Ajax-loader

Szedő Dénes könyvei a rukkolán


M. Kákonyi Konstantina - Szedő Dénes - Aranyszívű ​gyermek
_Az ​aranyszívű gyermek_ Kákonyi Konstantina nővér és Szedő Dénes atya közös műve. Gyermekekhez szóló, a keresztényüldözések korába elkalauzoló, megható, mégis komoly történet Tarzíciuszról, a kis ministránsfiúról. A történetet és a képeket is át meg átszövik Dénes atya egykor jól ismert -- ma már csak itt-ott felhangzó -- gyermekdalainak sorai: _Kezdődik a kismise, nem leszek rossz sohase_, vagy: _Én még olyan csöpp vagyok, Jézus, mit is tudhatok, kívüled egyebet nem tudok_ stb. Tarzíciusz olvasása közben valamit még megsejthetünk abból a gazdagságból, amit a háború előtti és utáni nemzedék még élvezhetett: kristálytiszta színek, szívhez szóló szavak, egyszerűség. Konstantina nővér míves képei: Tarzíciusz tiszta tekintete zűrzavaros világunkban üdítő balzsamként hatnak. Aranyosan szép világba csöppen az olvasó, ahol közvetlenül társaloghat Jézusával. Az aranyszívű gyermek Jézus szavára átalakul, egészen az övé lesz: életét adja érte. Megismétlődik benne a szentmise csodája, ahol a kenyér és a bor Jézus kimondott szavaira Testté és Vérré lesz. Ez a csoda ma is megtörténik, mert az élő Jézus ma is megelevenít, átalakít és átformál. Segítse ez a könyvecske a mai fiúkat és lányokat, hogy kicsi koruktól a szentségi Jézus alakítsa és formálja bontakozó életüket. A Kiadó

Assisi Szent Ferenc - Szedő Dénes - Az ​egyszerűség útja / Facimbalom
Minden ​egyes szentnek - mint embernek - különös, sajátságos az élete. Minél inkább sikerül követnie Krisztust, annál áttetszőbb, világosabb lesz az életútja. Az Egyház "alter Christus", a második Krisztus névvel tisztelte meg Assisi Ferencet. Egyetlen szent sem kapott annyi nevet a történelem folyamán, mint az, akit Giovanni, Jánosnak kereszteltek. Akit apja, Bernardone Péter "Francesco", franciácska névvel becézett. Ezzel is vonul be a történelembe. "A Poverello, Isten szegénykéje, Trubadur, Bruder Immerfroh, Isten lovagja, bolondja, zsonglőre, A legszeretetreméltóbb szent, Mennyei kommunista, Forradalmár, A legtermészetesebb szent" jelzőket adták neki. Az ő egyetlen vágya pedig az volt, hogy _egyszerű_ legyen, mint az Úr akarata, mint a Nap Testvér, a Hold Nővér, vagy éppen Halál Nővér - és a Szeretet. Életem egyik nagy - ha nem a legnagyobb - ajándéka az volt, hogy szent Ferenc a családjába fogadott. Nemcsak befogadott, meg is tűrt. És lám, most még írásaimat is megtűri a maga írásai mellet itt e könyvben. Egy födél alatt lakhatom hát ismét ővele. Fénnyel az árnyék. Szedő Dénes

Szedő Dénes - Szedő ​Dénes összes művei
ferences ​szerzetespap összes eddig megjelent és még publikálatlan műfordítása, bőséges jegyzetekkel, magyarázatokkal, színes és fekete-fehér képekkel illusztrálva. A több mint nyolcszáz oldalas könyv anyagát Hidász Ferenc ferences gyűjtötte össze és rendezte nagy műgonddal sajtó alá. Az általa írt előszó és a szintén ferences Zatykó László utószava hozza emberközelbe és helyezi el az egyetemes magyar irodalomban Szedő Dénest, aki a történelem szinte valamennyi korszakából és népétől származó alkotásokat ültetett át magyar nyelvre, csodálatos ízléssel és szakmai tudással.

M. Kákonyi Konstantina - Szedő Dénes - A ​kis hercegnő aranyszíve
_A ​kis hercegnő aranyszíve_ 1944-ben, a II. világháború vége felé íródott, de a német, illetve a szovjet megszállás miatt sem akkor, sem később nem sikerült megjelentetni. Kákonyi Konstantina nővér, az akkoriban már jól ismert festőművésznő álmodta meg a képeket, melyeket Szedő Dénes atya -- azóta már elhunyt költő és műfordító, a gyermekek nagy barátja -- zamatos magyar nyelven mesévé formált. Kalandos utat járt be a könyvecske, míg a kezünkbe vehettük, mert az 1948-ban számkivetésbe induló Konstantina nővér magával vitte Amerikába, ahol évtizedeket töltött el egészen a művészetnek élve. Csak 1994-ben tért haza véglegesen, magával hozva többek között _A kis hercegnő aranyszívét_. E szerzőpáros világot járt színes meséjét nyújtjuk most át -- fél évszázados születésnapi évfordulóján -- azzal a meggyőződéssel, hogy mit sem vesztett eredeti bájából. A mese gyermekien egyszerű világa, a leheletfinom képek az olvasót is elvezetik Aranykirály országába, ahol az aranyszív, az önzetlenül tiszta szeretet uralkodik lakóinak szívében. A Kiadó

Kákonyi Konstantina - Szedő Dénes - Margitka ​királyleány
Margit ​több rangos kérő helyett Jézust választotta vőlegényül. Őt kereste egész életében. A Szeretet titokzatos keresése ez, mely áldozatra is képes a másikért. Margit, Margaréta drágagyöngyöt jelent. Jézus szemében drágagyöngy vagy, Téged is keres, utánad is vágyakozik, mert drága vagy, sokat érsz az Ő szemében. Érted vállalt áldozata a Tiéd. Viszonzást, áldozatokra képes szeretetet vár Tőled.

Kollekciók