Ajax-loader

Németh Attila könyvei a rukkolán


Németh Attila - Tintalovaglás
"Van-e bátorságunk ma, ebben az erkölcsi mélyrepülésben, ebben a "szent káoszban", ruha és rongy közötti állapotban, akár csak egyetlenegyszer is meghalni a megváltás ígéretével másokért, a világért önmagunknak, úgy, ahogy az Emberfia tette? A kérdés persze túlontúl költői, s ugyanakkor teológiai és filozófiai is egyszerre. Az Én nem ismeri a fizikai halált. "Mindig a másik ember hal meg, nem Te!" Így van ez az Én-Te-Ő összefüggésében is. Ahogy Találkozás című versében maga a költő is megvallja önmagáról: Találkoztam egy emberrel, saját magammal. Csak úgy árnyékban, magányban. Hatalmam nincsen, hitem, létem, ha van: nem több, "csak" ennyi - Én. (Németh Péter Mykola)"

Németh Attila - Vadvirágtollal
Németh Attila költő ezerkilencszázhatvannyolc böjtelő hava első napján, Zebegényben született. Az általános iskola nyolc osztályát Nagybörzsönyben végezte el. Tanult lakatosmesterséget, évekig dolgozott kétkezi munkásként, s Vácott járt gimnáziumba.  Önvallomása szerint az isteni természet kozmikus erején túl mindenekelőtt Édesanyja szeretete és mesélő kedve, László Gábor atya hittana, Bari Károly költészete, valamint a „Mózes és Jézus szívéből lett” klasszikusok: Dante, Tolsztoj, Dosztojevszkij mindenségen átvirágzó művei hatottak életre szólóan érzékenyen szomorú idegrendszerére, gondolkodására, költészetére. Lassan-lassan meghalok, ez a nagy igazság. Sárral tömött vár alatt áll anyám, kezében kés, szájában virág. Hazám, hazám: vadrózsafáid ki oltsa be?  Németh Attila költeményei – az itt idézett Hazám című is – a rá oly jellemző, legtágabban értelmezhető „kihagyásos asszociációkkal”, a ritmus és rím egymást fel- és megerősítő kompozíciójában hangsúlyosan disszonáns és asszonáns hangzatokkal építkező szabad versek. Olyan opusok, amelyeknek töredékes, mégis hiteles formája, hangzása, amint azt Soron című profán négysorosa példázza, csakis kegyelmi állapotban, megszentelt térben és időben születhetett. Ez a versben megélt valóság a költő ihletett beszéde belső logikájával az olvasónak azt sugallja, hogy vagy az Egész Mindenség szakrális, s akkor abban az egykori nagybörzsönyi cigánytelep is az – vagy semmi sem szent, akkor pedig, a „Minden Egész” is közönséges, hétköznapi. Putrisoron bodza-Krisztus. Menstruálni készülő lányok. Vad almafa virágos ága: a domboldal – templomi oltár. Ahol a „Vad érzelmek sodrában / kivirágzik az Isten”.  (…….)  Németh Attila verseit elsők között a Liget, a Lungo Drom és a Napút című folyóiratok közölték.  Az ezredforduló évében szerepelt a Pest megyei írók és költők Szavak kéke, aranya, majd négy évvel később a Dunakanyar költői című antológiában. A millennium alkalmával elnyerte az Ama Drom című folyóirat költői díját. Versesfüzetei a Szent István Király – Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkörért gondozásában, 2003–2004-ben jelentek meg.  Eszmélése óta Nagybörzsönyben él. Németh Péter Mykola

Németh Attila - Tintalovaglás
Van-e ​bátorságunk ma, ebben az erkölcsi mélyrepülésben, ebben a „szent káoszban”, ruha és rongy közötti állapotban, akár csak egyetlenegyszer is meghalni a megváltás ígéretével másokért, a világért önmagunknak, úgy, ahogy az Emberfia tette? A kérdés persze túlontúl költői, s ugyanakkor teológiai és filozófiai is egyszerre. Az Én nem ismeri a fizikai halált. „Mindig a másik ember hal meg, nem Te!” Így van ez az Én–Te–Ő összefüggésében is. Ahogy Találkozás című versében maga a költő is megvallja önmagáról: Találkoztam egy emberrel, saját magammal. Csak úgy árnyékban, magányban. Hatalmam nincsen, hitem, létem, ha van: nem több, „csak” ennyi – Én. (Németh Péter Mykola)

