Ajax-loader

Henrik Ibsen könyvei a rukkolán


A_vadkacsa
elérhető
11

Henrik Ibsen - A ​vadkacsa
Henrik ​Ibsen (1828-1906) méltatói G. B. Shaw-tól Lukács Györgyig egyetértettek abban, hogy A vadkacsa, ez a "csodálatos tragikomédia", a nagy norvég drámaíró munkásságának egyik legjelentősebb fordulópontja. "...Ez az új darabom - írta Ibsen - bizonyos szempontból kivételes helyet foglal el színműveim között; módszerében sok tekintetben különbözik az előzőektől...A vadkacsa talán új ösvények felderítésére ösztönöz majd néhány fiatal drámaírót, és ezt kívánatos eredménynek tartom." A darab 1884-ben jelent meg nyomtatásban, 1885. januárban volt norvégiai ősbemutatója, és a századfordulóig már bejárta Európát. Magyarországi ősbemutatójára 1906-ban került sor, a Thália színpadán, Lukács György fordításában. A kényes társadalmi témákat boncoló, modern pszichológiájú dráma napjainkban is kedvelt darabja a színházaknak, hazájában és külföldön egyaránt.

Henrik Ibsen - The Wild Duck and Hedda Gabler
At the height of his career, the great Norwegian playwright Henrik Ibsen created a new drama of struggle between the inward needs of his characters and the demands of their social environments. In Michael Meyer's fluent, idiomatic translations, The Wild Duck and Hedda Gabler stand as masterpieces of naturalist drama.

Henrik Ibsen - Terje ​Vigen
A ​nagy drámaíró Ibsent új oldaláról ismeri most meg a közönségünk. A "Terje Vigen" egy norvég halászlegény története, aki az angolok blokádzárja idején merészen áttöri a blokádot, hogy családjának élelmet szerezzen. S mikor már kis csónakjában van a gabona, elfogja őt egy angol hajó legénysége s minden hősies küzdelme ellenére foglyul ejtik és bebörtönözik. Öt év rabsága után szeretteinek már csak sírhalmát találja. Késő öregségére módja nyílna az egész életén át ápolt bosszú kitöltésére, mert a viharban csak ő tudja megmenteni fiatalkori ellenfelét, a büszke angol lordot és családját. Az egyszerű halász embersége azonban magasabban áll a lord emberségénél, s megmenti őket.

Henrik Ibsen - Henrik ​Ibsen levelei
Hit ​és szkepszis közt hányódó ez a nemzedék. Áhítja az éltető, megváltó, naiv hitet, de vérében hordja a boncoló, elemző tudni akarás, a tudatosítás szenvedélyét is, és nem tudja, nem akarja elvetni ezt az örökséget sem. Hite, kétsége, tudatossága egyaránt készteti arra, hogy a reprezentativ emberek élettitkaiban turkáljon szemérmetlen kézzel. Nem éri be a virágcsodával, a kitermelt életmaggal, amelyet alkotásuk, életük elénk tár, belé akar látni a háncs mögé, a kambium gyűrűjébe, néznie kell a rostok szövedékét, a nedvek keringését, elágazó gyökerek közt a férges talajt, amelyből táplálékukat szívják. Előkotorjuk avatatlan szemel elé naplóikat, leveleiket, mindazt, amit nem nekünk szántak, mivoltunk akaratlan dokumentumait, s keressük bennük hitünk, kétségünk, tudatosságunk fokozóit és ellenszereit. Tolsztoj, Ibsen és Nietzsche levelei járnak e dokumentumsor élén. Poéta-hitvalló mindahárom, költő és világnézet áldozatos keresője. Levelezésük lelki szenzáció azoknak, akik hinni és tudni akarnak.

Henrik Ibsen - Babaház
"A ​pózok, szerepek és titkok világában a beszéd mindig többértelmű, a kimondott szó mást jelent annak, aki mondja, és mást annak, aki hallgatja. Helmer, Nóra és Rank hármas jeleneteiben a mondatoknak sokszor három jelentésük van. Mint az operai tercettekben, ennek a polifóniának az igazi haszonélvezője a néző vagy az olvasó, aki egyszerre hallja és érti a három hangot, és élvezi a harmónia és a diszharmónia hullámzását." Kúnos László

Henrik Ibsen - Peer ​Gynt / Rosmersholm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - Babaház ​(Nóra) / A vadkacsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - Vildanden
Dramaet ​utspiller seg hos familien Ekdal, som tilsynelatende lever et lykkelig liv. Da farens ungdomsvenn Gregers Werle en dag dukker opp, begynner familiemedlemmenes livsløgner gradvis å bli avdekket. Dermed utvikles også tragedien som rammer barnet.

