Ajax-loader

Cándido de Dalmases könyvei a rukkolán


Cándido de Dalmases - Loyolai ​Szent Ignác
"A ​modern idők hajnalán Loyolai Szent Ignác egyike volt azoknak a nagy személyiségeknek, akik elindították a katolikus egyház lelki és missziós megújulását. A jezsuita rend alapítója főleg a Lelkigyakorlatokban és a Rendalkotmányban örökítette meg azt a szellemiséget és azokat az apostoli alapelveket, amelyek századunkban sem veszítették el időszerűségüket. P. Cándido de Dalmases y Jordana (1906-1986) most magyarul is megjelenő Szent Ignác-életrajzába beledolgozta több évtizedes kutatásainak eredményeit. A Barcelonában született spanyol jezsuita ugyanis Rómában a Rendtörténeti Intézetben a Monumentuma Historica Societatis Iesu (=MHSI), Jézus Társasága Történeti Dokumentumai sorozatban az ignáci részleg felelős szerkesztője volt, és ő gondozta a Lelkigyakorlatok katalán és latin szövegének kritikai kiadását. Számos tanulmányban tette közzé a Szent Ignác életére, családjára és a jezsuita rend eredetére vonatkozó általa felfedezett új dokumentációt. Az 1979-ben Madridban megjelent spanyol Szent Ignác-életrajzot több nyelvre lefordították. Sok új adatot találunk tehát P. Dalmases könyvében a rendalapítóra vonatkozóan. Szent Ignác, miként az egyház nagy szentjei általában, minden keresztény számára lelki mester lehet Krisztus követésében.

Kollekciók