Ajax-loader

Alfred de Musset könyvei a rukkolán


Alfred de Musset - Gamiani ​avagy a kicsapongás két éjszakája
Gamiani: ​Tejet! Tejet! Jaj, tejet! Nem értettem, miért kiabál ily kétségbeesetten, mintha halálán volna, mígnem Julie egy hatalmas műhímtaggal fölfegyverkezve jelent meg, amelyből a beletöltött meleg tejet egy rugó segítségével akár tíz lépésre is el lehetett lőni. Julie felszíjazta a leleményes szerszámot a megfelelő helyre. A legpompásabb csődör sem mutatkozhatott volna, még ereje teljében sem, erősebbnek - legalábbis ami a méretet illeti.

Alfred de Musset - A ​század gyermekének vallomása
Musset, ​a hódító dendi, a lélekben romantikus, írásművészetében minden iskolától független, örökifjú, bájos költő és a 19. század legfőbb kékharisnyája, a betű bűvöletében tobzódó irodalmi sznob, a módfelett sok regényt világra szülő, keményen férfias George Sand szerelmébe enged bepillantást ez a regény. Abba a világba, ahol a féktelen, néha gonoszul szeszélyes, de mindig emberien szenvedélyes költő és a szerelemben csak megmártózó, feloldhatatlan, céltudatos regénygyárosnő élnek. Kapcsolatuk két évig tartott, de Mussetbe olyan mélyen beivódott, hogy több nagy jelentőségű mű is fakadt belőle.

Alfred de Musset - Gamiani
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred de Musset - Gamiani, ​or Two Nights of Excess
Considered ​one of the truly great French writers of the nineteenth century, famed poet and novelist Alfred de Musset once decided (as great French writers are wont to do) to try his hand at erotic fiction. The glorious result was Gamiani, a classic tale of sensual pleasure and sexual excess. Reputedly inspired by the debauched history of Musset's former lover-the irrepressible George Sand-it is the classic erotic story of one man, two women . . . and two incomparable nights of uninhibited sexual adventure.

Alfred de Musset - Egy ​fehér rigó története
Csupa ​szív varrólányok, pajkos kis grizettek, szeszélyes szépasszonyok, dévaj diákok, gáláns katonatisztek, meghitt szegénység, hivalgó pompa, kacaj és mélabú, szerelem és Párizs: ebbe a világba vezet bennünket Musset, az elbeszélő. Mert a fájdalmas hangú lírikus és szellemes vígjátékíró, a francia romantika nagy alakja novellistának is jelentős. Musset (1810-1857) különös, kettős egyéniség: benne a meghökkentő hatásokat kergető különc világfi léhaságáért a magányos, világfájdalmas ember keserű könnyei vezekelnek. Novelláira finom lélekelemzés jellemző, olykor a szerző regényes élete, fölizzó, de újra meg újra kihunyó, már-már búskomor szenvedélyei tükröződnek benne. Az Egy fehér rigó történetében sem nehéz felfedezni Musset világhírű szerelmesének, a múlt század legnagyobb "kékharisnyájának" George Sandnak kegyetlen kigúnyolását. Musset elbeszélései inkább kisregények, vagy terjedelmesebb anekdoták, néha egyszerű életképek, de nemcsak értékes dokumentumai egy nagy költő prózaírói munkásságának, hanem érzelmi gazdagságuk, hű kor - és emberábrázolásuk a levegőjük - a romantikus Párizs levegője - miatt élvezetes olvasmányok is.

Alfred de Musset - Alfred ​de Musset válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred de Musset - A ​király asszonya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred de Musset - Tizian ​fia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred de Musset - Lorenzaccio
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred de Musset - Il ​faut qu'une porte soit ouverte ou fermée / Egy ajtó legyen nyitva vagy csukva
Kéttannyelvű ​kiadványainkkal eslősorban a nyelvtanulóknak kívánunk segítséget nyújtani, hogy kellemes és tanulságos módon tökéletesíthessék tudásukat. Éppen ezért kiadványaink fordításánál minél nagyobb nyelvhűségre törekszünk, bár a jó magyar stílus követelményei helyenként megkívánják,hogy a kisebb-nagyobb eltérjünk a szó szerinti fordítástól. Olvasóink számára a teljesség kedvéért dőlt betűs írással jelöltük azokat a magyar szüvegben található szavakat, vagy szócsoportokat, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek, de a magyar nyelv szellemének megfelelően a magyar szövegben elkerülhetetlenek. Számozással jelöltük viszont azokat a legfontosabb kifejezéseket, amelyek jellegzetesen hozzátartoznak a szóban forgó idegen nyelvhez., de magyarra szó szerint nem lefordíthatók. A kiadvány végén jegyzetben közöljük az ezekre vonatkózó magyarázatokat.

Alfred de Musset - Szeszély
ALFRED ​DE MUSSET SZESZÉLY A FRANCIA LÍRA, mely a renaissance dús termése óta századokon át háttérbe szorult a dráma és a regény mögött, a tizenkilencedik század elején, a romantikával ismét csodálatosan gazdag, pompás virágzásra jutott. A férfias Vigny, a patétikus Lamartine mellett e líra egyik legjellemzőbb, a maga korában talán legnépszerűbb alakja Alfred de Musset. Lágy és dallamos verseiben vágy és szerelem melankolikus tavaszi hangulatát fejezi ki, hamisítatlan francia szellemességgel és gyöngéd érzelmességgel. De nemcsak költőnek volt kiváló; drámái, elbűvölő játékai mintha egy modernné varázsolt ezeregyéjszaka csillogásával ragadnák el az olvasót. Shakespeare-t és Molière-t békítette össze remek színpadi alkotásaiban, két halhatatlan hagyományt frissítve föl s hódítva meg. E drámák közül kettőt, az "Un caprice" és a "Fantasio" címűeket nyújtjuk át a magyar olvasónak. A fordítás Cs. Szabó László művészi munkája; nehéz feladatát úgy oldotta meg, hogy büszke lehet rá irodalmunk. Ugyancsak ő írt nemes bevezető tanulmányt a kötethez. A borítólap Hincz Gyula festőművész munkája.

Alfred de Musset - Javotte ​titka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Giacomo Leopardi - Alfred de Musset - Leopardi ​és Musset
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók