Ajax-loader

Bokor Péter könyvei a rukkolán


Bokor Péter - Végjáték ​a Duna mentén
A ​filmrendező szerző "Századunk" sorozatát mindig nagy érdeklődés fogadja, s különösen nagy figyelem kíséri a közeli múltról szóló részeket. Pedig egy filmbe nem is fér bele minden érdekes, izgalmas mondanivaló. Interjúkötetében Bokor Péter azokat a találkozásait írja meg, amikre filmkészítés közben került sor itthon és külföldön, anyagot gyűjtve és megszólaltatva olyan embereket, akik felelős posztokon álltak a második világháborút megelőző években s a háború alatt. A nácizmus Magyarországra küldött, különböző rangú képviselői képezik az interjúalanyok egyik csoportját (Veesenmayer, Höttl, Trenker, Novak). Egykori magyar tábornokok és kisebb rendfokozatú katonatisztek a másikat (Lengyel Béla, Hardy Kálmán, Aggteleky Béla, Utassy Loránd, Szent-Miklósy István és mások). "Középvonalba" tartozó egykori állami hivatalnokok a harmadikat (közülük rendkívül izgalmasan szólt a múltról Mester Miklós). Megszólal a budapesti Pápai Nunciatúra egykori titkára, aki ma érsek a Vatikánban. Ugyanarról beszélnek, s mind más-más oldalról világítja meg azt a kérdést: mi történt, hogyan és legfőképpen miért a tragikus 1944-es esztendőben

Bokor Péter - végjáték a Duna mentén
interjúk egy filmsorozathoz

Hanák Gábor - Bokor Péter - Egy év Habsburg Ottóval
Habsburg Ottóval készített riport, beszélgetés sok családi fotóval.

Bokor Péter - Századunk ​képei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bokor Péter - Az ​ékszerész, a szőke és a sánta
Úgy ​hozta a sors illetve a történelem, hogy a háború végén és utána még két évig Németország északnyugati csücskében kellett élnem. Leginkább németek között. Félelemmel és előítéletekkel tele érkeztem oda, mint annyi más túlélő. Azokban az években valamilyen szempontból mindenki „túlélőnek” volt tekinthető. Mindenkinek - aki élt, vagyis túlélt - volt valamilyen „regénye”. Annyi regényt ismerhettél meg, ahány emberrel sikerült a mindennapinál valamivel bizalmasabb, mélyebbre hatoló beszélgetésbe merülnöd. Ezek a beszélgetések döbbentettek rá arra, hogy a legtöbb szenvedést, és később szorongást - a németeknek a németek okozták.

Bokor Péter - Zsákutca
A ​Duna mentén évszázadok, talán évezredek óta erős zajlással folyt a történelem, ritkán köszöntött e tájra eseménytelen nyugalom. De 1944 tavaszától minden hétnek, augusztusától meg szinte minden napnak van valamilyen emlékezetes eseménye, nemcsak egyes emberek, hanem ezrek vagy éppen százezrek életét-halálát mérlegre tevő fordulata. Alighanem ez magyarázza, hogy annyi sok nyomtatott vagy audiovizuális publikáció után is, még mindig temérdek az alaposabb utánjárásra, az újragondolásra érdemes esemény e végjátékos korszakban. Még mindig előbukkanhat egy-egy ténymorzsa, amely hirtelen élesebben megvilágít vagy más megvilágításba helyezhet valamely eseményt, ügyet, történelmi személyiséget - írja könyve előszavában Bokor Péter, aki sok száz beszélgetést rögzített film- vagy hangszalagra. Ezekből gyűjtött össze újabb válogatást, ezúttal a 44-es nyár és koraősz eseményeit világítva meg.

Bokor Péter - Mengele ​doktor nyomában
Mi ​történt dr. Josef Mengelével, aki orvos létére a „halál angyala” szerepét játszotta, ezreket küldött a gázba Auschwitz-Birkenauban, és embertelen kísérleteket folytatott? Úgy tűnik, 1979. február 7-én vízbe fúlt Brazíliában. De valóban ő volt-e? Bokor Péter dokumentumfilmjéből készült ez a könyv, amely felvázolja Mengele életútját, megszólaltatva olyanokat, akik túlélték a vele való találkozást. Követhetjük Dél-Amerikába, meghallgathatjuk bújtatóit, bepillanthatunk a dokumentumokba, melyek halálát igazolják, s melyek megállapításait azóta is sokan vitatják

Bokor Péter - Teknős Péter - Felfedezők ​és hódítók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abody Béla - Bajomi Lázár Endre - Bakcsi György - Bokor Péter - Hegedüs Géza - Dedikálom...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók