Ajax-loader

Dr. Gyökössy Endre könyvei a rukkolán


Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Dr. Gyökössy Endre - Átváltozni? ​Vagy megváltozni?
Ma ​már úgy látom, hogy sok-sok életnek az a belső tragédiája, hogy szeretne átváltozni: de nem lehet. A csúnya szeretne szép lenni, a kicsi nagyobb, a nagy kisebb, a lány fiú, az egy talentumos öt talentumossá. A matematikához értő - nyelvzsenivé, a botfülű zeneművésszé, és így tovább. - Igen: átváltozni szeretnénk! És átváltozni nem tudunk. A Teremtő Isten nem akar ilyen átváltozást! És mégis, milyen sok lélek van, aki egy életen keresztül ábrándozik azon - ha ő nem ilyen volna, hanem olyan, akkor minden más volna... Átváltozni tehát nem lehet, de valami mégis lehetséges. Az átváltozás nem, de a megváltozás igen! Ez lehetséges és ezt Isten is akarja! Lehet megváltozni! Mennyei erők állnak rendelkezésünkre, ha készek vagyunk erre.

Dr. Gyökössy Endre - A ​nagy birkózás
Szeretném ​hinni - mert a véletlenben nem hiszek -, ahogy Jézus életébe Isten akaratából be volt építve az a pusztai 40 nap, úgy a mi életünkbe is ez a füzetecske...

Dr. Gyökössy Endre - Az ​igazi barátság
Az ​egyik legszebb szeretet-kapcsolat értékei, megõrzésének módjai Különösen ajánljuk: Barátoknak

Dr. Gyökössy Endre - Tartozunk? ​Tartozunk!
Pénzügyeinkről; ​a tevékenységláz előnyeiről és hátrányairól; és a nagy zsugorítóról, azaz az ördögről. Különösen ajánljuk: A napi gondokkal küszködõknek

Dr. Gyökössy Endre - Ablak ​az égen
A ​keresztségrõl és az újjászületésrõl • Miért nem bemerítéssel keresztelnek napjainkban? • Valóban jó megkeresztelni az öntudatlan csecsemõket is?... Különösen ajánljuk: Kereszetlõi ajándéknak, keresztségi évfordulóra, hitmélyítõnek

Dr. Gyökössy Endre - Íme, ​én újat cselekszem
Keresztyénségünk ​kezdetei Ismerkedjünk meg az őskeresztyének életével! Erőt, bátorítást meríthetünk példájukból, s erre mai világunkban igencsak szükségünk van. Mi ugyan nem a "véres" vértanúság korában élünk, de ha hitünket komolyan vesszük és éljük, nekünk is életünket kell adnunk Jézusért. Természetesen nem hagyományos értelemben vett "egyháztörténetet" jelentettünk meg Gyökössy Bandi bácsi tollából. A híres lelkész-pszichológus hogyan is írhatna olyan művet, amelyben csupán adatok és tények hemzsegnek? Ha csak arról olvasnánk, hogyan éltek az első keresztyének és emellett nem tekintünk magunkba, nem tettünk mást, mint hogy tanultunk valamit a keresztyénség kezdeteiről. De a mi célunk ennél több: mi szeretnénk valódi homo christianusok lenni. Ezért minden fejezet központi mondanivalója az ember és a különböző cselekedeteinek lélektani rugói. Emellett Bandi bácsi újra és újra tükröt tart elénk, hogy a lelkiismeret-vizsgálat nyomán életünket egyre inkább a jézusi mintához alakítsuk...

Dr. Gyökössy Endre - Lenni ​= kapcsolatban lenni!
Jézus ​a boldog, derűs, megtalált - bibliai szóval: a bővelkedő élet titkát akarja ránk bízni. Majdnem hogy azt kérdezi tőlünk: akarsz boldog lenni? Derülten élni? Akarsz úgy megöregedni, hogy öregkorodra szeretettel, derűvel, hálával, melegséggel vegyenek körül az emberek? Akkor növekedj! Egészségesek szeretnénk lenni? Derült öregséget akarunk? Táguljunk és oszoljunk szét embertársaink szívében, szórjuk szét magunkat, mintha rózsákat hintenénk a hóba! "Pazaroljuk el" szeretetben az életünk!

