Ajax-loader

André Gide könyvei a rukkolán


André Gide - Montaigne legszebb lapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - Földi táplálékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - Kongói ​utazás
„Nagyon ​megváltozottnak találom, vonásai feszültek és fáradtak, tekintete elkalandozó" - így írt a kongói és csádi utazásáról hazatérő Gide-ről 1928-ban Roger Martin du Gard, a jó barát, amikor - majdnem egy esztendei távollét után újra találkozott vele. Az igazságot - a siker, az elismerés tetőfokán álló Gide életének és művészetének új korszakát, új törekvéseit, új szemléletét előidéző kongói utazás jelentőségét - valóban a zseniális írótárs veszi észre elsőnek. Gide-et a természeti szépség, az emberi egzotikum, a primitív művészet, a néger zene vonzotta Afrikába. Ezt kereste, de nemcsak ezt találta. Kezdetben szinte csak a naplementék színorgiája, a buja növényzet smaragdzöldje, a lepkevilág gazdag változatai érdeklik, majd egyre szenvedélyesebben foglalkozik az őt körülvevő társadalommal, a feketék életkörülményeivel - egészségükkel, munkájukkal, keresetükkel. Rányílik a szeme a bennszülött lakosság szenvedéseire, kisemmizettségére, végtelen nyomorára és a fehér „civilizált" ember embertelen magatartására. Azóta Afrikának ez a darabja is arcot cserélt. Gide mély humánummal átitatott útinaplója a tanú rá, hogy mennyire időszerű Afrikában minden változás, amely az emberi haladás ügyét szolgálja.

André Gide - Pásztorének
A ​száz éve született és az alig húsz éve halott André Gide-et méltán sorolhatjuk a századforduló francia irodalmának nyugtalan keresői és eredeti kísérletezői közé. Sokoldalú alkotó volt: költő, elbeszélő, drámaíró, remek útirajzok és emlékiratok szerzője, kiváló kritikus és számos nagy folyóirat, köztük a francia irodalmi életet és egy egész írónemzedéket formáló, irányító Nouvelle Revue Francaise egyik alapítója. A merész újító és moralista a korforduló válságaiban új értéket keres, és fő kérdése voltaképp az: hogyan is kellene élni az embernek? Korai műveiben, így e kötet négy kis remekművében az ember egyéniségfejlődését gátló korlátok lerombolását hirdeti, de paradox módon megmarad vallásos-morális igénye. A Meztelen a teljesebb életre való vágyat s egyszersmind a gátlástalan életigenlés csődjét, a Mennyország kapuja az értelmetlen önfeláldozásét ábrázolja. A Pásztorének a tragikus öncsalás, Isabelle pedig a szabadsággal való élni nem tudás drámája. Mindegyik ragyogó példája az egyvonalú, tiszta felépítésű, gondolat- és érzelemgazdag lélektani regénynek. E költői parabolákban úgy elemez egy-egy sorsot, magatartást, szenvedélyt az író, hogy közben föllebbenti a fátylat a francia vidéki élet egy-egy homályos szögletéről, bonyolult rejtelmeiről és sajátos figuráiról. A tömör életképek már-már tragikus keserűségét az író tudatos és magasrendű művészete, bujkáló iróniája és árnyalatosan érzékletes stílusa enyhíti és itatja át a költészet varázsával.

André Gide - The ​Vatican Cellars
Set ​in the 1890s, André Gide's famous satire centres around a group of ingenious fraudsters ('The Millipede') who convince their wealthy victims that the pontiff has been imprisoned in the Vatican cellars, and a false Pope has been enthroned in his place. Posing as clergy, they con money by promising to obtain the true Pope's release and restoration. The book features one of Gide's most memorable creations: the amoral Lafcadio, who in pushing a man from a moving train commits the ultimate motiveless crime. Unavailable in the UK for 25 years, this scandalous, funny and highly original novel has been re-translated to mark the centenary of its publication.

André Gide - Visszatérés ​a Szovjetunióból
A ​Visszatérés c. sorozat első könyve régi tartozást törleszt: a világhírű francia író útirajza, amelynek első része 1936-ban jelent meg Párizsban, a baloldali és a jobboldal szemében egyaránt botránykő lett. A sztálini Szovjetunió, amelynek Gide utazásáig elkötelezett híve volt, éppúgy kiátkozta őt, mint nagypolgári íróbarátai. A Horthy-Magyarországon elkobozták a művét, s a fordítót, Déry Tibort több hónapi börtönre ítélték. A megmaradt példányokat aztána Rákosi-korszakban "F. I." (fasiszta irodalom) jelzéssel besorolták a központi könyvtárak zárt állományába. Az 1937-ben publikált második rész már a magyar fordítást sem érte meg - egészen 1989-ig. Most végre hiteles és teljes változatban (a kiadatlan fejezet Réz Pál fordítása) kerül az olvasó kezébe - bő jegyzetanyaggal, Szilágyi Ákos előszavával - az európai hírhedettségű útibeszámoló, amelynek szerzője a "hívők" táborából elsők között tárta a világ elé súlyos kételyeit a létező szocializmussal szemben.

André Gide - Strait ​is the Gate
Jerome ​Palissier spends many summers at his uncle's house in the Normandy countryside. There he falls in love with his cousin Alissa and she with him. But gradually she becomes convinced that Jerome's love for her is endangering his soul. In the interests of his salvation, she decides to suppress everything that is beautiful in herself.

André Gide - L'immoraliste
Un ​matin, j'eus une curieuse révélation sur moi-même : Moktir, le seul des protégés de ma femme qui ne m'irritât point, était seul avec moi dans ma chambre. Je me tenais debout auprès du feu, les deux coudes sur la cheminée, devant un livre, et je paraissais absorbé, mais pouvais voir se refléter dans la glace les mouvements de l'enfant à qui je tournais le dos. Une curiosité que je ne m'expliquais pas bien me faisait surveiller ses gestes. Moktir ne se savait pas observé et me croyait plongé dans la lecture. Je le vis s'approcher sans bruit d'une table où Marceline avait posé, près d'un ouvrage, une paire de petits ciseaux, s'en emparer furtivement, et d'un coup les engouffrer dans son burnous

Montaigne - André Gide - A ​tapasztalásról
___„Ha ​a legegyszerűbben hagyatkozunk a Természetre, akkor hagyatkozunk rá a legbölcsebben.” ___„Annak a felhívásnak, hogy mindenki ismerje meg önmagát, bizonyára sok a veleje, ha a tudomány és a világosság istene kiíratta a templom homlokzatára, mint foglalatát mindannak, amit tanácsolni akart.” ___„Minden életforma közül az a legostobább és legingatagabb, amely szabályokra és fegyelemre épül.” ___„Legnagyobb és legdicsőbb remekművünk a helyes élet. Minden egyéb dolog uralkodás, kincshalmozás, építkezés, legfeljebb csak függelékecske és kellékecske.” ___„A fájdalom, a gyönyör, a szeretet, a gyűlölet legelső érzései a gyermeknek; ha azután megjön az értelem, és igazodni tudnak hozzá, az már erény.” ___Olyan gondolatok ezek, amelyeket nemcsak minden kor és korosztály, hanem minden egyes ember is újra meg újra átgondolhat magában. S a mi kapkodó, sikert hajhászó, uniformizálódó világunkban különösen üdvös megállni egy kicsit, s a szórakoztatóan csapongó, derűs és közvetlen hangú Montaigne-nyel eltöprengeni az emberi élet kiapadhatatlan gazdagságáról, létünk felbecsülhetetlen értékeiről, önismeretünkről és változékonyságunkról, betegségről és gyönyörről, no meg a természetes józan ész hasznáról. A francia filozófus és moralista, megérezve, hogy kora gondjai közül melyek azok, amelyek az elkövetkező nemzedékeket is foglalkoztatják, évszázadok távolából fordul felénk és társalog velünk, mindig eleven szellemmel, hisz - bár művét telitűzdeli ókori idézetekkel - az élet mindenkor fontosabb számára, mint a holt betű vagy az elvont gondolat. ___ _A tapasztalásról,_ az _Esszék_ III. könyvének 13. és egyben utolsó fejezete - mely az író halálának négyszázadik évfordulójára ezúttal André Gide értő és kedvcsináló tanulmányával együtt jelenik meg - a montaigne-i életbölcsesség summája.

