Ajax-loader

Tari István könyvei a rukkolán


Balla D. Károly - Baranyi Ferenc - Czigány György - Faludy György - Gergely Ágnes - Görgey Gábor - Juhász Ferenc - Kalász Márton - Lator László - Lászlóffy Aladár - Mezey Katalin - Mozzi Giulio - Nagy Gáspár - Orbán Ottó - Riccardi Antonio - Székely Magda - Szőcs Géza - Takács Zsuzsa - Tari István - Tornai József - Tőzsér Árpád - Turczi István - La giornata della poesia - Antologia poetica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tari István - Betakarják ​az eget
A ​költő legújabb kötete, mint azt az alcím is jelzi, “vegyes” műfajú könyv, de tükrözi a szerző eddigi törekvéseit is, a zárt versformát, de ezen belül a politikai és a társadalombíráló üzeneteket, a pacifizmust és szociografikus megközelítést. És mindezt egy képi világban is megeleveníti, minthogy a szerző grafikus és fotós is egyben.

Tari István - Csurran ​a csillag
Tari ​István Délvidék szellemi őrjáratosa, alkutlan kórnikása - nagy-nagy elszánással járja a fogyatkozó magyar településeket, próbálja a tegnapi s mai tragédiák, nyomukban szétrianó félelmek, traumák okait felfejteni, könnyítésül kibeszélni... Riport, napló, dokumentummontázs, novella, s természetesen a vers - mikor melyik műfaj a legalkalmasabb e csonkolt világ szenvedéstörténetének a felmutatására... Mindez nyilalltatóbb sűrítésben: ha valaki tudja, hogy mit jelent - nem helyi, hanem uralmi közegében -, Balkánon élni, nyelvében maradtan magyar költőként megmaradni, Tari István tudja. Hogyne tudná, bármerre tekint, Kiadó keresztutak várják, feszületes árnyak, s ha netalán fel-felrebben a hazát reménylő ima, az űzető üvöltés túlharsogja. Ő pedig teszi, amit tehet: a ménybe szorult, magát emésztő haza perlekedésével, perel.

Burány Nándor - Dudás Károly - Tari István - Németh István - Szórványban
A ​Szórványban című könyv, melynek szerzői: Burány Nándor, Dudás Károly, Németh István és Tari István, műfaji meghatározás szerint riportkötet, de voltaképpen ennél sokkal, de sokkal több: így egybegyűjtve a szórványban élő vajdasági magyarság szociográfiai vizsgálata, egyfajta helyzetfelmérés, helyzetkép is - attól függetlenül, hogy 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt íródott -, amely rámutat a szórványban élők sajátos gondjaira, megnevezi a problémákat, és utal az esetleges megoldásokra is, ugyanakkor azonban be is mutatja a vajdasági magyar szórványközösségeket (ha szabad így fogalmaznom). Az említett négy szerző a helyszínen tapasztaltakból és az ott látottak és hallottak alapján rajzolja meg egy-egy mikroközösség életvitelét, gondjait-bajait. Miközben ezeket az írásokat olvassuk, sokszor elszorul a szívünk, mert szociográfiai tényanyaguk azt sugallja, hogy itt, közvetlen környezetünkben, egyik-másik kis közösségben honfitársainknak nem adatott meg mindaz, ami nekünk. Hogy néhol létfontosságú a magyar tagozat megnyitása az általános iskolában, hogy nagy gond a falu lakosságának elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a gyors ütemű beolvadás, a magyar sajtó és a magyar könyvek hiánya stb. Ez a kötet valóban tükröt tart társadalmunk elé, és szépítgetés nélkül tárja fel azt a valóságot, amelynek tragikumára sokan csak az olvasása közben döbbennek majd rá. Merthogy eddig is tudtuk, hogy szórványban élni eleve hátrányos: Bánátban is, Bácskában is, Szerémségben is, de e kis közösségek problémáit nem tudatosítottuk a megfelelő módon, nem ösztönzött bennünket cselekvésre. E kötet szerzőinek riportalanyai tudatosan vállalják a szórványhelyzetből adódó előnytelen állapotot, beleszoktak már, belefásultak, megtanultak benne élni. Ugyanakkor korlátozott lehetőségeikhez mérten, leleményességüknek köszönhetően próbálnak tenni valamit helyzetük javítása érdekében, vagy talán helyesebben: helyzetük további romlása ellen. Tisztelet és elismerés a riportalanyoknak, akik közül sajnos sokan már nem élnek, ugyanakkor pedig a szerzőknek is, akik nem egyszerű újságírói feladatra vállalkoztak, amikor belekezdtek ebbe a munkába

Tari István - Ellenfényben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tari István - Tépőzár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók