Ajax-loader

Berta Tibor könyvei a rukkolán


Berta Tibor - Az ​időkód II. - Jézuspasszport
A ​könyvben a Magyar Szent Korona megfejtése és a "Háromkirályok" történeti rekonstruálása szerepel.

Berta Tibor - Az ​időkód
A ​dél-angliai Stonehenge és az egyiptomi Kheopsz piramis az ősi időktől fogva üzeneteket közvetít az emberiség számára. Az üzenetek kulcsát – az időkódot – a Magyar Szent Korona őrzi szerkezetébe rejtve. Az időkód segítségével megfejtett építmények az ókori csillagászat nyelvén szólalnak meg, mint időmérő szerkezetek és jelzik a kozmikus időt. Azt, hogy valójában hány óra van kozmikus (égi) szinten. Erre az időre kíváncsi ma mindenki, hogy mennyi ideje is van még hátra a Földet lakó emberiségnek. Ki lehet-e ezt valahogyan számolni? Lesz-e világvége? Mikor kezdődik a bibliai apokalipszis, vagy már el is kezdődött? os ez a könyv segít a fenti kérdések megválaszolásához. A Stonehenge, a Kheopsz piramis és a Szent Korona üzeneteinek elolvasása után újabb lényegi kérdések merülhetnek fel… aki a három építményt tervezte, az előre látta a jövőt? Ő az Isten valójában? A három kozmikus időmérő szerkezet mennyi időt mutat ma? Galaxisunkban az ember szűkebb kozmikus környezete a Naprendszer. Az ókorban a központi óriás égitest -a Nap – mint Isten létezett az emberek tudatában. Kétezer éve Jézus is napistenként a világosságot – a fényt – hirdette a sötétség erőivel szemben. Ez a sötétség és világosság harca az ókori Zoroaszter tanítása volt. Ezen belül létezett a zurvánizmus, az idő vallása, amely szerint az időt uraló lény maga az Isten (Zurván). Az idővallásának alaptézise az volt, hogy a földi világ dolgait az égi világ irányítja és tartja azt ellenőrzése alatt. Az ókori asztrológia – minden tudományok egyesítője – is azt a nézetet képviselte, hogy a csillagokban minden előre meg van írva, s a planéták égi helyzeteiből következtethetünk akár a jövőre is. Az ókori nagy kultúrák igen nagy figyelmet fordítottak az égi és a földi erők kiegyensúlyozására, a természeti erők és az emberi tevékenység harmóniájának megteremtésére. A kozmikus és a földi erők egymásnak feszülését az ókori geomantia tudománya írta le (az elhelyezés és tájformálás művészetének mai neve a radiesztéziai fengshui). A geomantia valójában három erőforrás energiáit veszi figyelembe, így az égi erők az idő múlását határozzák meg, a földből eredők az időjárást és a földfelszínt, míg a harmadik erő az emberi tényező. A geomantia tudójának, a földjósnak a feladata, hogy a három erő harmóniáját megteremtse egy adott területen. A Magyar Szent Korona egy ilyen harmónia szimbóluma, ahol az Ég és Föld erői jelennek meg, hogy a választott területen élő emberek sorsa a legkedvezőbben alakuljon. A geomantia tudói így érték el azt az állapotot, mely szerint a Magyar Szent Korona az ország teste – égi erők emelik az ország területe fölé – és így az ország a Korona alá tartozik. Ebben a mágikus erőkiegyensúlyozó eljárásban a földjósok az időtényezőt is hozzárendelték a hely kiválasztásakor az országlakók sorsához. Miután a szimbólum harmóniáját avatatlan, nem hozzáértő kezek a múltban megmásították, (vagy elrontották), ez a jövőre nézve hatással kell hogy legyen az itt lakók számára. Ennek a problémának a megoldását szolgálhatja az Időkód c. könyv, mert ha az Ég erői a Föld erőivel és az emberek szándékával találkoznak, helyére áll a harmónia. Ennek épp itt lenne az ideje…,

Berta Tibor - Erwin Tschirner - Spanyol ​szókincs
Könyvünk ​nélkülözhetetlen segítője mindenkinek, aki szókincsét célirányosan bővíteni szeretné. A modern nyelvészeti kutatások eredményeként létrejött szókincskötet az adott nyelv 4000 leggyakrabban használt és ezáltal legfontosabb szavát tartalmazza. A kétnyelvű szótárban a szavakat átláthatóan, témák szerint csoportosítottuk. A hatékonyabb tanulás érdekében a szavakat alap- és kiegészítő szókincsre tagolódnak. A szótanulás elkezdhető az alapszókincsbe tartozó 2000 szó memorizálásával, majd szókincsünket fokozatosan bővíthetjük a kiegészítő szókincs szavainak elsajátításával. A szótár minden egyes szavához egy, az élő nyelvi használatot bemutató példamondat is tartozik, mely tovább segíti a szókinccsel való ismerkedést. A kötet végén található szójegyzék a szavak gyors visszakeresését teszi lehetővé.

Kollekciók