Ajax-loader

Jordán Tibor könyvei a rukkolán


Jordán Tibor - Recski András - Szeszlér Dávid - Rendszeroptimalizálás
A ​gyakorlati életből származó algoritmikus feladatok megoldásában a véges matematika, ezen belül is leginkább a gráfelmélet ismeretanyaga és eszköztára gyakran nélkülözhetetlen. Ez a könyv az ilyen szemléletű módszerek kutatásával foglalkozó kombinatorikus optimalizálás tudományába kíván betekintést nyújtani. Az első részben általános módszereket ismertet (lineáris programozás, matroidelmélet, közelítő és ütemezési algoritmusok), a másodikban konkrét esettanulmányokkal foglalkozik (megbízható távközlési hálózatok tervezése, nagybonyolultságú integrált áramkörök huzalozástervezése, lineáris villamos hálózatok analízise, rúdszerkezetek merevségének vizsgálata). A könyv eredetileg a BME-n a műszaki informatikus hallgatók számára tartott Rendszeroptimalizálás, valamint az alkalmazott matematikus hallgatók szám-ára tartott Kombinatorikus optimalizálás című tárgyakhoz készült. Azt reméljük azonban, hogy a tudományegyetemek matematikus képzésében meghirdetett, hasonló témájú tárgyak hallgatói is haszonnal forgathatják. A könyv megértéséhez szükséges előismeretek nem lépik túl az alapképzésben oktatott matematikai alapműveltség szintjét. A könyv szerzői évek óta oktatnak hasonló tárgyakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Kollekciók