Ajax-loader

Pálfy József könyvei a rukkolán


Pálfy József - Benelux ​államok
Három ​kis ország Nyugat-Európa szívében. Területük együttvéve alig kétharmada országunk területének, népességük viszont kétszerese hazánkénak. E viszonylag kis területen sűrű út- és vasúthálózattal összekötve fél-egyórai utazó távolságban váltogatják egymást a nagy kikötő- és iparvárosok és az ódon hangulatú városias kisebb települések. Körülöttük kertszerűen megművelt földek, tulipánmezők, feketefoltos legelésző tehenektől tarka zöldellő rétek, legelők. Minden tenyérnyi földdarab az emberi akaraterőről és munkáról tanúskodik, s kevés olyan helyet találunk ezen a vidéken, amely nem viseli magán az ember formáló kezének nyomait. Egy különös honfoglalásnak lehetünk tanúi a szárazföldbe benyúló Zuidersee környékén, ahol a tengertől hódít el az ember a maga számára egyre újabb és újabb területeket. Csatornákkal átszelt ódon városok és csupa üveg ipartelepek, forgalmas világkikötők és kis halászfalvak gótikus katedrálisok és ékes kereskedőházak, nyüzsgő üzletutcák és álmodó grachtok, múzeumok, műremekek, facipők és szélmalmok, homokdűnék, moseli bort termő szőlőhegyek, flamandok és vallonok, szigetlakó frízek és sajátos németet beszélő luxemburgiak. Érdekes városok, tájak, emberek, szokások. Ennyi minden mást, újat, érdekeset nyújt az utazás a Benelux országokban: Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban. Ez teszi indokolttá a Panoráma kiadó elhatározását, hogy az utasok-olvasók által ismertebb, látogatottabb országokról szóló útikönyvek sorában e művet megjelentesse. S ha a könyv részletességben nem is nyújt oly kimerítő tájékoztatást e három ország minden kis városára, tájegységére vonatkozóan, mint több, a teljesség igényére igényt tartó Panoráma útikönyv, annál több felvillanásszerű képet, inspirációt, és az útiterv összeállítására vonatkozó jótanácsot, segítséget nyújt olvasóinak.

Pálfy József - Franciaország
Franciaország! ​Párizs, a fény városa, Provence, a trubadúrok földje, Lyon a selyem, Champagne a csataterek és a pezsgő hazája. Csúcsíves székesegyházak, kerek donjonok, faragványdíszes ódon paloták. Nagyvilági dámák, józan kispolgárok, beszédes nyugdíjasok, beatles-vágású fiatalok, festők, művészek, tudósok és gourmandok. Nagy Károly és az orléans-i szűz, Voltaire, Pascal, Villon és Moliére országa. Európa szíve a gallok százarcú földje, a Douce France, a világ művészeinek, turistáinak örök zarándokhelye: Párizs, Franciaország. Ki ne szeretné bejárni ezeket a tájakat, városokat, Franciaország földjét? Ehhez, az olvasó franciaországi utazásához kínálkozik vezetőnek Pálfy József: Franciaország útikönyvének újabb kiadása. A hosszú időn át Franciaországban élt újságíró megfordult az ország minden részében, legeldugottabb zugaiban csakúgy, mint fővárosában, amelynek minden házát, kövét ismeri a hozzájuk fűződő történetekkel együtt. Épp mert éveken át a franciák életét élte, vezetésével nemcsak az ország történelmét és műemlékeit ismeri meg az olvasó, hanem lakosait, hétköznapjaikat, a francia élet sajátságos kis rezdüléseit is. Könyve általános részében az ország földrajzi tájait jellemzi, áttekintést ad Franciaország történelméről, mai életének jellegzetességeiről. Az utazáshoz és a franciaországi tartózkodáshoz szükséges gyakorlati ismeretekkel zárul a könyv első része. A "Részletes útikalauz" c. fejezetben végigvezet Párizson, majd környékének látnivalóiból bő választékot kirándulásainkhoz. A továbbiakban Párizstól kiindulva, útvonal vagy körutazásszerűen, sorra veszi az ország megyéit, tájegységeit északtól délig, kelettől nyugatig. Tény azonban, hogy az utas rendelkezésére álló vagy a használandó közlekedési eszköztől, no meg a kalandozás időtartalmától függően az utas nem követheti pontosan az egész Franciaország bejárása szempontjából összeállított útiprogramot. Így az olvasóra hárul, hogy útitervének megfelelő körutazássá komponálja a neki tetsző útvonalakat. Mindenképpen jó szolgálatot fog tenni a kötet végén található helynévmutató, amelynek segítségével - útvonaltól függetlenül is - az utas megtalálja a könyvben az őt érdeklő várost vagy helységet. Útikönyveinket nem csupán az utasok vagy az utazni szándékozók olvassák. Sokan vannak, akik a legkomfortosabb utazást választva, kényelmes karosszékükben ülve - olvasmányként, képzeletben utazva járják be Franciaország tájait. E közvetett megismeréshez is élvezetes és kellemes útitárs, jó megjelenítés Pálfy József könyve. Igen gazdag a kötet képanyaga: több mint 200 kép tárja az olvasó elé az érdekes francia tájakat, városokat és műemlékeket, a tájékozódást pedig számos térkép segíti elő.

