Ajax-loader

Horváth Sándor könyvei a rukkolán


Horváth Sándor - Az ​Orbán-Összeesküvés
Magyarország, ​pár héttel a 2014-es választások előtt. A Parlamentben gyilkosság történik de a felfokozott politikai légkörben a kormány az eltussolás mellett dönt. Azonban vannak akik nem hagyják annyiban és nyomozni kezdenek. Magyarország, pár héttel a 2014-es választások előtt. A Parlamentben gyilkosság történik de a felfokozott politikai légkörben a kormány az eltussolás mellett dönt. Azonban vannak akik nem hagyják annyiban és nyomozni kezdenek. Egy afganisztáni veterán és egy fiatal könyvtárosnő a Parlamenti Könyvárból, együtt ered a rejtély nyomába. Ami mögött hamarosan felsejlik a 21. századi Magyarország sorsát megpecsételő és az előző rendszerbe visszanyúló összeesküvés. A miniszterelnök úgy dönt itt az ideje megvalósítani legtitkosabb ambícióit.

Horváth Sándor - Fésüs László - Infarktus ​után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - Feljelentés
Mit ​tudhatunk meg egy évtizedekig aktív ügynök jelentéseiből a titkosszolgálatok világáról? Miként válik a feljelentés a mindennapok részévé? Hogyan lesz egy hétköznapi emberből háborús bűnös, 1956-ban munkástanácstag, majd 1957-től három évtizedre az állambiztonság ügynöke egy kis faluban? Hogyan változtak meg egy családon, egy szomszédságon, egy munkahelyen vagy egy falun belül a személyes kapcsolatok a besúgás vagy feljelentés hatására? A könyv a 20. század magyar történelmét Trianontól 1989-ig egy élete java részében (fel)jelentéseket író férfi nézőpontjából meséli el, akinek a sorsát rendre keresztezte az országos politika. Az álruháit és identitásait rendszeresen váltogató főszereplő története közelebb visz annak megértéséhez, hogyan vált a feljelentés, a besúgás és az attól való félelem mindennapossá a 20. századi Magyarországon. A kötet kötelező olvasmány mindenkinek, aki kíváncsi a közelmúlt eltitkolt történelmére.

Gyarmati István - Horváth Sándor - et. - Windows 98 felhasználóknak
A könyvben, amelyet ön most a kezében tart, a Windows 98 magyar változatának használatával ismertetjük meg az Olvasót. A könyv alapjául a szerzői kollektíva „Terülj, terülj asztalkám…” című műve szolgált, amelyet az új verziónak megfelelően átdolgoztunk és kibővítettünk.

Horváth Sándor - Proksza Péter - Tas Levente - Amit ​a vetőburgonyáról tudni kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - OpenOffice.org ​3.0
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - Villanyszerelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - A ​kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - Kistérségek ​Értékleltára – Szombathelyi Kistérség
A ​statisztikai kistérségek adottságait külön-külön kötetben, egységes szerkezetben feldolgozó kézikönyvek célja, hogy bemutassák az adott kistérséghez tartozó települések értékeit, azokat, amelyekre ráépülhet a jövő stratégiája. A szöveges értékleltár-értékelés kiterjed a kistérség táji, természeti, idegenforgalmi arculatának, gazdasági adottságainak s gyakorlatának, épített örökségének, emlékhelyeinek, népi mesterségének, az utóbbi témakörön belül: élő néprajzi és hagyomány-örökségének a feldolgozására.

Horváth Sándor - Szőlő ​a házikertben
"A ​szőlőt és a bort az ember boldogságára alkotta a természet. Fogyasszuk egészséggel!" Így kezdi könyvét a homoki szőlőtermesztés kiváló szakembere, Horváth Sándor. És amilyen színes, érdekes egyéniség a szerző, olyan ez a kis könyv is. Olvasgatva, lapozgatva vágyat érzünk, hogy szert tegyünk egy kiskertre, ahová szép szőlőlugast vagy talán néhány sor borszőlőt telepíthetünk, így kertünk legkedvesebb sarka lehet a szőlőskert. A szép sorban álló tőkék láttán összefut majd a szánkban a nyál: eszünkbe jutnak a mézízű szőlőfürtök, de sokan lelki szemeik előtt az asztalra állított kancsó bort látják már. Ki gondol ilyenkor arra, hogy hányszor feküdt le esténként fájó derékkal a napi verejtékes kapálás után? Ki törődik a sok bosszúsággal, ami akkor érte, amikor rájött arra, hogy valamelyik kedvenc tőkéjét rosszul metszette meg? Talán senki. De a nagyvárosok éttermeiben iddogáló vidám társaságnak sem azon jár az esze, hogy hogyan és milyen fáradságos úton kerül kezébe a borral teli pohár. Ez a könyv azoknak segít, akik most indulnak el ezen az úton, akik most ismerkednek a szőlőtermesztés tudományával. A szerző az érdeklődő olvasót minden "mesterfogásra" megtanítja, a telepítéstől egészen a bor kezeléséig. A könyv gerincét az ötletes, a lényeget jól kifejező rajzok adják. Ezeket mindenki figyelmébe ajánljuk. Elég rájuk pillantani, s máris nyilvánvaló, hogy mit kell tenni és hogyan. "Búcsúzóul még azt kívánom olvasóimnak, leljék örömüket a szőlőben és a borban!" Így válik el Önöktől a szerző, és ehhez csak azt tesszük hozzá, hisszük, hogy e könyv olvasásában is örömüket lelik majd.

Horváth Sándor - Szegedi Sándor - A ​szőlő telepítésétől a szüretig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Péter - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Windows ​3.0 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - A ​középkori magyar címertan jelképezése
"Hogy ​úgy a hazai, valamint a külföldi címertan (heraldika) a maga ábrázolásaiban egy – később letűnt – jelképező rendszer hatása alatt állott és ennek a jelképezésnek ősforrásai: a Szentírás, a Melito vagy Pseudo-Melito: Clavis Scripturae-ja, a Physiologusok és Bestiariusok stb. voltak, azt – úgy vélem – már eddig is sikerült elég elfogadható módon bebizonyítanom."

Gyarmati István - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Windows ​95 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyarmati István - Horváth Sándor - Windows ​98 felhasználóknak
A ​könyvben, amelet ön most a kezében tart, a Windows 98 magyar változatának használatával ismertetjük meg az Olvasót. A könyv alapjául a szerzői kollektíva "Terülj, terülj asztalkám..." című műve szolgált, amelyet az új verziónak megfelelően átdolgoztunk és kibővítettünk.

Horváth Sándor - Kádár ​gyermekei
A ​szocialista korszak megváltoztatta a fiatalok mindennapjait és a fiatalkori szocializációt. A háborút követő évtizedek ifjúsági lázadása, különösen az 1968-as generáció hozzájárult ahhoz, hogy az ifjúsági kérdés egyre gyakrabban kerüljön a hatóságok látóterébe. Kik azok a huligánok (jampecok, galeritagok) és hogyan teremtették meg őket? Hogyan jött létre a szocialista bulvársajtó, amely meghatározta a fiatalokról szóló közbeszédet? Milyen kapcsolata volt a rendőrségnek és az állambiztonságnak a fiatalokkal 1956 előtt és után? Mitől tarthattak fasisztának egy fiatalt a Kádár-korszakban? Hogyan működött az ifjúságvédelem a Kádár-korszakban és mi lett sorsuk az intézeti gyerekeknek?

Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia - Munkástörténet- ​munkásantropológia
Kik ​azok a munkások? Miben különböznek egymástól a különböző történelmi korok munkásai? Hogyan változnak mindennapjaik, életmódjuk, lakóhelyeik vagy az őket is meghatározó társadalmi viszonyaik? Mennyiben azonos a mai munkásság piaci kapitalizmus liberális vagy félig elitista korszakának proletariátusával; beszélhetünk-e egyáltalán folytonosságról e téren? A kötet szerzői - többnyire történészek, antropológusok és szociológusok - kollektív fellépésükkel nyomatékosítják, hogy alig több mint egy évtizeddel a rendszerváltás után a munkásként azonosított társadalmi makrocsoport szocializmusbeli története is helyet kaphat végre a tudományos diskurzusban. A kötet egyúttal beszédesen tanúsíthatja, hogy a múlt elbeszélésének velejárója, hogy a történésznek le kell olykor térnie a fogalomalkotás addig követett útjáról. Az új téma új forrásokat és természetesen a források megszólaltatásának merőben új módját követeli meg, amely így együtt teszi különösen vonzóvá e gyűjteményes munkát.

Horváth Sándor - Artyeki ​emlék
A ​magyar hadifoglyoknak a szovjetunióbeli életéről szól ez a könyv. Egy úttörőtábor újjáépítése körül bonyolódik a cselekmény, a szerző - Horváth Sándor - maga is az események részese, s a szemtanú hitelességével írja le azt az izgalmas, emberi és emberré nevelő folyamatot, ahogy a hadifoglyok és a pionírtábor szovjet emberei között a baráti légkör kialakul. Őszinte, a nehézségeket el nem hallgató, s különösen a fiatalok fantáziáját megragadó írás ez a regény. Témaválasztásában egyedülállóan merész, a fölvetődő kérdések művészi, írói megoldásában a fiatal író biztos kézzel vezeti a cselekmény szálait. Nemcsak szép, lélekbemarkoló kisregényt nyújt át a Tiszatáj Kiskönyvtár ezzel a könyvvel az olvasónak, hanem pártos, szocialista szellemű írást is, melyet a magyar és szovjet nép közötti barátság eszméje hevít át.

Horváth Sándor - Két ​emelet boldogság
Miért ​él még mindig nosztalgia a Kádár-korszak iránt? Hogyan gondoskodott a főváros lakóiról a hatalom a mindennapokban? Miként lehetett lakást szerezni az élmunkásházakban vagy a lakótelepeken? Hogy kezdődött a lakásprivatizáció? Kik voltak hajléktalanok és szegények a szocialista korszakban, és miért nem láttuk őket az utcákon? Milyen kompromisszumokat kötöttek az emberek azért, hogy jogosulttá váljanak az állami juttatásokra? Mit várt cserébe az állam? Miként vált a segély a mindennapok részévé? Mitől vált a rendszer "reményteljesebbé" 1956 után, és hogyan foszlottak szét a jólétbe vetett illúziók? Horváth Sándor új könyve azzal foglalkozik, hogyan változtatta meg az emberek mindennapjait a Kádár-kor szociálpolitikája Budapesten. Azért a fővárosi közigazgatás szintjén keresztül igyekszik a fenti kérdésekre választ találni, mert itt került legközelebbi kapcsolatba a "kérvényező állampolgár" és a "gondoskodó állam" hivatalnoka.

Gáti József - Horváth Sándor - Legeza László - A ​XX. század autója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók