Ajax-loader

Hombre Jimenes könyvei a rukkolán


Hombre Jimenes - A ​történet folytatódik
Nem ​sokkal azt követően, hogy a Montes de Oca család körüli rejtély megoldódott, Alejandro Aldama és Ana Christina szűk családi és baráti körben örök hűséget esküdtek egymásnak. Alejandro a város polgármestere lett, s amikor egy évre rá kislánya született, úgy tűnt, mindent megkapott az élettől, amire csak vágyott. Házasságuk igazi boldogságnak bizonyult, s szépségéből mit sem vesztő asszonya hamarosan újabb két gyermekkel ajándékozta meg: egy fiúval és egy kislánnyal. Ám boldogságuk nem lehetett egészen felhőtlen, mert az ország belsejét felrázó forrongások, s a Pancho Villa és Zapata által vezetett felkelők még az örökösen bágyadt sziesztában szendergő Campeche életét is megbolygatták. Akkor még nem is sejtette, hogy amikor legkisebb leánya, Ana Catherina felnő, több gondja lesz vele, mint a polgári demokratikus forradalommal és az azt követő amerikai beavatkozási kísérlettel... Nem is gyanította, hogy ármányos kezek munkálkodnak a háttérben, s tizenöt évvel később ismét rávetődik a már-már elfeledettnek hitt családi tragédia sötét árnyéka...

Hombre Jimenes - Átkos ​gyűlölet
Ana ​Catherina boldogsága nem ismer határokat, ám vannak, akik arra születtek, hogy a mennyekből a pokol legmélyebb bugyraiba zuhanjanak alá. S vannak mások, akik csak azért élnek, hogy bánatot okozzanak. Roberto Aldama meghökkenve fedezi fel leggyűlöltebb ellensége lányának iránta táplált érzelmeit, s úgy dönt, kihasználja Amanda sebezhetőségét, hogy bosszút álljon azon az emberen, aki többszörösen megcsalta, megalázta, és tönkretette. Ám a sors csalafintasága révén olyasmire kerül sor, amire Roberto életében sem számíthatott. Ana Christina csak nehezen épül fel a sokkból és szinte semmire sem emlékszik, hogy mi történt vele, nem tudja ki erőszakolta meg. Mindössze egyetlen kép dereng fel a homályból: Terence Gordon Claine arca. Hogy mi köze a fiatalembernek a megerőszakolásához, azt nem tudja, ám hogy valami lehet, az bizonyos. És a kép egyre tisztább, egyre élesebb...

Hombre Jimenes - Válságban
Terence ​Gordon-Claine és hitvese váratlan akadállyal kerültek szembe. A gazdasági válság legmélyebb időszakában akarnak új életet kezdeni az Egyesült Államokban. A nagy New York-i tőzsdei összeomlás szinte minden pénzüket elviszi, és bár nem lesznek földönfutó szegények, úgy tűnik, végleg búcsút mondhatnak a gazdagságnak, a gondatlan életnek. Terence úgy dönt, hogy nem maradhatnak New Yorkban, ahol számára - múltja miatt - veszélyes lehet az élet, ha valamelyik egykori gengszterttársa tudomást szerez az ottlétéről. Hiszen a de Vito klán tagjai bizonyára nem feledkeztek még el arról a pénzről, amit magával vitt tőlük. Elhatározza, hogy megkeresi egy régi cimboráját, aki a lekötelezettje. A férfi egykor azt ígérte, hogy alkalomadtán bármiben a segítségére lesz. És Terence úgy érzi, hogy a kontinens nyugati partján Los Angelesben talán új életet kezdhetnek. Ana Catherina nem tudja eldönteni, szakítson-e Jess O'Neillel, mielőtt kapcsolatuk komollyá válhatna, vagy hagyja, hogy ismét elragadja a szenvedély és újabb kalandokba sodródjon. És kérdés az, hogy vajon miféle sötét terveket forgat a fejében a Philadelphia első tisztje vele kapcsolatban.

Hombre Jimenes - Szerelem ​és bűnbocsánat
Ki ​az a titokzatos férfi, aki Terence Gordon Claine néven megjelent Campechében, akár egy ősi azték istenség leszármazottja, tetteivel megbolygatta az egész várost, és minden durvasága, erőszakossága ellenére rabul ejtette egy tisztességes úrilány szívét? Miért kellett menekülnie a városból? És visszatér még valaha? Blanca Flor megkeményítette a szívét, és megfogadta, hogy nem akarja többé látni azt az arcátlan alakot, aki nem tagadta hogy tönkre akarja tenni a családját és őt magát megvásárolni, mint egy rabszolgát. Ám a helyzet úgy hozza, hogy akarva-akaratlanul is kénytelen ismét találkozni Terence-szel, és rá kell döbbennie, hogy reménytelenül szereti.

Hombre Jimenes - Kísért ​a múlt
Az ​Aldama család a lehető legmélyebb válságot éli át fennállása során. Alejandro Aldama egy párbajban megölt egy fiatalembert, mely tettéért a börtön fenyegeti. Ana Christinát megmagyarázhatatlan bűntudat gyötri. Blanca Flor nem tudja, gyűlölje-e vagy szeresse Terence Gordon Claine-t, s eközben meg kell küzdenie egy akaratlan eljegyzés és egy még váratlanabb udvarlás viszontagságaival. A csalódott Ana Catherina végzetes lépésre szánja el magát. S Roberto, aki egyik pillanatban még a mennyekben érezte magát, a pokol legmélyebb bugyraiba zuhant, s úgy véli, már csak az öngyilkosság jelent kiutat. Ám ez a holtpont még nem jelenti az elkerülhetetlen megsemmisülést. A fennmaradásért vívott küzdelem áldozatokat követel, de egyetlen küzdelem sem eleve reménytelen. Ám egyvalaki úgy érzi, már sohasem szerezheti vissza a szerelmét, s sorsa megpecsételtetett. Kísért a múlt.

Hombre Jimenes - A ​szerelem hatalma
A ​becsapott, kijátszott és végsőkig feldühödött Roberto igazi öngyilkos szerencsejátékba kezd. Ana Catherina reménytelenül beleszeret George Simmonsba és szökni készül vele. Jean-Pierre de Sourre halála számos sorsot megpecsételni látszik. Alejandro Aldama kilátástalannak tűnő helyzetbe kerül. Alvaro Chavez és Narda Miranda szövetségének eredménye egész Campechét alapjaiban rázza meg. Sötét erők mesterkednek megújult erővel, hogy beteljesítsék a hőn áhított bosszút. Blanca Flor és Terence Gordon Claine egy rövid időre átölelhetik egymást. Ám mostanra már más az ölelés: csaknem egy teljes világ választja el őket egymástól, és nem látszik kiút, mely megoldhatná a gondjaikat. És ráadásul feltűnik egy új udvarló, aki még az erőszakos és beképzelt Emilio Cortéznél is sokkal veszedelmesebb. Nem tudják, képesek lesznek e kitartani egymás mellett, de létezik egy hatalom, amelynek segítségével talán legyőzhetik a kétségeiket és úrrá lehetnek a megpróbáltatásokon: a szerelem hatalma!