Pálfy József - Füle ​a falnak
A ​lehallgatás, a titkok utáni fürkészés legnevezetesebb eseteit ismerheti meg Pálfy József könyvéből az olvasó. Kezdve a magánélet politikai aduként is felhasználható megnyilvánulásaitól a gigászi méretű berendezésekkel végrehajtott nagyszabású akciókig. Megtudhatjuk például, hogy miért biztonságos az üvegmennyezet és az üvegpadló. Vagy azt. hogy miért kapós egy kis piros lámpával rendelkező telefon. Mennyire lehet ügyes egy rádióamatőr? Hogy végül is mi okozta vesztét egy részegen gázoló bajor politikusnak? Mi mindenben segíthet a komputeres nyilvántartás a kíváncsiskodóknak? Hogyan vezették félre a félvezetők iránt érdeklődőket a kaliforniai Szilícium-völgyben? Kik voltak az "Éva-akció" résztvevői, és mit kerestek a Vatikánban? Hogyan lőtt vissza a Leláncolt kacsa, a franciák népszerű szatirikus hetilapja? Mit tartalmaz a lehallgatási illemtan? Hogyan működik a NSA, a lehallgatás gigásza? Miért kért szovjet állampolgárságot két amerikai fiatalember? Kik azok, akik lovagi címet kaphatnak, de szakszervezeti tagok nem lehetnek? - Megannyi érdekes történet, amelyben feltárulnak a titokfürkészők titkai.

Gárdos Miklós - Pálfy József - A ​Kennedy-dosszié
Még ​nem írták rá: ad acta - csak annyit írtak az iratcsomóra, hogy 75 év múlva felbontandó. Az utókornak félretett dokumentumokon kívül azonban a jelenkor embere is éppen eleget tud ahhoz, hogy összeállítsa a képet az erőszak társadalmáról. Miért gyilkolt Sirham? Gyilkolt-e Oswald és Ray? Milyen "tévedéseket" talált a Warren-jelentésben Garrison? Kik az igazi irányítói az amerikai politikai-katonai-gazdasági életnek? Kik állhatnak a változásokat igénylő politikusok gyilkosai mögött? Ezernyi kérdés ezernyi választ vár...és jó részükre e könyv írói felelni is tudnak.

Pálfy József - Milyen ​volt Debrecen 1927-ben?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pálfy József - Buzási János - Vámos Imre - Lázadó ​diákok Párizsban, Rómában, Nyugat-Berlinben
A ​munkásosztály már harcra kelt felszabadulásáért. És nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a nagy harc nagy kötelezettségeket ró rá, hogy nem szabadíthatja fel magát, ha az egész népet nem szabadítja meg a zsarnokságtól, hogy neki kell elsősorban és mindenkinél inkább reagálnia mindenféle politikai tiltakozásra, s neki kell azt minden módon támogatnia. Művelt osztályaink legjobb képviselői bebizonyították és a kormány által halálra kínzott forradalmárok ezreinek vérével megpecsételték azt a tényt, hogy képesek és készek lerázni csizmájukról a burzsoá társadalom porát, és a szocialisták soraiba lépni. És az a munkás, aki közömbösen tudja nézni, hogy a kormány katonaságot küld a tanulóifjúság ellen, nem méltó a szocialista névre. A diák segítségére sietett a munkásnak - a munkás köteles a diák segítségére sietni." Ezek a szavak Lenin: "Katonának adtak 183 diákot" című cikkéből valók, amely 1901 februárjában jelent meg az "Iszkrá"-ban. Előzménye az 1900-1901-es tanévben Oroszországban kibontakozott diákmozgalom volt, amely egyetemi követelésekért, egyszersmind forradalmi politikai követelésekért harcolt. 183 kijevi diákot kényszerrel soroztak be katonának, büntetésül egy diákgyűlésen való részvételért. Ez adta a közvetlen lökést tüntetések és sztrájkok sorozatának kirobbanásához.

Pálfy József - A ​triász végi és a kora jura tömeges kihalás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pálfy József - Fegyver ​minden mennyiségben
1980 ​tavaszán egymás után háromszor is mozgásba jött az amerikai hadigépezet - de tévesen riasztották. A tévesnek minősülő atomriadó, a készülődés az atomháborúra, a fegyverkezési hajsza naponkénti hírei egyre jobban foglalkoztatják az embereket. Pálfy József, a neves újságíró, a tv külpolitikai kommentátora a világhelyzet tömör, összefoglaló ismertetésére törekszik könyvében. Felvázolja a világpolitika erővonalait, bemutatja a fegyverkezés mozgatórugóit, kulisszatitkait, valamint üzleti okait, fényt derít a megvesztegetési botrányokra, a kémek és bérgyilkosok üzelmeire. Feltárja a fegyverkezési hajsza katonai, politikai és gazdasági következményeit, részletesen foglalkozik a védelem és a szabályozás lehetőségeivel, a Szovjetunió és az ENSZ szerepével. A gazdag tényanyagot és sok-sok érdekességet tartalmazó könyv fontos és hasznos tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

Pálfy József - Novák Zoltán - Atlanti ​paktum
A ​NATO 25 éves: 1949. április 4-én írták alá Washingtonban az Észak-atlanti Szerződést, a hidegháborús korszak első és meghatározó jellegű paktumát, amely nem is titkoltan a Szovjetunió és az európai népi demokráciák ellen irányult. A 25. évforduló jelentős politikai esemény, még ha a jelentősége határozottan negatív is: az enyhülés ellenzői éppen a NATO-jubileum közeledtét használták fel ürügyül újabb és újabb rohamokra. Persze a maguk módján logikusan jártak el: különben hogyan tudnák elfogadtatni az „atlanti országok” közvéleményével a NATO további fenntartását, a katonai terhek vállalását? Igen, a NATO „első számú ellensége” – az enyhülés. A Szovjetunió és a szocialista országok békeoffenzívája előbb-utóbb megvonja a NATO létalapját... Addig azonban még hosszú és kitartó diplomáciai és politikai, katonai, gazdasági és társadalmi erőfeszítés-sorozatra lesz szükség, ehhez pedig hozzátartozik – a NATO megismerése. Hogyan alakult ki? Milyen történelmi helyzetben született? Miként formálódott? Milyen célkitűzések váltakoztak a váltakozó NATO-központokban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben? Mi a NATO stratégiája ma, mi volt tegnap és mi lehet holnap? Milyen az egyes NATO-országok ereje, hogyan épül fegyveres erejük? Sok-sok kérdést sorolhatnánk itt, amelyekre a választ az olvasó megtalálja e kötet lapjain. A NATO elleni békeharc egyidős az Atlanti Paktum létrejöttével, azóta folyik, hogy kialakult az imperialista tábor eme agresszív katonai koalíciója. A Szovjetunió és a többi szocialista ország, a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete és sok más szerv pozitív kezdeményezéseit is felsorakoztatják könyvükben a szerzők: így aztán ez a kötet a biztonsági konferencia vagy a haderőcsökkentési tárgyalások háttéranyagát is megadja. Nemcsak katonai szakkönyv ez, hanem politikai ismeretterjesztő mű is, a publicisztika elegyedik a riportázzsal, a történelmi leírás a pontos adatközléssel. Hasznos olvasmány tehát katonáknak éppúgy, mint politikai munkásoknak, érdekes olvasmány mindazoknak, akik betekintést kívánnak nyerni a világpolitika kulisszái mögé.