André Gide - A ​mennyország kapuja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - Utazásom ​Szovjetunióban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - Rosszul ​láncolt Prométheusz
A ​számtalan változatot, értelmezést megélt és túlélt mítosz ezúttal parodisztikus mezben, de nem a legendát és a hőst, mint inkább a polgári világ értékrendszerét karikírozó formában születik újjá. Prométheusz találkozása az "action gratuite"-tel, az öncélú cselekedettel, olyan ötlete Gide-nek, amely az abszurdok egyik előfutáraként sem tagadtatja meg vele a klasszikus hagyományból korszerűsített etikai dilemmát: az embernek kell az ügyet szolgálnia, avagy az ügynek az embert. Gide emberpárti.

André Gide - Isabelle ​(francia)
«Mon ​amour, voici ma dernière lettre... Vite ces quelques mots encore, car je sais que ce soir je ne pourrai plus rien te dire ; mes lèvres, près de toi, ne sauront plus trouver que des baisers. Vite, pendant que je puis parler encore, écoute : Onze heures c'est trop tôt ; mieux vaut minuit. Tu sais que je meurs d'impatience et que je m'exténue, mais pour que je m'éveille à toi il faut que toute la maison dorme. Oui, minuit ; pas avant. Viens à ma rencontre jusqu'à la porte de la cuisine...»

André Gide - The ​Counterfeiters
'It's ​only after our death that we shall really be able to hear' The measured tone of hopeless nihilism that pervades The Counterfeiters quickly shatters any image of André Gide as the querulous and impious Buddha to a quarter-century of intellectuals. In sharp and brilliant prose a seedy, cynical and gratuitously alarming narrative is developed, involving a wide range of otherwise harmless and mainly middle-to-upper-class Parisians. But the setting could be anywhere. From puberty through adolescence to death, The Counterfeiters is a rare encyclopedia of human disorder, weakness and despair.

André Gide - Ha ​el nem hal a mag
Naplószerű ​érett írásaiban - amilyen a Ha el nem hal a mag is - hagy fel először modorosságával, éles elméjének tetszetős játékaival, szándékolt talányosságaival, s nézz szembe Narcissusként önmagával gondolatai, érzelmei, emlékképei tükrében. Ennek az írásának címe János evangéliumából való, s utal a gyermek Gide vallásos nevelésére is, de egyszersmind az erkölcsi-vallási normákkal hadakozó, felnőtté érlelődő író küzdelmeire is, a lélek halálára, ami által megtermékenyülhet és gyümölcsöt érlelhet a mag. Egy gondosan nevelt, agyonkulturált nagypolgári gyermek korán elveszti apját, s erős akaratú anyja erőszakos szeretetének árnyékában nő fel kényes ízlésű, rendhagyó hajlamú, érzékeny ifjúvá: íme a klasszikus freudi szituáció, amelyet az aggályosan igazmondó nyelv, a tájak és impressziók finom és őszinte érzékisége, az érzékekre ható alakrajzok keltenek életre.

André Gide - Gondolatok ​Chopinről
A ​nagy francia író költői szépségű a ugyanakkor zeneileg is értékes írása Chopin alkotásairól, azok élményszerű hatásáról és "a zongora poétája" műveinek helyes előadásmódjáról. A könyvhöz Gyergyai Albert "Gide és Chopin" címmel írt értékes utószót.

