Ajax-loader

Robert E. Howard könyvei a rukkolán


Robert E. Howard - Conan, ​a barbár
Vadászó ​párduc nesztelen járásával oson, tigrisként veti magát ellenfelére, és egy sarokba szorított farkas vadságával küzd a végsőkig. Minden mozdulatából, porcikájából roppant erő árad. Szilaj, féktelen, megszelídíthetetlen. A vadon gyermeke. Barbár. Arckifejezése nem vad és nem sötét, de parázsló kék szeme könnyen feléleszthető kegyetlenséget sejtet. Ő Conan a barbár, egy kimmériai patkolókovács fia, aki bekalandozza a misztikus acheroni kultúra maradványain virágzó, történelem előtti hybóriai világot, és megvívja örök harcát a jámbor emberiségen élősködő, gonosz varázslókkal és a múlt elfeledett szörnyeivel.

Robert E. Howard - Árnykirályok
A ​vikingek nem hajlandók harcba szállni Caesar légiói ellen, csak ha olyan király vezeti őket, aki hozzájuk méltó. Bran Mak Morn, a piktek királya tudja, hogy a szálfa termetű, páncélos harcosok nélkül nem sok esélyük van a fegyelmezett rómaiak ellen. Főleg akkor nem, ha a vikingek átállnak Caesarhoz. Ám a helyzet megoldódni látszik, amikor a piktek varázslója megidéz egy legendás hőst a több ezer éve elfeledett múltból, és megjelenik: Kull király, Atlantiszból. Cormac és Bran megtorpannak, mintha gyökeret vert volna a lábuk. A nap éppen vörös félkörívet alkotott a keleti dombok között - és sugaraiban hirtelen tisztán kirajzolódtak egy alak körvonalai. Nem látták, mikor érkezett. Az arany napkeltével a hátában olyan kolosszálisnak tűnt, mint valami gigászi isten a teremtés korszakából. Kull király, Bran Mak Morn, Fekete Turlogh és a rég letűnt heroikus múlt árnykirályai legalább olyan emlékezetesek, mint Robert E. Howard legismertebb hőse: Conan a barbár

Robert E. Howard - Conan, ​a bosszúálló
Sötét ​fellegek gyülekeznek Aquilónia trónja fölött: négy mindenre elszánt összeesküvő egy titokzatos drágakő és fekete mágia segítségével életre kelti Xaltotunt, a háromezer éve letűnt legendás acheróni birodalom leghatalmasabb varázslóját. Xaltotun mágikus támogatásával a hódító neméd harcosok Valkiánál megverik az aquilóni sereget, s királyukat, Conant foglyul ejtik. Aquilónia elbukik, neméd megszállók dúlják Conan városait, égetik fel falvait. Ám ekkor olyasmi történik, amire senki sem számított: a felélesztett varázsló túlságosan megerősödik, s a fekete hatalmak segítségével vissza akarja állítani Acherón legendás birodalmát. S mindössze egyetlen ember létezik aki ebben megakadályozhatná: Conan, a barbár. Ez alkalommal nem novelláskötetet tart kezében az olvasó, hanem egy izgalmas, fordulatos regényt, melybe Robert E. Howard belesűrítette mindazt, amit csak Conanról írni lehet: kaland, misztikum, romantika, enyhe borzongás keveredik a trónjától megfosztott barbár leghíresebb történetében.

Robert E. Howard - The ​Hour of the Dragon
The ​Hour of the Dragon is the only novel by Howard featuring his greatest creation, Conan the Barbarian. This is a powerful novel of violent adventure, swords and sorcery with Conan at the pinnacle of his career as the King of Aquilonia, disposed of his throne by evil sorcery and fighting for his life and people.

Robert E. Howard - A ​koponyák holdja
"Ez ​maga a sátán, gondolta Kane, ahogy a szempár feléje lódult, s a következő pillanatban már az életéért harcolt a testet öltött sötétséggel. Testére és végtagjaira hatalmas, nyálkás gyűrűk szorultak. Körbefonták, testéhez szorították kardtartó kezét, s miközben baljával a tőre után kutatott, valami eszelős erő vonszolni kezdte, s amikor Kane megpróbálta letépni magáról a szorító tagokat, ujjai síkos pikkelyekről csúsztak le, s a szörny valami sziszegő, sivító diadalénekkel töltötte be a barlangot. Itt a fekete éjben, a denveérszárnyak suhogásának aláfestő zenéjében, Kane úgy harcolt, mint egy patkány a kígyó szorításában, és érezte, hogy bordái összeprésedődnek, lélegzete elfogy... Aztán kétségbeesetten hadonászó balja a tőr nyelére talált..." Solomon Kane, a gonoszság ellen küzdő, szigorú puritán a barbár Conan után Robert E. Howard legismertebb hőse, bejárja Európát, s a legsötétebb Afrika mélyére is behatol, hogy elpusztítsa a farkasembereket, vámpírokat s démonokat a Föld színéről.