Pálfy József - Párizs
Párizs ​a Fény Városa, hiszen fényben úsznak bulvárjai, színházai, mulatói. A franciák fővárosa büszkén viseli a Világ Fővárosa nevet is, mert évszázadokon át a világ minden tájáról odasereglett művészek és tudósok, diplomaták és bohémek találkozóhelye volt. A Forradalom Városának is joggal mondják, mivel kis híján kétszáz esztendeje a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi innen sugároztak szét szerte a világba. Ugyanakkor a fény, a kozmopolitizmus és a forradalmiság városában, azzal szorosan összefonódva, mégis szinte szigetszerű elzártságban, él itt még egy külön világ. A párizsi polgárok, munkások, midinettek és Becsület-rendes nagypolgárok sajátos városa. Egy időben és egy helyen egyszerre több Párizst talál az utas. Talán ez adja a francia főváros utolérhetetlen charme-ját, utánozhatatlan hangulatát.

Pálfy József - Kihaltak ​és túlélők
A ​dinoszauruszok tömeges kipusztulása közismert, de számos más hajdan virágzó állat- és növénycsoport halt ki velük egyidőben, vagy a földtörténet néhány más válságos szakaszában. Melyek lehettek azok az események, amelyek előre nem látható módon befolyásolták a földi élet evolúciójának menetét? "A szerző rendkívül széles körű, naprakész ismeretek alapján mutatja be a földtörténet fordulópontjait és az erre vonatkozó tudományos kutatások sokoldalúságát. Az egész évszázadra visszatekintve ilyen fajsúlyú munka magyarul utoljára 1927-ben jelent meg Lambrecht Kálmán tollából."

Lindner László - Pálfy József - Provence ​és a francia Riviéra
Hazánkból ​egyre többen keresik fel Franciaország gyönyörű tájait, közöttük a csodás Riviérát is. Ezen a nem is túlságosan hosszú, mintegy 250 kilométeres partszakaszon olyan üdülőhelyek és városok sorakoznak, mint Toulon és Saint-Tropez, Antibes és Cannes, Nizza és Monaco, de találni itt olcsóbb kempingeket, bungalókat, kis szállodákat a kevésbé látogatott helyeken, ahol a tenger vize ugyanolyan pompás, a föveny ugyanolyan finom és a táj nem kevésbé szép, mint a "divatos" fürdőhelyeken.

Pálfy József - Brüsszel
Brüsszel ​(Bruxelles, Brussel) a belga főváros - ahogy lakói emlegetik - "Európa szíve" azon városok közé tartozik, melyek szinte tálcán kínálják a látnivalókat. Az Hôtel de Ville tornya vagy az Atomium óriás szerkezete a város csaknem minden pontjáról látszik. De ezeken kívül is lépten-nyomon műemlékekbe, múzeumokba botlik a látogató. Korok, népek, mindenféle művészeti irányzat emlékei sűrüsödnek itt; faliszőnyegek, csipkék, gótikus, szecessziós vagy ultramodern épületek, németalföldi és szürrealista képek, afrikai művészet, autókiállítás - ez mind Brüsszel, Erasmus, Brueghel, Horta városa. Rövid kirándulás innen Waterloo, Mechelen, Leuven; mind-mind tele a múlt és a jelen csodáival.

Kollekciók