Ajax-loader

Erős Zoltán könyvei a rukkolán


Erős Zoltán - Fejjáték ​- 10000 kérdés-felelet
Előszó: ​Vágó István és Rózsa György. Minden korábbinál teljesebb, terjedelmesebb kvízkönyv. Témakörök szerinti bontásban tartalmazza a kérdéseket és feleleteket. A gyűjtemény segíthet a rejtvényfejtőknek, rejtvényszerkesztőknek, televíziós kvízjátékok résztvevőinek és műsorkészítőinek, általános és középiskolás diákoknak, egyeteimstáknak. Lemérhetjük vele saját tudás-anyagunkat is.

Erős Zoltán - M. Nagy József - Kivételes ​kvízözön
Az ​ismeretek terjesztésének, a megszerzett tudás tesztelésének, a sikerélmény kiváltásának legélvezetesebb, legszórakoztatóbb formája a játékos kvíz, az ötletes kérdésfeltevés. A szerzőpáros kvízkönyve alkalmas arra, hogy megalapozzuk műveltségünket, gazdag tudásanyagra, rengeteg új ismeretre tegyünk szert. Sőt, megkockáztatom: aki „megtanulja" mind a tizenötezer kérdést, lényegesen jobb esélyekkel játszhat a Legyen Ön is milliomos! -ban, feltéve persze, ha „szembekerül" velem a műsor stúdiójában...

Erős Zoltán - Út ​a milliókhoz
A ​milliók jegyében zajlanak a tévés kvízjátékok: milliók szurkolnak a képernyők előtt, s egyesek milliókat nyernek. Ezen közben a néző otthon, a képernyő előtt eltöpreng, eljátszik a gondolattal: vajon ő hány kérdésre tudna kapásból felelni. Mint számos televíziós kvízjáték, nyilvános szellemi vetélkedő, nagysikerű újságpályázat kérdésírója, kérdés-felelet könyvek összeállítója segíteni szeretnék a televíziós versenyeken való részvétellel kacérkodó olvasóknak, a tudásukat, felkészültségüket szívesen próbára tevőknek. A legsikerültebb műveltségi kérdéseimből válogatva 100 x 10 tudáspróbát adok közre, amelyek tekinthetők akár próbajátékoknak is. Itt a szerencsés alkalom a szellemi megmérettetésre, a tudásgyarapításra, az ismeretek felfrissítésére és karbantartására. Tegye próbára tudását, bizonyítson önmaga és családtagjai előtt, s eddzen, hogy ön is sikerrel szerepelhessen valamelyik televíziós kvízműsorban! Talán említeni sem kellene, minden kérdésre a megadott három közül csak az egyik a jó válasz. A másik kettő vagy megtévesztően közel áll a helyes felelethez, vagy tréfás, beugratós! Jó játékot, sok sikert! DR. ERŐS ZOLTÁN

Erős Zoltán - Rejtvényböngészde
Az ​újságíró, lapszerkesztő és irodalomtörténész szerző "civilben" a hazai rejtvényirodalom ismert szakembere. Több évtizedes rejtvényfejtési és rejtvényszerkesztési ismeretéből, tapasztalatából született e kötet első változata. Noha azóta már közel egy tucat vaskosabb rejtvényfejtő kézikönyv és lexikon látott napvilágot, az érdeklődés nem szűnt meg a Rejtvényböngészde iránt. Az új, felfrissített és duplájára bővített Rejtvényböngészde megőrizte legnagyobb erényét: nem lexikon, hanem sokkal inkább találmány, egyetlen - mindenhová magunkkal vihető - kötetbe gyűjtve adja közre mindazokat az ismereteket, információkat, adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek a rejtvényfejtésnél.

Erős Zoltán - Új ​rejtvényböngészde
Az ​Új rejtvényböngészde mindenekelőtt praktikus tartalmával, a rejtvényfejtők szokásaihoz, gondolkodásához alkalmazkodó szerkezeti felépítésével, a gyors rátalálás ötletességével élvezetes tudástár, kimeríthetetlenül gazdag ismeretbreviárium. Nem lexikon, hanem sokkal inkább találmány, mindenhova magunkkal vihető segédeszköz. Használata a rejtvényfejtésénél senkit sem foszt meg a fejtörés, a töprengés örömétől, semmihez sem hasonlítható szellemi izgalmától. Ellenkezőleg: a sikeres fejtés, kitalálás élményét nyújtja. De aki nem fejt rejtvényt, az is élvezettel, haszonnal böngészhet, hiszen egyetlen könyvben több ezer nélkülözhetetlen adatot, nevet, fogalmat, kifejezést és kuriózumnak számító információkat találhat.

Erős Zoltán - Magyar ​irodalmi helynevek A-tól Z-ig
Talán ​még az irodalomban jártasak is elbizonytalanodnának, ha például arra kellene válaszolniuk, merrefelé van Vizsoly, pedig ez a név elválaszthatatlan az első teljes, magyar nyelvű Bibliától. És vajon hányan tudják, hol is található a Kőmíves Kelemen balladájából ismert "magos Déva vára" vagy az Arany János megénekelte "drégeli rom"? Könnyen rábökünk-e a térképen Széphalomra, ahol Kazinczy hajtotta fejét örök nyugalomra? Aztán hol mindenütt járt az örökké úton levő Csokonai meg Petőfi? Léteznek-e a valóságban Jókai vagy Mikszáth regényes tájai, Krúdy vagy Móricz helyszínei? Melyik város iskoláiban tanított Babits, Juhász Gyula? Meddig jutottak el messzi országokba az évszázadok során a magyar írástudók?

Erős Zoltán - Magyar ​történelmi helynevek A-tól Z-ig
Bár ​a kötet műfaja lexikon, mégsem lehet annak nevezni, minthogy a szerző szándékosan eltért a lexikonírás szigorú szabályaitól. A szócikkek nyelvezete és stílusa tudatosan olyan, mely által az olvasó beavatottnak érezve magát betekinthet az adott történelmi esemény mögé. A Magyar történelmi helynevek A-tól Z-ig elsősorban az iskolai történelemórákhoz, az otthoni olvasmányokhoz, a történelmi ismeretek bővítéséhez kíván segítséget nyújtani. Mindemellett az ország- és világjáró turisták is haszonnal forgathatják e kötetet, hiszen könnyen rábukkanhatnak a szülőhelyükkel, közvetlen lakóhelyükkel kapcsolatos, újdonságként ható adatokra, eseményekre is.

Kollekciók