Ajax-loader

Nagy Katalin könyvei a rukkolán


Nagy Katalin - Viki ​és Lajos szerelmesek
"Viki ​és Lajos szerelmesek" Ez olvasható a Vikiék kerítésén hajnal óta, hát olvashatja az írást a fél falu. Éppen ezt akartam... Merthogy én írtam oda a hirdetést. Így vall a könyv elején az egyik főhős, a hetedikes Lajos. Ugyan miért írta a kerítésre ezt a hirdetést? És mit szól hozzá Viki? És tényleg szerelmesek? Az olvasó a könyv végére érve maga találja meg a választ.

Nagy Katalin - Legfeljebb ​három pofon
Hová ​tűnt Pók Öcsi, az iskola legjobb ugrója, a bajnok? Mert eltűnt a verseny előtt, s Ködmön Erzsi, a tanárnője, hiába keresi. Nem kerül elő még éjszakára sem. Mennyi izgalom Öcsiért! Már Pók Margitka, a nővére is nyugtalan, pedig ő tudja, hogy Öcsi el szokott tűnni. tudja, hogy Öcsi azért tűnik el, mert ő is keres valakit. az apját keresi, aki még mindig nem tért vissza a háborúból, pedig mások már visszajöttek. Nagy Katalin regénye napközis gyerekek világát rajzolja meg a volt Mária Valéria-telepen, úgy, ahogy pedagógusként látta. Mennyi képtelen, hol megrendítő, hol vidám esemény történik velük - s az őket buzgón nevelni akaró pedagógussal. A mindig izgalmas, kitűnő regény hiteles élmények alapján rajzolja meg a sok szenvedésen átment, szeretetre vágyó és szeretetre méltó, jópofa gyerekeket. Furcsa kalandjaikat Kohl Leó rajzai teszik még elevenebbé.

Nagy Katalin - Kettőnk ​titka
Péter ​Tibor megszületett. És az ő életében ez a legnagyobb esemény. Attól fogva, hogy valaki világra jön, rengeteg minden történik vele. Ámul-bámul a dolgokon, megbarátkozik a szülőkkel, nagyszülőkkel, később az óvodás pajtásokkal. Vannak kedvencei: játékok, bútorok, ételek. De mindenekfölött való ANYA, akivel örömeit-gondjait megoszthatja, és mindez az ő kettőjük titka marad. A kedves, humoros, melegséggel telített kis történetekhez mulatságos grafika készült. Fényképek, gyerekrajzok, szépséges szép valódi illusztrációk. És amikor az olvasó leteszi a könyvet, úgy érezheti, hogy mindez nemcsak Péter Tiborral, hanem vele is megtörtént, megtörténhetett volna.

Nagy Katalin - Mini mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Katalin - Az ​elvarázsolt iskola
Nagy ​Katalin, Gorkij-díjas író és pedagógus legújabb könyvében érdekes és időszerű problémákhoz nyúl. Arról ír, milyen hatást vált ki, milyen problémákat okoz és végül milyen hasznot, örömet hoz a tanyasi iskolából a városba kerülni. A könyv kis hőse, Dani szívünkhöz nő, érdekes kalandjait, életének alakulását vele együtt lélegezve figyeljük. A szórakoztató és szép könyvet Mayer Gyula szellemes, vonzó rajzai díszítik.

Dobsonyi Sándor - Hangay Zoltán - Nagy Katalin - Szófajtani ​elemzések
„A ​szó jelentésének alakulását a mondatbeli aktuális szereplésen kívül a szókincs többi tagjához való viszonya is meghatározhatja. Mint ahogy a növények, állatok együttélésének, társulásának vannak törvényszerűségei, és kialakult a növény-, illetőleg állatszociológia tudománya, ugyanúgy képes értelemben beszélhetünk a szavak társas életéről, a szókincs belső szociológiájáról és a társas viszonyok következményeiről is... S mivel a grammatikai kapcsolatok szófaji alapon jönnek létre, a szó élete a szófajba van ágyazva... A jelentések fejlődése szempontjából [is] a legfontosabb alap a szónak szófaji meghatározottsága” – állapította meg Hadrovics László. Ennek a felismerése vezette a szerzőket, amikor elhatározták, hogy a klasszikussá vált Rácz–Szemere: Mondattani elemzések mintájára elkészítik a Szófajtani elemzéseket, hogy a szókincsben tájékozódási pontokat kínáljanak. A Tinta Könyvkiadó, A magyar nyelv kézikönyvei sorozat kiadója fontosnak tart minden, a szókincsbeli eligazodásban segítő újabb vállalkozást, ezért szívesen adta ki ezt a könyvet. A 603 szócikk ezres nagyságrendű szófaji meghatározásai, értelmezései és utalásai nem merev kategorizálással, hanem a grammatikai és etimológiai kapcsolatok egymáshoz viszonyításával nyújtanak fogódzót az elemzések használóinak a pontos szófaji meghatározásokhoz. A szerzők az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán a magyar nyelvészeti tantárgyak oktatói. Könyvük a több évtizedes oktatómunkájuk alatt összegyűjtött példaanyagot tartalmazza, amelyet a szófajtani szemináriumokon eredményesen használtak és használnak. A munkát nagy haszonnal forgathatják a felsőoktatásban és a közoktatásban tanítók és tanulók egyaránt.

Nagy Katalin - Rendhagyó ​emlékkönyv
A ​kötetben egy megtalált emlékkönyv kapcsán emlékszik vissza Nagy Katalin a gyerekkorára. Rövid történeteken keresztül mutat be sokféle gyereksorsot, melyekből kiderül, hogy vannak, akik nehezebb körülmények között élnek, őket bátorítani és segíteni kell; és van, akit sokan irigyelnek, ám valójában nagyon magányos. A gyereknyelven írt szövegek sikerének titka az őszinteség és a humor, amelynek köszönhetően a József Attila-díjjal is kitüntetett szerző könyvei minden korban élvezetes olvasmányok kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. Régi kedvencek-sorozatunkban olyan könyvek megjelentetését tűztük ki célul, melyek egyszer már belopták magukat sokak szívébe. Mi elővesszük és új, friss illusztrációkkal töltjük meg őket, hogy a mai gyerekek is szívesen vegyék kézbe ezeket a remekműveket, és számukra is legalább akkora élményt jelentsenek, mint nekünk jelentettek évekkel ezelőtt.

Nagy Katalin - Tűrhető ​Lajos
"Bemutatom ​a családom. Ez volt a házi feladat címe. Kérdeztem is Gabi nénit, a magyartanárunkat: mit írjak én erről? Ismeri ő a családomat fejből! A szüleim annyit járnak be az iskolába, mintha bérletük lenne. Igaz, nem maguktól jönnek. Hívják őket miattunk. Mert az öcsém is idejár, másodikos." Kormos Csaba, aki már ötödikes nagyfiú mondja el, miféle pörös ügyei vannak öccsének az iskolával és a családdal, hogyan szerzett "tűrhető" testvére egy kóbor kutyát, mit adott a talpraesett Lajos családjának karácsonyi ajándékul, s mi történt, amikor megérkezett újszülött húgocskájuk, Szilvia. A vidám könyvet Mayer Gyula rajzai teszik még élvezetesebbé.

Nagy Katalin - Mini ​mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Katalin - Tűrhető ​Lajos / Világgá mentem
Nagy ​Katalin két vidám történetének főhőse Tűrhető Lajos, azaz Öcsi, a Kormos család legelevenebb tagja. Mindig meg tudja lepni a többieket: hol egy kiskutyát visz haza, hol egy egész csapat gyereket hív meg karácsonyra, ajándékképpen a családja számára. Néha előfordul, hogy verekszik, de csakis azért, hogy megvédje a lányokat. Amikor megtudja, hogy Nagyi elcserélné őt egy jobb gyerekért, fogja magát és világgá megy. Azaz elindul. De aztán egy hirtelen jött ötlettől vezérelve inkább összehív egy lakógyűlést, és végül mégsem megy sehova, hanem ő lesz a ház ünnepelt hőse. 7 éven felülieknek ajánljuk.

Nagy Katalin - Vakarcs
Lassan ​és nehéz szívvel bandukol az iskola felé az első osztályos Vakarcs, mert úgy érzi, hogy ez az út messzire viszi kisgyerek korától, játékaitól, és egyetlen barátjától az ötéves Farkincától. Farkinca nem jár óvodában, szilaj, vad kislány, akit pesti nagymamája fogad magához, de nem ér rá vele foglalkozni. Vakarcsra új és szép barátság vár az iskolában: a negyedikes Takács Laci barátjává fogadja, anyukája pedig segít megszelidíteni, és az iskolába induláshoz felkészíteni Farkincát. Kalandos történetek során mesél Nagy Katalin a három gyerek barátságáról, de egy lakótelep életéről, felnőttek, gyerekek jelleméről, összetartozásáról is sokat tudhat meg az olvasó kisiskolás - a történetet hallgató óvodás. Réber László kevés vonallal kitűnően jellemző illusztrációi még elevenebbé teszik ezt a sokoldalú, jó humorú gyerekkönyvet, mely második kiadásban jelenik meg.

