Ajax-loader

Krámli Mihály könyvei a rukkolán


Balogh Tamás - Dr. Csonkaréti Károly - Danyikó László - Daruka Norbert - Kaiser Ferenc - Krámli Mihály - Hajózni ​szükséges!
Az ​Úr az én kormányosom, Ezért gonosz áramlatok nem sodorhatnak el. Ő a világítótorony fénye, mely utat mutat nekem a sötét vizek felett. Ő kormányozza biztos révbe életem hajóját És őrzi életem hajójának naplóját. Ő irányít a becsületes élet csillaga felé, Az Ő szent akarata szerint. Bár az élet viharai és villámai közt hajóztam, Nem féltem, mert tudtam, hogy mellettem vagy Uram. A Te szereteted és gondoskodásod lesz az én biztos kikötőm, És védett öböl vár reám az örök élet partjainál. Olajjal kented fel életem háborgó tengerét, És életem hajója elcsendesült vizeken úszott. Tudom, napfény vagy tiszta csillagos ég fog Kedvezni nekem azon az úton, amelyre most indulok. És örökre megnyugszom az én Uram kikötőjében. Ámen! (Tengerészima)

Hidvégi János - Krámli Mihály - Merczi Miklós - Molnár Erzsébet - Soltész József - Szabó Attila - Így ​utaztunk anno
A ​kötet a korszak magyar közlekedését mutatja be olvasmányosan és rendkívül látványosan. A legfontosabb közlekedési eszközöket ismertető szövegeket gazdag illusztrációs anyag: archív felvételek, képeslapok, plakátok, hirdetések és a Közlekedési Múzeum legszebb korabeli járműveit és az azokhoz kapcsolódó tárgyakat megmutató színes fotók kísérik.

Krámli Mihály - A ​császári és királyi haditengerészet és Magyarország
Az ​1867-ben létrejött Osztrák-Magyar Monarchia bár alapvetően szárazföldi hatalom volt, ám a XX. század elején erőteljesen fejleszteni kezdett császári és királyi flotta Európa hatodik, a világ nyolcadik legerősebb haditengerészetévé vált. Ennek ellenére a magyar történeti szakirodalom eddig nem sok érdeklődést mutatott e kérdés iránt. Krámli Mihály az első magyar kutató, aki eredeti levéltári források alapján vizsgálta Magyarország és a haditengerészet kapcsolatát a flotta intenzív fejlesztésének időszakában (1890-1914). A monográfia tény- és szakszerűen mutatja be, hogy a haditengerészet vezetése hogyan igyekezett megnyerni - az osztrák mellett - a magyar politikai elitet is a flottafejlesztés ügyének, majd elemzi a magyar igények alakulását, amelyek fokozatosan az összes megrendelés kvóta szerinti részére vonatkoztak. A megállapodások végül is lehetővé tették, hogy Fiumében - jelentős állami támogatással - 1907-ben megindulhatott a magyar tengeri hajógyártás. A dolgozat részletes elemzést nyújt ennek történetéről, arról, hogyan született meg a Danubius fiumei hajógyára, hogyan kapcsolódott be a monarchia flottafejlesztési programjába, milyen hajókat épített, egészen a csúcsteljesítményig, a 20 000 tonnás, legendás Szent István csatahajóig.

Krámli Mihály - A ​dunai vízi út az első világháborúban
E ​könyv célja elsősorban a cs. és kir. Központi Szállításvezetőség (KSZV) 1915 novemberében alakult hajózási csoportja által bérelt és irányított dunai hajózás történetének bemutatása, természetesen áttekintve a háború kitörésétől 1915 novemberéig folyó hajózás eseményeit, valamint a dunai hajózásra vonatkozó háború előtti terveket is. E munka elsősorban a Közlekedési Múzeum Archívumában és a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött forrásokon alapul. A Közlekedési Múzeum Archívumában, a Mladiáta-gyűjteményben található meg Döbrentei Gábor már említett, 1920-ban keletkezett kézirata, ami már önmagában jelentős, igaz csak szekundér forrásértékkel bír. Döbrentei kéziratához 76, zömmel kulcsfontosságú dokumentumot csatolt, részben eredetiben, részben másolatban. A KSZV-re, és a dunai hajózásra vonatkozóan ezeken felül az Archívum más gyűjteményeiben is találhatók források, a legtöbb Jármay Elemér miniszteri tanácsos hagyatékában, illetve a Kézirattárban. A forrásbázis másik fő pillére a Hadtörténelmi Levéltár I. Világháborús Gyűjteményében található 19 doboznyi iratanyag, mely a KSZV orsovai kirendeltségének anyagát tartalmazza. Ezen iratok túlnyomó része 1917–1918-ban keletkezett, de szép számmal találhatók köztük 1916-osak is. A szűkös szakirodalomból elsősorban Döbrentei Gábor és Veliko Lecsev már említett munkái kerültek felhasználásra.

Kollekciók