Robert E. Howard - The ​Conan Chronicles 1. - The People of the Black Circle
Conan ​the Cimmerian: he rose from boy-thief and mercenary to become kingof Aquilonia. Neither supernatural fiends nor demonic sorcery could oppose the barbarian warrior as he wielded his mighty sword and dispatched his enemies to a bloody doom on the battlefields of the legendary Hyborian Age. Collected together for the first time anywhere in the world, in chronological order, are all Robert E. Howard's definitive stories of Conan, exactly as he wrote them, as fresh, atmospheric and vibrant today as when they were first published in the pulp magazines more than sixty years ago.

Robert E. Howard - Hősök ​Kora
_Acélos ​izmú hősök, dús idomú leányzók, fergeteges kalandok, a fekete mágia rontó hatalma..._ Ezekből az elemekből épül fel a fantasynak az az irányzata, amit "kard-és-boszorkányság"-nak is szokás nevezni. Legkedveltebb hőse, a kimmériai Conan, immár nemcsak több könyv lapjairól, hanem a mozivászonról is ismerős a magyar közönség számára. Válogatásunk Conan testvéreit mutatja be az olvasónak, ugyanannak a szerzőnek a tollából: Kull királyt, aki atlantiszi barbárból verekszi föl magát egy rég letűnt kor leghatalmasabb uralkodójává; Bran Mak Mornt, az antik Rómával élethalálharcot vívó piktek legendás főnökét; Cormac FitzGeoffreyt, a szentföldi keresztes hadjáratok vad és féktelen hősét; Solomon Kane-t, a rettenthetetlen puritán kalandort a nagy felfedezések és a vallásháborúk idejéből... A kötet összes elbeszélése most jelenik meg először magyar nyelven.

Robert E. Howard - Conan, ​a kalandor
Paták ​dübörögtek a rakpartra vezető utcán. Egy fekete lovas száguldott ki a házak közül, és olyan hirtelen rántotta vissza hátasa kantárszárát, hogy az riadtan felágaskodott. A kapitány dühösen felbömbölt, amikor a lovas leugrott a nyeregből és óriási szökkenéssel a gálya főfedélzetén termett. - Ki hívta magát a hajóra? - Induljanak már! - kiáltotta az idegen szilaj kézmozdulattal, hogy piros csöppek szóródtak a kartjáról szerteszét. - Ki tudja fizetni az utat? - Csupasz acéllal fizetek! - mennydörögte a láncinges férfi, és meglengette a hatalmas kardot, mely kékesen csillámlott a napban. - Cromra mondom, ember, ha nem indul el azonnal, a legénysége vérében fürösztöm meg ezt a gályát! CONAN, a barbár elégedetten pillant a rakpartra özönlő üldözőkre, akiket sikerült maga mögött hagynia, és még nem is sejti, hogy élete hamarosan új fordulatot vesz, mert találkozik Bélittel, a Fekete Tengerpart kalózkirálynőjével, s olyan kaland várja, melyről eddig álmodni sem mert.

Robert E. Howard - Ne ​ássatok nekem sírt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert E. Howard - Solomon ​Kane történetei
Amikor ​Robert E. Howard megalkotta Conan, a kimmériai alakját, még nem is sejtette, hogy a huszadik század egyik legnagyobb akcióhősét hívta életre. Egy műfajt alkotott meg, mely számos követőre talált később, egy stílust teremtett, mely "kard és varázslat" néven híresült el. Mégsem Conan volt az első meghatározó jellemű kalandor archetípus, akit Howard termékeny fantáziájának köszönhet az olvasó. Solomon Kane kalandos utazásai során bejárta az író által megálmodott hősi-fantasy világot, a tizenhatodik századi Angliától a távoli afrikai dzsungelekig. Olyan helyeken fordult meg, melyeket fehér ember lába azelőtt sosem tapodott. A kimért, puritán férfiú mindent a saját belső erkölcsi mércéjével mér, az Úr vezérli lépteit, és az ő megkérdőjelezhetetlen akarata sújt le őáltala a sötét mágiával felfegyverzett zsarnokokra, a bosszúra éhező szellemekre és vérszomjas démonokra egyaránt. Szívében a harcos bátorsága lakik, lelkében a megszállottak hite lobog. Solomon Kane, a hősi puritán történetei a Weird Tales néven megjelenő 1923-ban alapított fantasy és horror magazin hasábjain jelentek meg először. Kötetünk a korabeli folyóiratban publikált novellák közül válogat, a fantasy irodalom gyöngyszemeit hintve az olvasó elé.

