Ajax-loader

Max Scheler könyvei a rukkolán


Max Scheler - A ​filozófia lényegéről
Max ​Scheler a német filozófiai gondolkodás egyik legkiemelkedőbb és legbefolyá­sosabb alkotója. Hatása az etika, a fenomenológia, a szociológia, az antropológia és a vallásfilozófia terén rendkívül szerteágazó, a mai napig meghatározó. Mély hatást gyakorolt a 20. század katolikus gondolkodására, különösen II. János Pál pápa mun­kásságára. Magyar nyelven most jelenik meg először munkája, mely fenomenológiai korszakának egyik legszebb, legérettebb gyümölcse.

Max Scheler - A ​formalizmus az etikában és a materiális értéketika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Søren Kierkegaard - Max Scheler - Georg Simmel - Miguel de Unamuno - A ​halál filozófiai megszólításai
Jelen ​kötet beszédkoszorú a halálról. Ez a koszorú többféle növényből fonódott. Van benne sírbeszéd, mely mégis más, mint a hivatásos prédikátorok szájából elhangzó sírbeszéd (Kierkegaard). Van benne olyan elemzés, mely első ízben próbálja a személyes elmúlást a fenomenológia eszköztárával hozzáférhetővé tenni (Scheler), s olyan meditáció, amelyben egy filozófus néz szembe a saját halálával (Simmel). Végül pedig belefonódik két misztikus vízió, melyek szerzője – gondolatban, érzésben – makacs következetességgel köröz a számára egyedüli alaptéma, a halál körül (Unamuno). A kötetet elmélyült utószó teszi teljessé.

Max Scheler - Az ​ember helye a kozmoszban
A ​történelem során sohasem vált még az ember olyan problematikussá a maga számára, mint manapság. Ezért fogtam bele, hogy a legszélesebb alapokon megkíséreljem egy filozófiai antropológia kidolgozását. A következőkben csak néhány olyan pontot szeretnék megtárgyalni, amelyek az ember lényegét a növényekhez és az állatokhoz való viszonyában, tovább az ember metafizikailag különleges helyzetét illetik, és az általam elért eredményeknek csak kis részére fogok utalni.

Kollekciók