Ajax-loader

Dániel Anna könyvei a rukkolán


Dániel Anna - A ​világ színpadán
Egy ​közvélemény kutatás szerint Bertha von Suttner a századforduló táján a legnépszerűbb nő volt Európában. Elszegényedett, patinás főúri családból származott. Édesanyja miután elkártyázta vagyonukat, leányát gazdagon akarta férjhez adni. Bertha harmincéves koráig engedelmesen követte anyját a divatos fürdőhelyekre, de amikor tervezett házasságai egymás után meghiúsultak, saját kezébe vette sorsa irányítását. Elszegődött nevelőnőnek, majd rövid ideig Alfred Nobel titkárnője volt. A világhírű svéd feltalálóval kötött barátsága az évek során elmélyült, ő beszélte rá a békedíj alapítására. Az elsők között döbbent rá, hogy a rohamosan fejlődő technika a háború pusztítását iszonyatos méretűvé fokozza, hogy az emberiség válaszúton áll, és írásban, szóban síkraszállt a háború ellen. "Le a fegyverekkel!" c. könyve elsöprő sikert aratott. Kiváló szervezőkészségével a békemozgalmat nemzetközi méretűvé növelte. Békekongresszusokat kezdeményezett, felolvasó körútjain bejárta Európa és az Egyesül Államok nagyvárosait. Híres asszony, neves író és publicista, az első nő, akit Nobel-békedíjjal tüntettek ki.

Dániel Anna - Hiányzik ​Szecső
Szecső ​Irén az osztály egyik legjobb, legmegbízhatóbb tanulója. Hogyan történhet mégis, hogy egy napon nyomtalanul eltűnik? Ki tépte le Irén cikkét a faliújságról? Miért hallgat Karcsi, akinek mindenképpen tudnia kellene Irén eltűnéséről? Mi történt az iskolai rendezvényen? Csupa rejtély! Magda néni, az osztályfőnök alapos, körültekintő nyomozással igyekszik választ találni a kérdésekre. A szálak messzire vezetnek...

Dániel Anna - Margot ​királyné gobelinjei
Dániel ​Anna nagysikerű regénye, a Margot királyné gobelinjei 1974-ben jelent meg először, és az írónő második ifjúsági regénye volt. Ezt azóta könyvek egész sora követte, melyek együttesen a József Attila-díj és a nemzetközi Gorkij-díj magas elismerését hozták meg szerzőjüknek. Bármit sugalljon is a most új kiadásban megjelentetett regény címe, nem történeti jellegű könyvet tart kezében az olvasó, hanem egy ízig-vérig mai témájú, mai fiatalokról szóló regényt. Hőse egy zárkózott, kicsit ábrándos gimnazista lány (épp most végezte az elsőt), és a regény cselekménye egy nyári építőtáborban játszódik, hol hősnőnk egy nagyszerű felfedezéssel akarja elkápráztatni társait. Hogy ebben az elkápráztatásban milyen szerepet játszik a réges-rég holt királynő gobelinje, izgalmasan bontakozik ki a feszült, érdekes történet során. Nem is áruljuk el a meglepő megoldást. Elég annyi, hogy Dániel Anna pompásan ismeri a mai fiatalok életét, és mindig tud róluk és nekik valami olyat mondani, ami újszerűen igaz és elgondolkoztató.

Dániel Anna - Schiller ​világa
A ​felvilágosodás és a kezdődő romantika német irodalmának ikercsillagai, Goethe és Schiller közül talán az utóbbihoz talál nehezebben kulcsot a mai olvasó, hiszen Schiller - Keresztury Dezső szavai szerint - "a hősi akarat, az erkölcsi fenség, a legmagasabb rendű eszményiség költője", s e fogalmak mintha kissé avíttnak hatnának korunkban. Ám Schiller mint drámaíró vitathatatlanul a világirodalom legnagyobbjai közé tartozik, színművei közül nem egyet Magyarországon is újra meg újra műsorra tűznek. Dániel Anna is bizonyára ezért szenteli figyelmét elsősorban - de nem kizárólagosan! - a drámáknak, ezért elemzi őket különös gonddal és beleérzéssel. Sajátos erénye továbbá Schiller-életrajzának, hogy a magyar szakirodalomban általában felületesen és leegyszerűsítve tárgyalt Goethe-Schiller-barátságot alaposabban és közelebbről veszi szemügyre, s hogy feltárja ennek a kapcsolatnak valamennyi fonákságát és ellentmondásait is. A kötet érdeme, hogy elsőként ad átfogó áttekintést a költő magyarországi fogadtatásáról.

