Ajax-loader

Horváth Sándor könyvei a rukkolán


Horváth Sándor - Az ​Orbán-Összeesküvés
Magyarország, ​pár héttel a 2014-es választások előtt. A Parlamentben gyilkosság történik de a felfokozott politikai légkörben a kormány az eltussolás mellett dönt. Azonban vannak akik nem hagyják annyiban és nyomozni kezdenek. Magyarország, pár héttel a 2014-es választások előtt. A Parlamentben gyilkosság történik de a felfokozott politikai légkörben a kormány az eltussolás mellett dönt. Azonban vannak akik nem hagyják annyiban és nyomozni kezdenek. Egy afganisztáni veterán és egy fiatal könyvtárosnő a Parlamenti Könyvárból, együtt ered a rejtély nyomába. Ami mögött hamarosan felsejlik a 21. századi Magyarország sorsát megpecsételő és az előző rendszerbe visszanyúló összeesküvés. A miniszterelnök úgy dönt itt az ideje megvalósítani legtitkosabb ambícióit.

Horváth Sándor - Feljelentés
Mit ​tudhatunk meg egy évtizedekig aktív ügynök jelentéseiből a titkosszolgálatok világáról? Miként válik a feljelentés a mindennapok részévé? Hogyan lesz egy hétköznapi emberből háborús bűnös, 1956-ban munkástanácstag, majd 1957-től három évtizedre az állambiztonság ügynöke egy kis faluban? Hogyan változtak meg egy családon, egy szomszédságon, egy munkahelyen vagy egy falun belül a személyes kapcsolatok a besúgás vagy feljelentés hatására? A könyv a 20. század magyar történelmét Trianontól 1989-ig egy élete java részében (fel)jelentéseket író férfi nézőpontjából meséli el, akinek a sorsát rendre keresztezte az országos politika. Az álruháit és identitásait rendszeresen váltogató főszereplő története közelebb visz annak megértéséhez, hogyan vált a feljelentés, a besúgás és az attól való félelem mindennapossá a 20. századi Magyarországon. A kötet kötelező olvasmány mindenkinek, aki kíváncsi a közelmúlt eltitkolt történelmére.

Horváth Sándor - Fésüs László - Infarktus ​után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyarmati István - Horváth Sándor - et. - Windows 98 felhasználóknak
A könyvben, amelyet ön most a kezében tart, a Windows 98 magyar változatának használatával ismertetjük meg az Olvasót. A könyv alapjául a szerzői kollektíva „Terülj, terülj asztalkám…” című műve szolgált, amelyet az új verziónak megfelelően átdolgoztunk és kibővítettünk.

Horváth Sándor - Proksza Péter - Tas Levente - Amit ​a vetőburgonyáról tudni kell
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáti József - Horváth Sándor - Legeza László - A ​XX. század autója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - A ​kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros
Ennek ​a könyvnek a főszereplői nem politikusok, politikai elitek és intézmények, hanem az átlagemberek: a fővárost vagy az apró falvakat hátrahagyott bevándorlók, a csillogó belváros és a barakktáborok lakói, párválasztás vagy éppen válás előtt álló férfiak és nők, szomszédjukkal perlekedő vagy magzatelhajtó asszonyok, rakoncátlan gyermekek, kocsmatöltelékek és az előkelő szálló vendégei, jampecok és rendőrök, koldusok és hivatalnokok, titkos kéjnők és úri frankák. Mitológiai példák óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját, hogyan lehet a semmiből várost, a pusztából civilizációt teremteni. Sztálinvárosnak kellett volna lennie a legszocialistább városnak Magyarországon, lakóinak a legszocialistább embereknek a szocialista államban. Egyúttal a település szimbolizálta a kaput a Régi és az Új, a Jó és a Rossz között, talán ezért is gondoltak sokan, hogy az, aki belépett ezen a kapun, felhagyott minden reménnyel. Joggal merül fel a kérdés, hogy az állam szinte mindent meghatározni szándékozó törekvéseivel szemben miként voltak képesek megőrizni a város lakói viszonylagos szabadságukat és autonómiájukat, ami minden normatív rendszerre hivatkozó uralmi rendszerben alapvető kérdés. Sztálinváros lakóinak történetén keresztül nemcsak a szocializmus mindennapokra gyakorolt hatása, hanem a diktatúra határai, az embereknek a hatalommal szembeni önfejűsége is érthetőbbé válhat. Azok a határok, amelyek az emberek mindennapjainak és életformájának keretét adják akkor is, mikor belépnek egy számukra újfajta életformát jelképező kapun, mint amilyen ez a város volt.