Nagy Katalin - Vakarcs ​vakációja
Mit ​tehet az ember, ha a kisöccse beszorul a kutyaólba? Mennyiért lehet bérbe venni a vakáció idejére egy farkaskutyát? Hova lehet dugni a postagalambokat? Miért lett Vakarcsból kancsalpók? Csupa izgalmas kérdés. Azok az olvasók, akik már ismerik Vakarcsot, az immár majdnem másodikos nagyfiút és barátnőjét, Farkincát, bizonyára szívesen kísérik el őket a Tisza menti faluba, ahol vidám vakációjukat töltik. Akik pedig most találkoznak velük először, azok is szívükbe zárják ezt a kedves, "minden lében kanál" társaságot. Nagy Katalin derűs hangulatú, fordulatos gyerekregényének illusztrációit Réber László készítette.

Nagy Katalin - Hó-napló
A ​hó-napló egy szép vastag füzet, amelyben a Gepárd őrs nevezetes tetteit örökíti meg Ádám. Ahogy telnek a hetek, a hónapok, úgy forr össze baráti közösséggé az őrs, és egyre több eseményt kell feljegyeznie a krónikásnak. A hó-naplót olvasva csupa izgalmas dologról értesülünk, például arról, hogy milyen egy Mikulás-műszak, isznak-e teát a Szamovár-klubban, hová tűnt Wittner, kell-e anyák napjára szerenád, mi van a Gepárdok legyezőjén? A Gepárd őrsnek most nyomtatásban is megjelentetett hó-naplóját Szecskó Ágnes rajzaival adjuk közre.

Nagy Katalin - Világgá ​mentem
Kedves ​ismerősöd, Tűrhető Lajos, akinek viselt dolgairól Nagy Katalin előző könyvében olvashattál, elhatározza, hogy világgá megy. Megtudja ugyanis: nagymamája szívesen elcserélné őt egy jobb gyerekért. Lajosunk elindul, de útközben eszébe jut, hogy előbb összehív egy lakógyűlést. Ezután halaszthatatlan dolga akad a nyugdíjasok házibulijának és a házi óvodának megszervezésében, s mire mindennek vége van, ő lesz a ház hőse, s a világgá menést is elhalasztja.

Nagy Katalin - Házi ​bábszínház
Minden ​gyermekekkel foglalkozó ember hamar szükségét érzi annak, hogy megkeresse azokat a módszereket, amelyekkel leginkább hatni tud neveltjeire. Lelki sajátosságait tekintve a kisgyermek elsősorban érzelmi lény, érzelmein keresztül látja a világot, érzelmein keresztül lehet hatni rá. Én is ebből az elvből indultam ki, s úgy tapasztaltam, hogy a sok jó módszer mellett a báb a legalkalmasabb. Sűríti mindazt, ami megkapja a kicsi figyelmét: a mozgás, a látvány, a szín, a ritmika és így tovább. Ebből egyenesen következik az is, hogy a gyerekek a lehető legszerencsésebb formában találkoznak az irodalommal, mesével, verssel, zenével. Biztos, hogy nyitottá válnak a szép befogadására...

Nagy Katalin - Napraforgó-lány
Mindig ​a Nap felé. De az ember számára nem mindegy, hogy mi vagy ki a Nap. Borinak, a regény hősnőjének eleinte a tanítóképző tisztelendő főnökasszonya a Nap. 1943-at írunk, a küszöbön a második világháború végkifejlete. S ahogy ez a vég közeledik, úgy fordul alá és érvénytelenül az a naprendszer, amely a könnyen befolyásolható Borit mozgatja, s kel fel egy másik, amely igazi emberségével életre segíti az ő igazabb emberségét. A világháború utolsó évének ellentmondásos és megrázó eseményeibe mélyen bevilágító, érdekes regényt Fekete Mária illusztrációi díszítik.

Nagy Katalin - Intőkönyvem ​története
Szenzációs ​könyv egy érzékeny kamaszról, aki történetesen lány, de akár fiú is lehetne. Vagány, okos, és rosszul tűri az igazságtalanságot.