Henrik Ibsen - Peer ​Gynt (norvég)
Peer ​Gynt og hans mor Åse lever i fattigslige kår. Men Peer er stolt og fortaper seg i skryt og dagdrøm. Til slutt må han rømme bygda. Under flukten møter han en rekke skikkelser. ikke minst Den Grønnkledte, Dovregubbens datter og Solveig, som han er forelsket i. Skuespillet er et oppgjør med nasjonalromantikken, men også en dyptloddende karakterstudie.

Henrik Ibsen - Ibsen ​válogatott drámái
"Írni ​annyi, mint ítélkezni" - így határozta meg Ibsen alkotása lényegét. Az ibseni életmű valóban nem más, mint művészi formába öntött ítélkezés - az erkölcsi és társadalmi előítéletek korlátja közé merevült polgári életforma fölött. Írásaival javítani akart, bár néha maga is kételkedett, hogy meg lehet-e az embereket és az életet javítani. Reménytelenül is harcolt, s ez különös zord és fájdalmas szépséget ad művészetének. Drámáinak komor világa, könyörtelen igazmondása felkavarta a századforduló polgárságának hanyag nyugalmát, s leleplezte a társadalom felszín alatt tátongó végzetes sebeit. Ezért áll közel a nagy drámaköltő "ítélkezése" a mai kor emberéhez is. Kötetünkben nyolc drámát adunk közre Áprily Lajos, Hajdu Henrik és Németh László fordításában.

Henrik Ibsen - Rosmersholm ​(angol)
Rosmer. ​I think it might be done. What happiness it would be to live one's life, then! No more hateful strife--only emulation; every eye fixed on the same goal; every man's will, every man's thoughts moving forward-upward--each in its own inevitable path Happiness for all--and through the efforts of all!

Henrik Ibsen - Drámák ​I.
A ​norvég klasszikus összes színpadi műve két kötetben jelenik meg új fordításban. Ez a könyv a Babaház, A Vadkacsa, a Rosmersholm, a Hedda Gabler, a Solness építőmester, a John Gabriel Borkman és a Ha mi holtak feltámadunk című drámákat tartalmazza.

Henrik Ibsen - A ​vadkacsa / Solness építőmester
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - Hedda ​Gabler and Other Plays
In ​these three unforgettably intense plays, Henrik Ibsen explores the problems of personal and social morality that he perceived in the world around him and, in particular, the complex nature of truth. The Pillars of the Community (1877) depicts a corrupt shipowner’s struggle to hide the sins of his past at the expense of another man’s reputation, while in The Wild Duck (1884) an idealist, believing he must tell the truth at any cost, destroys a family by exposing the lie behind his friend’s marriage. And Hedda Gabler (1890) portrays an unhappily married woman who is unable to break free from the conventional life she has created for herself, with tragic results for the entire family.

Henrik Ibsen - A ​császár és a Galiléus
Ibsen ​összesen 26 drámát és egy versgyűjteményt írt. Nagyszabású történeti drámája, a Császár és Galileus (1873) már érett korszakából való. A társadalom ferdeségeinek kíméletlen leleplezésére törekvő társadalmi drámák sora a Szerelem komédiája c. drámájával kezdődött (1862). Már ezzel is élénk támadásokat vont magára, még inkább azonban az 1863-tól 1891-ig tartó külföldi tartózkodása alatt írt darabjai egész sorával, melyek a képmutató társadalmat (A társadalom támaszai, 1877), a konvencionális házasságot (Nóra, 1879) (Kísértetek, 1881) stb. ábrázolták, amint egy-egy célzatosan kiszámított helyzetben megmutatkozik tarthatatlanságuk.