Robert E. Howard - Robert ​E. Howard legjobb Conan történetei
Az ​ismert történelem előtti korban, egy kegyetlen világban élt Conan, a legendás kimmériai harcos. Félelmet nem ismerve szállt szembe ellenfeleivel, legyenek azok zsarnokok, rablók, varázslók vagy martalócok. Élete során bebarangolta a hybóriai világ királyságait, volt kalóz, zsoldos, hadvezér és végül még király is. Amerre járt, a halál fogadta, sok szenvedést látott és sok életet kioltott. Hatalmas és mitikus figura ő, akiről történetek tucatjai szólnak. Ezekből, Robert E. Howard legjobb írásaiból nyújt válogatást ez a kötet. Az elefánt tornya, a Zsiványok a házban, a Vörös szögek és más remek történetek olvasása közben végigkísérhetjük Conan egész életét, és feltárul előttünk egy kegyetlen korszak, melyben még a kard és a varázslat határozta meg a világ sorsát...

Robert E. Howard - Vörös ​Szonja és a keselyű árnyéka
A ​XX. század első évtizedeiben a korabeli fantasztikus irodalom zászlóshajója volt a _Weird Tales_ magazin: ide írtak H. P. Lovecraft. Robert E. Howard, August Derleth, Seabury Quinn, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, vagy kicsivel később Ray Bradbury. Sorozatunkban szeretnénk bemutatni az - erre érdemes - ismeretlen szerzők írásait, valamint az ismert kedvencek magyarul még meg nem jelent egyes műveit - kezdve a kultikus Conan-történetek kitalálójával, Robert E. Howarddal.

Robert E. Howard - Barbárok ​és varázslók
A ​legyőzhetetlen, medveerejű barbár harcos, a kimmériai Conan ifjú korában tolvajként tengette életét, és nap mint nap kegyetlen harcokban kellett az életben maradásért megküzdenie. Sorra járja a hybóriai világ civilizált városait: Zamorában az Elefánt Szívének nevezett, hatalmas drágakövet kell ellopnia egy titokzatos toronyból. Numaliában egy régi korból származó, feltámasztott Kígyóistennel kell megküzdenie. Corintiában a hatalmat bitorló Vörös Pap meggyilkolására vállalkozik, végül azonban egy hatalmas szörnyeteggel kerül szembe. Conannak varázslókkal, mágiával kell dacolnia, de józan esze, hatalmas izmai és kardja segítségével mindig sikerül győzedelmeskednie a sötétség erői fölött. És végül a nincstelen tolvajból Aquilónia királya lesz... A kötet a klasszikus fantasy remekműve!

Robert E. Howard - Fekete ​Turlogh és a kelták
Az ​utolsó kelta – így is nevezték Robert E. Howardot, a fantasy-irodalom tragikusan korán elhunyt klasszikusát. Nem alap nélkül, hiszen nagy rajongója volt a kelta hősköltészetnek és történelemnek: nem csupán komoly tanulmányokat folytatott e témában, hanem a műveihez is gyakran merített innen ihletést. Nála azonban nem társult még ehhez az a fajta ezoterikus bágyadtság és túlfinomultság, ami később, a „new age”-mozgalom hatására jelentkezett a modern fantasztikumban. Az ő kelta hősei nyersek, vadak és duzzadnak az energiától, szeszélyeik és szenvedélyeik alvilági erejűek, borongós miszticizmusuk a vérrögös valóságban gyökerezik. Jó példa erre Fekete Turlogh, a vikingek ostora, aki ír főnökből lesz előbb magányos kitaszított, majd véres kezű kalózvezér és messzi tájak vándora; Cahal Ruadh O’Donnell, a trónjavesztett király, aki egy keserű szerelem emléke elől menekül egészen Jeruzsálemig a keresztény Szentföld történetének egyik legválságosabb időszakában; és Donald MacDeesa, a kardja pengéjéből élő felföldi skót, akit a pogányok ellen táplált gyűlölete sodor a legfélelmetesebb pogány hadúr szolgálatába. Az ő sötét, komor és gyakran tragikus kalandjaikból válogattunk össze az olvasó számára egy csokorra valót a Howard életművét feldolgozó sorozatunk jelen kötetében. "Howard írásai mögött valami sötét költészet húzódik meg: az álmok időtlen igazsága." - ROBERT BLOCH

