Ajax-loader

Perger Gábor könyvei a rukkolán


Perger Gábor - Történelem ​felkészítő könyv a középszintű érettégire
Négy ​év anyaga egy kötetben! Lassan tendenciózus törekvéssé vált a történelemoktatásban, hogy az adatszerű tudásról a használható ismeretekre kerüljön a hangsúly. Ezt tükrözik az érettségi feladatai is. Ugyanakkor az évszámok, nevek és az eseménytörténet biztos elsajátítása nélkül aligha lehet bármit is átültetni a gyakorlatba. A Műszaki Kiadó legújabb kiadványa ezért egy kötetben tartalmazza a négy év ismeretanyagát, ezúttal feladatok, térképek, források nélkül. Logikus, áttekinthető szerkezetben, közérthető stílusban, ugyanakkor kimerítő részletességgel, a teljesség igényével dolgozza fel a középszinten elvárt ismereteket. Az anyag meghatározásánál figyelembe vettük mind az érettségit leíró jogszabályokat, mind a kétszintű érettségi bevezetése (2005) óta kiadott írásbeli vizsgafeladatok tapasztalatait. A fent említett szándék tükröződik a könyv alábbi jellegzetességeiben is: Szerkezete pontosan követi az érettségi vizsgakövetelményt meghatározó jogszabályban (40/2002. OM rendeletet) megadott témákat. Azonban nem különálló tételek összessége, hanem koherens egész, mely biztosítja mind a korszakokon átívelő folyamatok nyomon követését, mind az egyetemes és magyar történelem összefüggéseinek megvilágítását. A kerettantervi adatokat, vagyis a vizsgázó által kötelezően ismerendő földrajzi és személyneveket, évszámokat és fogalmakat félkövér szedéssel emeltük ki. Ezek a könyv végén található mutatókban külön is fel vannak sorolva. A könyvben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy fejlesszük a vizsgára készülők szakszókincsét, az alapfogalmakat egyértelműen és közérthetően definiáljuk. Minden egyes fejezet végén felsoroltuk azokat a feladatokat, melyek a kétszintű érettségi bevezetésétől 2010 májusáig kiadott 18 hivatalos érettségi feladatlap 360 feladata közül az adott témához tartoznak. A könyv agyagának ismerete azonban nem pótolhatja sem az írásbeli vizsga típusfeladatainak megoldásában mindenekelőtt a források (szövegek, képek, ábrák, táblázatok, grafikonok és diagramok) elemzésében szerzett gyakorlatot, sem a középiskolai történelmi atlasz alapos ismeretét, de amit betéve kell tudni az minden benne van.

Kollekciók