Hombre Jimenes - Szenvedély ​és hit
Szenvedés ​vagy szenvedély? Ez a kérdés foglalkoztatja Blanca Flort, amikor a Szivárvány sellő elsüllyedését követően egy mentőcsónakban hánykolódik azzal az emberrel, akiről még most sem tudja eldönteni, hogy szeresse-e vagy gyűlölje. Minden összezavarodott számára, és nem érti, hogyan vonzódhat még mindig ahhoz a férfihoz, aki annyi végzetes katasztrófát okozott. Ám a lány megacélozza magát és mindent megtesz, hogy ne mutassa ki érzelmeit. Terence Gordon Claine azonban nem nyugszik bele egykönnyen a visszautasításba. Feltett szándéka, hogy kiüti a nyeregből vetélytársát, az ifjú Abelardo Alvarezt és visszahódítja Blanca Flor szerelmét. Ám ugyanakkor akarata ellenére kénytelen szembeszállni elvakult mostohaanyja és a féltestvére ármányos terveivel. Ráadásul egy régi ballépése miatt bosszúra szomjazó gengszterek lihegnek a nyomában, akik a vérét kívánják...

Hombre Jimenes - Aranyláz
Dorísia, ​aki gyermekkora óta rabszolgaként él a Quadres-fazendán, végre megismerheti a sorsát körüllengő titkot. Örömmel tölti ez az igazság, de ugyanakkor meg is ijed attól, amit megtud, hogy ő valójában Ernesto Quadresnek, a birtok urának a házasságon kívüli gyermeke. Anyja egy szép rabszolgalány volt, aki máshoz ment ugyan feleségül, de gyermeke Quaderstól született. Dorísia élet a titok megismerése után gyökeresen megváltozik. Nem részesül ugyan oly bánásmódban, mint az ezredes törvényes lányai, de gyakorlatilag mentesül a megterhelő munkák alól, és az élete sokkal könnyebb lesz. Azonban a nyugodt életritmust megzavarja, hogy a környéken aranyat találnak, és tucatjával kezdenek ideözönleni a minden rendű és rangú szerencsevadászok...

Hombre Jimenes - Tomboló ​áradat
Blanca ​Flor végső elkeseredésében önmaga ellen fordul, hogy véget vessen a rátörő lelki gyötrelmeknek. De vajon sikerül-e a félőrült öngyilkossági kísérlet? Sikerül-e végeznie magával és meg nem született gyermekével az elkeseredett asszonynak, vagy a sors szeszélye ismét új fordulatot hoz? Terence Gordon-Clainet-t megrázza a felesége esztelen kísérlete, ám ha lehet, ez még csak inkább visszafelé taszítja abba a vad és durva életmódba, amit Blanca Flor megismerése előtt folytatódott. Lényeges információk birtokába jut, és most már senki sincs, aki visszatarthatná vakmerő terve megvalósításától. Ám az út, amelyet be kell járnia, hogy átvegye az irányítást, vérrel és verejtékkel övezett. S meg kell küzdenie azzal a titokzatos személlyel, aki Mahoney személye mögé bújva a szervezetet vezeti. Ana Catherina egyre többet találkozik Simon J. Cronenwerttel, s bizarr kapcsolatuk egyre bizalmasabbá, egyre meghittebbé válik. A lány színésznő lesz, jelentéktelen kis szerepet kap, de jó körülmények között élhet, és boldognak érzi magát. Ám az önfeledt napok nem tartanak örökké. Olyasmit tud meg kedves támogatójáról, ami még őt is meglepi. És feltűnik valaki az elfeledett múlt homályából, aki vadul nyomoz az Aldama-lányok után...

Hombre Jimenes - Bosszú ​és kárhozat
Szeretni ​vagy nem szeretni? Blanca Flor újra és újra kénytelen eltöprengeni ezen az örök kérdésen. Vajon él még Terence Gordon Claine, aki megszállottan arra törekszik, hogy tönkretegye az Aldama családot, és aki máris egy megbocsáthatatlan katasztrófát okozott? És mit kezdenek egymással a fiatalok egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor az életükért kell küzdeniük és a férfinak még mindig akadnak sötét titkai? Vajon mi lett Alejandro Aldamával, aki ellen ismételten merényletet kíséreltek meg ármányos kezek? És kiderül e végre, ki ölte meg Miguel de Marint? Feltűnik e végre az a gonosz lélek, aki mindezen ármánykodások hátterében állt? Erre és hasonló izgalmas kérdésekre derül fény ebben a kötetben, melyet olyannyira vártak már a sorozat olvasói.