Henrik Ibsen - A ​társadalom támaszai
Egy ​norvég, tengerparti kisvárosban vagyunk. Bernick Gusztáv konzul tehetős üzletember és hajógyár-tulajdonos, akit a polgárok igen erkölcsös embernek ismernek. Hasonlóan erkölcsös felesége, Betty és a barátaik mindenkit elítélnek, aki nem az illem szerint viselkedik, így nem túl lelkesen fogadják a züllöttségük miatt Amerikába „száműzött” Jánost és Lonát. Bernick sem lelkes, őt azonban egészen más miatt aggasztja a testvérek visszatérése. Eközben persze az üzleti élet sem állhat meg, a hajójavítást időre be kell fejezni, a városi polgárok pedig éjjeli koncerttel készülnek meglepni a város első emberét. Ám vajon Bernick valóban megérdemli, hogy az _erkölcs élő szobraként_ ünnepeljék, és János valóban olyan züllött, amilyennek mondják?

Henrik Ibsen - Nora ​oder Ein Puppenheim
Der ​norwegische Dramatiker Henrik Ibsen (1828-1906) errang mit seinem Meisterwerk "Nora oder Ein Puppenheim" endgültigen Weltruhm. Es entstand 1879 und wurde im Jahr darauf in Christiania, dem heutigen Oslo, uraufgeführt. In den folgenden Jahren löste es eine wahre Nora-Welle aus: Viele Ehefrauen glaubten, gleich der Titelheldin aus ihrer Ehe ausbrechen und sich selbständig machen zu müssen. Mit Fug und Recht kann man Ibsen als einen Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Frau bezeichnen. Die Rolle der Nora reizte viele große Schauspielerinnen. Doch nicht nur auf der Bühne wurde und wird dieses Drama immer wieder aufgeführt, sondern es diente auch als Vorlage für einen großartigen Film mit Jane Fonda in der Titelrolle.

Henrik Ibsen - Solness ​építőmester
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - Brand
A ​norvég Henrik Ibsent (1828-1906) a modern dráma atyjaként tartja számon az irodalom- és színháztörténet. Gazdag, hatalmas életműve töretlenül ível a romantikus verses színműtől az utolsó szimbolikus drámákig. Legnépszerűbbek azonban azok a művei, amelyekben kora szociális és erkölcsi problémáit vitte színpadra a francia hagyományból átvett naturalisztikus daramaturgia szellemében: "A népgyűlölő", a "Kísértetek", "A vadkacsa", a Rosmersholm" és elsősorban a "Nóra". Ez az 1879-ben keletkezett színdarab a bemutató idején hatalmas botrányt okozott: Ibsen kiállása a nők jogai mellett szokatlan kihívásnak számított annak idején. Változatlan népszerűségének ma már nem ez az elsőrendű oka, hanem a szereplő személyek mesteri rajza, a drámai szerkezet lenyűgöző szépsége, az okos érzelmesség. S az a nemes írói indulat, megfontolt pátosz, amely az emberi egyéniség szabad kibontakozásáért kiált.

Henrik Ibsen - John ​Gabriel Borkman
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - Drámák ​II.
Henrik ​Ibsen (1828-1906), a 19. század legnevezetesebb drámaírója; máig "élő" szerzője a színházaknak, darabjait rendszeresen tűzik műsorra. A kötetben: Brand (1866), Peer Gynt (1867) drámák olvashatók.

Henrik Ibsen - Ha ​mi, halottak, föltámadunk
Arnold ​Rubek hatalmas nemzetközi sikert ért el „A föltámadás napja” című szobrával, amelynek modellje Irene volt. A nő mindent feladott, hogy Rubeket követhesse és segítse, a férfi azonban csak a modellt látta benne, nem a szerelmes lányt. Sok évvel később az idősödő Rubek egy tengerparti fürdőhelyen nyaral ifjú feleségével, Majával, amikor is ismét összetalálkozik Irenével. Ekkor a munkájában és magánéletében megcsömörlött szobrász rádöbben, nagy hibát követett el annak idején, amikor elengedte a nőt.

