Ajax-loader

James Joyce könyvei a rukkolán


James Joyce - Finnegans ​Wake
'Finnegans ​Wake', wrote Anthony Burgess, 'is a puzzle, just as a dream is a puzzle, but the puzzle element is less important than the thrust of the narrative and the shadowy majesty of the characters.' Many people spend a great deal of time and ingenuity unravelling the puzzle. Many more enjoy the book for its humour, Rabalesian, outrageous, always unexpected; for its down-to-earth humanity and for its sublime conspectus of the whole universe; and finally for its optimistic belief in man. The text of this edition of Finnegans Wake, the first to have been fully emended in accordance with the manuscript corrections compiled by Joyce himself, is the most accurate ever published.

James Joyce - Counterparts ​/ A Mother - Ellenfelek / Anya
Az ​itt olvasható két elbeszélés James Joyce 1914-ben megjelent Dublini emberek című novelláskötetéből való. Az elbeszélői pályája kezdetén álló Joyce máris képes megragadni és illúziók nélkül ábrázolni szülővárosa életének jellemző vonásait. Mindkét elbeszélést belengi a vereség hangulata. Az Ellenfelek főszereplője, Farrington áldozat és hóhér egy személyben: kishivatalnok egy közjegyzői irodában, állandó pénztelenséggel és alkoholfüggőséggel küzd. Unottan és hanyagul végzi a munkáját, összetűz főnökével, majd a munkanap végén elzálogosítja az óráját, és a pénzzel a kocsmába megy. Miközben minden pénzét elissza, a vereségek sora is folytatódik, s amikor dühösen és megalázottan hazaér, minden frusztrációjáért kisfián vesz „elégtételt”. Az Anya címszereplőjét, Kearney asszonyt megnyomorítja a szerelem nélküli házasság, és meghiúsult álmait lányán, Kathleenen keresztül akarja megvalósítani. Az ifjú zongoristát egy ír függetlenségi szervezet felkéri zongorakísérőnek négy dublini hangversenyre. A dolgok azonban nem a tervek szerint alakulnak, s a kudarcban anya és lánya megszégyenülésén túl világossá válik a mozgalom erkölcsi katasztrófája is. A Dublini emberek szürke világa valóban reménytelen, és nincs megváltás – ezt a szerző finom iróniája csak még nyomasztóbbanjeleníti meg.

James Joyce - Dubliners ​(ELI Readers)
An ​ambitious mother, a boy in love, a lonely older man, a cynical intellectual and a girl who dreams of a life in another country are just a few of Joyce's Dubliners. In these realistic tales, Joyce reveals the hopes, fears and disappointments of his characters. He also shows us turn-of-the-century Dublin in fascinating detail. This selection of eight stories from Dubliners includes Eveline, Araby and a two-part adaptation of Joyce's novella, The Dead. In this reader you wilt find: - Information about James Joyce's life - Sections focusing on background and context - CUL History - Glossary of difficult words - Comprehension activities - FCE-style activities - Exit test

James Joyce - Collected ​Works of James Joyce
* ​illustrated with images relating to Joyce, his life and his works * special images of the novel's first editions, giving your Kindle a flavour of the original texts * annotated with concise introductions to the novels and other texts * each text has its own contents table * ALL of the short stories * the rare play EXILES * scholarly ordering of texts into chronological order * ULYSSES has special introductions to all eighteen episodes of the epic novel. Finally you can read and understand the novel! This is the definitive US Kindle edition of the great modernist’s fictional works. As with all Delphi Classics, the texts are organised and presented in the most professional format. This edition has every work possible that is in the US public domain. Please note: these titles have been removed from our Complete Works version to conform with US copyright laws: POMES PENYEACH, FINNEGAN’S WAKE, STEPHEN HERO, & THE CAT AND THE DEVIL