Dániel Anna - Diderot ​világa
"Egyetlen ​nap száz különböző arcom volt... Derűs voltam, szomorú, álmodozó, gyöngéd, heves, szenvedélyes, lelkesülő..." - írja a vidéki iskolás fiúról, a Jezsuita Kollégium kiváló növendékéről, a párizsi színházak rajongójáról, a csinos szőke fiatalemberről - vagyis fiatalkori magáról Dennis Diderot, a fény századénak, az európai szellemnek egyik legnagyobb alakja, akit leginkább világhíres Enciklopédiájáról és sikamlós és mindenképpen merész Fecsegő csecsebecsék és Az apáca című regényéről ismerünk, pedig hatalmas életműve volt. Dániel Anna a roppant anyag nagy részét áttekintve, a legújabb kutatások eredményét is felhasználva rajzolja fel Diderot pályaképét, érdekesen beszél a különc regényíró-drámaíró-tudós bonyoldalmas magánéletéről, viharos házasságáról és nyugalmas szerelmeiről, a 18. századi Franciaország szellemi életéről, Rousseau-val való szélsőséges kapcsolatáról, Nagy Katalinnal folytatott társalgásairól és persze műveiről, gondolkodásának vezéreszméiről, még a művek olykor kalandos kiadástörténetéről is.

Dániel Anna - George ​Sand
A ​kortársi ábrázolásokban s önvallomásaiban alakja oly sokféleképpen s ellentmondóan jelenik meg. A teljesség után sóvárgó romantikus lázadó, a csapodár szerető, a szocialista irányregények írója, a magányos lovas, aki a sötétben kedveséhez vágtat, a forradalmár, a kézimunkázó és befőttet eltevő háziasszony, Musset és Chopin múzsája és szerelmese, az ünnepelt író, a gyermekeiről önfeláldozóan gondoskodó anya, politikai üldözöttek fáradhatatlan pártfogója... Az emberiség nagy mesélője ő, elvezet bennünket a valóság és ábránd határán lebegő világba, ahol a jelenségek túlmutatnak önmagukon. Dúsan szétágazó regényeinek java része megszólaltatja a mindannyiunkban ott lappangó vágyat a hiánytalan tökéletesség után, a csalódás és csömör keserűségét, a kielégületlenség gyötrelmét, a szenvedélyes haragot az emberhez méltatlan társadalom ellen, megrajzolja az igazságos világ képét a romantikus utópia szépséges színeiben, a szerelem és a művészet megtisztító erejét hirdeti.

Dániel Anna - Ibsen
A ​XIX. századi nagy norvég drámaíró műveinek egész Európát besugárzó hatása azóta is érvényesül, azóta is viták középpontjában áll. A folytonos újraértékelés izgalmas feladatát könnyíti meg ez az alapos tanulmány, amely a drámák keletkezésének időrendjében, a szükséges életrajzi tudnivalókat megemlítve vázolja az Ibsen-életmű problematikáját, az író fejlődését, a korai romantikus inspirációjú drámakísérletektől az öregkor pesszimista hangú alkotásáig. A szerző elhelyezi Ibsent a XIX. század fontos irodalmi-esztétikai áramlatainak folyamatába, a romantikától a szimbolizmusig; tájékoztat a skandináv, elsősorban a norvég kultúra és irodalom korabeli helyzetéről. Az egyes drámákat finom, esszéisztikus elemzések mutatják be.

Dániel Anna - Erzsébet ​királyné
A ​bajorországi Possenhofenben, szinte polgári körülmények között, ceremóniátlan, természetközeli környezetben nevelkedik a bakfiskorú Sissi. Senki sem szánja uralkodónak. Amikor Zsófia főhercegasszony menyjelöltválasztás a Habsburg-családnak erre az ágára esik, akkor sem Erzsébet, hanem a nővére, Helén a császárnak kiszemelt menyasszony. A közismert történetet, hogyan szeret belé első látásra az ifjú Ferenc József gyönyörű unokahúgába, Dániel Anna színesen és élvezettel meséli. A századunk 30-as éveiben megjelent nagy sikerű, több kiadásért megért életregény romantikakedvelő fiataloknak és idősebbeknek egyaránt ajánlható, vonzó olvasmány. Az új kiadás aktualitása: éppen száz éve, 1898-ban vetett véget a gyilkos merénylet Erzsébet királyné életének.

