Ajax-loader

P. Étienne Richer könyvei a rukkolán


P. Étienne Richer - Mária, ​Isten mosolya
Étienne ​Richer Mária, Isten mosolya című könyve lényegében a tíz szűzről szóló példabeszéd csodálatosan gazdag végig-elmélkedése, máriás olvasata. Soha nem gondoltam arra, ami most evidenciaként áll előttem, hogy a példabeszédbeli okos szüzek élő és legragyogóbb „kiadása” maga Mária, az Úr Anyja; és hogy a Szent Lukács evangéliumában elénk állított, szívében Istenre figyelő Názáreti Szűz az az égő mécses, amelynek olaja a Szentlélek (ahogy erre Szárovi Szent Szerafim utal). A könyv egészen különleges értéke erősen bibliás jellege, olyan értelemben is, hogy Izrael élő hagyományát idézi fel tudományos pontossággal és költői finomsággal. Ez a kis írásmű nemcsak tartalmával oktatja hívő olvasóját, hanem egyfajta bibliai elmélkedési módszert is ad a kezébe: keresse Isten szavának megvalósulását a Biblia nagy alakjaiban! Ahogyan Ábrahám a hit hőse mind az ószövetségi, mind az újszövetségi embernek, úgy Mária többek között az a Krisztusra éberen várakozó okos szűz, aki minden keresztény léleknek és az egész Egyháznak is példaképe és lélekben anyja ___ fr. Barsi Balázs O.F.M.

P. Étienne Richer - Szerelmem, ​papság!
Mérhetetlenül ​többet kaptam, mint amennyit adtam, s amit adtam, azt is csak továbbadtam. Így kaptam, és adom most tovább e papságról szóló remekművet. Ez is darabkája az Úrtól ígért "százannyi"-nak. Segített engem, segítsen téged is! ___ Balás Béla püspök Étienne Richer a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség papja, a csehországi alapítás elöljárója, a cseh és a magyar házak tartományfőnöke.

Kollekciók