Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?
Budapest bombázása, majd ostroma, végül a második világháború után olyasmi esett meg hazánkban, ami csak a mohácsi vész után történt: fújni kezdett a Szél, amelyről Jézus beszélt Nikodémusnak amaz éjszakán: ,,A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született" (Ján 3,8). Fújni kezdett a Szentlélek széle és ez volt a ,,nagy ébredés" kora: a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején. Ez támasztotta fel az egykori Vasárnapi-iskolai Szövetséget is - Református Gyermekmissziói Szövetség név alatt. Állandó szervező-vezető munkatársai voltak: Dobó László, Dr. Ecsedi Aladár, Dr. Gyökössy Endre, Dr. Joó Sándor, I. Madarász Lajos, Szente Péter, Dr. Szilágyi István lelkészek, Hatolkay Árpád és Nemezes Mária, később Vizi Istvánné utazó titkárok. Sok neves egyházi és hívő világi munkatárs segítette még missziónkat.

Dr. Gyökössy Endre - Nagytakarítás
"Ugyan ​ki szereti az otthoni magytakarításokat? De a tisztaságot, azt a legtöbben szeretjük; nemcsak kívül, a környezetünkben, hanem belül, a lelkünkben is. Gondoltunk-e már arra, hogy időnként >>belső nagytakarításra<< is rászorulunk? ... Ez sem könnyű dolog, és néha pont olyan fárasztó, mint a porszívózás, felmosás, sikálás. Mikor megy könnyebben? Ha van, aki segít nekünk - méghozzá megfelelő >>szakértelemmel<<. Nem akarok nagy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni a lelki nagytakarítás mibenlétéről, ehelyett beszéljen az élet!.." Efféle történeteket és útmutatásokat találhatunk ebben a könyvecskében.

Dr. Gyökössy Endre - Mégis
Elmélkedések ​és beszélgetések Tartalom: Elöljáróban Tisztelt Olvasó! Negatívumok pozitívumai - Bevezetés A szenvedés árnyékában; A rosszindulat árnyékában; A sikertelenség árnyékában; Az érdektelenség árnyékában; A kereszt fényében Rendelkezésedre állok - "Rendelkezésedre állok!"; A fiatalok lelkigondozásáról; Lelkigondozói glosszák a jézusi engedelmességhez;Lelkigondozás és terhességmegszakítás; Más; Magnificat; Fedezzük fel a Karácsonyt!; Egy öreg eretnek tűnődései (A határtalan homo christianus; Életformáló M-jei) Tartalomjegyzék

Dr. Gyökössy Endre - Kapcsolatápolás
Ha ​van test- és lélekápolás, szükséges, hogy legyen házasságápolás is, a kapcsolat megfelelő boldogságszinten tartása. Ez a "szinten tartás" áldozatok nélkül nem lehetséges. De a jó házasság minden áldozatot megér. Ám áldozatot hozni úgy, hogy az nem tűnik annak, valójában csak az képes, aki ismeri Önmagát odaáldozót, és kapcsolatban van vele. Ki ne akarna boldogan, békében, szeretetben élni mindazokkal, akikkel Isten így vagy úgy, szorosabb vagy tágabb szeretetkötelékkel egybefűzte az életét? Gyökössy Endre, a neves lelkész-pszichológus könyve ehhez kínál gyakorlati útmutatót. A két legalapvetőbb szeretetkapcsolat - férj-feleség, szülő-gyermek - mellet szó esik a lelki barátságról, tanácsokat kaphatunk egymás lelki megsegítéséhez, lelkigondozásához. Megismerhetjük a nem házasok problémáit, sok megoldási lehetőséggel együtt. Megismerünk három csepp "olajat" is, amelyek szeretetkapcsolatainkat hivatottak "olajozottabbá", áldottabbá varázsolni.

Dr. Gyökössy Endre - "Találkoztam ​Istennel"
Gyakran ​mondogatom: a kereszténységet naponként kell újrakezdenünk. A tanítványságot naponként újra és újra elölről kell kezdenünk. Nos, valahogy úgy, mint minden hívők atyja, Ábrám tette! Akinek nem volt más fix pontja, csak az Úr és az ígéretek. De mert volt egy fix pontja, ezért nem csavarog - hanem vándorol. Ezért nem futkároz össze-vissza, hanem fut - célegyenest előre: vezetés alatt! És ma is ez az Istenre néző ember stílusa: vándorol - és nem csavarog - az életeben, össze-vissza. Fut, célegyenest - és nem futkároz, fejvesztetten. Mert Ura és célja van! Alig merem megkérdezni, csak nagyon csöndesen és nagyon halkan: vándorolsz vagy csavarogsz? Futsz vagy futkározol? Ne felejtsd el a mai örömhírt: sose késő! Öreg fejjel is el lehet kezdeni a csöndes vándorlást Isten ihletése és útmutatása alatt; és öreg testtel is lehet futni, kapkodó futkározás helyett. Hogy egyszer te is és én is elmondhassuk, amit az öreg Pál így mondott: "A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája..."

Dr. Gyökössy Endre - Hét ​Miért
Választ ​keresünk és találunk "nemhívők" kérdéseire - de ha őszinték vagyunk, ezek a kérdőjelek a mi életünkben is megjelennek néha... "Miért" kérdések például: -Miért van az, hogy szeretnék imádkozni, de nem tudok? -Miért kell templomba járni? -Hogyan lehet kikerülni a se itt, se ott zsákutcájából? Ezen kívül megtudjuk azt is, hogy fontosak-e a "miért"-ek?

Dr. Gyökössy Endre - A ​magányosság porciója
Komoly ​szakemberek állítják. hogy az emberek zöme háromszázhatvanöt napból háromszázhatvan napot gondolatban vagy a múltban tölt, vagy a jövőben. Hogy 60 percből 57 percig agy a múltra gondolnak, vagy a jövővel foglalkoznak. Nagyon rövid az az idő, amikor ma a MÁban élünk! Milyen baj! Vagy siratjuk az elmúlt ifjúságot, vagy állandóan arra gondolunk: Jaj! Mi lesz? - Közben a kettő között eltűnik a jelen... Egy segítő gondolat hogy képesek legyünk a jelenben élni: akar fiatalon. akár öregen: tudjunk örülni a kis dolgoknak! Ma a MÁbanl Tanuljunk meg kicsi dolgoknak örülni! Amikor már visszafelé megy az életünk. amikor mar nem vihetünk végbe nagy dolgokat. mert nem megy, de még láthatunk egy fölcsillanó napsugarat egy őszi falevélen az nagyon jó és örömteli! Tanulgassuk ezt a leckét?

Dr. Gyökössy Endre - Átváltozni? ​Vagy megváltozni?
Ma ​már úgy látom, hogy sok-sok életnek az a belső tragédiája, hogy szeretne átváltozni: de nem lehet. A csúnya szeretne szép lenni, a kicsi nagyobb, a nagy kisebb, a lány fiú, az egy talentumos öt talentumossá. A matematikához értő - nyelvzsenivé, a botfülű zeneművésszé, és így tovább. - Igen: átváltozni szeretnénk! És átváltozni nem tudunk. A Teremtő Isten nem akar ilyen átváltozást! És mégis, milyen sok lélek van, aki egy életen keresztül ábrándozik azon - ha ő nem ilyen volna, hanem olyan, akkor minden más volna... Átváltozni tehát nem lehet, de valami mégis lehetséges. Az átváltozás nem, de a megváltozás igen! Ez lehetséges és ezt Isten is akarja! Lehet megváltozni! Mennyei erők állnak rendelkezésünkre, ha készek vagyunk erre.