Robert E. Howard - A ​tenger tigrisei
Robert ​E. Howard, a Conan alkotójának egyik leghíresebb novellagyűjteménye. Róma romokban, barbárok uralják egész Európát, csak a Brit szigeteken őrzik a régvolt hagyományokat. A fosztogató vikingek sárkányhajói oda is eljutnak, azonban ott iszonytató ellenfélre bukkanak. Kegyetlen küzdelmek az Északi Tengereken, a dán és a norvég kalózok örök vetélkedése.

Robert E. Howard - The ​Iron Man
The ​Iron Man has fought since time immemorial -- with but one thought in mind -- to get to his foe and crush him. The centuries, the costumes, the weapons are different. The object is the same. The gore and savagery of Howard's tales of the ring is little removed from those exploits of Conan and Kull and Bran Mak Morn.It is common knowledge that Robert E. Howard was a boxing enthusiast, and his fellow author H. P. Lovecraft tied Howard's interest in sports directly to his "love of primitive conflict and strength ..". In The Iron Man are three of Howard's best tales of the ring -- certainly tales of primitive conflict and strength which are collected in book form for the first time.

Robert E. Howard - Kull ​király és az ősök
Három ​hős, három legenda. Robert E. Howard – a kimmériai Conan alkotója – ezúttal a történelem előtti idők letűnt világába invitálja az olvasókat. Am-ra, a kőkorszaki vadász magára vonja a sámánok haragját, s otthonából elűzetve magányos vándorútra indul ismeretlen tájakon, hogy a bestális Neandervölgyi vademberekkel csatázva új hazát találjon és új törzset alapítson. Kull, az atlantiszi barbár valóra váltja ifjúkori álmát, és kóbor zsoldosból a tündöklő Valúzia királyává küzdi fel magát; ám viszontagságai ezzel korántsem érnek véget, mert a díszes márványcsarnokokban az intrika és az iszonyat sokféle formája lappang. James Allison, a texasi nyomorék a halálos betegség szorításában az ősmúlt felé fordul, s látomásos víziókban éli át újra korábbi reinkarnációnak kalandjait, amikor szilaj harcosként sárkányokat ölt és istennőket szeretett. A kötetben szereplő elbeszélések egy része most jelenik meg először magyarul, a többit pedig javított és átdolgozott fordításban kínáljuk az olvasónak, a legújabb kritikai kiadások nyomán. Ez az első olyan hazai Howard-válogatás, amely nem a szerző halála után átszerkesztett, önkényes csonkításokkal és betoldásokkal rongált szövegváltozatokat veszi alapul, hanem az eredeti kéziratokat, vagy ennek hiányában az első publikált verziót. A teljes novellákon kívül közöljük a kapcsolódó verseket, töredékeket és háttérfeljegyzéseket is, bőséges kommentárokkal ellátva, amelyek segítenek elhelyezni őket Howard életművében. _ "Howard írása annyira telítve van energiával, hogy a legjobb művei szinte szikráznak."_ Stephen King

Robert E. Howard - Robert ​E. Howard összes Conan-története II.
A ​történelem előtti idők képzeletbeli korszaka, egy rég feledésbe merült, ám ősi nevekben és eltorzult mítoszokban máig fennmaradt kor elevenedik meg kötetünk lapjain. A mágia és boszorkányság, az ősi fajok hanyatlásának és az emberiség felemelkedésének ideje ez, melyben egy hatalmas erejű, kimmériai barbár kalandjait követhetjük nyomon az északi jégmezők fagyos pusztaságaitól Aquilónia trónjáig. Robert E. Howard máig legnépszerűbb alakjáról közel harminc történetet írt, melyek most új formában kerülnek az olvasó kezébe: összegyűjtve, hiánytalanul, időrendi sorrendbe szedve, egy 2 könyvből álló sorozat formájában. A művekkel most ismerkedők és a Conan-történetek kedvelői számára egyaránt meglepetés lehet kiadásunk következetes szerkesztése és lektorálása. A befejezett novellák mellett helyet kaptak a kötetben Howard félig kidolgozott írásai és egyetlen töredéke is, továbbá egy történeti esszé, melyben a szerző részletesen bemutatja a hybóriai világot és annak népeit.

