Ajax-loader

Ábrahám István könyvei a rukkolán


Ábrahám István - Bedő László - Czétényi Csaba - Frigyesi Miklós - Juhász Attila - Korányi Erzsébet - Matematika ​a felvételi vizsgára készülők részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ábrahám István - Mátrixalgebra, ​optimumszámítás
A ​vektor és a mátrix a számfogalom általánosítása, velük a számokhoz hasonlóan műveleteket lehet végezni és igen hasznos célokat érhetünk el alkalmazásukkal. A vektorokat speciális számtáblázatoknak (mátrixoknak) tekinthetjük, olyanoknak, amelyeknek egy soruk, vagy egy oszlopuk van. Így a mátrixokkal kezdünk el foglalkozni és az eredményeinket megfogalmazzuk vektorokra is. Több esetben viszont a vektorokra kimondott állításokat általánosítjuk mátrixokra. Látni fogjuk, hogy a mátrixokkal hogyan végezhetünk műveleteket és milyen zseniális alkalmazásokhoz vezet el a mátrixalgebra. Nem lesz túl könnyű dolog megismerni ezt a területet, újszerű dolgokról lesz szó. Viszont a mátrixokat felhasználva gazdasági folyamatokra optimumokat számolhatunk, és ez lelkesítő lehet.

Kökény Sándor - Ábrahám István - Önállóan ​megtanulom a gépírást írógépen és számítógépen
Az ​egyéni tanulásra készült gépíráskönyv az egész világon régóta elterjedt, sikeres. A számítógépes szövegszerkesztés alapjainak tanításával kombinálva az első ilyen könyv hazánkban. Írógépen, számítógépen "írni" mindenki tud - a gyerekek is -, hiszen csak a billentyűket kell nyomni egymás után. Az írógéppel így sokkal gyorsabb és szebb írást lehetett elérni, mégis kigondoltak a két ujjal való pötyögtetésnél kényelmesebb megoldást: a tízujjas vakírást, vagy az ujjak meghatározott rend szerinti használatát. Így sokkal kisebb fáradsággal, sokkal nagyobb sebességgel tudunk gépelni. A számítógép billentyűzetén is kevesebb mozdulattal kell fáradnunk, ha tízujjas vakírással írunk. A könyv a tízujjas vakírás egyéni elsajátításához és a szövegszerkesztés alapjainak megismeréséhez nyújt szakszerű, kiemelkedő eredményekkel hitelesített tananyagot. A könyv szerzői ahhoz adnak segítséget, hogy Ön könnyen, gyorsan, kevesebb fáradsággal legyen képes bármilyen írógép-, illetve számítógép-billentyűzeten írni, és így teljes figyelmét írása tartalmára tudja fordítani.

Ábrahám István - Kehidai László - A ​Zsolnay Alsógyár története
Levéltári ​forrásokon, adatgyűjtéseken, terepmunkán, visszaemlékezéseken, személyes tapasztalatokon nyugvó összegzése a Zsolnay gyár ma már nem létező, mindeddig feldolgozatlan része, az egykor elsősorban kiszolgáló funkciókat ellátó Alsógyár történetének. Az Alsógyár épületeinek jelentős része lebontásra került, egy töredéke beépült a Zsolnay Kulturális Negyedbe. A könyv az Alsógyár születési és megszűnési folyamatának történeti leírása, igazi leletmentés. A szerzők által feltárt, összegyűjtött, különlegesen értékes kép- és dokumentumanyag jelentős része most jelenik meg először.

Ábrahám István - Honffy Pál - Kelemen Endréné - Nagy J. József - Standovár Tiborné - Závodszky Géza - Kiadói ​ismeretek
A ​Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodája 1992 őszén három ízben indított továbbképzést leendő tankönyvszerzők és -szerkesztők részére. A tanfolyamok írásos anyagát gyűjtöttük össze abban a reményben, hogy hasznos tudnivalókat adhatunk át az érdeklődő pedagógusoknak a tankönyvek születéséről.

Ábrahám István - Döntéselméleti ​módszerek
A ​számítógépek pár évtizede történt robbanásszerű elterjedése óta a matematikai modellezést különösen sok helyen és sokféle célra használják. Egyik legfontosabb alkalmazási területe a gazdasági élet, fontos szerepet tölt be a természettudományos és műszaki kutatásokban, de újabban a nyelvészetben vagy a régészetben is alkalmaznak matematikai modelleket. A könyv első része a modellezés technikáival, módszereivel ismerteti meg az olvasót, a második a gyakorlati alkalmazásukkal - úgynevezett esettanulmányok formájában.

Ábrahám István - Bedő László - Czétényi Csaba - Frigyesi Miklós - Juhász Attila - Korányi Erzsébet - Matematika ​a felvételi vizsgákra készülők részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók