Ajax-loader

Martin Roberts könyvei a rukkolán


Martin Roberts - Európa ​története 1789-1914
Az ​angol szerző az 1789 és 1914 közötti Európa bel- és külpolitikai eseményeit, az ipari forradalom történetét elfogulatlanul és tárgyilagosan, hazáját is kritikusan szemlélve mutatja be, s a szociális kérdéseket, az osztályok ellentétét a modern angolszász történeti irodalom legújabb eredményeit is felhasználva, korszerű szellemben tárgyalja. E fejezeteket nemcsak a szokásos irodalmi vagy művészeti vonatkozású részekkel egészíti ki, de ezt meghaladva igyekszik sokkal teljesebb körképet rajzolni. E nagyívű tablót a kor kiemelkedő egyéniségeinek életrajza és sok szemléletes térkép, rajz, kép és mutató teszi még színesebbé. A kötet nagy tapasztalatokkal rendelkező történész tanár munkája, aki elsősorban középiskolások számára kíván olyan korszerű történeti ismereteket összegező kézikönyvet adni, amely megszilárdítja a tárgyal korszakra vonatkozó általános ismereteket, és további segítséget, tájékoztatást nyújt az Európa története iránt érdeklődőknek.

Martin Roberts - Európa ​története 1900-1973
Az ​öreg kontinens történetének folytatása - ha lehet - még az előző korszaknál, az 1789-1914 közötti Európa történetét tárgyaló kötetnél is érdekfeszítőbb. De hát ez természetes is, hiszen - legalábbis részben - ez már a közelmúlt és a legközelebbi múlt eseményeinek összefoglalása, amelynek a ma élő nemzedékek is akarva-akaratlan, de cselekvő részesei voltak. Vajon túlzás-e azt állítani, hogy a cselekvő részes ez esetben - és mindenekelőtt Európában - egyenlő a szenvedő áldozattal? Világégés, országok-népek földarabolása, diktátorok, polgárháborúk, kommunizmus, fasizmus, Gulág, koncentrációs táborok, hidegháború, internacionalizmus, szabadságmozgalmak vérbe fojtása... a sort nem érdemes folytatni, a kérdést döntse el az olvasó. Mindezek ellenére szerzőnk optimista, bizonyság erre az alcím után kitett kérdőjel. A széles ívű s mind az iskolások, mind a világ eseményeiben tájékozódni kívánók számára szolgáló monográfiát számos térkép, rajz, kép és mutató teszi még szemléletesebbé és gazdagabbá. A kötetet zárótanulmány egészíti ki, amely 1973-tól napjainkig vázolja föl a fontosabb eseményeket.

Kollekciók