Robert E. Howard - Bran ​Mak Morn és a piktek
Egy ​kőkorszaki nép harca Róma ellen – egy bukásra ítélt király története… Robert E. Howard, Conan megalkotója nem csupán saját világokat teremtett: számos hősét a történelem közegében helyezte el. Talán a legérdekesebb közülük Bran Mak Morn, a piktek királya. Egy hanyatló, elkorcsosult nép uralkodójaként próbálja kiemelni alattvalóit a legsötétebb barbárság mocsarából, miközben olyan ellenséggel kell megküzdenie, aki előtt még az ókori kelet nagy birodalmai is fejet hajtottak: a hatalma teljében lévő Rómával. A piktek végigkísérték Howard egész írói pályafutását, fiatalkori szárnypróbálgatásaitól a tragikusan korai végig. Találkozhatunk velük békés kézműves népként a csiszolt kőkorszakban, mely kétségbeesetten próbálja megvédeni falvait a prédára éhes martalócoktól; elvadult barbárokként az ókorban, akik egy sötét és elfeledett birodalom feltámasztásán fáradoznak; és ijesztően elfajzott szörnyekként a modern időkben, amikor a föld mélyére vonulnak vissza, emberi vonásaikat levetkezve. Válogatásunk átfogó képet nyújt róluk, a befejezett elbeszéléseken kívül a kapcsolódó töredékeket, verseket és háttérfeljegyzéseket is közölve; az olvasó tájékozódását bőséges kommentárok segítik. Kötetünk a második része annak a vállalkozásnak, melynek célja, hogy megismertesse a hazai közönséget Howard teljes munkásságával, eredeti és csonkítatlan formájában, a későbbi szerkesztők önkényes változtatásai nélkül. A korábban már publikált fordításokat a mérvadó kritikai kiadásokkal összevetve javítottuk, az újakhoz pedig a beszerezhető leghitelesebb szövegeket vettük alapul. _„Howard stílusa élénk és energikus, úgy ír, mintha kardot forgatna – és szívbe vág.”_ David Gemmell

Robert E. Howard - The ​Complete Chronicles of Conan
'Howard ​was the Thomas Wolfe of fantasy, and most of his Conan tales seem to almost fall over themeselves in their need to get out' Stephen King

Robert E. Howard - Conan ​the Barbarian
Conan ​the Barbarian is a name known throughout Cimmeria, Brythinia, Turan, and all the territories bordering the Vilayet Sea—as well as most countries more familiar to us in the real world. The character has become a multifaceted industry, as famous in our world today as he was in his own world during the Hyborian Age. More than 50 novels and countless short stories featuring Conan have been written by a variety of authors, but the stories contained in this massive volume are all by the character’s creator, Robert E. Howard. Originally written by Howard to be published in the magazine Weird Tales in the 1930s, these include short stories such as "Shadows in the Moonlight" through to longer tales such as "A Witch Shall Be Born." Although many have taken up the challenge to extend Conan’s adventures over the years, Howard was a master of his craft, lovingly creating a mythical world in which his original masterpieces reign supreme.

Robert E. Howard - The ​Conan Chronicles 2. - The Hour of the Dragon
The ​second volume, completing the definitive collection of Conan stories, featuring the most distinctive and well known fantasy hero of all time. Conan the Cimmerian: he rose from boy-thief and mercenary to become kingof Aquilonia. Neither supernatural fiends nor demonic sorcery could oppose the barbarian warrior as he wielded his mighty sword and dispatched his enemies to a bloody doom on the battlefields of the legendary Hyborian Age. Collected together for the first time anywhere in the world, in chronological order, are all Robert E. Howard's definitive stories of Conan, exactly as he wrote them, as fresh, atmospheric and vibrant today as when they were first published in the pulp magazines more than sixty years ago.