James Joyce - Stephen ​Hero
A _Stephen ​Hero_ - az érdemben lefordíthatatlan _Finnegans Wake_ kivételével - James Joyce egyetlen jelentős prózai műve, amely eddig nem jelent meg magyarul. A korai, töredékben maradt regény különösen érdekes lehet annak, aki már kiismeri magát a _Dublini emberek_, az _Ifjúkori önarckép_ és az _Ulysses_ által megteremtett, összefüggő narratív univerzumban; de természetesen akár első Joyce-élményünk is lehet - az átütő erejű tehetség első megcsillanásától haladhatunk az érett, nagy művek felé. Rengeteg olyan részlet feltárul a könyvben a fiatal Stephen Dedalus családjáról, barátairól, nézeteiről, rokon- és ellenszenveiről, amelyeket a későbbi művek elhallgatnak; itt közvetlen tanúi lehetünk olyan jeleneteknek, amelyekről máshol csak futó beszámolót olvashatunk (a legdrámaibb ezek közül az anyjával folytatott párbeszéd az egyház elhagyásáról), és szinte teljességében megismerhetjük az ifjú művész esztétikai rendszerét is.

James Joyce - Ifjúkori ​önarckép
"Nem ​vagyok hajlandó tovább szolgálni azt, amiben már nem hiszek - nevezzék azt akár otthonomnak, a hazámnak vagy az egyháznak..." Bátor kiállás egy bátor író könyvében, akihez már addig is sok botrány kapcsolódott. Ráadásul Írországban, ahol minden kimondott szónak más értelme van. Az önarckép önéletrajzi alkotás, James Joyce ifjúkora, s előképe a későbbi, briliáns technikával megírt műnek, az Ulyssesnek. A téma a művész önként vállalt magányossága, az a meggyőződés, amit végül egy mondatban fejezett ki: "Az egyedüli dolog, ami érdekel, a stílus."

Frank McGuinness - James Joyce - The ​Dead
The ​year is 1904 in the city of Dublin. Gretta and Gabriel Conroy attend the Morkan Sisters annual dinner on the Feast of the Epiphany and the last day of Christmas. An evening of laughter, music and dance ends in an epiphany for Gabriel. Recognised as a masterpiece, The Dead, the short story from James Joyce's Dubliners, is dramatised by Frank McGuinness. The play premiered at the Abbey Theatre, Dublin, in December 2012.

James Joyce - Selected ​Letters of James Joyce
The ​noted Joycean biographer and scholar selects those letters he deems the most interesting, covering the entire span of Joyce's correspondence and including previously uncollected letters to his wife and to Harriet Shaw Weaver

James Joyce - Dubliners
'There ​was no doubt about it: if you wanted to succeed you had to go away. You could do nothing in Dublin.' From a child coming to terms with the death of a priest to a young woman torn between leading an uneventful life in Dublin and fleeing Ireland with her lover, these fifteen stories bring to life the day-to-day existence of ordinary Dubliners in the early years of the twentieth century. With brutal realism, Joyce lays bare the struggles and desires of the Irish middle classes in a compelling and unique exploration of human experience.

James Joyce - Dublini ​emberek
Századunk ​egyik legnagyobb vihart felkavart regénye, az Ulysses írójának novellagyűjteménye az író gyermekkori élményeiből született. James Joyce (1882-1941) ifjúságának városa Dublin, s a kötet minden egyes darabja ennek a városnak az életéből mutat be egy-egy jellegzetes képet, érdekes ír figurát, páratlanul szuggesztív, művészi megformálásban. A gyermekkor lírájával átszőtt, különös atmoszférájú írások cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy a nagy regényírót novellistaként is a XX. század klasszikusaként kell számon tartanunk.

James Joyce - Kamarazene
Harminchat ​variáció egy témára: szeretlek. Halvány körvonalakban bontakozik ki előttünk az igénytelen kis történet: a szerelem ébredése, a beteljesülés, majd disszonáns akkordok és végül a válás. A művész végig szordinoval játszik. Talán csak az utolsó vers lázas vízióiban és kétségbeesett sikolyában sejtet meg valamit a gáláns játék mögött feszülő tragédiából. Bensőséges, leheletfinom zene árad a kis dalokból, a szavak, a rímek és a ritmus andalító harmóniája.

