjük fel a jellemrajzokban! Ha így teszünk, könnyen megleljük a félelem ellenszerét. Gyökössy Bandi bácsitól segítséget kapunk ahhoz is, miként szállhatunk szembe a bűnnel, vagy éppen hogyan erősíthetjük meg akaratunkat. És kit ne érintene, hogy miként nyerhetjük vissza lekötött lelki energiáinkat? Végül külön részletes eligazítást kapunk a depresszióról, tüneteiről, nehézségeiről - és az abból való szabadulás útjáról.

Kollekciók