Ajax-loader

Hartmut Aufderstraße könyvei a rukkolán


Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Jutta Müller - Helmut Müller - Themen ​neu 2. - Kursbuch
A ​"Themen". nyelvkönyv-sorozat második része, a Themen 2 - A Themen 1 folytatásaként - a német nyelv alapjainak gyors és folyamatos elsajátítását teszi lehetővé, egyéni és csoportos tanulás formájában. A módszer sikerét a tankönyv (Kursbuch) és a munkafüzet (Arbeitsbuch) rendszeres és együttes használata biztosítja. Éppen ezért röviden ismertetjük azok felépítését és néhány tanácsot adunk a tanulás megszervezéséhez. Színes fotókkal, illusztrációkkal.

Hartmut Aufderstraße - Jutta Müller - Thomas Storz - Lagune 2 Kursbuch
1 CD im Buch

Hartmut Aufderstraße - Jutta Müller - Thomas Storz - Delfin ​2. Munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Mechthild Gerdes - Jutta Müller - Helmut Müller - Themen ​neu 1 – Kursbuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartmut Aufderstraße - Werner Bönzli - Walter Lohfert - Themen ​neu 3. Kursbuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartmut Aufderstraße - Jutta Müller - Thomas Storz - Lagune ​1 - Arbeitsbuch
Das ​Arbeitsbuch zu Lagune 1 bietet ein umfangreiches Übungsangebot in einem attraktiven vierfarbigen Layout. Am Ende jeder Lerneinheit gibt es eine Grammatikübersicht und eine Auflistung des Lernwortschatzes. In der Rubrik "Das kann ich jetzt" können die Lernenden ihre Lernfortschritte selbst einschätzen (Selbstevaluation). Der integrierte Lösungsschlüssel im Arbeitsbuch erleichtert das selbstständige Lernen zu Hause.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Jutta Müller - Themen ​2
Die ​sechsbändige Ausgabe beinhaltet pro Band je 5 Lektionen Kursbuch und Arbeitsbuch sowie eine Audio-CD mit den Hörtexten. Die sechsbändige Ausgabe ist inhaltsgleich mit der dreibändigen Ausgabe mit separatem Arbeitsbuch. Bei der sechsbändigen Ausgabe entsprechen je zwei Bände einer Niveaustufe des Europäischen Referenzrahmens. Dies ermöglicht einen Einsatz in Kursstrukturen mit "Zwischenniveaus": Themen aktuell 2 Lektionen 1-5 führt z.B. zur Hälfte des Niveaus A 2

