Ajax-loader

Montforti Grignon Szent Lajos könyvei a rukkolán


Montforti Grignon Szent Lajos - Mária ​titka
II. ​János Pál pápa elsősorban Montforti Grignon Szent Lajos tanításában lelt az életszentség „valódi pedagógiájára”. Erre utalt jól ismert pápai jelmondata: „Totus Tuus”. Redemptoris Mater című enciklikájában II. János Pál Szent Lajosról is megemlékezett, mint a hiteles Mária-tisztelet, máriás lelkiség mesteréről és tanúságtevőjéről. Ő „ajánlotta a keresztényeknek, hogy Mária kezei által szenteljék magukat Krisztusnak, mert ez hatékony eszköz a keresztségi fogadalom szerinti hűséges életre”. Ebben a könyvecskében Grignon Szent Lajos egyik legfontosabb művét adjuk közre új magyar fordításban. A benne foglalt tanítás érvényességét - a Szent Szűznek a keresztény életben betöltött szerepéről - II. János Pál pápa itt közreadott levelének szavai igazolják és teszik még érthetőbbé.

Montforti Grignon Szent Lajos - Mária ​által Jézushoz
A ​kiadás Monforti Szent Grignon Lajos Mária halálának 280. évfordulójára készült. A II. Vatikáni Zsinatnak az Egyházról szóló határozata a 8. fejezetben a Szűzanya szerepét tárgyalja. Ez a fejezet igyekszik összeegyeztetni a katolikus hittudomány két mai irányzatát. Az egyik irányzat kiemeli Mária különleges kapcsolatát Krisztussal, a Megváltóval, a másik pedig az Egyházhoz és a megváltottakhoz való viszonyát hangsúlyozza. Monforti Szent Lajost, vagy családi nevén Grignon Szent Lajost nagyon sokan ismerik az egész világon az általa terjesztett önfelajánlás révén, amelyet a _Tökéletes Mária-tisztelet_ című művében fejtett ki. Nem sokan ismerik azonban Monforti Szent Lajos rövid, de megpróbáltatásokkal teli életét (mindössze 44 éves volt, amikor meghalt). Ezért könyvünk első részében az ő életét ismertetjük röviden. Majd könyvünk második részében két művét, _Az Örök Bölcsesség szeretete_, s a _Levél a kereszt barátaihoz_ című műveit ismertetjük és közre adunk néhány _áhítatgyakorlatot a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére_. Végül a harmadik részben a Szűzanyának történő _tökéletes önátadás_ előkészítését ismertetjük.

Kollekciók