Ajax-loader

Ruth Burrows könyvei a rukkolán


Ruth Burrows - Jézusban ​hinni
A ​Jézusban hinni című kötet üzenete egyszerre bátorító és nyugtalanító, mert szembemegy a szerzetesi irodalom egyik gyakori feltevésével. A szentséghez nem drámai lemondásokon át vezet az út, s maga a szentség nem csupán a „szakértők”, a papok és szerzetesek kiváltsága – állítja a szerző. A szentségért nem lehet küzdeni, és elnyerni sem lehet – kizárólag adatik, és ehhez csupán arra van szükség, hogy kérjük. Amint abbahagyjuk az erényekre törekvést – melynek során figyelmünk hiábavaló módon önmagunkra összpontosul –, s helyette inkább felismerjük gyöngeségünket, rászorultságunkat, megnyílik számunkra az út az Istennel való találkozás és Jézus szentsége előtt, s ez ajándék. Ruth Burrows nővér e művét különösképpen laikusoknak írta, de spirituális bölcsessége minden bizonnyal megérintheti és segítheti a legkülönbözőbb életállapotú olvasóit is. Ruth Burrows (Rachel nővér) a norfolki (Anglia) Quidenham kármelita kolostorának szerzetese, számos nagy sikerű lelkiségi könyv szerzője.

Ruth Burrows - Az ​imaélet lényegéről
Ruth ​Burrows kármelita nővér az angliai Quidenham-ben (Norfolk). Számos nagysikerű könyv szerzője. Ez az első magyarul megjelent műve. Újra és újra föltesszük magunknak a kérdést: Mi az imádság? Mi a lényege? Ruth Burrows így válaszol: „Az ima nem csak egy feladata az életnek, még csak nem is a legfontosabb feladata – az ima maga az élet. Akkor élünk valóságosan, akkor vagyunk igazán emberiek, ha egész életünk imádság. Az ima lényege Isten. Jézus Istene, aki maga az adakozás, aki mindig jelen van, hogy szeressen minket, s ebben a szeretetben, átalakításban és ’üdvözítésben’ elvisz minket arra a tökéletes beteljesedésre, amelyre teremttettünk.” A szerző több évtizedes szerzetesi tapasztalattal, emberi érettséggel és lényeglátó egyszerűséggel beszél az imádság útjáról, és a Kármelről, mint az imádság teréről. „Úgy látom, a Kármel testvéri közössége lényegében és a maga tisztaságában a Szentlélek egy álma. Célját tekintve a Kármelben minden kizárólag Istenre irányul – egyedül Istenre. Egyedül Isten, ez van felírva mindenre, ezt vésték szívünkbe.” A Kármel nagy szentjeinek életében valóra vált ez az álom. Erre kaptunk meghivást mi is mindannyian.

Ruth Burrows - Útmutató ​a misztikus imához
"Ez ​a könyv az élet bensőjéből született. A kérdésre, hogy miről is szól, azt hiszem, többféle válasz is adható: a misztikus életről, a beléöntött (természetfölötti) szemlélődésről, a lelki élet három korszakáról; Szent Teréz és Keresztes Szent János tanításait értelmezi újra. Ám én nem ilyen válaszokat szeretnék adni. Inkább azt szeretném mondani, hogy ez a könyv Jézusról szól, a keresztre feszített Jézusról, Isten bölcsességéről. Hiszen a misztikus élet és a természetfölötti szemlélődés abszolút semmit nem jelent számomra, ha nem Jézusról szól, és az ő életéről bennünk; Jézusról, aki egyedül képes egyesíteni Istent az emberrel; Jézusról, a mi szentségünkről." Ruth Burrows kármelita nővér az angliai Quidenhamben (Norfolk). Számos nagy sikerű kötet szerzője. Magyarul eddig megjelent művei: - Az imaélet lényegéről - A belső várkastély felfedezése

Ruth Burrows - A ​belső várkastély felfedezése
_A ​belső várkastély felfedezése_ éleslátó elemzés Avilai Szent Teréznek az imáról szóló legfontosabb tanításáról. Mindamellett több egy kortárs kommentárnál a 16. századi kármelita klasszikusról: irányt mutat az Istennel való mély egyesülés útján. Ruth Burrows kármelita nővér az angliai Quidenhamben (Norfolk). Számos nagy sikerű kötet szerzője; _Az imaélet lényegéről_ című könyve magyarul is megjelent.

Kollekciók