Dániel Anna - Teréz ​küldetése
Brunszvik ​Teréz vívódásait, gondolatainak szinte minden rezdülését, életének apró mozzanatait naplója rögzítette. "Csapdákban vergődött" - írja róla találóan a szerző -, amelyekbe anyjának ellentmondást nem tűrő természete, társadalmi körülményei, túlzott érzékenysége és "aggályos tépelődése szorította". Örökké elégedetlen volt önmagával, s az elérhetetlen tökéletességre vágyott. Kortársai viszont elismerően írtak róla, a zenetörténetben sokan benne vélték megtalálni Beethoven halhatatlan kedvesét. Annyi bizonyos, hogy a nagy zeneszerző titkos fiókjában haláláig őrizte Teréz arcképét. Európai körutazása során Teréz húgával együtt felkereste Svájcban Pestalozzit. A találkozás fordulópontot jelentett életében. Ráébredt hivatására, s elhatározta, hogy ezután a gyermeknevelés ügyének szenteli magát. Az 1820-as évek közepén megindult reformmozgalmak légkörében társadalmi támogatást is nyerve sikerült megnyitnia a Mikó utcában az első "angyalkertet".

Dániel Anna - Így ​élt Türr István
Szabadsághős, ​akinek olasz földön szobrot emeltek, akit az elnyomott magyar nép szabadítóként várt, és nevét a Kossuth Lajoséval, Garibaldiéval együtt dalba foglalta; uralkodókkal és államférfiakkal országok sorsáról tárgyaló küldött, nagyszabású vállalkozások tervezője, tudományos társaságok megbecsült előadója, katona, akit az emberiség sorsa aggaszt, és annak békés jövőjéért küzd – ez mind ő. Hány arculata van, és mi avatja mégis ugyanazzá a személyiséggé? Járjuk végig veszélyes buktatókon át felívelő, izgalmas életútját, hogy megértsük!

Dániel Anna - Az ​együttes
Dániel ​Anna előző regényével, a Karambollal elnyerte a nemzetközi gyermekirodalmi Gorkij-díjat, majd 1983-ban József Attila-díjat kapott. Most megint csak olyan fiatalokat állít elibénk, akik már ott tiblábolnak a felnőtté válás küszöbén. És sérülékenyen, konfliktusokkal küzdve állnak ott. Hol a szülői szeretet hiányzik nekik, hol a túlzsúfoltság gyűlölteti meg velük az otthont, hol az elvált szülők felelőtlen vagy tragikusan megingott élete dúlja fel őket. És megvan nekik egymással is a maguk baja. Mielőtt azonban a többnyire nehezen viselhető, keserves tapasztalatok magányos elégedetlenekké formálnák őket, valamelyiküknek eszébe jut, hogy csináljanak együtt egy színjátszó csoportot, és mutassák be az életüket, az életet a maguk szemszögéből, a maguk tapasztalatai alapján. Hogy milyen nehézségek leküzdésével tudják tervüket megvalósítani, és hogy a megvalósítás mit változtat rajtuk, erről szól a nem mindennapi őszinteséggel megírt, feszülten érdekes regény, melyben a fiatal olvasók, de a felnőttek is gyakran magukra ismerhetnek.

Dániel Anna - Találkozások ​napja
Dönteni ​bizony nehéz - pedig napról napra rákényszerülünk a döntésekre. Önmagunk rossz döntéseit helyrehozni még nehezebb. A felnőtté érés határán ki ne érezné a folytonos feszültséget, ami a környezetével való súrlódásaiból vagy az önmagával való elégedetlenségéből fakad. Helyes és helytelen döntései sorából. Dániel Anna regényének hőse, Ágnes próbára tevő körülmények között egy sorsfordító rossz döntést hoz. Az érdekes, feszült történetben végigkísérhetjük lépésről lépésre, hogy jut el idáig, s aztán megint csak előttünk játszódik le az a belső dráma, ami a jóvátételre, a helyrehozásra készteti. Egy sorsát irányítani akaró, öntudatos és érzékeny mai fiatal lány drámája tehát ez a regény. Olyan dráma, amely buktatókon és nehéz küzdéseken át vezet el a feloldódásig, a happy endig. S ahogy az írónő előző nagy sikerű regényeit, a Hiányzik Szecső-t, és a Margot királynő gobleinjé-t, ezt a regényt is a mai fiatalok kivételes ismerete, a mai problémák mély átélése s rangos, magas irodalmi szintű ábrázolás jellemzi. A kitűnő regényt Gyimesi Júlia illusztrálta.