Nagy Katalin - Igazságos, ​becsületes, bátor
Egy ​kandidátusi disszertáció keretei között megkíséreltem felmérni a nevelés eredményét a tanulók erkölcsi ítéletei vonatkozásában és összevetni a nevelés eredményét a tanulók erkölcsi ítéletei vonatkozásában és összevetni a nevelési célnak megfelelő, a reformdokumentumokban megfogalmazott nevelési követelményekkel. A kutatási téma megválasztását az objektív szükségleteken kívül egy szubjektív igény is befolyásolta: mint a nevelési tervet kidolgozó munkacsoport egy tagját engem is érdekelt, izgatott a "visszajelentés", mi a hatása, van-e eredménye a nevelés ezen újszerű dokumentuma felhasználásának? A nevelési követelmények, a "kell" oldalárál nézve: hogyan formálódott a gyerekek erkölcsi arculata? S a gyerekek erkölcsi arculatának ismeretében hogyan lehet megfogalmazni a következő követelményt. A kérdésekre vizsgálatok újabb kérdéseket adtak fel, adnak fel - gondolom - minden kutatónak. A disszertáció rövidített változatát azzal a céllal és reménnyel adom közre, hogy a vizsgálat adatai segítik majd az olvasót a tanulók megismerésében és jelenleginél jobb, differenciáltabb megítélésében.

Nagy Katalin - Próbarepülés
- ​Szép a szerelem? - kérdezik a Próbarepülés első mondatában Melindától lánytársai, akik egytől egyig, éppúgy, mint Melinda, megjátsszák, hogy ők aztán jól tudják, milyen. Holott csak tudni, ismerni szeretnék. Sejtéseik, vágyaik, olvasmányélményeik vannak csupán az első szerelemről, és szüntelenül bennük dolgozik az az önbecsapó képzelgés, hogyha egy fiúra gondolnak, az már szerelem. Holott... Melinda - Nagy Katalin népszerű regényéből, az Intőkönyvem történetéből már sok olvasó számára ismerős, makrancos és okos kamasz lány - egy nyári úttörő-táborozás során jut el az ábrándtól az első élmény valóságáig. Munka, felelősségvállalás, emberi helytállás közben távolodik el a gyerekábrándtól, s szereti meg a vele rokon mód gondolkodó, felnőttes felelősséggel helytálló fiút.

Nagy Katalin - Szív ​a kerítésen
"...Aztán ​megtörültük a csecsemőt. Viki törülte, én adogattam a kezébe, amit kért. Nem ment hibátlanul. A babaolaj és a hintőpor megkülönböztetésében csak az segített, hogy már tudok olvasni. Végre elkészültünk. A csecsemő elégedetten szuszogott. Én is. És gondolatban bocsánatot kértem Éva nénitől. Azt mondtam neki egyszer, ilyen nincs is valóságban, amit mi a filmben játszunk! Az a fiú tiszta tökfej, aki így fut egy lány után, én ugyan nem futnék... Hát nem is! Csak fürdetek. Ha ezt Éva néni látná!" A kamaszszerelem bonyodalmairól, meglepő fordulatairól szól ez a kedves, mulatságos történet.

Nagy Katalin - Madzag
Hogyan ​élnek a tanszerek békésen vagy békétlenkedve egymás mellett, mit csinálnak az iskolatáskában, és mit, amikor "táskán kívül" vannak, no és hogyan boldogul velük első osztályos kisgazdájuk - erről szól Nagy Katalin kedves, vidám története. Egy okos és élénk kisfiú izgalommal teli napjait kísérhetjük figyelemmel a könyv lapjain, és az iskolai barátságok, mély érzelmek születésének lehetünk tanúi. A kedvesen megszemélyesített tanszerek pajkos-komoly játékai és vetélkedései az iskolai élet derűs izgalmasságát idézik. A könyvet Kondor Lajos rajzai díszítik.

Nagy Katalin - A ​világ legrosszabb gyereke
Kavics, ​Nagy Katalin regényének hőse, persze hogy nem a világ legrosszabb gyereke, csak a Nénike, akit az őrzésével megbíztak, mondogatja róla, hogy ő a legrosszabb. Mert hát Kavics nem szeret egész délutánokon át egyedül üldögélni a zárt szobában, s ezért iskola után a Nénike szerint "csavarog". Mennyi problémával bajoskodik egy kisfiú, akinek új lakóhelyén még nincsenek korához illő barátai, s akit okkal, ok nélkül kiközösítenek egy időre a lakótelepi gyerekek. Erről szól Nagy Katalin új regénye. Aki ismeri a szerző előző Vakarcs-köteteit, a nagy sikerű Intőkönyvem történetét és a Legfeljebb három pofont, az tudja, hogy megint csak nagy gyerekismerettel, jó humorral írt, érdekes történetet kap, melynek középpontjában egy izgató pedagógiai probléma áll. Zsoldos Vera illusztrációi szellemesen és kedvesen elevenítik meg Kavics apró-cseprő kalandjainak színes sorozatát.

Kollekciók