Hombre Jimenes - Kedves ​viszontlátások
Terence ​Gordon-Claine pár viharosan átmulatott, átrészegeskedett nap után lassan-lassan visszakerül a régi kerékvágásba, és most már kettőzött dühvel igyekszik megvalósítani az elképzeléseit. Kapóra jön neki, hogy Cronenwert alkalmazni akarja és elhatározza hogy egy igen veszélyes kettős játékba kezd... Renato Garcia titokban, a háttérből próbál gyámkodni Ana Chaterin a színésznői karierje felett. Már alig várja Henry Parker új darabjának premierjét, ahol viszont láthatja a nőt, akibe szerelmes. Ám a bemutatón olyasmi történik, amire még ő sem számított... Úgy tűnik, hogy Blanca Flor már könnyedén teszi meg a hátralévő hosszú utat. Azonban a kis Roberto váratlanul megbetegszik, és a kétségbeesett asszonyka ismét azt érzi, hogy meglódul a lába alól a talaj. És csak egyvalaki van mellette, a hűséges Chuck... Alejandro Aldama nagyon örül,hogy az egyik lánya hazatér, és bánkódik amiért a másik még csak hírt sem ad magáról. Az Aldama Vállalkozások fellendítése terven felül halad, és már minden készen áll a Valeria Mantával kötendő házasságára. Már csak Blanca Flor megérkezését várja, és nem is sejti, hogy valaki egészen más is megérkezik Campechébe...

Hombre Jimenes - Az ​angyalok városa
Terence ​Gordon-Claine hosszas lelki tusa után úgy dönt, hogy beadja a derekát, és fizet a gengsztereknek. Azonban ez csak arra szolgál, hogy időt nyerjen,amíg megvalósíthatja eredeti elképzeléseit. Blanca Flor terhessége a végéhez közeledik, és hamarosan megszületik a legkisebb Gordon-Claine, az új trónkövetelő. Ám a szülést övező körülmények sokkal bonyolultabbak, mint az idősebb Aldama-lány valaha is képzelte volna. Ana Catherina sorsa is egészen másképpen alakul, mint tervezte. Nagy nehézségekkel kell megküzdenie, amíg végül is színpadra léphet és táncolhat. És rádöbben, hogy a sikert sehol nem adják ingyen. Ám hamarosan feltűnik egy kedves és gazdag hódoló, s a lány már-már kezdi azt képzelni, hogy a sorsa jobbra fordul... Azonban az élet örvényei ismét magukkal ragadják, és nem lehet tudni, hogy lehúzzák-e a mélybe, vagy messze elröpítik... Renato időközben belevágott vakmerő terve megvalósításába, és ő vadul hajszolja magát, hogy gazdagon térhessen meg Los Angelesbe, s úgy állhasson Ana Catherina elé...

Hombre Jimenes - Perzselő ​vágyak
Ana ​Catherina újabb meggondolatlan lépésre szánta el magát azzal, hogy a gyanús Renaldóhoz köti a sorsát? Ő még nem is sejti, hogy a fiatalember pusztán az ékszereire, a gazdagságára vágyik. És valóban így lenne? Ki tudja, talán a perzselő vágy, mely a fiatal lányból sugárzik, még erre a számító férfira is hatással lehet? Ana Christina csak nehezen épül fel a sokkból, és szinte semmire sem emlékszik, hogy mi történt vele, nem tudja ki erőszakolta meg. Mindössze egyetlen kép dereng fel a homályból: Terence Gordon Claine arca. Hogy mi köze a fiatalembernek a megerőszakolásához, azt nem tudja, ám hogy valami lehet, az bizonyos. Roberto Aldama csak nehezen lábal ki Anette Decklerk elvesztése iránti fájdalmából. Ám úgy tűnik, a fiatalember számára még van remény. Egy új szerelem formájában. S Blanca Flor is újra megízlelheti a szerelem édes ízét egy hűséges lovag karjaiban.

