Ajax-loader

Szécsi Magda könyvei a rukkolán


Szécsi Magda - Töredéklét
Szécsi ​Magda ebben a munkájában a magyar társadalmi lét peremén vegetáló embertársaink, a hajléktalanok világát tárja az olvasók elé. A szerző nagyon bátor asszony, hogy ezt a hihetetlenül kemény feladatot magára vállalta: a látleletet elkészítette, páratlan megfigyelő képességgel, emberi melegséggel.

Szécsi Magda - Csak ​vitt a szél
Élt ​egyszer valamikor nagyon régen - amikor még a csillagok ezüst pora megállíthatatlanul ömlött a földre - egy ezeréves öregember, akit Jertinnek hívtak. Azt suttogták róla a verbénák, a mirtuszok és a babér-fák illatai, hogy nem tud meghalni, mert közönye miatt megátkozta őt egy szépséges asszony. - Úgy halj meg, ahogy szerettél! - visszhangzott ezerév távolából is Jertin szívében az átok. De Jertin nem tudott szeretni sehogy. Így meghalni sem. Vérrel és erőszakkal szerzett palotájának ablakából hívta a megváltó halált nap mint nap. Szemei előtt halt ki nemzedékek sora, de a halál őt elkerülte, rémisztően kacagva vágyán távol az idő porfellegében.

Szécsi Magda - Oroszlán ​Szlán királysága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szécsi Magda - Madarak ​aranyhegedűn
1958. ​május 9-én születtem Komádiban. 9 évesen megnyertem egy országos mesepályázatot. Azóta írok rendszeresen. Első írásaimat a Nők Lapjában közöltem. A meseírás számomra a szabadságot jelenti, a Lélek és a Termetés szabadságát. Írni és az élet groteszk oldalát is kellőképpen értékelni Galsai Pongráctól tanultam, gondolkodni és a saját utamat járni, felemelt fejjel, dr. Ranner Gizellától. A türelmet önmagamhoz és másokhoz folyamatosan Zsigó Jenőtől tanultam, az ő végtelen türelme példáján. S amikor már nagyon beborul az ég felettem, akkor Fenákel Judit köteteihez menekülök, hogy szégyenkezés nélkül sírni tudjak, akár mások helyett is... Szécsi Magda Egyre tágasabb tereket s időket álmodnak eleven életté Szécsi Magda meséi. S egyre erőteljesebb bennük a szándék, amely immár egységes mitológiává rendezi a cigányság sors-töredékeit. Az újraértelmezett mese nem csak a csodák birodalma, hanem a kegyetlen, a kérlelhetetlen valóság metaforája. Egy nép önmagára találása, reménykedése és reménytelensége - mint mindannyiunké - fogalmazódik meg ezekben a történetekben s ebben a mostani egy lélegzetre elmondott "eposzban". Szécsi Magda teremtett világában vannak még virágok, vannak még gyógyító szerelmek, szépséges hajzuhatagok, aranyhegedűk és napsütéses hajnalok - de átkok, máglyán megégetett emberek, sötét mélységek és vigasztalan, egyedülvaló éjszakák is vannak. Ennek a világnak a hősei azonban sohasem magukért, hanem mindig a másikért, közösségért, népükért, apjukért, dédanyjukért, szerelmükért szenvednek, félnek, reszketnek és örülnek. Ők ugyanis együtt szeretnének valamit kezdeni az e földi léttel. Együtt és szabadon. S ott, ahol "arcot ölt a csend", ahol "könnyekben mérhető az idő", ott talán valósággá is fogalmazható valamennyi szabadság itteni, semmi kis világuk hiúságából, önhittségéből, feledékenységéből, önzéséből. Van mit tanulnunk Szécsi Magda hőseitől. Fűzfa Balázs

