Ajax-loader

Olaszy Kamilla könyvei a rukkolán


Emericzy Tibor - Olaszy Kamilla - Zimányi Katalin - Minden ​helyzetben otthonosan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Olaszy Kamilla - Szócsaládok ​II. K - Z (Wortfamilien)
A ​szótárként és gyakorlókönyvként egyaránt jól hasznosítható SZÓCSALÁDOK I, II (WORTFAMILIEN)c. kétkötetes könyv első a benne található szókincs gazdagságát tekintve segítséget nyújt a közép-és emelt színtű érettségire, az általános- és szaknyelvi közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, és azoknak, akik fejleszteni, vagy szinten tartani szeretnék nyelvtudásukat. A két kötetben összesen 123 szócikk található, amelyek több mint hatezer új szóhoz vezetik el az olvasót.A szerző a leggyakoribb német szavak kapcsán sok-sok változatot mutat fel egy-egy szócsaládon belül, azok differenciált magyar jelentéseit is szerepelteti, minden szóra példamondatot hoz, és kiegészítendő feladatok formájában a gyakorlásról is gondoskodik.

Olaszy Kamilla - Pákozdiné Gonda Irén - Neue ​Wirtschaftsthemen
Magyarországon ​a diploma megszerzésének egyik (jogos) követelménye az általános vagy szaknyelvi nyelvtudás igazolására szolgáló tanúsítvány megszerzése. A tankönyv célcsoportját azok az egyetemi hallgatók, nyelvtanulók képezik, akik gazdasági szaknyelvből jól megalapozott tudásra akarnak szert tenni, illetve ilyen irányú nyelvvizsgát kívánnak megszerezni. Természetesen haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik pusztán gyakorlati megfontolásból (pl. munkahelyi előmenetel) akarják német nyelvismeretüket szakmai anyaggal is bővíteni. A Neue Wirtschaftsthemen - Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe c. tankönyv célja a közép- és felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgára való felkészítés megkönnyítése. A tankönyv középfokú általános német nyelvtudást feltételez. A Neue Wirtschaftsthemen - Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe megírásával a szerzők hiánypótlásra vállalkoztak. Szükség van egy komplex, gazdasági témákhoz kapcsolódó és az elméleti tudnivalókat is tartalmazó tankönyvre. Tartós tudást biztosítani megfelelő, minden nyelvi készség fejlesztését szem előtt tartó tankönyv segítségével lehet. A 25 témakört felölető könyv e kritériumoknak kíván megfelelni, a témákra való ráhangolódást Balázs Piri Balázs hangulatos karikatúrái segítik. Minden témához hallásértést fejlesztő gyakorlatok is tartoznak, melyek anyagát hangkazetta rögzíti. A tankönyvet egy glosszárium egészíti ki, amelyben a szószedet, a feladatok és gyakorlatok megoldása, valamint a hanganyagok transzkripciója kapott helyet.

Olaszy Kamilla - Allgemeinsprache ​- Deutsch - Großes Testbuch
Az ​Allgemeinsprache - Deutsch - Großes Testbuch gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik általános nyelvi szókincsüket és nyelvtani ismereteiket kívánják a mindennapi élet különböző témaköreiben elmélyíteni, és adott esetben közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgán szeretnék tudásukat megmérettetni. A könyv feladatai megfelelnek az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott B2 és C1 követelményrendszernek és szintbesorolásnak. Természetesen haszonnal forgathatják a kötetet azok is, akik már rendelkeznek megfelelő nyelvvizsga-tanúsítványokkal, de tudásukat szinten kívánják tartani, illetve fel akarják frissíteni. Milyen formában lehet dolgozni az Allgemeinsprache - Deutsch - Großes Testbuch könyvvel és CD-vel? - a könyv használható egyéni tanulás esetén, - csoportos formában történő felkészülésnél, - intenzív tanfolyamokon.

Olaszy Kamilla - Loós Mónika - Tagespensum ​Deutsch - Herbst / Winter
Rohanó ​életünkben egyre kevesebb idő jut nyelvtanulásra, illetve a már megszerzett tudás szinten tartására. A Tagespensum Deutsch: Herbst-Winter két kötetesre tervezett mű az év őszi és téli hónapjainak minden napjára tartogat egy-egy rövidke "örökzöld történetet". Kiknek szól a Tagespensum? Mindazoknak, akik megalapozott, jó nyelvtudással rendelkeznek, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülnek, és a vizsgáig még szókincsüket szeretnék bővíteni; Azoknak, akik rendelkeznek a közép- illetve felsőfokú nyelvvizsga tanúsítvánnyal, de a feledés ördögétől tartanak; Német szakos kollégáknak: munkájukat is megkönnyíti ez a "szöveggyűjtemény"; Fiataloknak és az idősebb korosztály képviselőinek.

Olaszy Kamilla - Magyar-német ​alapszótár
A ​Magyar–német alapszótár célja, hogy a kezdő és középhaladó (A1, A2 és B1 szinten lévő) nyelvtanulóknak segítséget nyújtson a német nyelv szavainak megtanulásához. 7800 címszó található benne. Ezek az alapszókincshez tartoznak, illetve fontosak a nyelvtanulók számára. A szótár felöleli a Magyarországon használatos nyelvkönyvek szóanyagát, és szép számmal tartalmazza a német és a magyar nyelv új szavait is. Közli a szavakról a legfontosabb nyelvtani ismereteket – névelőhasználat, névszóragozás, vonzatok, rendhagyó múlt idejű igealakok –, így egy-egy szó mondatba illesztéséhez jelentős útmutatót ad. Az érvényben lévő német helyesírás előírásait követi. A kötetben található 450 rajz vizuális segítséget nyújt ahhoz, hogy a szótárforgató egy-egy magyar szó német megfelelőjét elsajátítsa. A kiadványt a kezdő nyelvtanulók mellett ajánljuk mindazoknak, akik már tanulták a német nyelvet, de szükséges, hogy felelevenítsék tudásukat. Azok is haszonnal forgathatják, akik rövidebb-hosszabb ideig német nyelvterületen vállalnak munkát. Olaszy Kamilla, a szótár szerkesztője több évtizede tanít német általános és gazdasági szaknyelvet. Számos népszerű némettankönyv szerzője, a TINTA Könyvkiadónál 2010-ben jelent meg a nagy sikerű Német társalgási zsebkönyv című kötete. _Híd szótárak_ sorozat tagja

Olaszy Kamilla - Gazdasági ​német szótár / Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Judit - Olaszy Kamilla - Írásbeli ​feladatok német - Középfok, felsőfok
A ​GAZDASÁGI SZAKMAI NYELVVIZSGÁK című sorozatban elsőként megjelenő kötet németül már jól tudó nyelvtanulóknak készült, akik közép- vagy felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni. A könyvben található feladatok elvégzésével némi rutinra tehetnek szert, ugyanakkor tudásukat is ellenőrizhetik. Mindezt tehetik otthon, minden izgalom és stressz nélkül. A könyv két részből áll. Az első rész öt középfokú, a második rész öt felsőfokú feladatsort tartalmaz. A középfokú feladatsorok azok számára készültek, akik teljes vizsgasorokat szeretnének látni és megoldani. Sokan azonban szívesebben gyakorolnak be egy feladattípust, és csak ezután térnek át a következőre. Ez utóbbiaknak nyújtanak gyakorlási lehetőséget a felsőfokú feladatok. A feladatsorok végén mind a közép-, mind a felsőfokú feladatok megoldásai megtalálhatók.