Henrik Ibsen - Három ​dráma
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban. Már eddig is oly sok fontos kötet látott napvilágot ebben a sorozatban, hogy felsorolásukra itt aligha lenne elegendő hely. A kötetekhez mellékelt könyvjelzőn azonban valamennyi szerző neve és művének címe megtalálható, ki-ki kedvére végigböngészheti, és örömmel állapíthatja meg, hogy könyvtárában a klasszikusok sorát alkalmasint egy újabb kötettel gazdagíthatja. Műköltészeti és népköltészeti alkotások, versek és novellák, kisregények, regények és drámák kínálnak maradandó olvasmányélményt fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.

Henrik Ibsen - A ​népgyűlölő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - A ​tenger vonzása
"Még ​nem figyelte meg soha, hogy az emberek kint a nyílt tengeren valahogy más, külön népet alkotnak? Mintha együtt lélegeznének a tengerrel. Gondolkodásukban, érzelmeikben ott csapkod a hullámok játéka, az apály meg a dagály. Nem is vernek gyökeret sehol másutt. Ó, hamarabb kellett volna erre gondolnom."

Henrik Ibsen - Kísértetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - Four ​Major Plays
Taken ​from the highly acclaimed Oxford Ibsen, this collection of Ibsen's plays includes A Doll's House, Ghosts, Hedda Gabler, and The Master Builder. About the Series: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the broadest spectrum of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, voluminous notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.

Henrik Ibsen - Peer ​Gynt
Ibsen, ​a kiváló norvég költő. drámaíró számára a sikert, hazai és nemzetközi elismerést a Peer Gynt verses dráma megjelenése jelentette. A szerző a gazdag norvég folklórból merített témákból "messze kinőve a legnagyobb kérdésre, az individualizmus problémájára keres... válasz" - írja róla Szerb Antal. A művet a neves költő és műfordító Áprily Lajos tolmácsolásában olvashatjuk.

Henrik Ibsen - Villanden
Dramaet ​utspiller seg hos familien Ekdal, som tilsynelatende lever et lykkelig liv. Da farens ungdomsvenn Gregers Werle en dag dukker opp, begynner familiemedlemmenes livsløgner gradvis å bli avdekket. Dermed utvikles også tragedien som rammer barnet.

Henrik Ibsen - Nóra
A ​norvég Henrik Ibsent (1828-1906) a modern dráma atyjaként tartja számon az irodalom- és színháztörténet. Gazdag, hatalmas életműve töretlenül ível a romantikus verses színműtől az utolsó szimbolikus drámákig. Legnépszerűbbek azonban azok a művei, amelyekben kora szociális és erkölcsi problémáit vitte színpadra a francia hagyományból átvett naturalisztikus daramaturgia szellemében: "A népgyűlölő", a "Kísértetek", "A vadkacsa", a Rosmersholm" és elsősorban a "Nóra". Ez az 1879-ben keletkezett színdarab a bemutató idején hatalmas botrányt okozott: Ibsen kiállása a nők jogai mellett szokatlan kihívásnak számított annak idején. Változatlan népszerűségének ma már nem ez az elsőrendű oka, hanem a szereplő személyek mesteri rajza, a drámai szerkezet lenyűgöző szépsége, az okos érzelmesség. S az a nemes írói indulat, megfontolt pátosz, amely az emberi egyéniség szabad kibontakozásáért kiált.

Henrik Ibsen - Hedda ​Gabler
A ​szépséges ifjú asszony tábornok apjától örökölt két revolvere betölti gonosz szerepét a dráma végére: két öngyilkosság mond ítéletet egy képmutató világ felett. Az 1890-ben megjelent és 1981-ben bemutatott Hedda Gabler a norvég drámaíró egyik legsikeresebb és legmodernebb műve. Könyörtelen jellemtanulmány az "új nőről", akit körülményei megfosztanak a függetlenség, az érzelmi és társadalmi szabadság lehetőségétől, s aki életének kudarcáért környezetén, másokon, az "együgyű boldogokon" áll bosszút. Hedda Gabler ön- és közsorsrontó "gyávaságának" rajza a norvég mester pályájának egyik legnagyobb művészi diadala...

Henrik Ibsen - A ​Doll's House
One ​of the best-known, most frequently performed of modern plays, displaying Ibsen's genius for realistic prose drama. A classic expression of women's rights, the play builds to a climax in which the central character, Nora, rejects a smothering marriage and life in "a doll's house." A selection of the Common Core State Standards Initiative.

Kollekciók