Ajax-loader

Oslay Oszwald könyvei a rukkolán


Oslay Oszwald - Az ​élet trubadúrjai: Prohászka - Assisi Szt. Ferenc
E ​könyv az „Élet” szolgálatába szegődött. Annak az életnek a szolgálatába, mely maga az Úr Jézus. Az élni tudás igen nehéz mesterség!... Jézus élni tudása ez egyszerű kettő: szeresd Istenedet és szeresd embertestvéredet. E kettő Jézus világnézetében nem iga, nem teher, – hanem öröm; még több: lakodalmas élvezet az Atya országában. Sokakat meghívott erre az evés-ivás lakomára, de a meghívottak nem siettek a terített asztalhoz! Nekik több élvezetet adott az ökrökkel, a majorsággal való foglalatosság... Megharagudván pedig az Úr, megparancsolá szolgáinak, hogy elmenvén az utcákra és városok részeire, a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat hozzák asztalához. Szomorúan örök életű ez a krisztusi hasonlat. Mily kevesen tudnak élni! Talán csak a szegények, az élet haldoklói... Ezeknek a mestere Assisi nagy koldusa: Szent Ferenc. Ebben ismeri fel nagyságát Prohászka, s énekli meg benne az igazi Életet. A jézusi Életet, e két nagy Apostolának szívét, lelkét kötötte csokorba e gyűjteményes könyv.

Kollekciók