Hartmut Aufderstraße - Jutta Müller - Thomas Storz - Lagune ​1 - Kursbuch
Lagune ​ist ein Grundstufenlehrwerk mit einer sanften, verlässlich ausgearbeiteten Wortschatz- und Grammatikprogression und einem großen Übungsangebot. Mit seinem Autorenteam Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller und Thomas Storz setzt Lagune die Tradition international erfolgreicher Hueber-DaF-Lehrwerke fort. Lagune wird allen aktuellen Standards gerecht, die ein modernes kommunikatives Lehrwerk definieren. Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren in allen Grundstufenkursen (A1–B1) weltweit Lernziel: Lagune führt zu den sprachlichen und kommunikativen Zielen, die im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für die Niveaustufen A1, A2 und B1 beschrieben werden, und bereitet auf die entsprechenden Prüfungen vor (Start Deutsch 1 und 2 bzw. Zertifikat Deutsch). Aufbau: Lagune ist ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache in drei Bänden. Jeder Band umfasst ein Kursbuch (mit eingelegter Audio-CD mit Sprechübungen), ein Arbeitsbuch, 3 Audio-CDs und ein Lehrerhandbuch. Ein Band enthält Material für ca. 150–200 Unterrichtseinheiten. Konzeption: Kurze Einheiten von 4 Seiten Umfang fokussieren jeweils auf eine der vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben – das heißt, die betreffende Fertigkeit bildet den Schwerpunkt der Einheit, die anderen Fertigkeiten sind jedoch ebenfalls vertreten. Diesen vier Einheiten vorangestellt ist immer eine fünfte, ebenso kurze Einheit „Fokus Strukturen“. Jeweils fünf Kurzmodule bilden zusammen einen übergeordneten Themenkreis, der durch eine Einstiegsseite eingeleitet wird. Zudem finden sich in jedem Themenkreis eine Doppelseite mit landeskundlichen Fotos und einer Zusammenstellung der relevanten Kann-Beschreibungen („Anker“) sowie die Schlussseite „Augenzwinkern“, die in fröhlich-ironischer Weise noch einmal sprachliche Mittel des Themenkreises aufgreift und ihre Verwendung sichtbar macht. Jeder Themenkreis enthält also eine Einstiegsseite, jeweils vier Seiten „Fokus Strukturen“, „Fokus Lesen“, „Fokus Hören“, „Fokus Sprechen“, „Fokus Schreiben“ sowie drei Abschlussseiten zu Landeskunde, „Anker“ und „Augenzwinkern“. Band 1 enthält sechs, die Bände 2 und 3 enthalten je sieben Themenkreise. Im Anschluss an die Themenkreise bietet das Kursbuch einen Übungstest zur Prüfung der jeweiligen Stufe (Start Deutsch 1 und 2 bzw. Zertifikat Deutsch), eine systematische Übersicht über den Grammatikstoff des Bandes und eine Liste des enthaltenen Wortschatzes. Das Kursbuch und das Arbeitsbuch bieten zusammen eine sehr große Zahl von Übungen, mit deren Hilfe die Lernenden sich das kommunikative Potential der einzelnen Themenkreise aneignen können. Darüber hinaus wird für Lagune ein umfangreicher Internetservice bereitgestellt, der die Kursleiter bei der Vorbereitung und Durchführung eines fundierten und abwechslungsreichen Unterrichts unterstützt und für die Lernenden weitere Übungsmöglichkeiten eröffnet. Lagune bereitet die Lernenden darauf vor, sich im deutschsprachigen Alltag zurechtzufinden. Dabei bietet das Lehrwerk so viel Überraschendes, Interessantes oder Skurriles, dass die Spannung auf die noch unerschlossen gebliebenen Seiten nie nachlässt und somit die Motivation zum Weiterlernen immer wieder neu gestärkt wird.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Helmut Müller - Jutta Müller - Themen ​2
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartmut Aufderstraße - Jutta Müller - Thomas Storz - Delfin ​2. Lehrbuch - Haladó szintű német tankönyv
A ​Delfin 2. Lektion 11-20. tankönyv újrakezdő és alapfokú német nyelvkönyv. 10 leckéből áll, melyek mindegyike íráskészség fejlesztő feladatokat, olvasmányokat, nyelvtani feladatokat, szituációkat és hallás utána szövegértési feladatokat tartalmaz. A tankönyv segítségével megtanulhatunk német levelet írni. A könyv végén külön nyelvtani szabálygyűjteményt találunk. A könyv segítségével alapfokú B1 szintre fejleszthetjük a nyelvtudásunk. Önálló tanulásra is alkalmas. Érdemes a magyar nyelvű munkafüzettel együtt használni, mivel ebben a tankönyvhöz tartozó szószedetet és feladatokat találunk.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Mechthild Gerdes - Helmut Müller - Themen ​1 - Kursbuch
A ​nyelvkönyv-sorozat első része, a Themen 1, a német nyelv alapjainak gyors és rendszeres elsajátítását teszi lehetővé, egyéni és csoportos tanulás formájában. A módszer sikerét a tankönyv (Kursbuch) és a munkafüzet (Arbeitsuch) rendszeres és együttes használata segíti elő. Éppen ezért röviden ismertetjük azok felépítését és néhány tanácsot adunk a tanulás megszervezéséhez. A tankönyv minden leckéje három részből áll: Az 'A' jelzésű rész olyan összeállítás, amely rajzok, ábrák képrészletek, plakátok, poszterek stb. felhasználásával vezeti a lecke tárgykörét. Közvetlen indítást kíván adni a nyelvtanulónak ahhoz, hogy szabadon és önként nyilatkozzék meg mindarról, ami a témáról németül eszébe jut. Ezek a közlések nem feltétlenül teljes mondatok, hanem gyakran csak egyes szavak. A 'B1', 'B2', 'B3' jelzésű leckerészek tartalmazzák minden lecke lényeges magvát. Ezekre a szövegekre és gyakorlatokra épül az oktatási rendszer progressziója. A 'C' jelzésű leckerészek olyan szövegeket kínálnak a nyelvtanulónak, amelyek ismerése közelíti őt az írott nyelvhez. Ezek a részek nem tartoznak a leckék kötelező törzsanyagához s bármikor elhagyhatók. A tankönyv 5-6. oldalán közzétett tartalomjegyzék (Inhalt) kellő részletességgel sorolja fel az egyes leckék témáját és ezen belül az ott előforduló beszédszándékokat, a mindennapi beszédhelyzeteket, a szövegváltozatokat, valamint a tárgyalt nyelvtani jelenségeket, nyelvi szerkezeteket. A tankönyv lapszélein piktogramok (kifejező képjelek) adnak közelebbi tájékoztatást arról, hogy melyik leckerészeket milyen alapvető nyelvi készségek kialakítására, illetve fejlesztésére célszerű felhasználni (beszédértés, olvasás, írás, beszéd)...