James Joyce - A ​Portrait of the Artist as a Young Man
Published ​in 1916, James Joyce's semiautobiographical tale of his alter ego, Stephen Dedalus, is a coming-of-age story like no other. A bold, innovative experiment with both language and structure, the work has exerted a lasting influence on the contemporary novel.'Joyce dissolved mechanism in literature as effectively as Einstein destroyed it in physics,' wrote Alfred Kazin. 'He showed that the material of fiction could rest upon as tense a distribution and as delicate a balance of its parts as any poem. Joyce's passion for form, in fact, is the secret of his progress as a novelist. He sought to bring the largest possible quantity of human life under the discipline of the observing mind, and the mark of his success is that he gave an epic form to what remains invisible to most novelists.... Joyce means many things to different people; for me his importance has always been primarily a moral one. He was, perhaps, the last man in Europe who wrote as if art were worth a human life.... By living for his art he may yet have given others a belief in art worth living for.'

James Joyce - Finnegan ​ébredése
Joyce ​az Ulysses megjelenését követően 16 évig dolgozott utolsó művén a Finnegan ébredésén, amelybe már nem az ember mítoszát, hanem az egész emberiségét, az öröklétét sűrítette bele. Elbukás és fölemelkedés, halál és föltámadás végeérhetetlen folyamata tárul föl a szerkezetben is körkörös, töredékes regény lapjain. A váratlan fordulatokban bővelkedő cselekmény, a szereplők eltűnése, átlényegülése és visszatérése, a szójátékok és nyelvi furfangok újabb és újabb kalandot, szellemi csemegét nyújtanak a szövegben elmélyedő olvasónak. Ironikus világrajz, komikus, karneváli játék e mű az emberi létről, homályos, rejtélyes álompoéma sorsunkról, a világtörténelemről.

James Joyce - Kisebb ​művek
Maga ​mindig érdeklődött irántam, mielőtt elmentem és mialatt távol voltam. Aztán levélváltásaink a könyvemről. A könyv most megjelent. Én újra itt vagyok. Talán érzi, hogy valami új dolog érlelődik az agyamban. Talán úgy érzi, hogy ezt is ismernie kell. Ez az ok?

James Joyce - Stephen ​Hero (angol)
Stephen ​Hero is the original draft of A Portrait of the Artist as a Young Man, which was thrown into the fire by Joyce after a domestic argument. His sister Eileen rescued most of it and the fragment was later bought for the Library of Harvard University. The draft is extremely valuable to all readers, especially students of James Joyce. It differs considerably from the final published version, and includes characters and incidents which were later cut for the sake of compression. The edition published was carefully edited with footnotes and prepared for press by Dr Theodore Spencer in such a way as to show Joyce's queries, deletions and alternative ideas, but in this country it was printed during wartime and a few literal errors of transcription passed unnoticed. The text has now been carefully collated and the mistakes corrected. After the war a further fragment of the original manuscript came to light, and was added to this edition with an explanatory note and a foreword. Stephen Hero is a remarkable literary work in its own right as well as being an important insight into the workings of Joyce's mind, for it not only throws light on the great artist's development as a writer but also presents a wonderfuly convincing transcript of life.

James Joyce - Ulysses ​(angol)
Ulysses ​has been labelled dirty, blasphemous and unreadable. In a famous 1933 court decision, Judge John M. Woolsey declared it an emetic book – although he found it not quite obscene enough to disallow its importation into the United States – and Virginia Woolf was moved to decry James Joyce’s ‘cloacal obsession’. None of these descriptions, however, do the slightest justice to the novel. To this day it remains the modernist masterpiece, in which the author takes both Celtic lyricism and vulgarity to splendid extremes. It is funny, sorrowful, and even (in its own way) suspenseful. And despite the exegetical industry that has sprung up in the last 75 years, Ulysses is also a compulsively readable book. Even the verbal vaudeville of he final chapters can be navigated with relative ease, as long as you’re willing to be buffeted, tickled, challenged and (occasionally) vexed by Joyce’s astonishing command of the English language.