Dr. Gyökössy Endre - A ​hívő életművészet titka
Kereszténységünk ​tehetetlenségének és sokféle bénaságának egyik oka az, hogy egyszerre mindent akarunk. Ha ez nem sikerül, akkor mindenről lemondunk! Pedig még a kereszténységet is, a tanítványi hivatást is egyetlen, az első lépéssel kell elkezdeni. Az a lecke tehát – és nem kis lecke ez –, hogy kezdjük el a Krisztusban! Ezután legalább egy feladat elvégzésével folytassuk, olyasmivel, ahol eddig megkötözötteknek éreztük magunkat.Talán képtelen vagyok hallgatni, ha velem veszekednek. Bizony, jól odamondhatok! Nem kis dolog volna, ha imádkozás után képességet nyernénk a hallgatásra. Az Úrban! Mert nem csak mindenre, hanem egyetlenegy feladat elvégzésére is csak az Úrban lehetünk képesek.

Dr. Gyökössy Endre - A ​szeretet szimfóniája
Tartalom Az ​Alaphang - Honnan indulunk?; A világmindenség Alapdallama; Az Alaphang - még a hívőké is!; Alapdallam: a szeretet; A szeretet - cselekszik; Az alaphangot csak "fogni" lehet...; Az Alaphang csodája Ráhangolódás az Alaphangra - Hogyan kezdjük a hangolást?; Hangoljuk Rá - a kezdeteket; Hangoljuk Rá az időnket; Hangoljunk Rá - még egy embert; Hogyan hangoljunk rá másokat?; Hangoljuk Őrá - a szomorúságunkat; Hangoljuk rá az erőtlenségünket; A Rá-hangolódás - egyszerűség; Hangoljuk Rá a körülményeinket; Ellenpróba Az életből - az Életbe - A szeretet igazsága; A szeretet tágassága; Az élet szeretete - vagy szeretet-élet Érdemes-e? Értelmes-e? - Ahogyan nem érdemes és nem értelmes; Érdemes és értelmes: alkalmazkodnom és bíznom; Érdemes és értelmes - engedelmeskedni a Rend-nek; Értelmetlen és veszélyes: rendetlenkednünk a Rendben A Szeretet szimfóniája - Ketten és - a harmadik; Ketten - és így szabadon; Az élő "párosság"

Dr. Gyökössy Endre - Az ​Őstörténet
A ​teremtéstörténet üzenete ma Tartalom: Kezdetben... ... és Isten Lelke lebegett... "Legyen világosság!" A mennyboltozat és a vizek üzenete Föld a láthatáron! A Föld Az idő A megáldott állatvilág "... Alkossunk embert..." "Amikor elvégezte Isten..." Ádám A bölcső A segítő társ "A kígyó pedig..." Hol vagy? A kegyelmes ítélet A templomból hazafelé... Káin és Ábel "Hol van Ábel, a testvéred?" Lámek és Krisztus - Káin és Ábel Névsor a vízözön előtt Az özönvíz. Noé. A bárka Az özönvíz vége. Noé hálaáldozata Noé bukása, áldása és átka Bábel tornya építése

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​iskolája
Mindenkit ​szeretettel hívunk és várunk Isten iskolájába! Azokat is, akik "egyéb" iskolába nemigen szerettek járni - és azokat még inkább, akik úgy érzik, hogy az élet iskolája túl kemény leckéket ad nekik... Isten iskolájában először is: megtanulunk tanulni, majd vizsgázni; megismerjük az engedelmesség és a szenvedés értelmét és értékét; segítséget kapunk a kísértések legyőzéséhez; megtudjuk, miért számít a legnagyobb fényűzésnek a harag - és hogyan kerülhetjük el; megismerkedünk egy különleges tananyaggal, majd menő kérdést kapunk; részünk lesz egy kis "vizsgaidőszak"-ban; és gyakorlati leckét kapunk a legfontosabb tudni- és tanulnivalónkból: a szeretetből.

Dr. Gyökössy Endre - Az ​öregkor dícsérete
Sokszor ​gondoltam arra, hogy mennyi mindenre megtanítanak bennünket az életben, csak éppen megöregedni nem tanítanak meg. Szépen, derűsen, keresztyén módon megöregedni. Erről szeretnék most írni, az Ige által, Isten Lelkét segítségül híva, hiszen az emberiség kétharmad része már nálam fiatalabb - ez is jogcím, hogy szólhassak erről. A legfontosabb "titok": másképpen nem megy, csak az Úrral, a Kősziklán, amint állni lehet, növekedve megöregedni, közben még gyümölcsöket is teremni, ízes, jó gyümölcsöket.

