Ajax-loader

Láma Anagarika Govinda könyvei a rukkolán


Láma Anagarika Govinda - Meditációs ​gondolatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láma Anagarika Govinda - Buddhist ​Reflections
Editorial ​Reviews From Library Journal Grouped into four parts--"The World and Its Interpretation," "The Inward Path," "Art as Creative Meditation," and "The Meeting of East and West"--these essays by a Westerner who became a Tibetan monk and Buddhist scholar combine thought with feeling, insight with wide-ranging compassion. An introductory essay provides background about the Buddha and Buddhism so that the 19 subsequent essays are accessible and convey profound thought in clear language with analogies helpful to Westerners. Govinda's most exciting essays deal with consciousness and transcendence as echoed in other religions and in Teilhard de Chardin's ideas of a conscious cosmos. Recommended for large public, academic, and seminary libraries. Copyright 1991 Reed Business Information, Inc. Language Notes Text: English (translation) Original Language: German

Láma Anagarika Govinda - A ​buddhizmus válasza harmincegy alapvető kérdésre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láma Anagarika Govinda - Az ​Ārya Maitreya Maṇḍala Rend áhitat szertartása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láma Anagarika Govinda - Meditációs ​képek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láma Anagarika Govinda - Meditációs ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láma Anagarika Govinda - A ​korai buddhista filozófia lélektani attitűdje
A ​szerző e kötetben azokat az alapvető fogalmakat és elgondolásokat mutatja be közérthető formában, amelyek valamennyi buddhista iskolában közösek. Alapjául egy VII. és XII. század között keletkezett Abhidhamma-pitaka gyűjtemény, Anuruddha Thera Abhidhammat-tha-sangahája szolgált. Az Abhidhammattha-saṅgaha az egyéb Abhidharma-szövegekhez hasonlóan tömör és sűrített formában mutatja be a buddhista tanítás alapeszméit. Minden fogalomnak szinte matematikai szigorúsággal meghatározott helye van, ahol nemcsak az a fontos, ami elhangzik, hanem az is, hogyan hangzik el, a logika és a dialektikus gondolkodás ugyanis ebben az esetben teljes egészében a megélt valóság szisztematikus bemutatását szolgálja. A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a szerző húszas években megjelent tudományos közleményeire nyúlik vissza, s az indiai Patna Egyetemen 1936-37-ben tartott előadásainak összefoglalását képezi. A felölelt anyag nemcsak a buddhista filozófia kérdései iránt komolyan érdeklődő olvasó számára nélkülözhetetlen, de gyakorló buddhisták pszichológiai tájékozódásához is rendszerezett segítséget nyújt. Míg a kötet első fejezetei könnyen érthetők, a későbbi részek nyilvánvalóvá teszik, hogy nem pusztán intellektuálisan összeállított értekezésről van szó, hanem olyan tapasztalatok megosztásáról, amelyeket a szerző önmagán végzett meditatív munkája során szerzett. E saját élő tapasztalás tette őt képessé arra, hogy behatoljon a buddhista mélylélektan rejtett hagyományaiba.

Láma Anagarika Govinda - A ​buddhista stūpa pszicho-kozmikus szimbolikája
A ​stupa a buddhizmus és különösen a vajrayana nagyon fontos szimbóluma. A tibeti hagyomány szerint a stupa jelentésének számtalan szintje van. A Buddha életének nyolc eseményét és nyolc megnyilvánulását jelképezi. Azt mondják, amíg a buddha tanításának e szimbólumai a földön állnak, a Dharma megmarad. Régebben nagyon kevés irodalom volt a stupáról. Így e kis könyv szerepe jelentős. Govinda (1978) a sztúpával kapcsolatban rámutat arra az érdekes tényre, hogy az építészet, mely minden más művészetnél jobban függ az anyagtól és a gyakorlati megfontolásoktól, eredetét tekintve teljesen a szimbolikus építményekben gyökerezik, melyek legfeljebb kultikus szerepet töltöttek be, de semmiféle pragmatikus jelentőségük nem volt. Így pl. a halottkultusz céljára már ősidőkben kifinomult vagy éppen monumentális építményeket emeltek, miközben az élők a legprimitívebb kunyhókban laktak. Ugyanígy az irodalomban is előbb fejlődött ki a költészet és a metrikus beszéd, mint a próza, s a mítosz jóval megelőzte a történetírást. Úgy tűnik, az archaikus ember számára a szellemi szükségletek élveztek elsőbbséget, s a haszonelvű pragmatizmus csak jóval későbbi találmány. - A sztúpa körkörös és négyzetes elemeket egyesítő alaprajzában és vertikális felépítésében nem nehéz fölismerni az ősi indiai mandala sémáját, melyet a főleg Belső-Ázsiában elterjedt gyémántút-buddhizmus is átvett. A mandala (szó szerint „kör”) egy olyan komplex struktúra, mely sűrítve és egymásra vetítve tartalmazza a világegyetem korabeli indiai kozmológiai modelljét és az ember mint mikrokozmosz vázlatát. A mandala ugyanakkor az istenség palotája is, akit a meditáló a világ és önmaga belső lényegeként kontemplál.

Láma Anagarika Govinda - Fehér ​felhők útja
Ez ​a klasszikussá vált könyv a megszállás előtti Tibetről íródott egyik legszebb és legmeghittebb úti beszámoló. A szerző, akit nyugati származása ellenére nemcsak művészként és filozófusként, de nagy tudású buddhista tanítóként, sőt lámaként is elismert a keleti és a nyugati világ, ebben a könyvében a saját zarándok- és felfedezőútját írja le.

Láma Anagarika Govinda - Om ​ma-ni pad-me hum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók