Ajax-loader

Michal Choromanski könyvei a rukkolán


Michal Choromanski - Orvosok ​és betegek
Este ​hét órakor kialudt a villany az egész városban. Az öreg Wildmar gyufát gyujtott és dühös pillantást vetett az órájára. Az ember, akit várt, csaknem egy negyedórája késett már. Hallatlan. Wildmar kigombolta mellényét, mert a ruha fojtogatni kezdte és az ablakhoz lépett. "Mi van ezzel a villannyal?", gondolta. Tajtékzott dühében és kétségbeesésében. A negyedórás várakozás tökéletesen kimerítette. Nem tudta, mit jelent ez. Az embert, akit várt, mindig pontosnak ismerte s találkozásuk az ő számára szintén elsőrendű fontosságú volt. "Na, majd megtanítom", ismételgette magában Wildmar lihegve s köhécselve. Másik gyufát gyujtott és újból megnézte óráját. A mutató - az átkozott! - alig haladt előre egy hajszálnyival. Oly hevesen lélekzett, hogy egyik gyufa a másik után aludt ki kezében, mintha légvonat oltaná el őket. Gyertyát nem talált. Másodszor is odament a nyitott ablakhoz és kinézett, a párkány fölé hajolva mellel és hassal. A meleg szél belekapott szürkülő szakállába és szőrcsomókat vert szájához; aztán kitépte nyakkendőjét a mellény alól és az öreg Wildmar dühtől és félelemtől eltorzult arcába csapta.

Michal Choromanski - Féltékenység
Ez ​a regény először 1933-ban jelent meg Lengyelországban, s azonnal óriási sikert aratott - néhány év alatt számtalan világnyelvre lefordították. A háború után is számos kiadást ért meg, s azóta sem csökkent iránta az érdeklődés, hiszen témája ma is, mint mindig, rendkívül elevenen érint bennünket. A regényben készített filmet nemrégiben nálunk is láthatta a magyar közönség. A Féltékenység tulajdonképpen a férjnek, a feleségnek s az asszony szeretőjének klasszikus háromszögére épül. A cselekmény középpontjában az asszonynak, Rebekának alakja áll; a két férfi szerelme, féltékenysége, kételkedése, mindig másképpen ambivalens érzésvilága kettős reflektorként világítja meg ezt a csábító és titokzatos nőfigurát, lénye egy-egy részét mindig árnyékban hagyva. Mert kis is Rebeka tulajdonképpen? Mikor hazudik, mikor mond igazat, kit szeret, és kinek játssza meg a szerelmet? És mi a féltékenység? Mi ez a különös és mégis olyan gyakori gyötrelem, mely a bizonyosságban kételkedésre késztet, és vakon elhiszi a nyilvánvalóan hamisat? Ennek a bonyolult érzésnek nyújtja pontos kórképét Choromanski detektívregénynél izgalmasabb műve, melyet Sárközi György fordításában adunk most újra a magyar olvasóközönség kezébe.

Kollekciók