Dr. Gyökössy Endre - A ​Jézus-csoda
Számomra ​nem Jézus csodás tettei a csodák, nem azokon csodálkozom, hanem a Jézus-csoda ejt szüntelen ámulatba: az, hogy tetszett Istennek, az Abbának a Lényét beletenni Jézusba. Ez egyre megrendítőbb nekem, minél idősebb leszek, annál inkább belerendül a szívem. Aki csak Jézus csodáit csodálja, az csodálkozó, kételkedve ámuldozó ember lesz - de aki a Jézus-csodába csodálkozik bele, annak másodrendűek a Jézus-csodák; az egyszerűen tudja, hogy a Jézus-csodának nem is lehetnek más eredményei, mint csodás tettek. A Jézus-csodába belecsodálkozva, egyszerűen térdre kényszerítve kötelezőnek érezzük, hogy csodatevő követői legyünk Jézus Krisztusnak! A rendetlenségből próbáljunk meg Isten Szentlelke segítségével valahogy, valahogyan rendet csinálni az életünkben, magunkban, a nagy családunkban a gyülekezetünkben, népünkben, a világon...

Dr. Gyökössy Endre - Mindenért ​hála
A ​szeretet alapköve a köszönet, a hála. Tanuljuk meg úgy látni a világot, hogy mindenben észrevegyük Gazdánk ajándékát! Nem Istennek van a hálánkra szüksége – nekünk van szükségünk a gyógyító, őrző, minket féltő Istenre! A mi érdekünkben tanítgat minket, hogy gondoljunk bele az Ő szeretetébe, és egyszer csak hátha önként felbuzog bennünk valami, amit – jobb szó híján – így mondunk: hála.

Dr. Gyökössy Endre - Bognár Cecil - Mi ​és mások
A ​mindennapi élet lélektana Mindenkinek van egy elválhatatlan örök társa, aki végigkíséri az életen a bölcsőtől a sírig: saját maga. Mégis mennyire ismeretlen marad ez a kísérő. Soha egy pillanatra sem szakadhatunk el önmagunktól és egy hosszú élet sem leég, hogy igazán megismerjük magunkat. Az ember nem ismeri jól sem a testét, sem a lelkét. Ha valamit nagyon alaposan ismerünk, arra azt szokás mondani: úgy ismerem, mint a tenyeremet. Nos, az ember ezt nem mondhatja, mert tulajdonképen a saját tenyerét sem ismeri. Pedig ez testének az a része, amelyet valóban legtöbbször lát. A lélektan tudománya a legutóbbi néhány évtizedben igen nagyot haladt. Ez a haladás közelebb vitte az élethez. Most már nemcsak egyes elszigetelt, mesterségesen előállított lelki jelenségeket tud vizsgálni, hanem az összetett, a való életben szereplő folyamatokat is. Ez a nagyhivítású könyv nem a lelki élet nagy kérdéseit tárgyalja, csak a mindennapi élet apró dolgait. Célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a jelentékteleneknek látszó kis jelenségekre, amelyek mellett a legtöbben elhaladnak, a nélkül, hogy tudomást vennének róluk. Hogy hozzászoktasson bennünket saját magunk és mások elfogulatlan megfigyeléséhez. Tartalom: Bevezetés A lelki élet műhelyében Érzelmeink A félelem Az ösztönök A tudattalan A gátlások A magatartás Az önuralom Az ideges ember Kapcsolatunk a környezettel Az időjárás és az éghajlat az hatása az emberre A pénz és az idő Életcél, életsors A boldogság Hogyan bánjunk az emberekkel? A rossz ember lélektana Ami két embert összekapcsol A férfi és a nő A gyermek és a felnőtt Gyermekek Hogyan bánjunk a gyermekekkel? Emberismeret és önismeret Az emberismeret tudománya Korunk lelke Bognár Cecil Pál OSB életrajza Gyökössy Endre

Dr. Gyökössy Endre - Lelki ​kérdéseink
Mit ​kezdjek túlzott érzékenységemmel? Baj van a hitemmel? Süllyedek! Mit tegyek? Az ember kérdései - Isten válaszai a Miért? -re Különösen ajánljuk: Kérdezõknek

Dr. Gyökössy Endre - Gyógyító ​tanácsok
Mit ​tanuljunk hát: az önzés művészetét, vagy a szeretet csodáját? Valóban azt gondoljuk, hogy Jézus azért jött erre a földre, hogy mindenféle nagyon nehéz erkölcsi igákat rakjon ránk? Dehogy! Az Isten szeretet, elküldte Fiát erre a földre, hogy megtanítson bennünket - egészségesen élni is. Nemcsak az örök életünkkel törődik, hanem ezzel is. Mert a szeretet gyógyító erő. A szeretet=egészség.

Dr. Gyökössy Endre - Levél ​Jézustól
Igét ​kaptam. Különös módon, de kényszerítő és minden mást kizáró erővel. Le kell hogy írjam, hogyan is kaptam, így talán olvasóim is inkább el tudják fogadni, miért éppen ez - a nem is személyhez, hanem egy kis-ázsiai gyülekezethez szóló levél, s nem is éppen dicsérő, simogató levél, Jézus egyik levele a Jelenések könyvéből -, vált személyes üzenetté. Ha a Lélek akarja: személyhez szóló üzenetté is... Kyrie Eleison! Könyörülj rajtam, Uram. Engedd, hogy léphessek itt mögéd, követhesselek az életre. Már tudom, hogy csak így és egyedül csak így lehetek győztes, mögéd lépve, s a Te követésedben. Csak így, mögéd lépve, követésed közben tudom csak elfogadni ennek az írásnak a diagnózisát is: A nevem, hogy élek, pedig halott, élő halott vagyok. És a terápikus tanácsodat is: 1. Az ébresztgetést, amivel ébresztgettél most is, amíg olvastam. 2. A halófélben lévők erősítését, a szent munkaterápiát 3. A gyógyító visszaemlékezést arra, ahogyan egykor kaptam és hallottam. 4. Csak mögötted haladva találkozhatom azokkal, akik nem szennyezték be ruhájukat. Csak mögéd lépve, követésed közben kaphatok én is fehér ruhát és maradhatok bent "az élet könyvében", mögötted haladva egy életen át, a magam keresztje alatt léphetek majd egykor úgy át a halál küszöbén, hogy az Élettel találkozom csupán.

Dr. Gyökössy Endre - Jézus ​névjegye
Gazdagító, ​eredeti meglátások a tékozló fiú történetérõl és a lábmosás szolgálatáról Különösen ajánljuk: Mélyebb lelkiéletre törekvõknek

Dr. Gyökössy Endre - Szeress ​mégis
Gyökössy ​Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára Amióta Jézis itt járt a földön, tudjuk: mit jelent igazán szeretni. Addig is szerettek az emberek és nélküle is szeretnek, ma is, de mindig csak megokolva: szeretlek, mert... Mindig csak kiméricskéve - szeretlek addig, amíg... De Jézus óta lehet próbálgatni azt az egészen másféle szeretetet, amivel Ő szeretett itt ezen a földön: a MÉGIS-szeretetet. Szeretlek mégis! Szeretem őt annak ellenére, hogy a másik nem szeretetreméltó, annak ellenére, hogy nem viszonozza a szeretetet - sőt!

Dr. Gyökössy Endre - Te ​mit kérnél Jézustól?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - A ​legnagyobb csoda: a szeretet
Jézus ​ÉL - ma is él, és pontosan ugyanúgy cselekszik, mint kétezer évvel ezelőtt! Nem a nyitott sír a csoda, hanem az a szeretet, amelyik ezt az üzenetet bízta az angyalokra! Az a szeretet, amellyel úgy jelenik meg tanítványai között, mintha mi sem történt volna, mintha sose aludtak volna el, míg Ő szenvedve imádkozott, mintha sose futottak volna el, amikor Őt elfogták, mintha sosem tagadta volna meg Péter... Erre a szeretetre valóban csak Isten képes! Ez a szeretet - Istenre vall! Így csak Isten tud szeretni! Itt az ideje, hogy komolyan vegyük, hogy mi is részesei lehetünk ennek a jézusi agapénak: lessük el és tanulgassunk Tőle a csodák csodáját!

Dr. Gyökössy Endre - Én ​vagyok, aki mindig vagyok
Mit ​is jelent ez az Isteni, Jézusban testet öltött VAGYOK, AKI VAGYOK? Természetesen azt, hogy Isten VAN. Úgy gondolom, a mi egész hitéletünk ezen az egyetlen mondaton áll vagy bukik: Őszintén hisszük-e, hogy Isten létezik, él? Vagy nincs?... Tulajdonképpen minden hitbeli hajótörés, az összes bűn, minden halálfélelem, minden, már e világon átélhető, de csak odaát beteljesedő kárhozat abból származik, hogy nem vesszük komolyan: Isten VAN és jelen van! Minden előfeltétel, minden evilági és túlvilági üdvösség pedig csak abból származik, hogy hittel számolunk Isten jelenlevő valóságával! Ahogyan Mahatma Gandhi mondta: "Ha mindig tudatában lennénk Isten jelenlétének életünkben, azonnal megváltozna egész életünk"...

Dr. Gyökössy Endre - Mindent ​– Vele együtt!
Ez ​a könyv arról szól, hogy mi mindent akar adni Atyánk szeretetből. Választ kaphatunk többek között arra is, mi értelme szeretni, szerelmesnek lenni, ha úgyis elmúlik? Van-e olyan szeretet, mely el nem múlik?

Dr. Gyökössy Endre - Krisztus ​levele vagytok!
A ​Lélek ma is szüntelen üzen nekünk; így lehetünk mi is Krisztus levelei, akik továbbadják üzenetét a világnak.

Dr. Gyökössy Endre - Isten ​öreg bojtárjának vallomásai
"Szenvedjétek ​el egymást szeretetben" - Ez az én alapigém. - mondja Gyökössy Endre. "Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige. Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok. Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült. Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret."

Dr. Gyökössy Endre - Lélek-ápolás
„Kötelességemnek ​érzem – vallja meg könyve elején Gyökössy Bandi bácsi –, hogy időnként leleplezzük magunkban azokat a lelki gócokat, amelyek hihetetlen energiával mérgezik, károsan befolyásolják az ember életét, és sodorják olyan tettekre, utakra, ahová ő maga se kívánkozik – s mégis arrafelé halad. Úgy érzem, pontosan ezért van szükségünk lélekápolásra, önmagunk lelkigondozására, hogy lelki sebeink ne váljanak elmérgesedett sebekké. Ismerjük fel idejében sérüléseinket, hogy Isten Szentlelke segítségével önmagunk is legyűrhessük azokat! Ezért szükséges ismernünk a lélek törvényeit, betegségeit, hogy önmagunkat is megvizsgálhassuk, és megsebzett lelki testvéreinknek is segítségére siethessünk, amíg nem késő. Hogy Jézus Krisztus elé vihessük – Aki egy lelket többre tart az egész világnál.”