Szécsi Magda - Pogány ​tűz
"Élt ​egyszer egy nép. Úgy hívták, sumburó. Nem kevesebbet állítottak magukról, mint hogy ők a világ kezdete, a mag, amelyből más népek fakadtak, sokasodtak a Földön. Szépségüket a csillagok fényének köszönhették, erejüket a Nap erejének tulajdonították. Az már igaz, hogy lélegzetelállítóan szépek voltak valamennyien, sudár termetűek, csillogó ébenfekete hajúak, varázslatos barna tekintetűek. A sumburók királyának a törvény szerint nem volt szabad más népek asszonyai közül feleséget választani. Aki vétett a törvény ellen, az halálnak halálával halt. Erre csak egyetlen példa akadt, de azt már régen elfedte az idő." (Részlet a műből)

Szécsi Magda - Időtépő
Szécsi ​Magda prózája különleges olvasmány, amely egyesíti a szenvedélyes szókimondástól vezérelt író és az emlékezet látomásaitól sarkallt képzőművész látásmódjának karakterjegyeit. Egymásba torkolló idők helyszínek, egymásba fonódó nemzedékek kavargásából születnek írásai. Az Időtépő az író tizenötödik kötete. Sajátos erénye, hogy a zsúfolt történetszövés mélyén tudatosan formált szerkezet rejtőzik, mely számtalan fordulatával a történelem verte cigány és magyar közösségek sorsának élveboncoláshoz hasonló, mégis szeretetteljes feltárását szolgálja. (Jókai Anna)

Szécsi Magda - Tavasztündér ​mosolya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szécsi Magda - Fekete ​fények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szécsi Magda - Szívednek ​feszülve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szécsi Magda - Cigánymandala
Új ​elbeszéléskötetének szereplői a legjelenebb jelenben élnek, sorsuk mégis sokszor tűnik mitikusnak, mivel mindegyikük a mai társadalom egy markánsan jellemző részének, a magyarországi cigányságnak vagy romaságnak egy-egy típusát jeleníti meg. Az író által is hangsúlyozott, erős identitástudatok révén önmagukat szimbolikus szerepben látják: életüket etnikai közösségük sorsával, helyzetével szorosan, végzetesen összefonódottnak érzékelik. Az elbeszélések hőseit így determinált pályák vezetik a drámai kifejletekig, ezért is vonatkoznak és tartoznak a szenvedélyes hangon megírt, olykor végletes léthelyzeteket megrajzoló történetek mindannyiunkra, akik a mai Magyarországon élünk.

Szécsi Magda - Szia, ​Frici!
1958. ​május 9-én születtem. Szerintem, már akkor is nagyon egyedül éreztem magam, lehet, hogy ezért lett belőlem meseíró... Szellemi szabadfoglalkozású vagyok, 1988 óta kilenc önálló mesekönyvem jelent meg, és nyolc általam illusztrált verseskötet. "Ezeket az írásokat nem tudtam letenni. Itt nem a szegénységről ír valaki szépen és empatikusan. A szegénység írja meg magát. Igen, a szegénység ma is botrány, ma is tűrhetetlen. Köszönöm Szécsi Magdának a tanúságtételt." Ferge Zsuzsa

Szécsi Magda - Homoktorta ​szüret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szécsi Magda - Az ​aranyhalas lószem tükre
Szécsi ​Magda a cigány folklór és etnikum hagyományaiból, forrásaiból meríti meséinek cselekményét, mondanivalóját. A mesék érzés- és gondolatvilága a cigányság legbensőbb vágyait, reményeit, életérzéseit tükrözi. Áradó mesélőkedv, fordulatos cselekményszövés áthatva finom líraisággal, mély emberi érzések és jellemvonások végleteinek ábrázolása - a szeretet és a gyűlölet, a jó és a gonosz, a meseszép és az elriasztóan csúf, a reménytelenségben helyenként megcsillanó remény - teszi mozgalmassá, dinamikussá, olykor még fantasztikussá is ezt az olvasmányt. A mesék elsősorban a felnőtt olvasóközönség számára kínálnak bepillantást egy nem - vagy nem biztos, hogy jól - ismert világba, életszemléletbe. Az írásbeli kifejezésmóddal harmonizáló illusztrációk Szécsi Magda sokoldalú tehetségéről vallanak.

Kollekciók