Horváth Sándor - Pethő László - Tóth Eszter Zsófia - Munkástörténet- ​munkásantropológia
Kik ​azok a munkások? Miben különböznek egymástól a különböző történelmi korok munkásai? Hogyan változnak mindennapjaik, életmódjuk, lakóhelyeik vagy az őket is meghatározó társadalmi viszonyaik? Mennyiben azonos a mai munkásság piaci kapitalizmus liberális vagy félig elitista korszakának proletariátusával; beszélhetünk-e egyáltalán folytonosságról e téren? A kötet szerzői - többnyire történészek, antropológusok és szociológusok - kollektív fellépésükkel nyomatékosítják, hogy alig több mint egy évtizeddel a rendszerváltás után a munkásként azonosított társadalmi makrocsoport szocializmusbeli története is helyet kaphat végre a tudományos diskurzusban. A kötet egyúttal beszédesen tanúsíthatja, hogy a múlt elbeszélésének velejárója, hogy a történésznek le kell olykor térnie a fogalomalkotás addig követett útjáról. Az új téma új forrásokat és természetesen a források megszólaltatásának merőben új módját követeli meg, amely így együtt teszi különösen vonzóvá e gyűjteményes munkát.

Gyarmati István - Horváth Sándor - Windows ​98 felhasználóknak
A ​könyvben, amelet ön most a kezében tart, a Windows 98 magyar változatának használatával ismertetjük meg az Olvasót. A könyv alapjául a szerzői kollektíva "Terülj, terülj asztalkám..." című műve szolgált, amelyet az új verziónak megfelelően átdolgoztunk és kibővítettünk.

Horváth Sándor - Szőlő ​a házikertben
"A ​szőlőt és a bort az ember boldogságára alkotta a természet. Fogyasszuk egészséggel!" Így kezdi könyvét a homoki szőlőtermesztés kiváló szakembere, Horváth Sándor. És amilyen színes, érdekes egyéniség a szerző, olyan ez a kis könyv is. Olvasgatva, lapozgatva vágyat érzünk, hogy szert tegyünk egy kiskertre, ahová szép szőlőlugast vagy talán néhány sor borszőlőt telepíthetünk, így kertünk legkedvesebb sarka lehet a szőlőskert. A szép sorban álló tőkék láttán összefut majd a szánkban a nyál: eszünkbe jutnak a mézízű szőlőfürtök, de sokan lelki szemeik előtt az asztalra állított kancsó bort látják már. Ki gondol ilyenkor arra, hogy hányszor feküdt le esténként fájó derékkal a napi verejtékes kapálás után? Ki törődik a sok bosszúsággal, ami akkor érte, amikor rájött arra, hogy valamelyik kedvenc tőkéjét rosszul metszette meg? Talán senki. De a nagyvárosok éttermeiben iddogáló vidám társaságnak sem azon jár az esze, hogy hogyan és milyen fáradságos úton kerül kezébe a borral teli pohár. Ez a könyv azoknak segít, akik most indulnak el ezen az úton, akik most ismerkednek a szőlőtermesztés tudományával. A szerző az érdeklődő olvasót minden "mesterfogásra" megtanítja, a telepítéstől egészen a bor kezeléséig. A könyv gerincét az ötletes, a lényeget jól kifejező rajzok adják. Ezeket mindenki figyelmébe ajánljuk. Elég rájuk pillantani, s máris nyilvánvaló, hogy mit kell tenni és hogyan. "Búcsúzóul még azt kívánom olvasóimnak, leljék örömüket a szőlőben és a borban!" Így válik el Önöktől a szerző, és ehhez csak azt tesszük hozzá, hisszük, hogy e könyv olvasásában is örömüket lelik majd.

Horváth Sándor - Kádár ​gyermekei
A ​szocialista korszak megváltoztatta a fiatalok mindennapjait és a fiatalkori szocializációt. A háborút követő évtizedek ifjúsági lázadása, különösen az 1968-as generáció hozzájárult ahhoz, hogy az ifjúsági kérdés egyre gyakrabban kerüljön a hatóságok látóterébe. Kik azok a huligánok (jampecok, galeritagok) és hogyan teremtették meg őket? Hogyan jött létre a szocialista bulvársajtó, amely meghatározta a fiatalokról szóló közbeszédet? Milyen kapcsolata volt a rendőrségnek és az állambiztonságnak a fiatalokkal 1956 előtt és után? Mitől tarthattak fasisztának egy fiatalt a Kádár-korszakban? Hogyan működött az ifjúságvédelem a Kádár-korszakban és mi lett sorsuk az intézeti gyerekeknek?

Horváth Sándor - Szegedi Sándor - A ​szőlő telepítésétől a szüretig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - Kistérségek ​Értékleltára – Szombathelyi Kistérség
A ​statisztikai kistérségek adottságait külön-külön kötetben, egységes szerkezetben feldolgozó kézikönyvek célja, hogy bemutassák az adott kistérséghez tartozó települések értékeit, azokat, amelyekre ráépülhet a jövő stratégiája. A szöveges értékleltár-értékelés kiterjed a kistérség táji, természeti, idegenforgalmi arculatának, gazdasági adottságainak s gyakorlatának, épített örökségének, emlékhelyeinek, népi mesterségének, az utóbbi témakörön belül: élő néprajzi és hagyomány-örökségének a feldolgozására.