James Joyce - A ​macska és az ördög
James ​Joyce-nak még sohasem jelent meg magyarul ez a bájos írása. Joyce az unokájának írta ezt a mesét egy macskáról, egy Loire-menti városka lakóiról és a polgármesterükről, aki a folyón építendő híd érdekében szövetséget köt az ördöggel.

James Joyce - Ulysses
Az ​Ulysses, mint maga a szerző mondja: minden. Tragédia, regény, szatíra, komédia, eposz, filozófia. Szintézis. Az egész világ a maga rendezett rendszertelenségében, vagy rendszertelen rendezettségében, felbontva, összefoltozva, ahogy egy hétköznapi ember agyán átcsurog; felidéz átélt, olvasott, hallott gondolatokat és képzeteket, aztán eltűnik, de nem nyomtalanul, mert újra feltűnik, mint szín vagy részlet, vagy ha szín és részlet volt, mint mozgató erő vagy központi probléma. (Hamvas Béla, 1930) Joyce-nak az egész világon igen nagy tekintélye volt, mint sok mindenkinek, akit senki sem ért meg, de senki sem meri bevallani. Ha valaki intellektuális körökben megkockáztatta kifogásait, lenéző mosolyok fogadták. Most már meghalt; halottakról vagy jót, vagy semmit. Most már talán sohasem szabad bevallani, hogy blöff volt az egész. (Szerb Antal, 1941) Noha Joyce megszállottja a reklám-közhelyekből, handlékból és szirupos érzelgésből összeragadt Dublin városának, érdeklődése mégis egyetemes: az egész világ, az egész és örök ember érdekli, nem egyetlen osztály, vagy egyetlen korszak. Teljesen különbözik a századforduló naturalizmusától abban is, hogy műve tele van forma-játékkal: minden fejezet más és más kompozíciós ötlettel dolgozik: van dráma és van egy szuszra leírt belső monológ, van viktoriánus-érzelmes stílus-paródia, és van egy óriás katekizmus – műve realitás-tartalma így sokkal, de sokkal inkább érvényesül, mintha egyenletes regényformába öntötte volna. (Szentkuthy Miklós, 1947) Joyce művében az európai kultúra abban a pillanatban látható, amikor irtózatos robajjal hullik, omlik szerteszét, s csak a törmelékek, a romok utalnak arra, hogy mindez valaha, ha egyáltalán, egységes egészként működött. Thomas Mann a zárt forma, James Joyce a nyitott forma apostola. Thomas Mann a hit mitikusa, s ezért olyan komoly, James Joyce a hitetlenség mitikusa, s ezért olyan derűs. (Nádas Péter, 1978/2000) Ő akkor semmihez se kapcsolódva hirtelen azt mondta: „Tudod, mit szerzek, András fiam?” A magas ember fölvonta magát. „No?” „Egy hatalmas James Joyce-képet. – És aztán úgy, ahogy Marci úr a bajuszt mutatja: – Vumm! Az egész szobafalra!" (Esterházy Péter, 1979) Az új magyar kiadás szövegében is új: Szentkuthy Miklós fordítását a Magyar James Joyce Műhely tagjai, Gula Marianna, Kappanyos András, Kiss Gábor Zoltán, és Szolláth Dávid dolgozták át. Az utószót Kappanyos András írta.

James Joyce - Száműzöttek
James ​Joyce-t nem drámaíróként tartja számon az irodalomtudomány. Egyetlen ránk maradt drámájának kétségkívül sokkal kisebb a történeti hatása, mint főműveinek, a regényeknek. A Száműzöttek ennek ellenére a maga jogán is számot tarthat érdeklődésünkre. A Dublini emberek, az Ifjúkori önarckép és az Ulysses című alkotásokhoz hasonlóan a Száműzöttekben is kevés a tiszta fikció: Joyce itt is saját és közvetlen környezete történeteit dolgozza fel. A drámát, Czímer József kéziratos fordításának figyelembevételével Kappanyos András ültette át nyelvünkre, s az utószóban egyben az életrajzi motívumokra is fény derül.

Kollekciók