Ajax-loader

Molnár János könyvei a rukkolán


Molnár János - A ​pap, a csavargó meg a többiek
A ​költőként is kitűnő író kötete válogatás huszonöt év nem vagy csak késve közölt novelláiból. A Délelőtt sörrel és fénnyel 1971-ben született Nagyváradon, A boltos 1997-ben Szegeden. Az írások háttere a romániai diktatúra és a magyarországi politikai társadalmi változások. Szereplői a hatalmi önkény, a politikai tudathasadás hálójába csöppenve kerülnek szükséghelyzetbe, próbálnak szembenézni a lelki ostromállapot dilemmáival, erkölcsi döntéskényszereivel. Létük esetenként kegyetlenül korlátozott és korlátlanul kegyetlen.

Molnár János - Most és mindörökké
Molnár János (1949) regénye napló formában íródott. A fabula szintjén az eseményszerű középpontot egy autóbaleset jelenti: egy felelőtlenül közlekedő gyalogos eltereli a naplóíró (mint gépkocsivezető) figyelmét, s miközben őt kikerüli, éppen az átjárón elüt egy öregasszonyt, aki később meghal a kórházban. Mint kiderül: elsősorban nem a balesetben elszenvedett sérülései, hanem eredendő betegségei meg a helyszínelő rendőrök, mentősök, kórházi orvosok kollektív felelőtlensége miatt. A törvény betűje szerint mégis a sofőr (az elbeszélő) a bűnös; a világi etikai normák szerint felmenthető, a bensejéből fakadó és a teológiai etika értelmében azonban a történtek csaknem megoldhatatlan válságot jelentenek számára. Mindenekelőtt ez teszi esztétikailag hitelessé a történetet, amely a bűn-bűnhődés-büntetés alapkérdései kapcsán olyan dilemmákat is feszeget, mint az, hogy a sors vagy Isten szava irányítja-e az életünket. Az elbeszélő-főhős foglalkozása szerint útépítő mérnök, civilben istenhívő, az egyház ügyeiben járatos gyülekezeti tag, elmélyülten gondolkodó, a világ és az egyház ellentmondásaival viaskodó erkölcsi ember. Ebben a minőségében figyeli maga körül az eseményeket, a regény pedig ezáltal a vidéki Magyarország a jelenig kinyújtózó közelmúltjának széles szociális térképét is megrajzolja.

Molnár János - Horváth Lajos - Általános ​rádióvételtechnika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár János - Szárnyak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár János - Kürnyek Róbert - Asztali ​áldások
E ​kis imafüzet célja, hogy olvasójának segítsen minél változatosabbá tenni az étkezéshez kapcsolódó imaalkalmakat, és újabbakkal bővítse a már ismert imádságok körét. Lelkipásztorok és hívek egyaránt megtalálják benne az egyházi év különböző szakaszaiban használatos formulákat.

Molnár János - Molnár ​Jánosnak Jesus Társasága szerzetes papjának a' régi jeles épületekről kilentz könyvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár János - Az ​egyetlen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár János - Tanári ​kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák III. osztályában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár János - Héber ​nyelvtan
Molnár ​János (1955) ószövetségi biblikus, a BBTE Református Tanárképző Karának tanára. Azok a diákok, egyetemisták, mesterizők, doktoranduszok, gyakorló lelkipásztorok és vallástanárok, akik ezt a bővített és javított formában megjelenő könyvet tanulmányozzák, a héber nyelv szépségét, jelentségazdagságát, logikáját, szemantikáját és képanyagát ismerhetik meg. Ezzel a nyelvtani ismerettel pedig közelebb kerülhetnek azoknak a kijelentéseknek a megismeréséhez, amelyek héberül hangzottak el, és héberül lettek örök életre és örök üdvösségre vezérlő beszéddé minden nép számára. E beszéd megismeréséhez kívánok mindenkinek jó tanulást.

Molnár János - Fogatlovak ​kiképzése, idomítása
A ​szerző díjlovasként megalapozott, majd fogathajtó válogatott versenyzőként szerzett tapasztalatait adja át a fogatlovak kiképzésével, idomításával foglalkozó kezdő és már versenyző sporttársainak. A könyvben kibontakozik az a rendszerezett elméleti és igen szemléletes gyakorlati ismeretanyag, amivel az alapkiképzéstől eljuthatunk a nyugodt, alkalmazkodó, harmonikus mozgású lóig. Minden kiképzési fázisban nagy hangsúlyt kap a lóval való bánásmód, a ló bizalmának elnyerése, a türelmes, évekig tartó, következetes idomítás, a folyamatos gyakorlás. A sokirányú, szerteágazó, mindenre kiterjedő követelményrendszert bemutató szerző egy-egy emlékezetes, meghatározó élményének felidézésével villantja föl ennek a tudást, kitartást, fizikai és szellemi felkészültséget igénylő, látványos fogathajtó sportnak a szépségét.

Molnár János - A ​napórákról
Egy ​különleges tudományág titkaiba tekinthetünk be e könyv lapjain keresztül. Az olvasó méltán elcsodálkozhat, milyen óriási szakirodalma van a napórák történetének, készítésének, művészetének. A szerző teljességre törekszik könyvében: aki végigolvassa, nemcsak elméleti tudásra tesz szert, de saját maga is birtokába jut annak a tudásnak, mely segítségével napórát készíthet.

Molnár János - A ​radiótelefon elméleti és gyakorlati ismertetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülöp Gábor - Molnár János - ECL ​English Practice Tests 2 for Level B2
ECL ​English Practice Tests 2 című tesztkönyvünk segítséget nyújt minden kedves tanulónak, aki az ECL B2-es szintű angol nyelvvizsgáját szeretné letenni. A könyv 6 teljes tesztet tartalmaz. A szóbeli részhez tartozik egy kép- és kérdésgyűjtemény, mely a vizsgán előforduló összes témát feldolgozza. A könyv tartalmazza a tesztek megoldókulcsát és a hanganyagok szöveges átiratát. A könyvben feladatok szerint rendezett, angol és magyar nyelvű szógyűjtemény is található. A könyv alkalmas önálló nyelvtanuláshoz is, melyhez a könyvben található megoldókulcs segítséget nyújt.

Molnár János - Sebzett ​turul
1240-ben ​járunk, a Kiskunság északi részén. IV. Béla király csak nemrégiben telepítette be az országba a tatár horda elől menekülő kunokat, akikkel a falvak lakói gyakran összetűzésbe keverednek. Mindennek dacára egyre fenyegetőbb a tatárvész közelgése. Egy fiatal lány sorsán, küzdelmein keresztül nyerünk bepillantást a magyar történelem ezen zord időszakába, ahol nincsenek hősök, csak egyszerű emberek, akik éreznek, szeretnek, szenvednek, és csupán csak élni akarják az életüket. Mígnem nyár elején érkezik egy katona, aki túlélte a muhi csatát...

Kollekciók