Ajax-loader

Lord Russell könyvei a rukkolán


Lord Russell - A ​horogkereszt rémtettei
A ​második világháború alatt a németek olyan méretekben követték el háborús bűncselekményeiket, amelyekre nem volt példa a történelemben. Ezek szervesen hozzátartoztak a nácik értelmezése szerinti totális háborúhoz. Előre elhatározott és kidolgozott terv alapján hajtották végre rémtetteiket, hogy megfélemlítsék és kizsákmányolják a megtámadott és megszállt területek lakosait, és kiirtsák azokat az elemeket, amelyről úgy vélték, hogy szemben állnak a német hódítással és a náci uralommal. Ennek a könyvnek az a célja, hogy megismertesse az olvasót számos német háborús bűncselekmény igaz és pontos történetével. A könyv anyagát a különböző perek során elhangzott tanúvallomásokból épp az ott előterjesztett dokumentumokból, valamint azokból a nyilatkozatokból állította össze a szerző, amelyekben szemtanúk számoltak be a háborús bűncselekmények elkövetésének színhelyén nyomozó illetékes bizottságoknak a tényekről.

Lord Russell - A ​bushido lovagjai
1931 ​és 1945 között japán csapatok pusztították végig a leigázott területeket. Civileket végeztek ki, városokat fosztottak ki, foglyokat mészároltak le, foglyaikat és a helyi lakosságot kegyetlenül kizsákmányolták. Körültekintően összeállított munkájában a szerző feltérképezi a pusztítás e szisztematikusan kiépített szörnyű rendszerét, objektív vizsgálatnak veti alá az egyének által elkövetett bűnöket, és részletesen kitér azon okokra is, melyek Japánnak az elfogadott emberi jogokat semmibe vevő példa nélküli rémtettei mögött rejlettek. A szerző olyan becstelen gaztetteket is górcső alá vesz, mint pl. a napi 10000 fogoly kivégzése Auschwitzban.

Kollekciók