Ajax-loader

Bencze Lajos könyvei a rukkolán


Bencze Lajos - Vadgazdálkodásunk ​természeti adottságai
A ​magyar vadgazdálkodás - főként a felszabadulást követő időszakban - nemzetközileg is elismert eredményeket ért el. Ebben nagy szerepet játszottak kormányzatunk intézkedései és a vadgazdálkodást irányító, de főképpen a vadgazdálkodással foglalkozó lelkes gyakorlati szakemberek. A könyv legfőbb szakmai értéke új szemléletmódjában rejlik. A szerző felismerte és könyvében konkrét adatok sokaságával bizonyítja be, hogy a vad a természetes életközösség szerves tartozéka, amely az őt körülvevő valamennyi tényezővel dinamikus kölcsönhatásban van. A munka a vad (elsősorban a nagyvad) és környezetének összefüggéseiről ad kimerítő értékelést. Bevezeti a vadeltartó képesség fogalmát és meghatározására elméletileg (elsősorban botanikailag) megalapozott, gyakorlatilag is használható osztályozási rendszert javasol. Újszerűek a vadkárelhárítással kapcsolatos javaslatai, valamint a vad táplálékául szolgáló növényi részek mikroelem-tartalmának táplálkozásbiológiai értékelése is. Népgazdasági és üzemi szempontból egyaránt fontos a szerzőnek az a törekvése, amellyel a vadgazdálkodás és a mező- és erdőgazdaság érdekei összehangolásának lehetőségeit mutatja be.

Bencze Lajos - A ​vadászatról nem csak vadászoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencze Lajos - A ​vadállomány és a környezet kapcsolatai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencze Lajos - A ​vadállomány fenntartásának lehetőségei
Az ​apróvad és a nagyvad némely élőhelyi, illetve termelési ágazati kapcsolatait elemzi a mű. Feltárja azokat az ökológiai összefüggéseket, amelyek korunk vadgazdái és a környezetvédelem illetékesei, valamint a mezőgazdaság és erdőgazdaság szakemberei számára feladataik megoldásához, illetve a vadon élő állatvilág fenntartásához útmutatást és segítséget nyújthatnak. A felhasznált, rendszerezett adatok hasznos információként szolgálhatnak a vadászati tudományos kutatás számára is.

Bencze Lajos - Gáspár Katalin - A ​Délvidék száz csodája - Horvátország
A ​rejtőzködő értékek nyomában címet viselő sorozat legújabb kötete egy másmilyen Horvátországot mutat be, mint amilyen az utazási irodák prospektusaiból elénk tárul. Ez a könyv nem csupán a jól ismert, népszerű üdülőhelyekről szól, inkább olyan helyekre vezeti el olvasóját, ahol a nagyközönség előtt jórészt ismeretlen, egyáltalán nem hétköznapi csodák rejtőznek. A barlangok mélyén, hegyek és szigetek rejtekében, vagy macskaköves sikátorokban megbúvó kincsek közül jó néhány különösen kedves lesz nekünk, magyaroknak, hiszen a közös történelem és a kulturális összefonódás kézjegyei a mai napig láthatók e csodálatos országban, és csak arra várnak, hogy az olvasó elinduljon, és felfedezze őket.

Kollekciók