Ajax-loader

Péterfy Gergely könyvei a rukkolán


Péterfy Gergely - Örök ​völgy
A ​Pannonia provincia utolsó évtizedében játszódó regényben a történelmi tények és a fikció, a mese, a csoda és a lehetséges egyformán érvényesként van jelen.

Péterfy Gergely - A ​golyó, amely megölte Puskint
Egy ​regény mindenkiben benne van - állítja Péterfy Gergely új regénye, amely egy rendhagyó szerelem lebilincselő története. A lélek és az idő mélyébe vezető elbeszélés mágikus erővel jeleníti meg a 20. és 21. század Kelet-Európáját, ahol újraelevenednek a szenvedély, a gyűlölet, a barátság és az árulás ősi történetei. Van-e élet a szerelmen túl? Felülemelkedhetünk-e vágyainkon és ösztöneinken? Képesek lehetünk-e ellenszegülni a történelemnek? Lehetséges-e a szabadság a diktatúrák romjain? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Péterfy Gergely új regénye, amely a nagysikerű Kitömött barbár méltó párja.

Péterfy Gergely - Misikönyv
Egyszer ​eltűnt egy kisfiú. Ezt a kisfiút amúgy Misinek hívják, aki elalvás előtt mindig egy nagy rétre szokott gondolni, amin futni kezd, egészen addig, amíg át nem lép Álomországba. Csakhogy amikor felébred, nem talál senkit otthon a lakásban, meg is ijed egy kicsit, de aztán lemegy gyorsan a Gutenberg térre, hiszen a Gutenberg téren mindig találni valakit. Találkozik is egy furcsa kis emberkével, az ízléstelen öltözetű Nagy Mihasznával, aztán találkozik egy manóval, akit valójában ő rajzolt egyszer az iskolában egy óra alatt. Megjelennek a martalócok, akikkel meg kell küzdeni és szinte mindenről kiderül, hogy egy kicsit ismerős, mert a mese és vele együtt a megálmodott Aranynyárrét is valóságos, ahogy a megtalált dédapó is, csak ahogy öregszünk, talán kicsit elfelejtkeztünk ezekről a dolgokról. Ebben a világban él át olyan kalandokat Misi, amire nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is vágynak néha, és Misi a Misikönyv végén rájön, hogy még rengeteg ideje van arra, hogy mindent megtanuljon, hiszen ami a lényeg, ismeri az utat Aranynyárrét felé. A könyv 2005-ben a NKÖM Anyanyelvi pályázatának első díját kapta.

Péterfy Gergely - Mindentől ​keletre
Ez ​a kötet Péterfy Gergely 2013 és 2016 között írt közéleti publicisztikáit tartalmazza. A humanizmus és a felvilágosodás hagyományának szemszögéből, a kelet-európai értelmiségi tapasztalat felől, írói, szubjektív eszközökkel követi a magyar politika és a magyar társadalom jobbratolódását, az orosz ideológiai, gazdasagi terjeszkedést megalapozó propaganda térhódítását és Magyarország európai integrálódásának intellektuális és gazdasági kudarcát. A Mindentől Keletre kegyetlen, ugyanakkor ironikus látlelet a mai Magyarországról, egyszersmind a szerző Aegon-díjas nagyregényének, a Kitömött barbárnak az utómunkálataként, aktuális függelékeként is olvasható.

Péterfy Gergely - Péterfy-Novák Éva - A ​panda ölelése
A ​népszerű író-házaspár, Péterfy-Novák Éva és Péterfy Gergely közös kínai utazásának könyve A panda ölelése. Hogyan és miért érzik magukat egyre otthonosabban a számukra is idegen és nehezen kiismerhető Kínában? - ennek a közvetlen, mindennapi tapasztalatáról számolnak be mindketten, ugyanarról másképpen. Az eltanulhatatlan életszeretet - az viszont közös.