Dr. Gyökössy Endre - A ​megoldás mindig Jézusé
Mit ​kell tennünk, hogy Isten segítsen ügyeinkben? Különösen ajánljuk: Ha szeretnéd, hogy egy igazán Hatalmas Barát Kiálljon jó ügyed mellett

Dr. Gyökössy Endre - Te ​mit kérnél Jézustól?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - Jézussal ​- a jövőbe!
Sokan ​kutatják, fürkészik, hogy mit hoz a jövő. Ki tudja. Ha a világ általános állapotát vesszük, akkor semmi jót. Csakhogy a jövőt mi IS alakítjuk. Nem egymagunkban, de minden egyes rezdülés tovaterjed, akár jót teszünk, akár rosszat. Ha jót várunk a jövőtől, tegyünk jót! Nem kell nagy dolgokra gondolni, sokszor többet ér, ha a magunk kis környezetében rendet teremtünk, mint, ha világmegváltó terveket szövögetnénk. "Azt nem tudom, mit hoz az újesztendő, de azt tudom, hogy nekem mit kell belevinnem. Azt nem tudom, mi lesz, háború-e vagy béke? De azt tudom, hogy Isten nem rakétacélpontnak, nem radioaktív sivatagnak teremtette ezt a világot, nem is temetőnek, hanem - az élet kertjének. És amennyit ebből az életből rám bízott, azt én elplántolom! S ha a világ sorsa nem is rajtam múlik, de az igen, hogy az én életemben, családom életében háború lesz-e vagy béke az új évben? Hogy indulatos mérgemet rakétázom-e szeretteim és barátaim felé, vagy az Úrban és az Úrtól kapott türelmemet és szeretetemet? Hogy énemmel "sivatagot" teremtek-e magam körül vagy életet: Jézussal? Mit hoz hát az Új esztendő? Értem már Uram! Számomra ez így hangzik: én mit viszek bele az esztendőbe, hogy megújult-új lehessek?..." Tartalom: Adoráció az év utolsó napján Itt az ideje Tessék fogódzkodni! Lejár az idő Az emlékezés napja Szabadító Istenünk Félelmetes szilveszter Ne féljetek! Szeretni - szolgálni - szabadon Emlékeink gyötrő képei Hálával áldozzunk A Mindenség rendje Sorsunk - Isten kezében Segítség! El akarok veszíteni valamit! A személyes idő titka Új szeretet adok nektek Megújult esztendőnk Útiáldás

Dr. Gyökössy Endre - Ki ​a bolond, ki az okos?
A ​"világi" gondolkodás- és életmód gyakorta szemben áll Jézus követőinek életével. Mi igyekszünk a "jobbik részt" választani - de hogyan lesz ez valóban jó? Különösen ajánljuk: Jézus mai követőinek

Dr. Gyökössy Endre - Az ​árnyék nélküli Fény
Jézus ​az összetartó erő, összetartó kapocs, az erőtér, az összefogó. De mi nem ezt akarjuk, inkább magunk fölé emeljük Őt! Ezért festettek a régi festők oly előszeretettel ítélkező Krisztust: inkább fölöttünk legyen, mint közöttünk! Pedig Ő egyszerre van fölöttünk és közöttünk. Bizony, azért emeljük Őt rendszerint minél feljebb, hogy ne legyen itt! Hogy ne legyen köztünk kapocs, és ne legyen összekötő népek és népek között. Pedig Ő köztünk akar lenni. És köztünk kell lennie: erőként, pecsétként, fényként, összekötő, áthidaló, megoldó, egyéneket és népeket összebékítő hatalomként.

Dr. Gyökössy Endre - Ami ​egyedül gyógyít
Napjainkban ​népbetegséggé lépett elő a sokféle ideg- és lelkibaj, nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon. Mit tudnak tenni az orvosok? Gyógyszereket írnak fel kilószámra, kórházba fektetik a beteget, hátha "kipiheni" a baját. Egyvalaki tud rajtuk segíteni. Az Áldott Orvos, aki szolgálatterápiára küld. Menj el, és segíts, ahol tudsz, mondd el, mi történt veled, te hogyan találkoztál az élő Istennel! Ha csak egyvalakin is segítesz, ha csak annyira, hogy egy kis reményt adsz neki a csüggedésben - már nem szolgáltál hiába. Ez az, ami egyedül gyógyít, nem a pszichoanalízis, nem az elektrosokk! Nem a rengeteg nyugtató vagy serkentő, amit könnyű kézzel írnak fel az orvosok! - Nem mondom, ha nagyon szükséges, ám vedd be. De soha ne feledkezz el a szolgálatterápiáról: a szeretetről! Add tovább, amit Jézustól kaptál, légy részese a szeretet áramlásának!

Dr. Gyökössy Endre - Negatívumok ​pozitívumai
Kézfogás ​10. Mostanában mint lelkigondozó és életápoló egyre több olyan emberrel találkozom, akik maguk sem tudják, miért dideregnek és miért szorongnak, de szinte hipnotizáltan merednek a növekvő és sűrűsödő árnyakra, amelyek naponként jelennek meg előttünk, a tévé képernyőjén is. Ezért arról szeretnék írni: nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna a FÉNY. Egyébként csak ott van árnyék, ahol FÉNY van. Még így is fogalmazhatnék: azért van árnyék, hogy észrevegyük mögötte a FÉNYT. Az a tapasztalatom - s ez lélektani tény is -, hogy mindenki akarattal, akaratlanul is azonosul azzal, amire néz, amire dermedten rámered. Aki az árnyékra mered, arra rámered az árnyék és beárnyékolja az életét. Aki a Fénybe mártja arcát, életét - kifényesedik és megmelegszik, mint a napozó ember, sőt magában és magával viszi a fényt és a meleget. Így született meg bennem három sorban mondanivalóm summája: Árnyék mögött Fény ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek: az vagyok.

Dr. Gyökössy Endre - Öt ​kérdés a lelkünkhöz
Egy ​hatvan év felé járó, komoly hívő lelkésztársam így vallott nem is olyan régen, maga elé nézve, kedves derűvel és alászállással: "Tudod, amikor a teológiára mentem, azt hittem, én fogom megváltani a világot. Negyedéves koromban: én fogom megújítani a magyar református egyházat. Amikor megválasztottak lelkipásztornak: az én gyülekezetemben mindenki meg fog térni. Ma pedig minden este pirulva fekszem le, és azzal a reménységgel ébredek, hogy talán ezen a napon is megtehetem, csak egy ember felé is azt, ami tőlem telik." Mert ide tudott alászállni, Gazdája naponként felmagasztalja, és sokkal több telik tőle, mint telne magától, mert - vele jár, vele van az Úr.

Dr. Gyökössy Endre - Üzenet ​- személyesen neked!
Talán ​éppen sorsunk miatt vagyunk vigasztalanok, kenyerünk, holnapunk, egzisztenciánk miatt szorongunk, s talán álmainkba is beszűrődik a nagy kérdőjel: mi lesz velünk? A vigasztalás Istene túlmutat a dolgokon és azt mondja: Elég minden napnak a maga baja, mert elég neked az én kegyelmem. Túlmutat egy emberi kézen, ami látszólag sorsodat tartja és megmutatja, hogy azt az embert pedig az Isten tartja kezében. Hogy semmi, de semmi nem történhet velünk Isten tudta és akarata nélkül, mert nem Isten háta mögött élünk, hanem Isten tenyerén.

Dr. Gyökössy Endre - Atyám!
Kegyelemben ​és kegyelembõl élünk. Lehet, hogy elsőre nem tűnik könnyűnek - de Jézus mindenben segít: „Elég néked az én kegyelmem”... Különösen ajánljuk: Elmélyült hiter törekvőknek

Dr. Gyökössy Endre - A ​lelkigondozó Kálvin
Tartalom: Kálvin, ​mint lelkigondozó? - Kálvin lelkigondozásának gyökerei (A devotio moderna; A közös élet testvérei) A kálvini lelkigondozás Milyen a kálvini lelkész-lelkigondozó? Kálvin lelkigondozásának célja és módszere Kálvin lelkigondozó alkalmai - Betegek és haldoklók mellett; Házi látogatások Kálvin lelkigondozó, vigasztaló levelei, s amelyeket hozzá intéztek - A lelkigondozás csúcsai ezek a levelek Kálvin lelkigondozásának titka Kálvin életének fontosabb állomásai, időpontjai Köszönetmondás - Felhasznált irodalom Az ember istenképűsége Kálvinnál Függelék - Reményik Sándor: Istenarc A kérdés elvi tisztázása - Ahol az istenkép ma fontossá vált; A megszentelődés, mint kiút a látszatvallásosságból; Alapszövegek az Institutióban A kérdés gyakorlati megközelítése - Az istenképűség az ősállapotban (Az istenképűség mint ajándék; Az istenképűség mint feladat; Az istenkép, mint ítélet kettős szemléletben); A Jézus Krisztusban visszaállított istenkép (Mint gazdagabb ajándék; Mint kitüntetőbb feladat) A vizsgálódás eredménye mára kivetítve - A kettős látás haszna; Dinamikus tükrözés - dinamikus életértelmezés; A mindig tevékeny ember; Nem abbahagyni!; "Testvéreim, jertek, segítsetek!" Felhasznált irodalom

Dr. Gyökössy Endre - Ha ​a cserkész bűnbe botlik
Illusztrálta: ​Mühlbeck Károly.

Dr. Gyökössy Endre - Legyetek ​jó reménységben!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Gyökössy Endre - Mindent ​– Vele együtt!
Ez ​a könyv arról szól, hogy mi mindent akar adni Atyánk szeretetből. Választ kaphatunk többek között arra is, mi értelme szeretni, szerelmesnek lenni, ha úgyis elmúlik? Van-e olyan szeretet, mely el nem múlik?

Dr. Gyökössy Endre - Növekedés ​és Reménység
Növekedés ​magam felé Növekedés a természet felé A Reménység Különösen ajánljuk: Ha Jézus segítségével növekedni akarsz

Dr. Gyökössy Endre - Csodák
Mi ​szükséges egy csodához? A ledőlt válaszfalak csodája. Fogd szaván az Urat! Mai történet egy idősödő lelkészfeleségről.

Dr. Gyökössy Endre - A ​hét igekincse
Hogyan ​jutott eszembe, hogy olyan elmélkedés-sorozatot állítsak össze, amely az év minden hetére egy-egy csodálatos, drágagyöngyként ragyogó Igét állít elénk? Egy kisfilm-sorozat ihletett meg, amit a Hét műtárgya címmel vetítettek a televízióban. Minden héten egy értékes festmény vagy szobor állt a középpontban, s a felvevő kamera a lehető leggondosabban centiméterről centiméterre mutatta be a tárgyat. Közben a bemondótól megtudtuk, ki volt az alkotója, miről híres ez a műkincs, és még sok más egyéb fontos tudnivalót is elősorolt. Milyen jó lenne, ha egyszer ilyen alapossággal tanulmányoznánk a mi legértékesebb "műkincsünket", Isten Igéjét, a Bibliát! Ezért tehát minden hétre kiválasztottam egyetlen Igét, hogy azt elmélkedve körüljárjuk, alaposan szemügyre vegyük, megvizsgáljuk a modern bibliatudomány fényében. Igyekszem megrajzolni köréje a kortörténeti hátteret, majd rávilágítani arra, mit jelent számunkra, itt és most ez az Ige.