Hombre Jimenes - Nagy ​leszámolások
Blanca ​Flor egyre közeledik ahhoz a naphoz, amikor végre életet adhat gyermeküknek. Ám a várható boldogság ellenére ismét vészes kétségek gyötrik. Nem tudja, milyen hatással volt magzatára az az esztelen öngyilkossági kísérlet, melyet elkeseredésében követett el. Terence Gordon-Claine kifundált egy rendkívül bonyolult tervet, hogy miként számolhatna le azzal az ismeretlen emberrel, aki Mahoney személye mögött rejtőzve sarcolja meg Los Angelesi üzleteit. Ana Catherina egyre inkább zavarónak találja Simon J. Cronenwert pártfogását. Miután rádöbben hogy az idős támogató közbenjárásának köszönheti színházi sikereit, nem pedig a saját tehetségének, radikális lépésre szánja el magát. És ugyanakkor kínálkozik egy lehetőség: Jess O'Neil kérése. Ana Catherina úgy érzi, hogy jelen helyzetében Jess O'neil ajánlatát igenis érdemes komolyan venni...

Hombre Jimenes - Végső ​elkeseredés
Blanca ​Flor a férje távollétében kénytelen világra hozni gyermeküket, és ez még nagyobb elkeseredéssel tölti el. Még az sem vigasztalja, hogy szép és egészséges gyermeke születik. A házassága már tönkrement és ezt ő is tudja. De vajon van még esély a kapcsolat megmentésére, vagy vége mindennek? Terence Gordon-Claine gyanúja, miszerint Simon J. Cronenwert az a titokzatos illető, aki Mahoney háta mögött áll. Figyelteti az acélgyárost meg az emberét, és meggyőződik arról,hogy ő a nagy ellenfél. A rendőr nyomozóval a szövetsége egyre bizalmasabb lesz, és közös akcióra szánják el magukat. Ám ehhez valakinek be kell épülnie Cronenwert bandájába, és be kell férkőznie az acélgyáros bizalmába... Ana Catherina ismét a kétségbeesés legsötétebb vermébe zuhant. Jess halála mélységesen megrázza és fogalma sincs, hogy folytassa az életét. Szeretne színésznő maradni, de azok után, hogy szakított Cronenwerttel, és a színházzal, már nem tudja, hogy megteheti-e... Elhatározza, hogy megpróbál egymaga boldogulni, és sorra kilincseli végig a filmgyárakat. Azonban csak most döbben rá, mennyire esélyetlen Cronenwert támogatása nélkül...

Hombre Jimenes - Összetört ​szívek
Úgy ​tűnik, Alejandro Aldama visszavonhatatlanul kétségbeejtő helyzetbe kerül. Bár ez attól függ, mily mértékben tud visszaélni a személyi titkára a teljes körű felhatalmazással. Míg Alejandro a lányát keresi, nem is sejti, hogy feleségére olyan iszonyatos megaláztatás vár, amilyenre legrémesebb álmaiban sem gondolt. Vajon már senki és semmi nem mentheti meg az asszonyt az ocsmány erőszaktól? Blanca Flor az előző éjszakai eseményeket követően leszámolt magában Terence Gordon Claine-nel, s Abelardo karjaiban próbál vigaszt keresni. Ám egy olyan erős szerelmet, mint az övé, nem lehet egyik napról a másikra szétszakítani. Ana Catherina keserűen döbben rá, hogy a kaland nem mindig olyan kellemesen izgalmas, mint amilyennek első pillanatban látszik.

