Ajax-loader

Em Griffin könyvei a rukkolán


Em Griffin - Meggyőztél!
Az ​emberek többnyire nem szeretik, ha bármiről is meg akarják őket győzni. Mintha veleszületett ellenállással viseltetnének mindenkivel szemben, aki megpróbálja más mederbe terelni gondolataikat, befolyásolni véleményüket, megváltoztatni viselkedésüket. Akkor hát hogyan lehet őket rávenni, hogy legalább meghallgassák mondanivalónkat? Em Griffin a meggyőzéskutatás eredményeit keresztény elkötelezettségből fakadó tapasztalataival ötvözi, és úgy véli: akkor lehetünk a legnagyobb hatással az emberekre, ha nem akarjuk őket manipulálni. A szerző azt is megvizsgálja, hogy mikor hatékony a keresztény bizonyságtétel, és miért. Sorra veszi továbbá a bűntudatra, a félelemre és a szerepjátékra épülő módszereket. Szól a hitelességről, az üzenet közvetítéséről és a tömegtájékoztatási eszközök használatáról. Végül rámutat, hogy miként hat a meggyőzés mindennapos mestersége és művészete magára a meggyőzést végző személyre és környezetére. A szerző jól ismert humorát, élvezetes stílusát ezúttal is Lente István karikatúrái színesítik.

Em Griffin - Szerezzünk ​barátokat! ...és becsüljük meg őket!
A ​szerző a barátságnak az életben betöltött jelentőségére és értékére hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint a barátság lényege a kommunikáció, hiszen azon keresztül lehet egymáshoz közeledni, problémákat megoldani, szeretetet közvetíteni. A jó kommunikációhoz önismereten át vezet az út, a barátságok megtartása érdekében bizalmat kell építeni, egyezményekre kell jutni, és tudni kell megbocsátani is. Erre tanít az élvezetesen megírt, olvasmányos, finom humorral átszőtt, ám tartalmában nagyon komoly és őszinte könyv. - Buda Béla dr.

Em Griffin - Együtt-lét
Nagyon ​különbözőek vagyunk, így egy-egy közösséghez eltérő motivációk miatt csatlakozunk: egyesek a feladatmegoldás okán, mások kapcsolatokat kívánnak építeni, megint mások talán befolyásra akarnak szert tenni. A jó csoport kialakulásához a megfelelő vezető megválasztása mellett hasznos tisztában lenni a különböző vezetői stílusokkal; a helyes önfeltárás és konfliktuskezelés módszereivel; a befolyásolás és meggyőzés mechanizmusaival; az együttműködés, azonosulás és döntéshozatal lépéseivel; az elvárások hatalmával; és azzal is, miként vezethetünk úgy vitát, hogy a résztvevők bátran és őszintén megoszthassák gondolataikat. Em Griffin meggyőzése, hogy a jól működő csoportban lehet változni, fejlődni, érni, vagyis a csoportok - eredeti céljaiktól függetlenül - eszközök, amelyek segítenek a személyiség kibontakozásában. A szerző mindezt a tőle megszokott humor, olykor irónia, sőt önirónia stiláris eszközeivel tárgyalja. Csoportok iránti leplezetlen lelkesedését keresztény hite és a szakterület megalapozott elméleteinek ismerete hatja át.

Em Griffin - Bevezetés ​a kommunikációelméletbe
Em ​Griffin könyve harminckét kommunikációs elméletet mutat be közérthető, olykor humoros stílusban ismertetve az adott szakterület legkiválóbb tudósainak eredményeit. A könyv tematikájában és naprakész szakmaiságában egyaránt újdonság a magyar szakirodalom és a felsőoktatási segédeszközök tárházában. _Dr. Pléh Csaba, pszichológus, egyetemi tanár_ A kommunikáció jelenségvilágát Em Griffin könyve a legkülönbözőbb diszciplináris beágyazottságban kezeli, így egyebek között tárgyalja a nyelvészeti, antropológiai, kultúraelméleti, pszichológiai megközelítéseket, valamint részletesen bemutatja az egyes elméletek filozófiai és etikai reflexióit is. _Dr. László János, pszichológus, egyetemi tanár_ Nagy hiányát érzem egy olyan alapmunkának, amely tág horizonttal, és mindenekelőtt szociálpszichológiai kitekintéssel mutatná be az emberi kommunikációt. Em Griffin könyve betöltheti ezt az űrt. Ragyogóan átgondolt, széles spektrumú képet rajzol a kommunikációról. _Dr. Síklaki István, szociálpszichológus, egyetemi tanár_ Egyéni beállítódás kérdése, hogy mennyit akarunk feldolgozni, megérteni a bennünk és körülöttünk zajló életforgatagból. Életünk minél tudatosabb megéléshez szükséges, hogy felkészülten biztosítsuk részvételünket a világ forgószínpadán, a társas kapcsolatokban. Ez a könyv útikalauz a kommunikációs elméletek világához. _Cs. Golenya Ágnes, Axent Kommunikációs Stúdió_

Kollekciók