Ajax-loader

Balázs Tibor könyvei a rukkolán


Balázs Tibor - Ábel ​tornya
A ​Zsámboky-, Karácsony Sándor- stb. díjas szerző harmadik önálló verseskötete. Az alcím beszédes: szűkebb pátriájából, a Székelyföldről küldi palackpostáit a költő, a belső száműzetésből a virtuális szabadságba. Verseinek túlnyomó többségében – a tarnszszilvanista hagyományoknak híven - a kötött forma dominál; a drámaiságot dallamossággal leplezi. Számos szonett, sőt szonettkoszorú is szerepel a kötetben. A versek a legrangosabb honi, erdélyi folyóiratokban láttak napvilágot 1991-ig, amiután a költő elhallgatott: Hitel, Holnap, Forrás, Jel, Élet és Irodalom, Igaz Szó, Kelet-Nyugat, Magyarok, és Utunk.A kötetben (kuriózumként?) a keleti és nyugati egyetemeket egyaránt megjárt alkotó (műfordító, esszéíró) külön ciklusban hozza francia, német, román, angol, olasz és latin nyelven írt verseit, mintegy a főcímre is utalva: Tamási Ábelének tornya a bábeli zűrzavarban.

Balázs Tibor - Kék ​sirályok
Balázs ​Tibor 1958. április 13-án született. Aranyosgyéresen. Szilágysomlyón járt középiskolába. A Babes-Bolyai Tudományegyetem román-francia szakán végzett 1986-ban. Nagyváradon él, helyettes tanárként dolgozik Sárszegen. 1976 óta jelennek meg versei, aforizmái, recenziói a romániai magyar lapokban. Szerepelt az "Alapművelet" című antológiában is. "Matrózok, kőtörők, költők, kalózok, tanítványok találkahelye lett e könyv - nekik ajánlom."

Balázs Tibor - Létszám ​feletti angyal
"A ​kötet tizenkét alkotójának rokonsága talán egyetlen megértési lehetőségben rejlik: személyes és kollektív identitáskeresésük nem statikus pszichoszociális kultuszhelyzet, mint ahogy nem a "posztmodern állapot" kis narratíváinak statisztériára alkalmas szereptévesztése sem: ellehetetlenülés, kisajátítás, semmítés, hanem a folytonos szellemi ébredésekben gazdagodó, kiteljesedő, áthagyományozott nagy narratíva, az ethosz axiológiailag menthető és továbbírható emanációja. Mint ahogy a Foucault-nál (folklorizáltan?) jelentkező anonim gondolat sem feltételezhet anonim beszélőt, még kevésbé anonim beszélő közösséget..." (Balázs Tibor)

Balázs Tibor - A ​fogfájós vaddisznó
Játék, ​sziporka, szellem! Ez jellemzi Balázs Tibor és Réber László könyvét. A magyar gyermekvers legjobb hagyományait követve hoz újat; üdítő olvasmány gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Sok szeretettel ajánlom figyelmükbe. _Lázár Ervin_

Kollekciók