Dániel Anna - Széllovasok
A ​Széllovasok című leányregény kiemelkedik a mai prózairodalomból. Kivételes tisztaságú, problémaérzékeny, szép és élvezetes epikával örvendezteti meg Dániel Anna az olvasóit. Könyvében a szétesett család konfliktusairól, a fiatalok útkereséséről, bizonytalanságáról, az általános értékvesztésről ír. Hangvételben, környezetrajzában jól illeszkedik hősei korához, és árnyalt figuráival, gördülékeny meseszövéseivel színes tablót fest a fiatalok jellegzetes típusairól. Az érdekes történet során együtt izgulunk Évivel, a főhősnővel, hogy rátaláljon a helyes útra, felismerje, kik állnak mellette, és meg tudja különböztetni az igazi értéket a talmi csillogástól.

Dániel Anna - Toll ​és trónus
Csodálatos ​korszakba vezeti Dániel Anna az olvasót ebben a gyönyörű leányregényben, melynek főhőse, öntudatos fiatal hölgy, a szellem világnagyságaival barátkozott. Julie kisasszony híres szalonjában ugyanis olyan kiválóságok találkoznak, mint Diderot, D'Alemert, Helvétius, és Condorcet - hogy csak a legismertebbeket említsük. A történelmi események színes forgataga közepette a szép és okos Julie szerelméért három férfi is sóvárog. A varázslatos Pompadour közbenjár a királynál a nagy tudományos mű, az Enciklopédia kiadása érdekében - Julie pedig önmagával küzd érzelmi felszabadulásáért.

Dániel Anna - István ​király útja
Esztergom ​várának külső udvarában semmi változás sem látszott. Nyugalomban, békésen folyt minden a maga rendjén. Az emberek pontosan végzik munkájukat, - merthogy így parancsolta a beteg Géza fejedelem felesége, Sarolta nagyasszony. A fejedelem betegségéről is csak halkan, lopva beszélnek. Mindenki végezze munkáját, - így szól a parancs. A hiábavaló szószaporítást soha nem szerették a várban. Magyar embernek nem is természete, idegen meg hamar leszokik róla. De a látszólagos nyugalom csak nagy viharokat megelőző csend. Nincs olyan egyszerű közembere a várnak, aki ne sejtené, hogy Géza úrnak, Árpád vezér dédunokájának napjai meg vannak számolva. A várudvaron most megy át Anasztáziusz, a német püspök. Lehajtott fejjel egyenest a belső kapu felé tat. A kapu kinyílik előtte. Két katona áll őrt a kapu előtt. Mind a ketten a pap után néznek. Köszönnek. Az öregebbik homlokához emeli kezét, a fiatalabbik még meg is hajlik mélyen. Az idősebbik katona, Jutacs, előbb óvatosan körülnéz, nincs-e a közelben valaki, aztán halkan mondja fiatal társának: - Te Sebő. Jó lenne, ha István úr idejében megérkeznék Erdélyből... - Nem is tudom, miért kellett most olyan hosszú útra indulnia? - A fejedelemasszony kívánsága volt, hogy István úr az Erdélyi tartományba menjen az ő testvéröccsének, Gyulának látogatására. De azóta már vissza is jöhetett volna.

