Ajax-loader

Dr. Stuller Gyula könyvei a rukkolán


Rókusfalvy Pál - Dr. Stuller Gyula - Kelemenné Tóth Éva - Pedagógusszemélyiség ​és tanárképzés
A ​ma még újszerűen hangzó pedeutológia elnevezés egy napjainkban önállósuló tudományágat jelöl: a pedagóguspályának és a pedagógusok személyiségének sokoldalú kutatását. E könyv szerzői arra vállalkoztak, hogy rendszerezett feldolgozásban tegyék közzé a tudományos műhelyükben - a testnevelési főiskolán - tanárképzéssel kapcsolatban felhalmozott tapasztalataikat. A pedagógiai munka más területein (elsősorban a felsőoktatásban) dolgozó szakembereknek tanulságos példát nyújt a mű az önnevelést is szolgáló tanulási folyamat, értékelés következetes megszervezésére. a pedagógiai pszichológia témái iránt behatóbban érdeklődő, esetleg önálló vizsgálódásokat tervező vagy végző olvasónak hasznos módszertani segítséget is adhatnak a matematikai statisztikai eljárásokkal igazolt fejtegetések.

Dr. Stuller Gyula - A ​pszichológia és a sportpszichológia alapjai
"Az ​ember egy időben egyszerre biológiai, pszichikai és szociális lény, és mint integrált egész lényege a személyiség. Az ember egészségéről, illetve a személyiség harmóniájáról akkor beszélhetünk, ha mindhárom összetevője viszonylag egyensúlyban van, vagyis az egész ember "egész-séges". Gondolom mindenki által elfogadható az az egyszerűen megfogalmazott tény, hogy minden emberi teljesítménynek alapfeltétele az egészség. Az egészség és a boldogság titka nagyrészt attól függ, hogy milyen sikerrel tudunk alkalmazkodni önmagunk és környezetünk állandóan változó feltételeihez."

Kollekciók