Ajax-loader

Rajki Zoltán könyvei a rukkolán


Gyetvai Gellért - Rajki Zoltán - Cigánymissziós ​mozgalmak hatása Magyarországon
A ​könyv a Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) munkatársai által éveken át a cigány emberek között végzett kutatás eredményeit mutatja be.

Rajki Zoltán - A ​pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között
A ​pünkösdi vagy karizmatikus mozgalmak fontos színfoltjai az újprotestantizmusnak. A kutató eddig még fel nem tárt forrásanyag segítségével a második világháborút követő másfél évtized történéseit mutatja be, amely a hazai pünkösdizmus nagy válságperiódusa. A tanulmány segítségével bepillantást nyerhetünk a hazai klasszikus pünkösdi mozgalom kívülállók számára gyakran „kuszának” tűnő világának történelmi okaiba, valamint a mozgalomra nehezedő külső és belső kihívásokba, illetve az azokra adott válaszokba. Az Vniversitas Pannonica sorozat 8. része.

Rajki Zoltán - Szigeti Jenő - Szabadegyházak ​története Magyarországon 1989-ig
Bár ​a szerzők nem tekintik e művet a hazai szabadegyházak teljes történetének, rendkívül értékes, hiánypótló munkájukból érdekes történet, izgalmas olvasmány kerekedett. Tudatosan olyan történetet rekonstruáltak, melynek 19. századi felében erőteljesebbek a kultúrtörténeti és mentalitástörténeti, a 20. századi felében pedig a társadalom- és politikatörténeti hangsúlyok. Tele van a könyv igazi drámai fordulatokkal. Példamutató, ahogyan ezek a közösségek a retorziók ellenére is megtalálták azokat a vallási és szociális területeket, ahol hatékonyan tudták megélni hitüket a közösség és a társadalom javára. Ugyanakkor - és ettől válik e munka még inkább hitelessé, árnyalttá és drámaivá - a hősök mellett megjeleníti a megalkuvókat és a besúgókat is, az ítélkezést, de sokkal inkább a mérlegelést és a tanulságok levonását az olvasóra bízva. Bár a szabadegyházi közösségek hívei még mindig csak töredékét képezik a lakosságnak, történetüket a szerzők úgy tematizálták, hogy az egy cseppet sem maradt periférikusan, történelem alulnézetbenként, hanem rálátást nyit a fősodorra, vagyis magára a történelemre. És ami még ennél fontosabb: segíti a vallási különbözőségek megismerését, megértését, értékként elfogadását, valamint a velük való párbeszédet és együttműködést. - (Kamarás István)

Daniel Heinz - Rajki Zoltán - Simon Ervin - Szabadegyházak, ​vallási kisebbségek és diktatúrák Európában a 20. században
Ez ​a kötet a veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszéke és a Kisegyház-kutató Egyesület Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. A tanulmányok azokkal a problémákkal és kihívásokkal foglalkoznak, amelyek a kisebbségi egyházakat érték a totalitárius rendszerek működése idején a 20. századi Európában. A politikai hatalommal nem rendelkező és a nyilvánosságot befolyásolni alig képes kisebb vallási közösségek több esetben a történelmi egyházaknál komolyabb megszorításokat is elszenvedtek. A korlátozás vagy a kompromisszum a mindennapi élet lényegét képezték. A könyv arra az alapvető kérdésre keresi a választ, hogy a szabadegyházak hogyan élték túl ezt az ellenséges környezetet. A diktatórikus rendszerekhez való viszonyulásuk az ellenállástól az alkalmazkodáson át egészen az együttműködésig terjedt. Érdekes jelenség, hogy a magyarországi kisegyházak a fasizmussal szemben az ellenállást választották. A kommunizmus évtizedeiben már inkább a rendszerrel való együttműködés jellemezte tevékenységüket.

Kollekciók