Tamás Péter - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Windows ​3.0 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - Villanyszerelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Sándor - Artyeki ​emlék
A ​magyar hadifoglyoknak a szovjetunióbeli életéről szól ez a könyv. Egy úttörőtábor újjáépítése körül bonyolódik a cselekmény, a szerző - Horváth Sándor - maga is az események részese, s a szemtanú hitelességével írja le azt az izgalmas, emberi és emberré nevelő folyamatot, ahogy a hadifoglyok és a pionírtábor szovjet emberei között a baráti légkör kialakul. Őszinte, a nehézségeket el nem hallgató, s különösen a fiatalok fantáziáját megragadó írás ez a regény. Témaválasztásában egyedülállóan merész, a fölvetődő kérdések művészi, írói megoldásában a fiatal író biztos kézzel vezeti a cselekmény szálait. Nemcsak szép, lélekbemarkoló kisregényt nyújt át a Tiszatáj Kiskönyvtár ezzel a könyvvel az olvasónak, hanem pártos, szocialista szellemű írást is, melyet a magyar és szovjet nép közötti barátság eszméje hevít át.

Horváth Sándor - Két ​emelet boldogság
Miért ​él még mindig nosztalgia a Kádár-korszak iránt? Hogyan gondoskodott a főváros lakóiról a hatalom a mindennapokban? Miként lehetett lakást szerezni az élmunkásházakban vagy a lakótelepeken? Hogy kezdődött a lakásprivatizáció? Kik voltak hajléktalanok és szegények a szocialista korszakban, és miért nem láttuk őket az utcákon? Milyen kompromisszumokat kötöttek az emberek azért, hogy jogosulttá váljanak az állami juttatásokra? Mit várt cserébe az állam? Miként vált a segély a mindennapok részévé? Mitől vált a rendszer "reményteljesebbé" 1956 után, és hogyan foszlottak szét a jólétbe vetett illúziók? Horváth Sándor új könyve azzal foglalkozik, hogyan változtatta meg az emberek mindennapjait a Kádár-kor szociálpolitikája Budapesten. Azért a fővárosi közigazgatás szintjén keresztül igyekszik a fenti kérdésekre választ találni, mert itt került legközelebbi kapcsolatba a "kérvényező állampolgár" és a "gondoskodó állam" hivatalnoka.

Horváth Sándor - OpenOffice.org ​3.0
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyarmati István - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Windows ​95 felhasználóknak
A ​könyvben a Windows 98 magyar változatának használatával ismertetjük meg az Olvasót. A könyv alapjául a szerzői kollektíva - a Windows 95 használatáról és felépítéséről szóló - "Terülj, terülj asztalkám..." c. műve szolgált, amelyet az új verziónak megfelelően átdolgoztunk és kibővítettünk. Mindenki saját megszokása és ízlése szerint dönthet arról, hogy a Windows 98 melyik nyelvi változatával kíván dolgozni. Mind a páneurópai (angol nyelvű), mind pedig a magyar nyelvű változatnak létezik OEM (a gyártótól származó) és upgrade (frissítő) verziója. Az, hogy érdemes-e áttérni a jól bevált Windows 3.x verziókról a Windows 95-re, mára már nem kérdéses. A számítógépek 16-bites világa ma az utolsó napjait éli. Az erőteljes 32-bites gépek és szoftverek néhány éven belül egyeduralkodóvá válnak. Az, hogy érdemes-e áttérni a Windows 95-ről a Windows 98-ra, ma még kérdéses lehet, különösen azok számára, akik még nem rendelkeznek Internet-hozzáféréssel. Valójában a kérdés az, hogy mikor térjünk át jobban felszerelt rendszerre. A könyvünkben megpróbálunk választ adni azokra a kérdésekre, amelyek szükségszerűen felvetődnek az új rendszerre való átállással kapcsolatosan, többek között a következőkre: Kinek és mikor érdemes áttérni a Windows 98-ra? Hogyan térhetünk át a Windows 95 használatáról a Windows 98-ra? Hogyan kell használni a rendszert? Mi történik az operációs rendszer belsejében? Milyen funkciói vannak a Windows 98-nak? Hogyan telepíthetjük a rendszert számítógépünkre? Hogyan támogatja a rendszer az otthoni számítógép-használatot? Mi lett a Microsoft Plus!-szal?

Horváth Sándor - A ​középkori magyar címertan jelképezése
"Hogy ​úgy a hazai, valamint a külföldi címertan (heraldika) a maga ábrázolásaiban egy – később letűnt – jelképező rendszer hatása alatt állott és ennek a jelképezésnek ősforrásai: a Szentírás, a Melito vagy Pseudo-Melito: Clavis Scripturae-ja, a Physiologusok és Bestiariusok stb. voltak, azt – úgy vélem – már eddig is sikerült elég elfogadható módon bebizonyítanom."

Kollekciók