Dr. Gyökössy Endre - Krisztus-hatások
...Aki ​Jézus-hatások alatt él, az imádkozhat Jézushoz, eljárhat szépen a templomba, elmondja a Miatyánkot, olvasgatja a zsoltárokat - de ettől még az életének nem Ura a Krisztus. A Krisztus-hatás ott kezdődik, hogy ebből egyszer kilépve rádöbbenünk, Jézus nemcsak ember, nemcsak próféta, nemcsak csodadoktor, hanem Valaki, aki előtt térdre kell hullani, mert Ő a Kyriosz! Kyriosz, Úr, az én Uram, aki beleszólhat az életembe, és én engedem, hogy beleszóljon. Aki mondhat nekem, amit akar, én pontosan azt teszem és azt cselekszem. Ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus az én Uram. Valóban az Uram nekem Jézus? Hagyom, hogy Övé legyen az életemben az utolsó szó? Ő egész életvitelembe beleszól! Akarom én ezt? Egyáltalán megkérdezem Őt? Fölvetődött bennem már valaha is, hogy mit szól ehhez Jézus? Ha így élem vele az életem, ha odafigyelek rá, várok az útmutatásra - akkor Uram nekem Jézus, a Krisztus.

Dr. Gyökössy Endre - "Az ​Egészen Más"
Mire ​tanít bennünket a mi Istenünk, akit méltán nevezhetünk így: „Az egészen más”? Különösen ajánljuk: Ha szeretnéd megerõsíteni a hitedet

Dr. Gyökössy Endre - Csordultig ​öröm
Húsvét ​titkáról és az öröm „természetrajzáról” Különösen ajánljuk: „Örömkeltőnek” és húsvéti ajándéknak

Dr. Gyökössy Endre - Jöjjetek, ​egyetek
A ​néma Jézus • Az úr igája (Cirénei Simon) • Jöjjetek, egyetek! (húsvéti történet) Különösen ajánljuk: Húsvét táján lélekemelõ olvasmánynak

Dr. Gyökössy Endre - A ​Szeretet a földre született
Jézus ​olyan „utat" tett meg felénk, az Atya szívétől - a betlehemi bölcsőig, amin csillagok se járnak; a bölcsőtől - a keresztig pedig olyant, hogy csak káprázik és könnybe lábad a szemünk. Amikor Jézus Nagy Útja és a mi kis utunk találkozik: ott történik az igazi, a boldog karácsony.

Dr. Gyökössy Endre - "Kicsoda ​ez?" Jézus Krisztus! II.
Jézus ​Krisztus vagy őrült, vagy az, Akinek mondja magát! Még ellenségei se mondják, hogy őrült. Inkább azt, hogy "nem is élt". Mert Ő az egyetlen Valaki, Akinek közelében a megzavarodott lelkek ki tudnak simulni. Ma is! Kétezer év után is! Megzavarodott lelkek ki tudnak tisztulni! Az őrület felé bukdácsoló életek is ki tudnak tisztulni, ma is! Elboruló elmék az evangélium olvasására egyszerre csak mosolyognak. Mert Ő az, Aki! - clchungary -

Dr. Gyökössy Endre - Hogyan ​nézheti az Isten?
Valaki ​egyszer azt mondta, hogy a "Tékozló fiú" példázata számára e véres bolygó közepén külön templomot kellene építeni, ahol a különböző keresztény felekezetek papjai, lelkészei felváltva, de éjjel-nappal a világ ismertebb nyelvein csak ezt a példázatot olvasnák. Miért? Mert ebből a példázatból bárki egyértelműen megtudhatná, hogy ki az ember. Az egyik az Atyától távol "tékozol", a másik a közvetlen közelében. Ám azt is megtudhatná, hogy kicsoda az Isten. Egyik tékozló fiának elébe siet, a másiknak utánamegy, mert ilyen Jézus Atyja, a Mi Atyánk. Valójában ő a "legtékozlóbb", mert szeretetét, leglényét tékozolja ránk szüntelen. Még fiát, Jézus Krisztust is "ránktékozolta". Erről a már-már megbotránkoztató isteni, de emberi életünket megtartó szeretetről vallok ebben az írásomban.

Kollekciók