Ajax-loader

Shulamith Shahar könyvei a rukkolán


Shulamith Shahar - Gyermekek ​a középkorban
A ​gyermektörténet fiatal tudományág, az 1960-as évektől kezdve bontakozott ki, Philippe Ariés francia történész munkássága nyomán. A gyermekkor történeti alakulására vonatkozó tézisei kezdettől fogva megosztották a szakmai közvéleményt. Sokan vitatták azt a tételt, mely szerint a középkori ember nem ismerte a gyermekkort mint elkülönült életszakaszt. Shulamith Shahar művének központi gondolata éppen az, hogy a virágzó és késő középkorban létezett a gyermekség fogalma, és a szülők jelentős anyagi és érzelmi tőkét fektettek utódaikba. Shahar könyve alapmű, amely gazdag forrásanyagra támaszkodva, szakszerűen - ugyanakkor sokszínűen - mutatja be a középkori gyermek életének mindennapjait, a gyermekségre vonatkozó gondolatok alakulását.

Shulamith Shahar - A ​negyedik rend
Valóban ​a nők alkották a középkori társadalom "negyedik rendjét"? Erre a kérdésre keres választ Shulamith Shahar, a tel-avivi egyetem középkori történeti tanszékének vezető professzora, a _Gyermekek a középkorban_ című, a közelmúltban nálunk is megjelent könyv szerzője. Széles körű kutatásokra alapozott monográfiájában a 12-15. századi nyugat-európai nőkkel kapcsolatos különböző attitűdök teljes kérdéskörét taglalja. Hiánypótló könyvében elsődleges és másodlagos források aprólékos feldolgozásával átfogó képet rajzol a különféle élethelyzetekben tevékenykedő nőkről: apácákról és férjes asszonyokról, parasztokról és nemesekről, városokban élőkről, eretnekekről és "boszorkányokról".

Kollekciók