Németh Attila - Csorba Gábor - Földikutyák
Bár ​a földikutyákkal az elmúlt évszázadokban több neves természettudós is foglalkozott, tervszerű, mindenre kiterjedő kutatásuk csak egy évtizede kezdődött. Legfőbb ideje volt, hiszen minden faj állománya erősen lecsökkent, így fel kellett mérni azokat a tényezőket, amelyek veszélyeztetik a még megmaradt populációkat. Új megvilágításba került az etológiájuk is, kiderült például, hogy a földikutyák időről időre feljönnek a felszínre. Nem kevésbé érdekes az sem, hogy DNS- és kromoszómavizsgálatokból ma már tudjuk, hogy négy, egymáshoz nagyon hasonló faj él hazánkban. Megmentésük egyre nehezebb, így a kutatók és természetvédők összehangolt munkájáról is olvashatunk. De érdeklődésre tarthat számot az egyes élőhelyeket bemutató fejezet éppúgy, mint a tudománytörténeti visszatekintés.

Németh Attila - Man ​Overboard! - Ember a vízben!
Kedves ​Olvasó! Kérem, lapozzon a előre, ott kezdődik a könyv! Itt csak rólam olvashat pár mondatot, ha érdekli! Németh Attila vagyok, ebben nincs semmi különös. Kecskeméti, ebben sincs. Jártam a Kodályba, Mint sokan mások. 9 éves koromtól sportoltam aktívan 17-ig. Ezt is csinálták mások is. Utána kezdtem gitározni, talán hozzám hasonlóan sokan. 19 éves koromtól éttermekben, szórakozóhelyeken játszottam mint zenész. Na ezt már azért kevesebben. Eljött az idő, mikor választanom kellett az egyetem és a zene között. Utóbbinál maradtam. 24 éves voltam, mikor előadóművész lettem. Itt már azért sokan lemorzsolódnak. Még nem voltam 25, mikor külföldre kerültem, zenekarral. Kevesen! 1989-ben léptem először óriáshajóra, '92-ben luxushajóra. Na már tényleg nem sokan vagyunk! 25 év hajózás... talán van még valaki? Na akkor a slusszpoén... 2 hónap a Déli-sarkon... Senki más? Sokan irigyelnek... pedig a végére egyedül maradtam... (majdnem). Ne irigyeljenek... olvassák el, miért ne! Németh Attila

Németh Attila - József ​Attila pszichiátriai betegségei
"Pszichiáteri ​pályafutásom kezdetén - csaknem húsz évvel ezelőtt - fogalmazódott meg bennem: nem biztos, hogy József Attila skizofrén volt. Ezt a magánvéleményemet csak közvetlen kollégáimnak fejtettem ki, akik lelkesen egyetértettek velem, és e gondolat megírására ösztönöztek. Kezdő pszichiáterként nem volt bátorságom ilyen témában állást foglalni. Tíz év múlva egy szigorúan szakmai jellegű rádióriportot követő kötetlen beszélgetés során szóba került József Attila. A riporter, Esti Judit azonnal ráhangolódott "depressziós hipotézisemre", és pár nap múlva erről készített velem egy rádióriportot. Neki köszönhetően ez olyan jól sikerült, hogy az interjú "A hónap riportja" lett. Ez azzal járt, hogy még egyszer, éjjel is megismételték a műsort. Ennek ellenére meglepően sokan hallgatták a riportot, s kivétel nélkül egyetértésükről, nézetazonosságukról biztosítottak. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy a témával komolyabban foglalkozzam. Az igazi lökést az adta meg, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlésén felkértek erre az előadásra. A 2000 januárjában tartott előadásomnak szakmai körökben komoly visszhangja volt, és ezt követően már én is úgy éreztem, hogy publikálhatom József Attilával kapcsolatos gondolataimat. Írásom mégsem elsősorban József Attiláról, hanem a pszichiátriai kórképek összetettségéről, a diagnózis nehézségeiről és a pszichiáter felelősségéről szól." A Szerző

Németh Attila - Moretti Magdolna - "...ki ​szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja"
A ​világ- és magyar irodalomban gyakoriak a pszichiátriai tüneteket, betegségeket leíró művek vagy műrészletek. Ezekből válogatták és látták el szakmai magyarázattal a szemelvényeket a kötet pszichiáter szerzői.