Olaszy Kamilla - Elektronik ​- Informatik
Az ​Elektronik - Informatik - Großes Testbuch szaknyelvi gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik szókincsüket és nyelvtani ismereteiket az elektronika és az informatika témaköreiben kívánják elmélyíteni, és adott esetben közép- vagy felsőfokú német szakmai nyelvvizsgán szeretnék magukat megmérettetni. A feladatok megfelelnek az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott B2 és C1 követelményrendszernek és szintbesorolásnak. Természetesen haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik már rendelkeznek megfelelő nyelvvizsga-tanúsítványokkal, de tudásukat szinten kívánják tartani, illetve fel akarják frissíteni. Milyen formában lehet dolgozni az Elektronik - Informatik - Großes Testbuch című könyvvel? - a könyv használható egyéni tanulás esetén, - csoportos formában történő felkészülésnél, - intenzív tanfolyamokon.

Olaszy Kamilla - Gastgewerbe ​- Tourismus - Großes Testbuch
A ​Fachsprachenreihe következő kötete a Gastgewerbe - Tourismus - Großes Testbuch szakmai gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik szókincsüket és nyelvtani ismereteiket ebben a témakörben kívánják elmélyíteni, és adott esetben közép- vagy felsőfokú német szakmai nyelvvizsgán szeretnék magukat megmérettetni. Természetesen haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik már rendelkeznek megfelelő nyelvvizsga-tanúsítványokkal, de tudásukat szinten kívánják tartani, illetve fel akarják frissíteni. Milyen formában lehet dolgozni a Gastgewerbe - Tourismus - Großes Testbuch című könyvvel? - a könyv használható egyéni tanulás esetén, - csoportos formában történő felkészülésnél, - intenzív tanfolyamokon.

Olaszy Kamilla - Pákozdiné Gonda Irén - Aktuelle ​Wirtschaftsthemen
A ​Budapesti Corvinus Egyetem sikeres szerzőpárosa ismét jelentkezik. Aktuelle Wirtschaftsthemen című tankönyvük célja a közép- és felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgára való felkészítés. A középfokú általános nyelvtudást feltételező tananyag mindazoknak a nyelvtanulóknak (középiskolai diákoknak és egyetemi hallgatóknak) szól, akik gazdasági szaknyelvből akarnak jól megalapozott tudásra szert tenni és a Közös Európai Keretrendszernek (KER) megfelelő 62, illetve C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítványt kívánnak szerezni. A tananyag 19 gazdasági témakört ölel fel. A legfrissebb elméleti tudnivalókat tartalmazó olvasmányokat nyelvi gyakorlatok sora követi. Ezek célja a szakszókincs elsajátítása, valamint az íráskészség és a beszédkészség fejlesztése. Az olvasott szöveg értését szintén számos feladat segíti elő. A hallás utáni értést fejlesztő gyakorlatok anyagát CD tartalmazza. A megoldó kulcs az önálló munka megnyugtató ellenőrzését teszi lehetővé. Jó szívvel ajánlom a könyvet minden nyelvtanulónak, örömteli felkészülést és sikeres munkát kívánok.

Olaszy Kamilla - Német ​társalgási zsebkönyv
A ​Német társalgási zsebkönyv bevezetőjében a szerző röviden ismerteti a német nyelv legfontosabb nyelvtani szabályait, valamint felvázolja a német hangok és szavak helyes kiejtéséhez szükséges alapvető hangtani ismereteket. A könyv 17 nagy témakörbe rendezve magyarul és németül tartalmazza a mindennapi beszédhelyzetekben előforduló jellegzetes mondatokat, gyakori beszédfordulatokat. A szálláskeresés, a vásárlás, az étkezés, a szórakozás és az időjárás témaköre mellett a könyvben megtalálhatók többek között az internettel és az elektronikus fizetéssel kapcsolatos modern szófordulatok, mondatok. Egy-egy témakör áttekintését, szókincsének feldolgozását megkönnyítik a párbeszédes részek végén elhelyezkedő szószedetek, így szótárként is használható a zsebkönyv. A szerző a német nyelv oktatásának elismert szakembere, a társalgási zsebkönyv összeállítása során felhasználta több évtizedes oktatói tapasztalatát. A Német társalgási zsebkönyvet turistáknak és nyelvtanulóknak egyaránt ajánljuk. Hasznos segítség a kezdők mellett a haladóknak is, mivel a német nyelv új elemei sem hiányoznak belőle. Sikerrel forgathatják nyelvi elsősegélyként mindazok, akik a gazdag német kultúra és a csodás természeti kincsek miatt rövidebb-hosszabb időre felkeresik Németországot.