Dániel Anna - George ​Sand világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dániel Anna - Roland ​polgártársnő
A ​francia polgári forradalom történetírói sokat foglalkoztak és foglalkoznak Madame Roland-nal; színes egyéniségét gyakran eszményítették, gyakran pedig - főleg a jobboldali történészek - ironikusan szemlélték, "kékharisnyának" ítélték. A szerző, Dániel Anna nem esik egyik hibába sem. Reális képet rajzol Madame Roland-ról, a művlt polgárlányról, a felvilágosodás lelkes hívéről, aki a nagy francia forradalom első felében jelentős szerepet játszott mint a jómódú, tanult, haladó polgárság pártjának, a Gironde-nak "királynője". A Gironde küzd a feudális királyság megdöntéséért, a polgári köztársaságért, amelyben a vezetés a művelt polgárság kezében van. Roland-né férje oldalán részt vesz a politikai harcokban, a Gironde és a Hegypárt küzdelmeiben, s mint pártja, ő is szembekerül a plebejus törekvésekkel, egyre jobban fél, sőt irtózik a nép uralmától. A Gironde bukása elkerülhetetlen volt, mert meg akarta állítani a forradalmat, akadáyozta az önvédelmi harcot. A jakobinus diktatúra alatt Roland-né osztozik a Gironde többi vezetőjének sorsában: vérpadon fejezi be életét. A műből nemcsak Roland-né életútját ismerjük meg, hanem eleven, színes és alapos képet kapunk a francia polgári forradalom első feléről is.

Dániel Anna - Diderot
Diderot-nak, ​a francia felvilágosodás legeredetibb, legkövetkezetesebb képviselőjének életét mutatja be Dániel Anna regénye. Mozgalmas sorsának eseményeiből színes korrajz bontakozik ki: megismerkedünk a felvilágosodás legjelentősebb képviselőivel, s a cselekmény szálai elvezetnek XV. Lajos és II. Katalin cárnő udvarába. Megismerkedhetünk a politikai cselszövésekkel, a kor szokásaival, de mindenekelőtt a szárnyaló gondolatok születésével. Ez a mindvégig izgalmas, lebilicselő olvasmány bemutatja, hogy milyen harcok árán jöhetett létre az Enciklopédia, a tudományoknak ez az egyetemes tárháza. Hű és pontos korrajzot nyújtunk át az olvasóknak, amely az ismeretek gyarapítása mellett kitűnő szórakozást is jelent.

Dániel Anna - Karambol
Hol ​is történt a karambol? Az M7-es, egy őszi vasárnap délután, sűrű esőben, amikor Gabsiék Ladája beleszaladt a sárga Wolkswagenbe? Vagy még a gimnázium előtt, azon a ködös estén, amikor Eszter odavágta jómódú osztálytársainak, hogy érte ne fizessen senki? Vagy talán már akkor, amikor Sanyit megigézte a bűvös-bájos, Dior-illatú Ildi, és a villalakás, amelyben él? Az M7-es történt karambolnak egy könnyű és egy életveszélyes sérültje volt. A gimnázium III. osztályában a baráti kör többi tagján egy karcolás sem esett, de éppen a karambol kapcsán derül ki, hogy sérültek ők is. Van, aki családi körülményei miatt hordoz magába lelki sérülést, s van, akit társai sebeznek meg akarva-akaratlanul. Van, aki hagyja magát, s van, aki önvédelemből támad, és újabb sebeket ejt. Dániel Anna nagyfeszültségű, izgalmas regényében a szereplőket egy valódi karambol az indítóokok és motívumok végiggondolására kényszeríti. A kitűnő regény fiatal olvasói bizonnyal tovább fognak gondolkozni a történteken, amely velük is megtörténhet.

Dániel Anna - Meneküljön, ​aki fél
Kamocsayné ​nyugdíjas latin-történelem szakos tanár élete gyerekei, háztartása körül forog. Mosogatás, főzés és gyereknevelés közben pedig szünet nélkül őrli a jelent és a múltat, a tegnapot és a tegnapelőttöt. Vele van halott férje, elpusztult szerelme; agyában Seneca tanításai, Ovidius verssorai, a régi ródlizások emléke a havas domboldalakon, lányai betegsége, jellemük alakulása. Mi lesz ezzel az asszonnyal, ha egyszer csak arra ébred, hogy nincs is rá szükség, hogy aggodalmas szolgálata nélkül egészen jól elboldogul a család, hogy nem annyira nélkülözhetetlen, mint hitte? Nemsokára meghalsz - idézi önmagának nemegyszer keserűen -, és még mindig nem vagy türelmes és jó. Kamocsaynéról, az öregségről, a halálról, az életről, a szeretetről és a gyűlöletről szól Dániel Anna új regénye.

Kollekciók