Robert E. Howard - Almúria
Két ​klasszikus kisregény egy kötetben! A FEKETE IDEGEN Conan, a barbár az életéért fut a sűrű erdőben, és miközben vérszomjas pikt falkák vonyítanak a nyomában, felfedez egy hihetetlen kincsekkel teli barlangot. Ez idő tárj két rivális kalózbanda is partra száll a közelben, s némi tusakodás után alkalmi szövetséget kötnek egymással, Conannal és az önkéntes száműzetését itt töltő Valensó gróffal. Ám nem csak a kincset védő mágiával, az egymás iránti bizalmatlansággal és az ezerszám hemzsegő piktekkel kell megküzdeniük, de azzal a démoni, fekete alakkal is, aki ott jár egyikőjük nyomában... ALMÚRIA Amikor Esau Cairn az űrön át a démonok kísértette Almúria bolygóra érkezik, még mit sem tud a végzetéről. Almúria egy pokoli világ, tele különös és iszonyú lényekkel, kardforgatókkal, szárnyas szörnyekkel és hihetetlen titkokkal... Esau egyedül száll szembe a bolygó veszélyeivel, hogy végül Almúria urává és parancsolójává váljon. A heroikus fantasy méltó eposza és gyöngyszeme..

Robert E. Howard - The ​Right Hand of Doom & Other Tales of Solomon Kane
The ​sixteenth-century Puritan Solomon Kane has a thirst for justice which surpasses common reason. Sombre of mood, clad in black and grey, he 'never sought to analyse his motives and he never wavered once his mind was made up. Though he always acted on impulse, he firmly believed that all his actions were governed by cold and logical reasonings... A hunger in his soul drove him on and on, an urge to right all wrongs, protect all weaker things, and avenge all crimes against right and justice'. Immune to the attractions of the opposite sex, he seems drawn by some psychological distress beacon to places where he knows only that he will be called upon to defend the helpless or (more often) exact retribution on their behalf. Himself a Christian, possessed of enormous strength and skill in swordplay, he yet has little hesitation in calling upon the assistance of his Voodoo-practising friend N Longa when strength, skill and Christian belief are not enough.

Robert E. Howard - Cormac ​Mac Art és a vikingek
Róma ​bukása után vagyunk, az antik civilizáció összeomlása idején. A feudális Európa még csupán a történelem távoli ígérete: a brit törzsfő, akiről az utókor Arthur király legendáját fogja költeni, a valóságban véres kezű, írástudatlan rablóvezér. Az ókori romokon megtelepedő barbárok egymással marakodnak a gazdag koncon, a hátukban azonban fölbukkan egy új ellenség, az ő fajtájukból való, ám még náluk is ádázabb és félelmetesebb: a ködlepte északról kirajzanak rablóportyáikra a viking sárkányhajók. A harc a lételemük, nem kímélnek egyetlen népet sem: pogány istenek nevével az ajkukon dúlnak és fosztogatnak, olyan kapitányok vezénylete alatt, mint Hatalmas Tostig, Agyafúrt Hakon vagy Koponyahasító Wulfhere. Legveszettebb hírű főnökük azonban idegen közöttük, nem az ő vérükből származik: egy Írföldről száműzött kelta herceg, akit Cormac Mac Artnak hívnak, avagy melléknevén egyszerűen csak Farkasnak. Az ő és sorstársai kalandjaiból nyújt válogatást ez a könyv, Robert E. Howard munkásságát bemutató sorozatunk harmadik darabja. Az elbeszéléseket a kritikai kiadások alapján közöljük, a régebbi fordításokat új köntösbe öltöztetve; keletkezésük hátterére és gyakran viszontagságos utóéletükre bőséges kommentárok világítanak rá. _„Howard az elképzelhető legszélesebb ecsetvonásokkal fest. Ragyogó fekete háttér jelzi a veszedelmet, jegeskék forgatag a hőst, a kettő között pedig karmazsinvörös sávokban húzódik a harc, a vér, a szenvedély.”_ Fritz Leiber