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Jutta Müller - Helmut Müller - Themen ​2 aktuell Kursbuch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Mechthild Gerdes - Jutta Müller - Helmut Müller - Themen ​neu 2. - Arbeitsbuch
Lehrwerk ​für Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch. Dieses Arbeitsbuch enthält: - zahlreiche Ubungen zum Wortschatz, zur Grammatik und zur mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion; - lektionsweise Übersichten über den aktiv zu lernenden Wortschatz und die Grammatik; - einen Lösungsschlüssel.

Jutta Müller - Hartmut Aufderstraße - Thomas Storz - Delfin ​1. munkafüzet
Kétkötetes ​tankönyvsorozat kezdők számára, amellyel a nyelvtanulók az Európai Unió referenciaskálájának B1 szintjének megfelelő nyelvtudás birtokába jutnak. A Delfin 1 (Lektionen 1-10) és a Delfin 2 (Lektionen 11-20) tankönyveket az Oktatási Minisztérium tankönyvvé nyilvánította. Egy kötet 10 azonos felépítésű leckéből áll. Minden lecke egy-egy témakörhöz kínál szórakoztató, aktuális szövegeket és feladatokat. Progresszív felépítésű feladatok, számtalan rajz és fénykép, a nyelvtani szerkezetek logikus, rendszerezett bemutatása segítik a hatékony nyelvtanulást. A leckék egy-egy dupla oldala az egyes nyelvi készségek fejlesztésére összpontosít.

Hartmut Aufderstraße - Werner Bönzli - Walter Lohfert - Themen ​3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartmut Aufderstraße - Jutta Müller - Thomas Storz - Delfin ​1. Lehrbuch - Kezdő szintű német tankönyv
Kétkötetes ​tankönyvsorozat kezdők számára, amellyel a nyelvtanulók az Európai Unió referenciaskálájának B1 szintjének megfelelő nyelvtudás birtokába jutnak. A Delfin 1 és a Delfin 2 tankönyveket az Oktatási Minisztérium tankönyvvé nyilvánította. Egy kötet 10 azonos felépítésű leckéből áll. Minden lecke egy-egy témakörhöz kínál szórakoztató, aktuális szövegeket és feladatokat. Progresszív felépítésű feladatok, számtalan rajz és fénykép, a nyelvtani szerkezetek logikus, rendszerezett bemutatása segítik a hatékony nyelvtanulást. A leckék egy-egy dupla oldala az egyes nyelvi készségek fejlesztésére összpontosít. A munkafüzet magyar változata tartalmazza a német kiadás teljes feladat-készletét. Emellett a következő, részben bővített, részben új fejezetek segítik a tankönyvsorozat magyarországi felhasználását: - Magyar-német szószedet lecke szerinti bontásban. - Magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok a munkafüzet táblázataihoz. - Kontraste: a magyar és a német nyelv különbségeinek az elemzése, ötletek a hatékony nyelvtanuláshoz magyar nyelven. - Landeskunde: országismereti információk, érdekességek. - Anweisungen: a munkafüzetben előforduló utasítások magyar fordítása. - Grammatische Fachausdrücke: a tankönyvben és a munkafüzetben előforduló nyelvtani szakkifejezések magyar jelentése. - Abitur: gyakorló feladatok az új érettségire.

Hartmut Aufderstraße - Heiko Bock - Nechthild Gerdes - Helmut M. Müller - Jutta Müller - Themen ​aktuell 1
Themen ​aktuell ist die aktualisierte und optisch völlig überarbeitete Ausgabe von Themen neu. Themen aktuell bietet durchgehend neue Zeichnungen und Fotos in einem modernen Layout. Einige Texte und Übungen wurden inhaltlich der heutigen Zeit angepasst. Zielgruppe: Erwachsene Anfänger in Grundstufenkursen an Volkshochschulen, Goethe-Instituten, Universitäten, privaten Sprachschulen und anderen Institutionen weltweit, die Kurse in Deutsch als Fremdsprache besuchen. Lernziel: Kommunikation in Alltagssituationen; aktive Teilnahme an Gesprächen über allgemein interessierende Themen; sinnvoller Umgang mit einfachen literarischen und feuilletonistischen Texten sowie Sachtexten.

Kollekciók