Ajax-loader

Arthur Rimbaud könyvei a rukkolán


Arthur Rimbaud - Poésies ​/ Une saison en enfer / Illuminations
Le ​désordre somptueux d'une passion exotique, éclat d'un météore, selon Mallarmé ; un ange en exil aux yeux d'un bleu pâle inquiétant, pour Verlaine. Un " éveil génial ", et c'est Le Bateau ivre, une " puberté perverse et superbe ", puis un jeune homme brièvement " ravagé par la littérature ", le maître d'une " expression intense " aux sujets inouïs - tout cela dans un mince volume, dû au poète touché, puis déserté, par le génie, " aventure unique dans l'histoire de l'art ".

Arthur Rimbaud - Poésies ​complètes
Après ​1872, Arthur Rimbaud n’a pratiquement plus écrit de vers. Au seul recueil qu’il ait jamais projeté de constituer, il n’a pas donné de titre. À l’exception des trois seuls poèmes qu’il a publiés, voici donc ses Poésies complètes, accompagnées de ses premières Proses, dans une présentation qui serre au plus près ce que furent ses poèmes à leur source.

Arthur Rimbaud - Les ​illuminations
À ​son existence maudite de voyant, de voyou, de météore, "Une saison en enfer" semblait lancer un dernier adieu. La fête était finie. Avec "Les Illuminations", Rimbaud, à 20 ans, écrit le dernier acte de son « opéra fabuleux », le plus énigmatique. En fixant ses délires et ses vertiges, il ouvre les portes de l'inconscient et de l'inconnaissable, il transfigure ses visions, invente le surréalisme, les villes du futur, prophétise l'ère atomique. Les dernières lueurs du « voleur de feu » créent un spectacle total mélangeant l'épopée, la chanson, le cirque, tous les genres et tous les styles. "Les Illuminations" annoncent un nouveau monde, qui est finalement le nôtre.

Arthur Rimbaud - Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arthur Rimbaud - Napfény ​és hús
A ​kötet tartalmazza Rimbaud verseit, prózai költeményeit, vázlatait és levelezését.

Arthur Rimbaud - Arthur ​Rimbaud összes költői művei
Az ​európai költészetben addig ismeretlen sajgású, mutáló kamaszhang hosszú ideig nem lelt őt meg nem hamisító kiadásra. Nem véletlen, hogy az Összes műveinek nevezett Rimbaud-hagyaték több mint fél évszázados kallódások, kárára és "javára" elkövetett hamisítások viszontagságai után közvetlenül a második világháború végén jelent meg először Franciaországban is. Magyarországon addigra a századelő nagy magyar költői - Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula, majd Szabó Lőrinc, József Attila, Illyés Gyula - már megalapozták az azóta is intenzív Rimbaud-kultuszt.Somlyó György, egyik - ma már az egyetlen élő - fordítója, egyúttal jelen kötet összeállítója, tanulmányírója, szerkesztője, a Rimbaud-irodalom legjelentősebb hazai ismerője így ír a kötet előszavában: "Rimbaud egész költői hagyatéka - a tizennégy éves korában írt legelső, iskolai dolgozatul szolgáló latin nyelvű hexameteres versétől kezdve - szinte megnevezhetetlen, s így számtalan alakban megnevezett talány."

Arthur Rimbaud - Arthur ​Rimbaud versei
Rimbaud ​költészetének jelentőségéről, az egyetemes líratörténetben elfoglalt előkelő helyéről, a modern lírát meghatározó szerepéről ma már nincsenek viták. Annál több a probléma költészetének értelmezésében és ami ettől elválaszthatatlan, életútjának, a kommünig eljutó fejlődésének (1871-ben Párizsban Kommunista alkotmánytervezeten dolgozik) és az irodalommal való szakításának (19 éves korától teljesen felhagy a költészettel, utazik, afrikai expedíciókban vesz részt, üzleteket köt stb.) magyarázatában. Rimbaud költeményei - bonyolult jelképrendszerük, szokatlan, minden ízében modern képhasználatuk stb. miatt rendkívül nehezen érthetők, intenzív, belemélyedő olvasást kívánnak, ugyanakkor kulcsot adnak nemcsak egy nagy költő világához, de úgyszólván az egész modern lírához is. Összes költői műveinek ez a kiadása nemcsak azért jelentős, mert együttesen több fogódzót kínálnak maguk a versek is, mint a különböző antológiákban, hanem a költő pályájának alakulása is végigkísérhető a kötetben, az impresszionisztikus versektől (Az első este; A völgyben egy katona alszik stb.) egészen a Színvázlatok vagy az Egy évad a pokolban című prózaciklusok profetikus, lázas látomásaiig.

Arthur Rimbaud - Arthur ​Rimbaud legszebb versei
Válogatáskötet ​Rimbaud verseiből

Charles Baudelaire - Paul Verlaine - Arthur Rimbaud - Versek
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanarnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban.

Arthur Rimbaud - Versek
Az ​itt következő versek nem adnak róla teljes képet - próza-lirája teljesen hiányzik -, de a forditó rajta volt, hogy a kiválasztott darabok lehetőleg széles skáláját zengessék föl a rimbaud-i muzsikának. Az Érzés a gyermekköltő regényes szentimentalizmusáról, a Faun-fej parnasszien hajlamairól ad hirt, a Zöld Ivó és a Bohémia hetyke akasztófahumorából és melankóliájából ad izelitőt. Jellegzetesen rimbaud-i a Szegények a templomban verista komorsága és vadóc kesernye, vagy a Pékmühely előtt groteszk és nyers bája is. A Nina-vers - erotizmusának tündérien üde páthoszával, realizmusával és burleszk-cinikus záróötletével - a költő egyik legegyénibb remeke. Az Alvó a völgyben jól reprezentálja a hirtelen hatások mesterét, a Tetükereső nők a témabeli eksztravagánciákét, a "franciás" könnyüséget a Komédia képviseli. A skála legszelidebb hangját a Kredenc üti meg, a legelképesztőbbet a Mássalhangzók szonettje. S végül a Részeg hajó, e kábitó és hatalmas versgörgeteg, szimbolizmusával és szertelenségével ad jellemző vonásokat Rimbaud arcához.

Arthur Rimbaud - A ​részeg hajó
Az ​európai költészetben addig ismeretlen sajgású, mutáló kamaszhang hosszú ideig nem lelt őt meg nem hamisító kiadásra. Nem véletlen, hogy az Összes műveinek nevezett Rimbaud-hagyaték több mint fél évszázados kallódások, kárára és javára elkövetett hamisítások viszontagságai után közvetlenül a második világháború végén jelent meg először Franciaországban is. Magyarországon addigra a századelő nagy magyar költői - Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Tóth Árpád, Juhász Gyula, majd Szabó Lőrinc, József Attila, Illyés Gyula - már megalapozták az azóta is intenzív Rimbaud-kultuszt.

Kollekciók