Robert E. Howard - Conan, ​a kimmériai
Vadászó ​párduc nesztelen járásával oson, tigrisként veti magát ellenfelére, és egy sarokba szorított farkas vadságával küzd a végsőkig, ha a szükség úgy kívánja. Minden mozdulatából, porcikájából roppant erő árad, dús, fekete sörénye és gleccserkék szeme az északi hegylakók jellegzetességeit mutatja. A vadon szilaj gyermeke ő. Markáns arcvonásai, hideg tekintete, indulatoktól parázsló kék szeme könnyen feléleszthető kegyetlenséget sejtetnek. Ő Conan, a barbár, egy kimmériai patkolókovács fia, aki csatatéren születik. Állandó küzdelemben töltött fiatal éveit követően élete még kalandosabb fordulatokat vesz. Rabszolgából tolvaj lesz Nemédiában, majd zsoldos katona Turánban, később zsoldosvezér a legkülönfélébb hybóriai országokban, kalózkapitány a Vilayet-tengeren, kozák az északi sztyeppeken, főnök a sivatagi rablók zuagírok között, hadifőnök a Fekete Királyságokban, generális Aquilóniában, s megvalósítja azt az álmot, melyet egykor megjósoltak neki. Király lesz az egyik legerősebb hybóriai birodalomban. Ám királynak lenni sem könnyű.

Robert E. Howard - Robert ​E. Howard összes Conan-története I.
A ​történelem előtti idők képzeletbeli korszaka, egy rég feledésbe merült, ám ősi nevekben és eltorzult mítoszokban máig fennmaradt kor elevenedik meg kötetünk lapjain. A mágia és boszorkányság, az ősi fajok hanyatlásának és az emberiség felemelkedésének ideje ez, melyben egy hatalmas erejű, kimmériai barbár kalandjait követhetjük nyomon az északi jégmezők fagyos pusztaságaitól Aquilónia trónjáig. Robert E. Howard máig legnépszerűbb alakjáról közel 30 történetet írt, melyek most új kiadásban kerülnek az olvasó kezébe: összegyűjtve, hiánytalanul, időrendi sorrendbe szedve, egy 2 könyvből álló sorozat formájában. A művekkel most ismerkedők és a Conan-történetek kedvelői számára egyaránt meglepetés lehet kiadásunk következetes szerkesztése és lektorálása. A befejezett novellák mellett helyet kaptak a kötetben Howard félig kidolgozott írásai és egyetlen töredéke is, továbbá egy történeti esszé, melyben a szerző részletesen bemutatja a hybóriai világot és annak népeit. Az eligazodást térképmelléklet segíti és könyvünk igazi különlegességként tartalmazza az író Kimméria című versét is.

Robert E. Howard - A ​zsoldos barbár
A ​tigriserejű barbár harcos, a kimmériai Conan, zsoldosként tengeti életét Stygia déli határainál, amikor kalandor lelke ismét elragadja, és egy szökevény kalóznő nyomában a déli sötét dzsungelben vándorol. Ott bukkan rá Xuchotl ősi városára, ahol egy faj maroknyi túlélői vívják véres viszályukat... Később egy homályos legendát követve Keshan királyságába vetődik, ahol rádöbben, hogy a Gwahlur Fogainak nevezett misztikus kincs létező valóság... Végül ismét északra vándorol, ahol egykori ellenségeinek, az aquilónoknak ajánlja fel kardját. Felderítőként járja a hírhedt Fekete-folyó környékét, és vad ösztönével egyre inkább érzékeli, hogy a visszaszorított és megalázott pikt törzseket egy erős hatalom kezdi összekovácsolni. Ám még ő sem sejti, mily borzalmas mészárlás terve formálódott meg a piktek varázslójának fejében...

Robert E. Howard - Az ​éjszaka gyermekei
Niord ​nem hisz a babonákban, és nem fél magától az ördögtől sem. Amikor a barátait ismeretlen démon mészárolja le a Féreg Völgyében, elhatározza, hogy kegyetlen bosszút áll, még ha a pokol kreatúráival kell is megküzdenie... John O'Brien azért megy Dagon barlangjába, hogy megölje vetélytársát, Richard Brentet. Ám a barlang sötétjében minden megváltozik, s John egy ősrégi küzdelemben találja magát, s az éjszaka elkorcsosult teremtményeivel kerül szembe... Steve Clarney egy ősi mese nyomán beveszi magát a sivatagba, hogy megtalálja Kara-Shehr elátkozott városát, s egy legendás drágakövet, Asshurbanipal Tüzét. Ám azt nem is sejti, hogy a kincset micsoda iszonyatos démonok őrzik... John Griswell és barátja kirándulásuk során egy elhagyott délvidéki házban térnek nyugovóra. És amikor leszáll az éj, a barátságos környék hátborzongató lidércnyomássá változik... Négy remek történet a heroikus fantasy egyik legnépszerűbb írójától: a fantasy, a misztikum és a gótikus rémtörténet klasszikus elemeivel.

Kollekciók