Hombre Jimenes - Elveszett ​lelkek
Blanca ​Flor képtelen elhinni, hogy a férje és a húga bűnös viszonyt folytatnak a háta mögött. Ám amikor felkeresi Ana Chaterinát, rá kell döbbennie az igazságra. Megátkozza húgát, és elborult aggyal ismét az öngyilkosságba menekülne... Ám mindez már nem olyan egyszerű. Mert van egy gyermeke, akinek anyára van szüksége... Terence Gordon-Claine fondorlatos módon elérte a célját. A küszöbön álló végső szakítás ugyan a végletekig megrázza a lelkét, de a szándékától még Blanca Flor válási szándéka sem tudja eltántorítani. sikerül beépülnie Simon J. Cronenwert emberei közé, és miután néhány ravasz húzással Cronenwertet végképp Mahoney ellen hangolta, a terve a legjobb úton halad. Már csak azért is, mert Cronenwert őt szánja a kiiktatásra kerülő maffiavezért helyére... Ana Catherina mindent megtesz, hogy jóvá tegye azt a végzetes hibát, mellyel magára haragította a nővérét. Megpróbálja elmagyarázni, hogy ő soha nem akarta tőle elvenni a férjét, és az, ami közöttük történt, csak egy hibás döntés volt, melyre az őrület határán vetemedett. Ám mivel nővére képtelen felfogni ezt, Ana Catherina teljesen kétségbeesik, és súlyos önvádakkal marcangolja saját lelkét. Időközben a viszonya megromlik Cronenwerttel, s a hajógyáros - a lány fokozott kérésére - nem támogatja tovább a pályáján. És ekkor olyasmi történik, amire Ana Catherina nem számított. A színházban mindenki ellene fordul, és az új darab, amelyenek a főszerepét a szerző kérésére mégis ő kapta, vele együtt hatalmasat bukik...

Hombre Jimenes - Siker ​és csillogás
Terence ​Gordon-Claine hosszas lelki tusa után úgy dönt, hogy beadja a derekát, és fizet a gengsztereknek. Azonban ez csak arra szolgál, hogy időt nyerjen,amíg megvalósíthatja eredeti elképzeléseit. Blanca Flor terhessége a végéhez közeledik, és hamarosan megszületik a legkisebb Gordon-Claine, az új trónkövetelő. Ám a szülést övező körülmények sokkal bonyolultabbak, mint az idősebb Aldama-lány valaha is képzelte volna. Ana Catherina sorsa is egészen másképpen alakul, mint tervezte. Nagy nehézségekkel kell megküzdenie, amíg végül is színpadra léphet és táncolhat. És rádöbben, hogy a sikert sehol nem adják ingyen. Ám hamarosan feltűnik egy kedves és gazdag hódoló, s a lány már-már kezdi azt képzelni, hogy a sorsa jobbra fordul... Azonban az élet örvényei ismét magukkal ragadják, és nem lehet tudni, hogy lehúzzák-e a mélybe, vagy messze elröpítik... Renato időközben belevágott vakmerő terve megvalósításába, és ő vadul hajszolja magát, hogy gazdagon térhessen meg Los Angelesbe, s úgy állhasson Ana Catherina elé... És megjelenik még valaki az elfelejtett múlt homályából, aki vadul nyomoz az Aldama-lányok után...

Hombre Jimenes - A ​rabszolgalány
Dorísia ​szabadnak született, de másfél éves korától rabszolgaként kell élnie Quadres ezredes birtokán. Igaz, megkülönböztetett bánásmódban részesült és az ezredes gondot fordít a nevelésre - de mégiscsak rabszolga. A szép és csinos rabszolgalány képtelen felfogni, mi történhetett tizenhét évvel ezelőtt, és miért nem beszél neki soha senki a származásáról... A megfejthetetlen titok szinte egész életén át végigkíséri. És amikor az a pletyka kel lábra a birtokon, hogy ő valójában az ezredes lánya, Dorísia nem tudja, mit gondoljon... Aztán egy napon összetalálkozik Bertram Wolfarttal, egy megnyerő, német bevándorló fiatalemberrel, és az élete új fordulatot vesz. Szerelmes lesz az ifjúba, de szégyelli rabszolga mivoltát, és füllenteni kényszerül. Ám ő maga is tudja, hogy előbb vagy utóbb elkövetkezik majd az őszinte vallomások ideje... Azonban a szép és ártatlan lány élete nem felhőtlen. Pedro Arilles, a birtok brutális és kegyetlen intézője szemet vet reá, és feltett szándéka, hogy asszonyává teszi - akár akarja ezt Dorísia, akár nem!

