Ajax-loader

Hidasi Judit könyvei a rukkolán


Hidasi Judit - Vissza ​Japánba
A ​szerző új kötetében legfrissebb élményeit meséli el, melyet egy hosszabb Japánban töltött tartózkodása váltott ki belőle. Írása lebilincselően érdekes, azzá teszi a szerző tudása a japán szokásokról, technikáról, szexről, kultúráról és mindennapokról. A szerző japanológus, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke, főiskolai tanár és egy Japánról szóló, igen sikeres könyv alkotója. Nála kevesen ismerik jobban a felkelő Nap országát. Ismeri jelenét és múltját, filozófiáját, művészetét, irodalmát, nyelvét, tájait és embereit, szellemi teljesítményeit és mindennapjait. Új kötetében legfrissebb élményeit meséli el, melyet egy hosszabb Japánban töltött tartózkodása váltott ki belőle. Írása lebilincselően érdekes, azzá teszi a szerző friss eleven kíváncsisága, látásmódjának nyitottsága, remek elemző képessége, tapasztalatainak gazdagsága, elmélyült tudása, világnézete. A japán csodának vége. Sok minden módosult, sok minden megváltozott és sok minden átalakulóban van. Természetesen körülöttünk a világ is alaposan átrendeződött, új eredmények születtek és új problémák jelentkeztek. Ezekkel a kihívásokkal a Felkelő Nap Országának is meg kell birkóznia, de a mód, ahogyan ezt teszi jellegzetes. Ebben a vonatkozásban is vannak tehát még bőven megérteni valók, amelyekből néhányat szeretnék megosztani a kedves olvasókkal. (a Szerző)

Hidasi Judit - Interkulturális ​kommunikáció
Ha ​tudni szeretné, hogy... - miért jött divatba a kommunikáció mint stúdium, - miért történnek félreértések mindennapi érintkezéseinkben, - miért nem elég egy idegen nyelvet grammatikailag elsajátítani, - miért beszélnek a nők többet, mint a férfiak, - miért gesztikulálnak az olaszok többet, mint a japánok, - miért idegesít bennünket az, ha túl közel állnak hozzánk, és egyáltalán, ha kíváncsi a különböző kultúrájú emberek kommunikációjának jellegzetességeire, akkor Önnek érdemes ezt a könyvet elolvasnia. Ha a különféle kultúrájú emberekkel sikeresen szeretne kommunikálni, akkor Önnek érdemes ezt a könyvet meg is tanulnia. Kommunikáció különféle kultúrák képviselői között: ezek az ismeretek nemzetköziesedő világunkban nemcsak hasznosak, hanem egyre inkább nélkülözhetetlenek.

Park Soo-young - Hidasi Judit - Osváth Gábor - Szigeti György - Magyar-koreai ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hidasi Judit - 50 ​japán egyperces
A ​groteszk mint kisepikai műfaj az, amely a leginkább képes visszaadni azokat az érzéseket és hangulatokat, amiket a tapasztalatlan vagy gyanútlan idegen megél Japánban. A nemes és fennkölt elemek bizarr módon ötvöződnek a mulatságos, nevetséges vagy akár váratlan fordulatokkal, így hatásuk egyszerre komikus és megütközést kiváltó. A kötet egy rövid válogatást nyújt azokból az egypercesekből, amelyeken keresztül a groteszkben megnyilvánuló humor révén próbálom közelebb hozni a japán mindennapok, a japán életforma, a japán gondolkodás, a japán kommunikáció és a japán emberi kapcsolatok értelmezését, végső soron megértését.

Hidasi Judit - Japán ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hidasi Judit - Na ​és, hogy tetszik Japán?
Hidasi ​Judit japanológus, a Külkereskedelmi Főiskola Keleti Kommunikációs és Továbbképző Intézetének a vezetője, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke saját tapasztalatai alapján ismeri Japánt. Többször, hosszabb időt töltött a távol-keleti országban; volt ösztöndíjas, tanár, majd professzor, ott élt különböző élethelyzetekben, ismeri az ország múltját, kultúráját, jól beszéli nyelvüket, sok és sokféle emberrel ismerkedett meg. A kép, amit a kötetben az olvasó elé tár, hallatlanul színes és érdekes, mentes minden közismert sablontól, életes és gazdag. A könyv épp ezért szolgál meglepetésekkel, új ismeretekkel anélkül, hogy szenzáció ízű beszámoló lenne, a legnemesebb értelemben vett művelődés- és országtörténet, népismeret a munka. A japán értékrend, a csoporterőbe vetett hit és bizalom, a munkához való viszony, a japán házasság tartópillérei, a japán észjárás, a táplálkozási szokások, a művészi szórakozás különféle formái, a fehér ember gondolkodásvilágának megítélése mind rendre előttünk áll a kötet olvastán. - Mindenkinek ajánlható, aki valóságos képet akar kapni a távol-keleti országokról, és közben tanulva szórakozni szeretne.

Kollekciók