Németh Attila - Dosztojevszkij, ​a lélek kórboncnoka
A ​pszichiáter szerző legújabb könyve Dosztojevszkij életútját és regényhőseit elemzi pszichiátriai szempontból. Az írót élete során számos pszichotrauma érte. Szüleit korán elvesztette, halálra ítélték, és csak a kivégző osztag előtt olvasták fel a felmentő ítéletet. Kényszermunkatáborban és száműzetésben volt Szibériában. Mindezeken felül epilepsziája és játékszenvedélye nehezítette sorsát. Élete során elszenvedett traumái irodalmi alkotásaiban megjelentek. Lélektani megfigyeléseivel korát megelőzte, és nemcsak Nietzsche, hanem Freud is tanult tőle. Dosztojevszkijt a lélek anatómusának nevezték, de inkább a lélek kórboncnokának, patológusának tekintenénk ugyanis műveiben számos pszichopatológai tünet és kórkép beazonosítható. Az irodalom és a pszichológia iránt egyaránt érdeklődő olvasóknak ajánlott a könyv.

Németh Attila - Gerevich József - Addikciók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Moretti Magdolna - Németh Attila - "Figyelj ​rám, mintha jel volnék!"
A ​könyv a nagysikerű pszirodalmi szöveggyűjtemény, a "Ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja" folytatása, de ezúttal a gyermek- és ifjúkori pszichés kórképek feldolgozására került sor, mivel ezek száma nyugtalanítóan nő. Szakemberként és magánemberként is sűrűn hangoztatjuk, hogy a mai gyerekeknek, serdülőknek - legyen bár számtalan lehetőségük, anyagi biztonságuk - sokkal nehezebb felnőni, mint szüleik korosztályának. Korai felnőttségre kényszerített vagy felnőni nem akaró fiatalok, hol megrészegülve a végtelen lehetőségektől, hol pedig a kétségekben mélyre zuhanva, kérdéseket tesznek fel és válaszokat várnak. Tapogatóznak, hol van az egyensúly a konzervatív értékek és a versenyszféra által diktált követelmények között.

Németh Attila - Loyolai ​Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg
Loyolai ​Szent Ignác (1491-1556) a jezsuita rend megalapítója. Fiatal korában könnyelmű, kicsapongó életet élt. A navarrai alkirály tisztjeként 1521. május 20-án egy ágyúgolyótól jobb lábán súlyosan megsérült. Ez döntő fordulatot hozott az életében: a keresztény vallás felé fordult, szerzetes lett, és megírta _Lelkigyakorlatos könyv_ét, amelyben a jezsuita nevelés alapelveit fogalmazta meg. 1540-ben megalapította a Jézus Társasága rendet, amelynek haláláig vezetője volt. 1622-ben szentté avatták. Loyolai Szent Ignác éveken keresztül kényszeres kínzó tünetektől szenvedett. Tisztában volt e tünetek kóros mértékével, és idővel sikerült magát meggyógyítania. E tudását imádkozási kényszerben szenvedő szerzetestársa gyógyítására is felhasználta. A patográfiai elemzésből kitűnik, hogy a kényszeres tünetek és a személyiségjegyek nemcsak hátrányt jelentettek Szent Ignác számára, hanem életcéljának megvalósításához is segítséget nyújtottak.

Füredi János - Németh Attila - Dr. Tariska Péter - A ​pszichiátria magyar kézikönyve
A ​pszichiátria az orvostudomány talán legösszetettebb szakterülete. Az emberi elmét és az általa vezérelt működéseket, illetve azoknak a zavarait vizsgálja és gyógyítja. Bár nagyon fiatal diszciplína, de a múlt század közepétől hatalmas fejlődésen ment keresztül, amely az utóbbi években különösen felgyorsult. A pszichiátria fontos küldetést tölt be napjainkban, amikor a WHO szerint (is) az egészségügy legsúlyosabb problémái világszerte a pszichiátriai, pszichológiai megbetegedések, és a lelki egészségmegőrzés már nemcsak az egyén, de a társadalom alapvető érdekévé is vált. Ez késztette a kötet szerkesztőgárdáját és a kiadót, hogy közreadja a kézikönyv negyedik kiadását, átdolgozva és kibővítve (például a pszichoszomatika fejezeteivel), naprakész tudásanyaggal a téma minden részletét illetően. A hat részt, hetvenhét fejezetet felölelő munka a legkiválóbb szakemberek összefogásával készült. Kedvcsinálóként (utalva a pszichoterápiák lényegére) a könyvben is szereplő jungi mondást ajánljuk figyelmükbe: "Ha két ember találkozik, ugyanaz történik, mint az elemek találkozásakor. Ha a találkozás egyáltalán létrejön, mind a kettő megváltozik."

Németh Attila - Pszichiátria ​- vázlatosan
A ​pszichiátria sok szempontból eltér a többi orvosi szakmától. A lelki betegségek nehezebben érthetők, mint a testi betegségek, melyek megismerését az orvosképzés legelejétől, az anatómia oktatásával alapozzák meg. Nemcsak a pszichiátriai betegségek, de a pszichiátria nyelvezete is nehezen kapcsolható a diákok korábbi tanulmányaihoz. A több száz oldalas tankönyvekből, a sok új ismeretanyagból nehéz elkülöníteniük a lényeget a kevésbé lényegestől. Ebben nyújt segítséget a Pszichiátria - vázlatosan c. kiadvány. A hagyományos tankönyvtől eltérően a diavetítésre alapuló előadástechnikát ülteti át könyvformátumra a szerző, akinek korábbi műve, a Pszichiátria - másképp sikerkönyv lett, és több kiadást ért meg. Ez a könyv segítséget nyújt a pszichiátriát tanuló orvostanhallgatóknak, pszichológusoknak, szociális munkásoknak és egészségügyi főiskolát végzőknek egyaránt. A számos táblázatot, ábrát, képet tartalmazó könyv esetrészletek ismertetésével teszi élvezetesebbé az olvasást.

Németh Attila - Művészek ​és pszichopatológia
A ​könyv huszonhárom híres emberről szól, akik pszichés tüneteik ellenére vagy éppen ezek hatására alkottak maradandót. ­ „Nem elég, ha ismerjük egy művész munkáit. Azt is tudni kell, mikor csinálta, miért, hogyan, milyen körülmények között. Egyszer majd biztosan kialakul egy új tudomány, talán „embertudománynak” fogják hívni, amely arra törekszik, hogy az alkotó emberen keresztül mélyebben behatoljon az emberbe.” Pablo Picasso „Az igazgyöngyöt mindig a gyöngykagylónak egy betegsége hozza létre, és a gyöngykagyló leírásához, keletkezésének ismeretéhez szükséges ennek a betegségi folyamatnak a leírása is, de vajon kevésbé szép, ragyogó és értékes-e a gyöngysor egy szép női nyakon, ha ezt tudjuk róla?” Karl Jaspers

Németh Attila - Pszichiátria ​- másképp
Lehet ​szórakoztató a tanulás? Miért is ne? Próbálja ki! Ajánlom a könyvemet pszichiátereknek, pszichológusoknak, orvostanhallgatóknak, pszichiátriai betegekkel foglalkozó nővéreknek, szocioterapeutáknak és minden pszichiátria iránt érdeklődő laikusnak. A könyv hasznos lehet azoknak is, akik pszichiátriából vizsgáznak, és azoknak is, akik a pszichiátriát tanítják. Műfaját illetően leginkább oktatási segédanyagnak tekinthető, de szerkezete, információ átadási módszere és stílusa mégsem hasonlító egyetlen tankönyvhöz sem. Pszichiátria-másképp! Hogy az eddigieknél jobb vagy rosszabb,- azt döntse el az olvasó.

Németh Attila - Jaj ​annak, ki szeret
A ​" JAJ ANNAK,KI SZERET" címmel megjelent verseskötet, 45 verset, néhány Atcsika féle Szösszenetet, és a kihagyhatatlan dalszövegeit tartalmazza.

Kollekciók