Péterfy Gergely - A ​B oldal
„Ezt ​szerettük legjobban: a beindulást, amikor a téli estében, a benzinszagú ködben sietünk a legközelebbi kocsma irányába, hogy megalapozzuk az éjszakát. Ugyanúgy és ugyanarra a jókedvre vágytunk: ugyanúgy görcsöltük végig a napot, ugyanazzal az eredménytelenséggel; ugyanaz a szivárványos semmi vett körül mindkettőnket: a klasszika-filológia; ugyanúgy vágytunk arra, hogy történjen végre valami, bármi, csak elementáris legyen; ugyanúgy tudtuk, hogy a bor megteremti majd ennek az elementaritásnak legalább a látszatát.” A nyolc fejezetre (Reggel, Kávé, Ruha, Útvonalak, Délelőtt, Dél, Délután, Este, Éjszaka) bontott regény egy jellemző nap leírását és egy fiatal egyetemista életét mutatja be, emlékeket és sodródásokat, romantikus férfibarátságokat és egy különleges művészcsalád mindennapjait. A szereplők, főleg a narrátor Sculptor és Kőnig nevű, egymást is utáló barátai név szerint is azonosíthatók (a kor figuráinak ismerői számára legalábbis, hiszen ők egyikükben a fiatalon meghalt Simon Balázs felejthetetlenül karakteres, kamaszosan lobbanékony alakját vélik felismerni). A laza részekből és letisztult leírásokból álló könyv akár kulcsregénynek is tekinthető tehát, különösen az neves rokonsággal bíró (de nem büszkélkedő) író családjának, a szentgyörgypusztai háznak és a szobrász apa környezetének a pontos leírásakor; a család erdélyi gyökereinek (Áprily, Jékely, Jancsó) bemutatása során a szerző megmutatja, hogy fér meg egymással Biblia-olvasás és keresztrejtvényfejtés. (Egy 2005-ös interjúban a szerző egyenesen „jó szellemeinek”, „házi oltárja lárjainak” nevezi író őseit; hozzátehetnénk talán, hogy fiatalabb művészrokonai, Gerlóczy Márton író és Péterfy Bori színésznő házi oltárán talán ő maga is lár lett azóta). Egy dolog azonban kimarad a regényből: a korszakban szinte obligát politika ("a szüleim (...) nagyon vigyáztak arra, hogy a lehetőségekhez mért legnagyobb különállást tanúsítsák a kádári társadalommal szemben”). A nyolcvanas évek bulizásainak és kocsmázásainak a leírása is remek, de talán az egyik legemlékezetesebb részlet az, amikor a narrátor és barátja a lomtalanításkor az utcára kitett régi holmikat törik, zúzzák, rongálják, rombolják – mintha egy egész korszakot, sőt, mintha magát az időt akarnák megsemmisíteni.

Péterfy Gergely - Halál ​Budán
A ​Halál Budán c. regény a magyar történelem korszakváltó pillanatába vezet: a történet főszereplője Michele d’Aste, nápolyi báró, aki harmincévesen hal meg Buda 1686-os ostromakor. A regény Bécs ostromával indul és végigvezet a Szent Liga hadjáratának helyszínein, de a korabeli eseményekhez való visszatérés csak a felszín, nem egyszerű betekintés a régmúlt különös-kegyetlen világába. Egy nagyszerű regény a Márai Sándor-díjas próza-, forgatókönyv- és drámaírótól.

Péterfy Gergely - Bányató
A ​bányató őre beszélget a narrátorral tizenkét számmal és címmel ellátott fejezetben, úszókról és megfulladókról (ugyanaz), életről és halálról (ugyanaz?) – hiszen „a bányató egy fölösleges, egy logikátlan, egy értelmetlen tó, tó ott, ahol tó sose lenne, egy olyan tó, ami nem is létezik, evidens tehát, hogy mindent, aminek a létezését feleslegesnek gondolták, ebbe a mindent megszüntető, nem is létező lyukba hajigáltak.” Egy zárt és puszta világ: tisztulás helyett pusztulás, tevés-vevés helyett kevés levés. És mégis: írói győzelem. „A negyedik kötet, a Bányató takarékosan, visszafogottan, szigorúan megmunkált, szervesen épülő szövegegyüttes, ha tetszik, kisregény, ha tetszik, novellafüzér. A választott helyszín "sugallatai" határozzák meg a formálásmódot. A címet is megadó bányató és annak partja az a hely, ahol - mint egy kerek, zárt világban - a dolgok megtörténnek. És ahol mindezek a dolgok a fikció szerint egyedül megtörténhetnek.”

Péterfy Gergely - Félelem ​az egértől
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péterfy Gergely - Kitömött ​barbár
1796-ban ​Kazinczy Ferenc hét éves börtönbüntetését tölti Csehországban, amikor Bécsben meghal barátja, Angelo Soliman. Holttestét császári parancsra kitömik és kiállítják a Természettudományi Múzeumban. Harminchat évvel később Török Sophie, Kazinczy özvegye elmegy a múzeumba, hogy szembenézzen a kitömött testtel. Péterfy Gergely új regénye, mely tíz év munkájának eredménye, mesterien komponált, megrázó és az olvasó érdeklődését mindvégig fenntartó mű.

Péterfy Gergely - A ​tűzoltóparancsnok szomorúsága
Vihaross, ​a szerkesztő beül kedvenc kocsmájába, a Babilonba. Egy névtelen kéziratot olvas, amely ő és baráti társasága életét olykor a legintimebb titokig pontosan, oolykor minden valóságtól elrugaszkodva, hamisan írja le. Közben megérkeznek barátai: Lovag, Artúr és Jagelló, az albán fegyverkereskedő. Mindenki szerelmes, mindenki csalódott, mindenki összevissza beszél, mindenki elmondja mindenkinek, régebben vagy egy perccel ezelőtt miről beszélt a másik, vagy épp ő maga, mindenki mindenre rosszul emlékszik, mindenki mindent összekavar. Aztán megérkezik az Antikvárius is, aki mintha valamennyivel világosabban látná a viszonyokat, persze ő sem. Közben a tűzoltóparancsnok átvág a lángokba borult városon. Péterfy Gergely második regénye titokzatos nyomozás egy szerelemmel átitatott, izgalmas történetben.

Kollekciók