Dr. Gyökössy Endre - János ​evangéliuma
Új ​"műfajt" vehet kezébe a Gyökössy Endre nevét eddig elsősorban pasztorálpszichológiai munkái alapján ismerő olvasóközönség: a közismert szerzőnek a János-evangéliumhoz fűzött, élőszóban, saját gyülekezete körében elhangzott kommentárjait tesszük közkinccsé. Gyökössy Endre két évtizedes, dédelgetett vágyát valósította meg, amikor hatvanadik évét betöltve - saját bevallása szerint ugyanis korábban nem merte (!) - belevágott az Újszövetségi Szentírás egyik legragyogóbb s legnehezebb könyvének kommentálásába. A magyarázat többnyire az eredeti szövegre és szakbiblikus szempontokra támaszkodik, mégsem szakkommentár. Sokkal inkább az Üzenet átadása, az Üzenet továbbítása - Gyökössy-módra. Amely módon a nyitott szívű olvasó a " Jó Pásztor-közeli bojtár" szavainak vonzásában egészen közel kerülhet az evangélium szívéhez, Jézus Krisztushoz, a megtestesült Igéhez. "Bocsássátok meg önzésemet, hogy hatvanhat péntek estén át egyetlen újtestamentumi iratnál időztem..." Nem megbocsátjuk. Őszinte nagyrabecsüléssel, hálával és tisztelettel megköszönjük.

Dr. Gyökössy Endre - Hálával ​áldozzál! - Van próféta Izráelben!
…Nem ​Istennek van a hálánkra szüksége – nekünk van szükségünk a gyógyító, őrző, de minket féltő Istenre! A mi érdekünkben tanítgat minket, hogy gondoljunk bele az Ő szeretetébe, és egyszer csak hátha önként felbuzog bennünk valami, amit – jobb szó híján – így mondunk: hála. Aki Istent dicsőítve elkezd hálát adni, az feljebb néz. Az már nem azt várja, hogy mi lesz holnap, lesz-e kenyere holnap? Vagy egy év múlva? (Pedig a Miatyánkban csak a mindennapi kenyér kérésére tanított meg Isten – mi pedig csak akkor nem aggódunk, ha legalább egy évre való kenyerünk biztosítva van…) A hálaadás megőrzi szívünket az aggodalmaskodástól is, és lelkünket a rettegéstől! – Tessék végre elhinni: Isten a testünket-lelkünket egyszerre akarja megmenteni! A hálaadás a legnagyobb gyógyír – de csak az igazán átérzett, spontán hála. A lélek gejzírje, amely felszökik az égig és dicsőíti Istent. Isten békessége vesz körül bennünket, ha ezt a békét megkapjuk. Mert ezt a békét kapni lehet-, kérni és megkapni –, hogy az igazi hála naponként töltse el a szívünket…

Dr. Gyökössy Endre - Segítség ​- felülről
... ​Ahogy a szélütött ember bénán fekszik az ágyán, a szélütött lelkek így ülnek bénán életük egy becsapódott ajtaja előtt. Talán arra gondolnak, hogy volt valamikor egy telkük a Balaton mellett, vagy szőlőjük, villájuk, és az már nem az övék! Vagy nem vették fel őt az egyetemre, vagy nem sikerült egy külföldi ösztöndíj...Ülnek a becsapódott ajtó előtt, egyre bénábban, és nem veszik észre, hogy az ajtókat olykor az Úristen csukja be, de úgy, hogy mellette új ajtókat nyit. Ajtókat, melyeket senki be nem csukhat, mert azokat Ő nyitotta meg. Nézzünk egy kicsit jobbra vagy balra, és meglátjuk a nyitott ajtókat, amiket Ő ad nekünk! ...

Dr. Gyökössy Endre - Mélységeken ​át - az öröm titkáig
- ​Nem tud tőlem olyat kérni, amit meg ne tegyek! Ha azt mondja, álljak a fejem tetejére, ezt is megteszem, mert a Benne lévő erő arra kényszerít, hogy amit mond, okoskodás nélkül megtegyem... Így gondolkodik Jézus felől az, akit egyszer már megragadott az Ő Lénye. Aki hittételeket hisz, az vallásos ember. A megragadott ember: hívő ember, aki nem tud ellenállni Jézus Lényének, mert nem akar. Ezeken az oldalakon olyan útra szeretném vezetni olvasóimat, ami sokszor lesz irracionális, ésszel alig felfogható. Bár én szeretem az észérveket és használom is, ám most lesz, amit nem tudok majd megmagyarázni. Akit Jézus Lénye megragadott, az a szavak és a megfogalmazhatatlan mondatok mögött is ki fogja hallani lényeget. És vállalja ezt az utat.

Kollekciók