Hombre Jimenes - Az ​érzelmek hullámain
Kedves ​olvasók! A Megveszem ezt a nőt sorozat a 14. résszel befejeződik! A titokra fény derül, a rejtélyek megoldódnak, az Aldama család viszontagságos története lezárul. Ám akik szívükbe zárták Blanca Flort és Terence Gordon Claine-t, azok olvashatnak róluk a júliusban megjelenő Angyalok városa című háromrészes történetben.

Hombre Jimenes - Megbocsátás ​és harag
Terence ​Gordon-Claine szánja-bánja, hogy megcsalta Ana Catherinát, és jóvá akarja tenni a vétkeit. Ám tudja, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet egyszerűen megbocsátani... Renato Garica rádöbben, hogy hiába veti bele magát a nyüzsgő életbe, hiába próbálja kárpótolni magát az elvesztegetett hónapokért, számára mindössze egy nő létezik: Ana Catherina. Nélküle semmit sem ér az élete... Blanca Flor végre hazaér Campechébe, és apja karjaiba veti magát. Csodálatos módon Chuck is felépül és a kis Roberto is folyamatosan gyarapszik - ám ennek ellenére Blanca Flor mégsem tud felhőtlen boldogságot érezni. Rátör a szerettei elvesztésének emléke, s képtelen elviselni, hogy apja máris új asszonyt hozott a házhoz... Ana Catherina, hogy túltegye magát a csalódáson, teljes egészében beleveti magát a munkába. A legjobb tudása szerint készül az epizódszerepekre, és elhatározza, hogy tanulni fogja a színészetet egy hozzáértőtől. S elgondolkozik azon, hogy talán nem lenne-e értelme fogadni a körülötte legyeskedő híres színész közeledési kísérleteit....

Hombre Jimenes - Új ​szerelmek, régi csalódások
Terence ​Gordon-Claine nem akar többé találkozni Ana Catherinával, s ahhoz, hogy végleg eltörölje lelkéből a vágyat, a szép olasz özvegy karjaiba keres vigasztalást. Ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy Hanna Casaretti külsőleg hasonlít ugyan Ana Catherinára, de lélekben nem mérkőzhet vele... Blanca Flort újabb megpróbáltatás éri, és a miatta összevert Chuck miatt ismét van kiért aggódni. A hajóút lassan telik, és félő, hogy a szerencsétlen fiatalember soha többé nem épül fel a betegségből. És az asszony csak most döbben rá, hogy az, amit hűséges kísérője iránt érez, több mint egyszerű hála... Ana Catherina munkát kap a filmgyárban. Igaz, csak jelentéktelen kis epizódszerepet alakít, és szerződése határtalanul szigorú, de örül, hogy van munkája és rajongva olvad bele a filmgyár lüktető életritmusába...

Hombre Jimenes - Nincs ​kegyelem
Kedves ​olvasók! A Megveszem ezt a nőt sorozat a 14. résszel befejeződik! A titokra fény derül, a rejtélyek megoldódnak, az Aldama család viszontagságos története lezárul. Ám akik szívükbe zárták Blanca Flort és Terence Gordon Claine-t, azok olvashatnak róluk a júliusban megjelenő Angyalok városa című háromrészes történetben.

Hombre Jimenes - Reflektorfényben
Ana ​Catherina most már végképp nem tudja eldönteni, hogyan viszonyuljon Terence Gordon-Claine-hoz. Szereti ezt a férfit, ám ugyanakkor retteg is attól, hogy Terence kiszolgátatottjává váljon. Egyenlőre időt ad magának, hogy ebben az ügyben végleges döntést hozzon, és úgy tűnik, akad valami más is, ami eltereli a figyelmét. Egy véletlen szerencsének köszönhetően be kell ugrania a főszereplő helyett egy filmbe, és a sokat tapasztalt lánynak végre alkalma nyílik arra, hogy megmutassa az igazi tehetségét. Blanca Flor sehogy sem találja a helyét az apja házában. A hosszú hajóúton egyfolytában arról ábrándozott, milyen is lesz majd az élete otthon. Camechében azonban most semmi sem úgy fogadta, mint ahogy ő várta. És a helyzetet csak nehezíti, hogy összevész az apjával, és Chuck kíséretében kiköltözik a régi birtokra...

Hombre Jimenes - Dédelgetett ​álmok
Roberto ​már-már összeroppan Anette elvesztése után. Úgy érzi nincs kiút, azonban feltűnik valaki, aki mindennek új értelmet ad. Ana Catherina fogságban sínylődik, s talán sikerül rávennie George-ot a szökésre. Ám azt nem tudja mi vár rájuk ebben a felfordult világban. Alejandro Aldama kellemetlen helyzetbe kerül a francia fiatalember halálával. Az éjszakai ölelkezés után Terence Gordon Claine eltűnt, mintha a föld nyelte volna el, s Blanca Flort ismét elárasztják a kétségek. Célba érhet-e valaha egyáltalán szerelmük, vagy örökre bizonytalanságban kell élniük? És ráadásul feltűnik a délceg és kedves Abelardo Alvarez, újraéledni látszik egy gyerekkori szerelem, és minden más színezetet kap. Ki tudja mit hoz a holnap? Ki tudja előre kiszámítani, hogy mivé lesz egy szerelem, ha súlyos próbának vetik alá? De az biztos, hogy a szerelmesek, akik valóban hisznek, sosem adják fel a reményt. S egyesek, talán a legmerészebbek, vakmerő álmokat dédelgetnek.

Hombre Jimenes - Bosszúhadjárat
Alejandro ​Aldama megkezdi a Vállalkozások átalakítását, s már a kezdetek kezdetén úgy tűnik, hogy az elgondolása sikerrel jár, és a helyzete ismét stabilizálódhat. Ugyanakkor házasodni készül, s tökéletesen boldognak érzi magát. Ennél boldogabb már csak akkor lehetne, ha vele lennének a lányai... Azonban hiába telefonál Los Angelesbe a megbeszélt időpontban. Geroges Barnes rossz hírt közöl vele. Ana Catherina és Blanca Flor egyszerűen eltűntek... Terence Gordon-Claine képtelen felfogni, mi történt. Hová tűnt Blanca Flor? Hová tűnt Chuck, és mi lett a többi alkalmazottal? Vajon Mahoney rabolta el őket, hogy így álljon bosszút rajta a szervezkedésért? Erre a kérdésre nem tudja a választ, de minden áron tudni akarja, mi történt. Mert ha a felesége egyszerűen csak elhagyta volna, bizonyára ír számára pár sor üzenetet... Ám nem sokáig töprenghet a helyzeten, mert el kell mennie Mr. Mahoney házba, hogy megtudja mit tervez vele a főgengszter. Renato Garcia igen érdekes dolgokat tud meg Henry Parkertől, és kezdi más szemmel látni Ana Catherinát. Azonban bármit hallott is, egy dologról semmi sem tántoríthatja el. Hiszen azért jött Los Angelesbe, hogy megszerezze magának a lányt, akár akarja Ana Catherina akár nem....

Kollekciók