Olaszy Kamilla - Situationen ​im Alltag und Beruf
A ​Situationen im Alltag und Beruf című könyv hétköznapi életünk és hivatásunk gyakorlása során ellesett jeleneteket tartalmaz párbeszédes formában. Az utcán és otthon, baráti körben, az irodában, tudományos konferencián vagy éppen annak szünetében, egyetemi szemináriumokon stb. elhangzó, naponta előforduló életképekről szól ez a kötet. A könyv azoknak a nyelvtanulóknak íródott, akik a közép- és felsőfokú általános vagy gazdasági szaknyelvi a nyelvvizsgára készülnek német nyelvből.

Olaszy Kamilla - Spaß ​mit Wörtern - Synonymwörterbuch
A ​magyarországi német nyelvű tankönyvírók közül Olaszy Kamilla minden egyes vállalkozását joggal kíséri mind a szakma, mind a németül tanulók részéről fokozott érdeklődés. Neve egyet jelent a minőség és az igényesség garanciájával. Minden kötete meglep valami újjal. Ennek a könyvnek az alapötlete rendkívül szokott igazi "Volltreffer": 84 címszó köré rokon értelmű szavakat gyűjt csokorba a szerző, mindegyiket "működés közben" mutatja be, gyakoroltatja és az ellenőrzés lehetőséget is biztosítja. A könyvet mindenkinek ajánlhatjuk, aki igényesen és választékosan szeretné magát kifejezni.

Olaszy Kamilla - Loós Mónika - Tagespensum ​Deutsch II. - Frühling / Sommer
Rohanó ​életünkben egyre kevesebb idő jut nyelvtanulásra, illetve a már megszerzett tudás szinten tartására. A Tagespensum Deutsch II: Frühling / Sommer kötete az év tavasz és nyári hónapjainak minden napjára tartogat egy-egy rövidke "örökzöld történetet". Kiknek szól a Tagespensum? Mindazoknak, akik megalapozott, jó nyelvtudással rendelkeznek, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülnek, és a vizsgáig még szókincsüket szeretnék bővíteni; Azoknak, akik rendelkeznek a közép- illetve felsőfokú nyelvvizsga tanúsítvánnyal, de a feledés ördögétől tartanak; Német szakos kollégáknak: munkájukat is megkönnyíti ez a "szöveggyűjtemény"; Fiataloknak és az idősebb korosztály képviselőinek.

Olaszy Kamilla - Wirtschaftsdeutsch ​- Großes Testbuch
A ​Wirtschaftsdeutsch - Großes Testbuch szakmai gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik megfelelő szókinccsel és nyelvtani ismeretekkel felvértezve készülnek a közép- és felsőfokú német szakmai nyelvvizsgára. A szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt több nyelvvizsga központban, számos vizsgahelyen lehet megszerezni. Ezeknek az akkreditált nyelvvizsgaközpontoknak a feladattípusait szem előtt tartva, kizárólag autentikus anyagok felhasználásával állítottam össze ezt a hat részből álló gyakorlókönyvet. A legfontosabb nyelvtani jelenségeken, (igék, főnevek, melléknevek, ezek vonzatai, határozók, elöljárók, kötőszavak, szenvedő szerkezetek stb.) valamint a szókincs bővítését célzó teszt feladatokon kívül külön fejezet gondoskodik a szöveg szinten történő gyakoroltatásáról, valamint produktív feladatok megoldásáról is. Egyedülálló a könyvben, hogy külön feladat szolgál a diagrammokhoz, ábrákhoz, gazdasági mutatók kifejezéséhez elengedhetetlenül szükséges nyelvi eszközök elsajátításáról (Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern). A negyedik, illetve ötödik fejezet rendkívül változatos olvasás- illetve hallott szövegértési feladatokat tartalmaz. A megoldókulcsok, valamint a CD-n található hanganyagok transzkripciója a hatodik fejezetben található. Milyen formában lehet dolgozni a Wirtschaftsdeutsch - Großes Testbuch című könyvvel? - a könyv használható egyéni tanulás esetén, - csoportos formában történő felkészülésnél, - intenzív tanfolyamokon.

Emericzy Tibor - Molnár Judit - Olaszy Kamilla - Légy ​otthon a gazdaságban!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Olaszy Kamilla - Német-magyar ​alapszótár
A ​Német–magyar alapszótár célja, hogy a kezdő és középhaladó (A1, A2 és B1 szinten lévő) nyelvtanulóknak segítséget nyújtson a német nyelv szavainak megtanulásához. 7750 címszó található benne. Ezek az alapszókincshez tartoznak, illetve fontosak a nyelvtanulók számára. A szótár felöleli a Magyarországon használatos nyelvkönyvek szóanyagát, és szép számmal tartalmazza a német és a magyar nyelv új szavait is. Közli a szavakról a legfontosabb nyelvtani ismereteket – névelőhasználat, névszóragozás, vonzatok, rendhagyó múlt idejű igealakok –, így egy-egy szó mondatba illesztéséhez jelentős útmutatót ad. Az érvényben lévő német helyesírás előírásait követi. A kötetben található 450 rajz vizuális segítséget nyújt ahhoz, hogy a szótárforgató egy-egy német szó magyar megfelelőjét elsajátítsa. A kiadványt a kezdő nyelvtanulók mellett ajánljuk mindazoknak, akik már tanulták a német nyelvet, de szükséges, hogy felelevenítsék tudásukat. Azok is haszonnal forgathatják, akik rövidebb-hosszabb ideig német nyelvterületen vállalnak munkát. Olaszy Kamilla, a szótár szerkesztője több évtizede tanít német általános és gazdasági szaknyelvet. Számos népszerű némettankönyv szerzője, a TINTA Könyvkiadónál 2010-ben jelent meg a nagy sikerű Német társalgási zsebkönyv című kötete. _Híd szótárak_ sorozat tagja

Olaszy Kamilla - Szócsaládok ​/ Wortfamilien I-II.
A ​szótárként és gyakorlókönyvként egyaránt jól hasznosítható SZÓCSALÁDOK I, II (WORTFAMILIEN)c. kétkötetes könyv első a benne található szókincs gazdagságát tekintve segítséget nyújt a közép-és emelt színtű érettségire, az általános- és szaknyelvi közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, és azoknak, akik fejleszteni, vagy szinten tartani szeretnék nyelvtudásukat. A két kötetben összesen 123 szócikk található, amelyek több mint hatezer új szóhoz vezetik el az olvasót.A szerző a leggyakoribb német szavak kapcsán sok-sok változatot mutat fel egy-egy szócsaládon belül, azok differenciált magyar jelentéseit is szerepelteti, minden szóra példamondatot hoz, és kiegészítendő feladatok formájában a gyakorlásról is gondoskodik.

Olaszy Kamilla - Rechtswissenschaft ​- Verwaltung
A ​Fachsprachenreihe következő kötete a Rechtswissenschaft - Verwaltung -Großes Testbuch szakmai gyakorlókönyv azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik szókincsüket és nyelvtani ismereteiket a jogi- és közigazgatási témakörben kívánják elmélyíteni, és adott esetben közép- vagy felsőfokú német szakmai nyelvvizsgán szeretnék magukat megmérettetni. Természetesen haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik már rendelkeznek megfelelő nyelvvizsga-tanúsítványokkal, de tudásukat szinten kívánják tartani, illetve fel akarják frissíteni. Milyen formában lehet dolgozni a Rechtswissenschaft - Verwaltung -Großes Testbuch című könyvvel? - a könyv használható egyéni tanulás esetén, - csoportos formában történő felkészülésnél, - intenzív tanfolyamokon.

Kollekciók