Ajax-loader

Elisabeth Kübler-Ross könyvei a rukkolán


Elisabeth Kübler-Ross - Über ​den Tod und das Leben danach
Der ​Tod ist ein Hinübergehen in einen neuen Bewußtseinszustand, in welchem man fortfährt, zu fühlen, zu sehen, zu hören, zu verstehen, zu lachen und wo man befähigt ist, weiterhin (seelisch und geistig) zu wachsen." Das sind die Kerngedanken, die die heute in den USA lebende Schweizer Ärztin Dr. Elisabeth Kübler-Ross in ihrem vielgelesenen Buch "Über den Tod und das Leben danach" ausspricht.

Elisabeth Kübler-Ross - David Kessler - Sobre ​el duelo y el dolor
Sobre ​el duelo y el dolor es el legado final de Elisabeth Kübler-Ross, la conocida autora de La muerte: un amanecer y otros muchos libros y la autoridad más respetada dentro del campo de la muerte y el proceso de morir. “Sé que la muerte está cerca” escribe Kübler-Ross en las últimas páginas del libro, “pero aún no llega. Me encuentro aquí sentada como otras muchas personas se han encontrado a lo largo de la historia, en una cama rodeada de flores y mirando a través de una gran ventanal. El sentido de la vida no consiste solamente en conocer las cinco fases. No se trata solamente de la vida que se pierde, sino de la vida que se ha vivido. Escribir este libro me ha proporcionado la manera de continuar sintiéndome útil en mi vida, a pesar de que se esté acabando” Poco antes de morir, Elisabeth Kübler-Ross completaba con la ayuda de David Kessler, la obra que ahora tienen en sus manos, su último libro. Sobre el duelo y el dolor aplica las cinco fases del dolor -negación, ira, negociación, depresión y aceptación- al proceso del duelo y mezcla teoría, inspiración y consejos prácticos, todo basado en las experiencias personales y profesionales de Kübler-Ross y David Kessler. Incluye historias cortas e ilustrativas sobre temas diversos y capítulos sobre la tristeza, los recuerdos, los sueños, el proceso de aceptación y el aislamiento durante el proceso del duelo.

Elisabeth Kübler-Ross - Audrey Gordon - Dorothy Pitkin - Editz Mize - Hans O. Mauksch - Murray L. Trelease - Raymond G. Carey - Zachary I. Heller - Éretté ​válni a halálra
A ​könyv nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy a halál értelmét megtaláljuk, elfogadjuk, és életünkbe beiktassuk. Az élet legnagyobb bölcsessége ugyanis a Biblia szerint éppen ebben van: "Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk". Így sóhajt fel Istenhez a 90. zsoltár írója (90.12). Bölcs ember csak az lehet, aki számol az elmúlással, halálával, és erre tudatosan készül. Életében nemcsak a pillanatot látja, amelyet megél, hanem azt is tudatosítja, hogy egyszer a lelkünket elkérik, és minden azon múlik, hogy mit tudtunk abból magunkkal vinni, ami maradandó és örök érték. A halálra tekintettel élni, tehát éppen nem valami örökös szomorúságot jelent, hanem az élet magasabb értelmének a keresését, azt az örömöt, hogy a jelent és jövőt össze tudják kapcsolni, és a múló időt az örök élet távlatában látjuk. Ha a halált magunk előtt látjuk, életünket nem elveszítjük, hanem megtaláljuk. Odaadjuk már most azt, ami jövőnk szempontjából értéktelen, meghalunk önző önös életünknek, hogy egykor a halál ne vehessen el tőlünk semmit. A halál ebben az értelemben etikai kérdés, hiszen a Biblia alapvető tanítása így szól: Halj meg és élj! Jézus azt ajánlja fel az életet kereső embernek, hogy át a halálból az életbe, adja fel önmagát és találja meg új-önmagát őbenne. Ábrahám a Sancta Clara, a XVII. századbeli Ágoston-rendi szerzetes utolérhetetlen tömörségű mondatában ezt így fogalmazza meg: "Aki meghal, mielőtt meghal, nem hal meg, amikor meghal." Ez a Krisztusban való élet tömör megfogalmazása, aki életében vállalja a halált, egóját feladja Jézusért és másokért, az a halált már elkerülte, ha elér hozzá. Aki megélte a halált, annak a halál már nem árthat.

Elisabeth Kübler-Ross - La ​rueda de la vida
La ​rueda de la vida puede considerarse el testamento espiritual de Elisabeth Kübler-Ross. Es un libro tan singular como lo fue la vida de la autora, una existencia dedicada al alivio del sufrimiento de los enfermos y de todos los que sufren la pérdida de un ser querido.

Elisabeth Kübler-Ross - A ​halál mint ragyogó kezdet
A ​haldoklás és a halál kutatásának területén talán egyetlen tudós sem szerzett magának olyan kiemelkedő nevet, mint a svájci születésű Dr. Elisabeth Kübler-Ross, aki hosszú órákat töltött haldoklók ágya mellett, feljegyezte viselkedésüket és mondanivalóikat. Kutatómunkájáról és annak eredményeiről szóló beszámolói új megközelítésben jelenítik meg a halál – eddig tabuként kezelt – témakörét.

David Kessler - Elisabeth Kübler-Ross - Life ​Lessons
Is ​this really how I want to live my life? Each one of us at some point asks this question. The tragedy is not that life is short, but that we often see only in hindsight what really matters. In this, her first book on life and living, Elisabeth Kübler-Ross joins with David Kessler to guide readers through the practical and spiritual lessons we need to learn so that we can live life to its fullest in every moment. Many years of working with the dying have shown the authors that certain lessons come up over and over again. Some of these lessons are enormously difficult to master but even the attempts to understand them can be deeply rewarding. Here, in fourteen accessible chapters, from the Lesson of Love to the Lesson of Happiness, the authors reveal the truth about our fears, our hopes, our relationships, and above all, about the grandness of who we really are.

Elisabeth Kübler-Ross - La ​muerte: un amanecer
Morir ​es trasladarse a una casa más bella, «se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda.» Las experiencias científicas de la doctora Kübler-Ross, permiten confirma que la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida. Nos hace comprender que la experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento, puesto que se trata del inicio de otra existencia, el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando, viendo y oyendo, comprendiendo y riendo, y en el que se tiene la posibilidad de continuar el crecimiento espiritual. Gracias a ella sabemos que una luz brilla al final, y que a medida que nos aproximamos a esa luz, más blanca, de una claridad absoluta, nos sentimos llenos del amor más grande, indescriptible e incondicional que podamos imaginar. Incluye: - Edición en tapa dura. - CD con conferencia de la autora. - Librito con citas de la autora y páginas en blanco para anotaciones.

David Kessler - Elisabeth Kübler-Ross - Élet-leckék
Mindegyikünk ​számára eljön az a pillanat, amikor feltesszük ezt a kérdést. A tragédia nem az, hogy az élet rövid, hanem az, hogy gyakran csak visszatekintve látjuk meg, mi az, ami valóban fontos benne. Elisabeth Kübler-Ross egész életében a haldoklókkal és a halállal foglalkozott. Ez az első könyve, amely az életről és a helyes életvezetésről szól. David Kesslerrel együtt kalauzol bennünket végig azokon a leckéken, amelyeket meg kell tanulnunk ahhoz, hogy életünket a lehető legteljesebben éljük meg. A haldoklókkal folytatott sok éves törődés azt láttatta meg a szerzőkkel, hogy bizonyos leckék ismétlődnek. E leckék közül némelyiket rendkívül nehéz elsajátítani, de már az is sokat segíthet, ha megpróbáljuk megérteni őket. A szerzők feltárják az igazságot félelmeinkről, reményeinkről, kapcsolatainkról, legfőként azonban a csodáról, akik valójában vagyunk.

Elisabeth Kübler-Ross - A ​halál és a hozzá vezető út
Ez ​az érzékeny könyv a modern társadalmak egyik elhallgatott problémájáról, a halállal való emberi viaskodásról mond el sok bátor gondolatot. Megjelenése óta klasszikussá vált a "thanatológia" pszichológiai és szociálpszichológiai szakirodalmában. Az elvallástalanodott, modernizálódott társadalomban a halál eseménye, sőt puszta lehetősége heves rossz érzést vált ki, bár a "művi" halál valósággal hemzseg a képernyőn. Nehezebb a halállal való megbékélés, mint korábban. A halál közeledtére adott tipikus reakciókról s a követendő emberi magatartásokról senki sem értekezett a szerzőnél mesteribben és megértőbben. Az újabban miszticizmusra is hajló Kübler-Ross hervadhatatlan érdeme, hogy rendkívüli empatikus készséggel és nagy pszichológiai tudással elemez olyan lelkiállapotokat, amelyek alaposabb ismerete nemcsak a pszichológusok, orvosok és ápolók számára fontos, hanem valamennyiünket segítheti és gazdagíthatja. A kötetet dr. Buda Béla előszava vezeti be.

Elisabeth Kübler-Ross - David Kessler - Lecciones ​de Vida
En ​compañía de David Kessler -Director y gran experto en Cuidados Paliativos-, la autora comenta las principales tareas u oportunidades que la vida nos propone. Las lecciones que debemos aprender para vivir plenamente esta vida.

Kollekciók