André Gide - Isabelle ​(német)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - Meztelen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - A ​pénzhamisítók / A pénzhamisítók naplója
A ​pénzhamisítók nem csupán Gide legnagyobb regénye, hanem a két világháború közti időszak egyik legmerészebb kísérlete, márpedig ez az időszak olyan nevekkel dicsekedhetett, mint Thomas Mann, Gorkij, Proust vagy James Joyce, hogy csak a regény területén maradjunk. Kísérlet inkább, mint kész regény. Klasszikus elődök nyomán Gide az úgynevezett "tiszta regényt" óhajtotta megvalósítani, pontosabban magának a regénynek a genezisét ábrázolni, amelyben mese, cselekmény, határozott jellemek és kerek szerkezetek helyett a titoknak, a meglepetésnek, a mozgalmasságnak, a meglepetésnek, a mozgalmasságnak, a "kapcsolatnak" kell lekötnie az olvasót. "Hőse" a regényíró, aki előttünk gyűjti anyagát, előttünk terveli műve formáját anyagát, előttünk terveli műve formáját, előttünk kísérletezik az emberekkel és az eseményekkel. Különösen a fiatalok lélektana érdekli, s legalább egy fél tucat meghökkentő gyermekarcot, kamaszkori lázadót s nagyra törő ifjút mutat be. Velük szemben a szülők, a felnőttek főképpen a képmutatás százféle változatát képviselik. Egyének és családok, nyárspolgárok és bohémek, hipokriták és szélhámosok, kalandorok és széplelkek, hóhérok és áldozatok végtelen sorban vonulnak fel a húszas évek Párizsának mesterkélt és mérgezett légkörében. Létrehozta-e Gide a "tiszta regényt?" Ennek problémáira, a "tiszta regény" szerkesztési nehézségeire, mesterségbeli kérdésekre elmés, hol gyötrődő gondolatokra vet fényt A pénzhamisítók naplója, mely most jelenik meg először magyarul. Arra a kérdésre pedig, hogy sikerült-e Gide kísérlete, az olvasó válaszol, aki érdeklődéssel olvassa majd a mindenképpen izgalmas és tanulságos, a mindenképpen fordulatos és ellentmondásra, vitára késztető regényt.

André Gide - Les ​faux-monnayeurs
Qu'un ​jeune garçon apprenne qu'il n'est pas le fils de son père, qu'il décide de ne pas se présenter à ses examens et de partir au hasard de certaines rencontres : jusque-là, rien que de très commun. Mais qu'il croise la route tordue de faussaires en tout genre, d'enfants qui trafiquent de la fausse monnaie ou de tricheurs ès sentiments, et l'histoire se transforme en une folle épopée où les différents fils se mêlent et s'emmêlent pour mieux finir par démêler tous les mensonges. Singulier roman que cette croisée de destins et de personnages : il surprend et fascine, tant il ne ressemble à rien de connu tout en conservant une structure parfaitement attendue. Manière de symphonie, où Gide, qui tenait Les Faux-Monnayeurs pour l'un de ses textes les plus aboutis, orchestre les thèmes qui lui sont chers : l'adolescence et ses tourments, les troubles d'identité, mais surtout le mensonge, le faux sous toutes ses facettes, qu'il débusque avec acharnement, pour qu'enfin les masques tombent. --Karla Manuele

André Gide - A ​nők iskolája
A ​legnagyobb francia regényírók egyike egy házasság történetét meséli el A nők iskolájá-ban a megismerkedés pillanatától kezdve, a jegyesség boldog hónapjain majd a fokozatos kiábrándulás évein át az asszony haláláig. Gide műve két szempontból is kiemelkedik a modern házasság-regények sorából. Egyrészt az írót, a hagyományos vonalvezetéssel ellentétben nem a szerelem kikristályosodása érdekli, hanem az a folyamat, mely a világot rózsaszínben látó szenvedélytől a teljes kiábrándulásig vezet. Másrészt a regény formabontó elbeszélésmódjával igazi csemegét kínál a szokatlanra áhítozó olvasónak.

André Gide - Pásztorének ​/ Isabelle
A ​legnagyobb francia író leheletfinom lírai írása a kötet mindkét kisregénye a Pásztorének és az Isabelle egyaránt.

André Gide - Oscar ​Wilde
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - A ​tékozló fiú visszatérése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Gide - A ​Vatikán titka
André ​Gide érdekes, újat próbáló, sokat vitatott alakja a huszadik századi francia irodalomnak. Hatása a kortárs-irodalomra szinte nagyobb jelentőségű, mint tulajdon hagyatéka. Lafcadio, A Vatikán titkának kamasz hőse, ez az életerős, szép, rokonszenves, de voltaképpen - a szó egyenes és átvitt értelmében - haszontalan fiatalember kihajít a vonatból egy jámbor férfiút, aki modern Don Quijoteként Rómába igyekszik a titokzatos körülmények között eltűnt Szentatya felkutatására... Gide több szálból szövi a történetet, sok érdekes embert mutat be, jót mulat a vallásos vakbuzgalom megszállottjain, az öreg, szenteskedő Saint-Prix grófnén, az együgyű és szűzies Fleurissoire bácsin, akik kegyes hiszékenységükben vakmerő és ügyes szélhámosok áldozatául esnek. A Vatikán titka figyelemre méltó kuriózum, híres és korszakot jelző alkotása a francia irodalomnak.

André Gide - Paludes
" ​Moi ! répondis-je un peu gêné, j'écris Paludes. - Paludes ? qu'est-ce que c'est ? " dit-elle. Nous avions fini de manger ; j'attendis d'être dans le salon pour reprendre. Quand nous fûmes tous deux assis au coin du feu : " Paludes, commençai-je, c'est l'histoire d'un célibataire dans une tour entouré de marais. - Ah ! fit-elle. - Il s'appelle Tityre. - Un vilain nom. "

André Gide - A ​pénzhamisítók
A ​pénzhamisítók nem csupán Gide legnagyobb regénye, hanem a két világháború közti időszak egyik legmerészebb kísérlete, márpedig ez az időszak olyan nevekkel dicsekedhetett, mint Thomas Mann, Gorkij, Proust vagy James Joyce, hogy csak a regény területén maradjunk. Kísérlet inkább, mint kész regény. Klasszikus elődök nyomán Gide az úgynevezett "tiszta regény" óhajtotta megvalósítani, pontosabban magának a regénynek a genezisét ábrázolni, amelyben mese, cselekmény, határozott jellemek és kerek szerkezetek helyett a titoknak, a meglepetésnek, a mozgalmasságnak, a meglepetésnek, a mozgalmasságnak, a "kapcsolatnak" kell lekötnie az olvasót. "Hőse" a regényíró, aki előttünk gyűjti anyagát, előttünk terveli műve formáját anyagát, előttünk terveli műve formáját, előttünk kísérletezik az emberekkel és az eseményekkel. Különösen a fiatalok lélektana érdekli, s legalább egy fél tucat meghökkentő gyermekkarcot, kamaszkori lázadót s nagyra törő ifjút mutat be. Velük szemben a szülők, a felnőttek főképpen a képmutatás százféle változatát képviselik. Egyének és családok, nyárspolgárok és bohémek, hipokriták és szélhámosok, kalandorok és széplelkek, hóhérok és áldozatok végtelen sorban vonulnak fel a húszas évek Párizsának mesterkélt és mérgezett légkörében. Létrehozta-e Gide a "tiszta regényt?" Ennek problémáira, a "tiszta regény" szerkesztési nehézségeire, mesterségbeli kérdésekre elmés, hol gyötrődő gondolatokra vet fényt A pénzhamisítók naplója, mely most jelenik meg először magyarul. Arra a kérdésre pedig, hogy sikerült-e Gide kísérlete, az olvasó válaszol, aki érdeklődéssel olvassa majd a mindenképpen izgalmas és tanulságos, a mindenképpen fordulatos és ellentmondásra, vitára késztető regényt.

André Gide - A ​Vatikán pincéi
André ​Gide érdekes, újat próbáló, sokat vitatott alakja a huszadik századi francia irodalomnak. Hatása a kortárs-irodalomra szinte nagyobb jelentőségű, mint tulajdon hagyatéka. Lafcadio, A Vatikán pincéinek kamasz hőse, ez az életerős, szép, rokonszenves, de voltaképpen – a szó egyenes és átvitt értelmében – haszontalan fiatalember kihajít a vonatból egy jámbor férfiút, aki modern Don Quijoteként Rómába igyekszik a titokzatos körülmények között eltűnt Szentatya felkutatására… Gide több szálból szövi a történetet, sok érdekes embert mutat be, jót mulat a vallásos vakbuzgalom megszállottjain, az öreg, szenteskedő Saint-Prix grófnén, az együgyű és szűzies Fleurissoire bácsin, akik kegyes hiszékenységükben vakmerő és ügyes szélhámosok áldozatául esnek. A Vatikán pincéi figyelemre méltó kuriózum, híres és korszakot jelző alkotása a francia irodalomnak.

Kollekciók