Ajax-loader

Balla Péter könyvei a rukkolán


Kodály Zoltán - Balla Péter - Kiss Lajos - Várnai Ferenc - Hadikfalvi Székely Népdalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Péter - Pál ​apostol levele a galáciabeliekhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Péter - Az ​újszövetségi teológiát ért kihívások
E ​könyvben Balla Péter professzor áttekinti azokat az ellenvetéseket, melyeket az újszövetségi teológia diszciplína ellen felhoznak egyes kutatók, és kísérletet tesz annak igazolására, hogy továbbra is fenntartható és művelendő ez a teológiai tudományág. A szerző történeti érveket sorakoztat amellett, hogy a korai keresztyénségben nagyon hamar megkezdődött a kánon kialakulása, és hogy joggal összpontosítjuk kutatásunkat az óegyház hithű "ortodox" fő ágának gyűjteményére, a kanonikus Újszövetségre. Prof. Balla Péter református lelkész 2002 óta tanszékvezető egyetemi tanár a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, az Újszövetségi Tanszéken.

Balla Péter - Gyermekek ​és szülők kapcsolata
Az ​elmúlt évtizedekben megnőtt az érdeklődés az ókori családi kapcsolatok kutatása iránt. (...) Általában elmondható, hogy a szülő-gyermek kapcsolatot elsősorban a szülő szemszögéből tárgyalták. A kutatások jelenlegi irányvonalától eltérően ez a könyv a gyermek szempontjából kívánja megközelíteni a szülő-gyermek kapcsolatot a következő kérdések mentén: Hogyan élték meg és miként teljesítették a szüleik iránti kötelességeiket? Más szóval: Hogyan tisztelték a gyermekek szüleiket? (...) Ez a könyv átfogóan vizsgálja a szülők és a gyermekek egymás iránti kötelességét az ókorban, a zsidóságban és az őskeresztyénségben. Aki újszövetségi családi etikával foglalkozik, nem kerülheti meg ezt a tanulmányt, amely ezt a mindenki számára fontos témát érthető, de minden tudományos igényt kielégítő módon tárgyalja.

Balla Péter - Az ​újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók